Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.05.15.
Iktatószám: 8329/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Iparművészeti Múzeum
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Múzeum, költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Iparművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93605223
Postai cím: Üllői Út 33-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehér Julianna
Telefon: +36 709021065
E-mail: feher.julianna@imm.hu
Fax: +36 12175838
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.imm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Múzeum, költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IMM teljes rekonstrukció és bővítés (1094)
Hivatkozási szám: EKR001110692018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Az Iparművészeti Múzeum teljes rekonstrukciója és bővítése vállalkozási szerződés keretében”
Az Iparművészeti Múzeum jelenlegi épület együttesének teljes rekonstrukciója díszítő-művészeti elemek restaurálásával együtt, valamint új alagsori kiállítótér kialakítása. Teljeskörű épületgépészeti és épület villamossági korszerűsítés. A homlokzat és tetőfedés teljeskörű műemléki helyreállítása. Új épületszárny építése a Hőgyes Endre utcában, valamint környezetrendezés, belsőépítészeti és tájépítészeti feladatok ellátása.
Részletesen a II.2.4. pontban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: IMM teljes rekonstrukció és bővítés (1094)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45100000-8
45111100-9
45200000-9
45210000-2
45212300-9
45212310-2
45212313-3
45220000-5
45223200-8
45223300-9
45260000-7
45262690-4
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45400000-1
45420000-7
45432000-4
45451300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest IX. kerület 36862 helyrajzi számon, természetben a 1093 Budapest, Üllői út 33-37.szám.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Az Iparművészeti Múzeum teljes rekonstrukciója és bővítése vállalkozási szerződés keretében”
IMM meglévő műemlék épületének rekonstrukciója, átalakítása és bővítése, Bp., IX. kér. Üllői út. 33- 37. sz. alatt {36862 hrsz.) múzeum funkciójú, meglévő épület 9337 m2 alapterületű műemlék ingatlanon (műemléki törzsszám: 15 679).
Tervezett építési tevékenység során összesen cc. 24576 m2 alapterületen.
A rekonstrukció során összesen 12 db lift és felvonó létesítése tervezett. A meglévő műemlék épületen történő beavatkozások a meglévő értékek védelmét, felújítását, restaurálását, illetve rekonstrukcióját szolgálják, valamint a feltétlenül indokolt esetekben, statikai¬tartószerkezeti okokból, és a mai korhoz igazodó technikai kiszolgálások miatt (liftek, gépészeti terek stb.).
Az épület állékonyságának érdekében a főfalak alapjai jetgrouting megerősítést kapnak 12.050 m hosszan. A meglévő műemlék épület tekintetében az épület szerkezeteinek, díszítéseinek felújítása, megóvása, az elpusztult, de rekonstruálható díszítések, fém, kő, üveg, padló, gipsz és falburkolatok valamint a díszítőfestések helyreállítása tervezett.
Az aula tér alatti feltöltés kiemelése és beépítése eredményeképpen az új időszaki kiállítás tereit alakítják ki, valamint a kisebb belső udvar alsó szintjének süllyesztésével konferencia központ és felette terasz létesül.
A meglévő épület homlokzatai alapvetően két csoportba sorolhatók: az utcai, teljes felületükön Zsolnay kerámia elemekkel burkolt homlokzatok és a belső, udvari homlokzatok vakolt felületekkel, tégla díszítő tagozatokkal. A homlokzati Zsolnay kerámiák és egyéb díszítő elemek lehető legnagyobb mértékű megtartásával, felújításával fog a rekonstrukció megvalósulni. Az új épületszárnyban az épületegyüttes korszerű üzemeltethetőségének biztosítása valósul meg, így a műtárgy és anyagmozgatás, -2 és -3 mélygarázs szinten parkolás, gépészet, üzemeltetés és fenntartás helyiségei kerülnek kialakításra, és új funkcionális elemek létesülnek, mint az új design osztály, illetve a földszinten az étterem és a múzeum új közönség és személyzeti bejárata. Az új épületrész résfal munkatérhatárolás mellett -3 szintig alápincézett, és a Hőgyes Endre utcai homlokzati fal az eredeti lechneri tervekkel összhangban épül meg, a meglévő épületen alkalmazott anyag - és szerkezetek alkalmazásával. A lechneri épület esetében az eredetileg használt anyagok restaurálásra, kiegészítésre kerülnek, a restaurátori szakdokumentációk elvei és meghatározásai szerint. Ilyen a homlokzat összes eleme, a Zsolnay kerámia elemektől kezdve a fa nyílászárókon át a téglaburkolatokig.
