Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/107
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.06.05.
Iktatószám: 9520/2019
CPV Kód: 79342200-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: a Kbt. 31.§ (3) szerinti központi beszerző szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: A 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ónodi Anna
Telefon: +36 17956366
E-mail: anna.onodi@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nkoh.kormany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://nkoh.kormany.hu/
 
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38181434
Postai cím: Nádor Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsák Gergely
Telefon: +36 14281696
E-mail: zsak.gergely@mfb.hu
Fax: +36 14281490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mfb.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mfb.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: a Kbt. 31.§ (3) szerinti központi beszerző szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: A 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MFB Zrt.részére komm.ügynökségi feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001042072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MFB Zrt. pénzügyi termékeihez kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása vállalkozási keretszerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MFB Zrt.részére komm.ügynökségi feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
További tárgyak: 79821000-5
79822500-7
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Stratégiai tervezési és integrált reklámügynökségi feladatok:A nyertes AT feladata vállalkozási keretszerződés keretében az uniós forrású szolgáltatások népszerűsítését és értékesítését támogató országos kommunikációs kampány kommunikációs stratégiájának kidolgozása, kreatív koncepciók és kreatív tervek készítése.A nyertes AT a Megrendelő által elfogadott átfogó kommunikációs stratégia és a Megrendelő arculati kézikönyvének előírásai szerint kidolgozza a projekt központi kreatív koncepcióját és az egyes médiaeszközökre alkalmazott kreatívokat, valamint ellátja a szövegírási feladatokat (médiavásárláshoz kapcsolódó hirdetések, filmgyártás, rádiószpot gyártás stb.).Grafikai tervezési feladatok:kommunikációs és marketing eszközök teljes körű grafikai tervezése a Megrendelő arculati elemeinek figyelembe vételével. Feladat jellemzően, de nem kizárólagosan:
-médiavásárláshoz kapcsolódó hirdetések grafikai tervezése pl.: sajtó-, közterületi hirdetések,
-prezentációk, infografikus illusztrációk, elektronikus DM layoutok grafikai tervezése,
-képfeldolgozás. Filmgyártás, rádiószpotok gyártása, fotózási feladatok:a Megrendelő kommunikációs céljainak elérése érdekében filmgyártási és rádiószpot gyártási feladatok, továbbá fotózási feladatok ellátása. Filmgyártási feladat:TV-szpot, riportfilmek, PR-filmek, mozgó infografikus videók és animációs szpotok, dokumentumfilmek gyártása.Nyomdai gyártási feladatok:ellátja a közterületi hirdetésekhez kapcsolódó gyártási feladatokat: óriásplakát, citylight, metrokocsiplakát. PR ügynökségi feladatok:közé tartozik e körben PR-kampányok lebonyolítása, kríziskommunikációs tanácsadás, sajtókapcsolatok folyamatos ápolása, média- és kommunikációs tréningek szervezése, sajtóanyagok és közlemények készítése, interjúszervezés, edukációs és társadalmi felelősségvállalást érintő PR-feladatok ellátása.Online ügynökségi feladatok:a Megrendelő online kommunikációs stratégiájának elkészítése. A stratégiának tartalmaznia kell az adott célcsoport eléréséhez és a kívánt üzenetek továbbításához legmegfelelőbb online és közösségimédia-csatornákra történő javaslattételt. Eseti megrendelések alapján a nyertes AT felel a kampányokhoz kapcsolódó online-feladatok ellátásáért. Várhatóan, de nem kizárólagosan a következő feladatok merülhetnek fel: bannerek, weboldalak, microsite-ok programozása, online felületek tartalommenedzsmentje, HTML-alapú meghívó, hírlevél készítése, közösségimédia-menedzsment.Médiatervezési és - vásárlási feladatok:médiastratégia tervezése, valamint ennek alapján médiamix meghatározása, továbbá médiatervezési és - vásárlási feladatok ellátása. A médiastratégia elkészítésénél, valamint a kampányok kiértékelésénél elvárás a médiatervező és optimalizáló, valamint közönségmérő rendszerek használata és ezen rendszerek (szoftverek) ismertetése a médiastratégiában. A Megrendelő hálózatán keresztül elérhető uniós forrású szolgáltatások népszerűsítését és értékesítését támogató országos kommunikációs kampány médiakampányának tervezett paraméterei: időtartama 2 hónap legalább 5 különböző médiafelületen. A médiakampány indulásának tervezett időpontja: 2019. február 15.. A médiakampány során tervezett médiakategóriák: megyei napilapok, országos napilapok, heti, kétheti és havi lapok, hiperlokális médiumok, közterületi hirdetési felületek, online és közösségi média felületek, rádiók, televíziók (8 db). A kommunikációs célok megvalósítása érdekében Nyertes AT feladata lokális médiakampányok megvalósítása helyi médiumokban történő megjelenés biztosításával. A médiavásárlás dokumentálása is a feladat része, beleértve az egyes megjelenések tényének alátámasztását és összegyűjtését, illetve a post-buy elemzések elkészítését.
A becsült érték megegyezik a keretösszeggel,melyre AK 70%-os lehívási kötelezettséget vállal.
A keretszerződés időbeli hatálya a keretszerződés kimerüléséig, de legfeljebb 2019. december 31-ig tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. 1. A felhívás pont M.2) a) alpont szerinti, teljesítésben részt vevő szakember szakmai többlettapasztalata  40
2 1. 2. A felhívás pont M.2) b) alpont szerinti, teljesítésben részt vevő szakember szakmai többlettapasztalata  40
3 1. 3. A felhívás pont M.2) d) alpont szerinti, teljesítésben részt vevő szakember szakmai többlettapasztalata  40
4 2. Fiatal munkavállaló alkalmazása (fő)  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 800
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az MFB Zrt.a272/2014(XI.5.)Korm.rend.24/B.§-a értelmében kijelölésre került,mint az alapok alapjának végrehajtó szervezete.Az uniós források kezeléséért költségtérítésben részesül.A költségtérítés alapját,mértékét az IH-val egyeztetett Elkülönítési szabályzat tartalmazza.Mint az alapok alapjának végrehajtó szervezete jogosult költségelszámolásra,így pályázati azonosító,támogatási intenzitás nincs.
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérőnek(AK) nem áll módjában jelen Felhívásban(AF) részletesen kifejteni minden feltételrendszert a hirdetményfeladó-rendszer karakterszám korlátozása okán, ezért AK a közbeszerzési dokumentumokban(KD) határozza meg az AF-ben nem szereplő kritériumokat, különös tekintettel az AF III.1.1.és III.1.3. pontjában foglaltakra betartva a Kbt-t.AK a KD-t teljes körűen és térítésmenetese biztosítja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 248 - 573769