A belsőben szintén a restaurátori dokumentációk alapján, annak megfelelő díszítő festő, gipsz, terrazzo, asztalos, lakatosmunkák alapján készül a restauráció, illetve az előcsarnok és az aulatér, valamint kapcsolódó tereiben a rekonstrukció (pl. üvegtető festett színes üvegmezők). A meglévő épületben újonnan létrehozott, vagy kialakított területeken (pl időszaki kiállító tér, konferencia központ belső terei) azok szerkezetei és anyagai egyszerű megjelenésű, de a mai kor legmagasabb műszaki színvonalát képviselve kerülnek kialakításra.
A -3. pinceszint nettó, és egyben hasznos alapterüiete 1159,99 m2 lesz.
A -2. pinceszint nettó, és egyben hasznos alapterülete 1167,80 m2 lesz.
A -1. pinceszint nettó, és egyben hasznos alapterülete 4036,93 m2 lesz. Az alagsor nettó, és egyben hasznos alapterülete 2122,77 m2 lesz. A földszint nettó, és egyben hasznos alapterüiete 5335,93 m2 lesz. A magasföldszint nettó, és egyben hasznos alapterülete 614,61 m2 lesz. Az 1. emelet nettó, és egyben hasznos alapterülete 4486,71 m2 lesz. A 2. emelet nettó, és egyben hasznos alapterülete 3645,10 m2 lesz. A 3. emelet nettó, és egyben hasznos alapterülete 1965,87 m2 lesz. A múzeum épülete mindösszesen 24576,15 m2 nettó, és egyben hasznos alapterületű lesz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A kivitelezésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.1 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata(egész hó, min 0 hó, max: 60 hó) 15
2 3. A kivitelezésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.3 pontjában bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata(egész hó, min 0 hó, max:60 hó) 5
3 4.A kivitelezésben közreműködő(AF III.1.3. M.2.6 pontjában bemutatott)szakembernek a végzettség birtokában szerzett releváns(festő-restaurátori)szakmai tapasztalata(egész hó, min.0 hó,max 60hó 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban megadott teljesítési időtartam a munkaterület átadásától kezdődik.
II.2.5. folyt: 1. értékelési szempont: Összesített nettó vállalkozói díj (HUF)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: IMM teljes rekonstrukció és bővítés (1094)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 024193 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1)-(2) bekezdésére tekintettel az eljárást visszavonja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.3. folyt.
15. Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti időpontokat tekinti irányadónak.
16. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
17. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Azonban az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
19. Ajánlatkérő valamennyi részben alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdését.
20. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát valamennyi részben a Kbt. 81.§ (5) bekezdése figyelembevételével végzi.
21. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.
22. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit
- ajánlattevőként, vagy
- olyan gazdasági szereplőként, amelynek a kapacitására kíván ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelelni
aláíró érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát.
Cégjegyzésre nem jogosult kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos meghatalmazást is csatolni szükséges. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik a Cégkivonatban bejegyzett elektronikus aláírói tanúsítvánnyal, annyiban közjegyző által kiállított aláírási címpéldány szükséges arról, hogy az adott személy (aki önállóan vagy meghatalmazottként jegyzi az ajánlattevő céget) rendelkezik legalább fokozott biztonságú aláírással, amelynek főbb adatai az alábbiak:
- név
- sorszám
- érvényesség kezdete
- érvényesség vége
23. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
24. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
25.Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Próbaüzem és betanítással kapcsolatos rendelkezések a szerződéstervezetben.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)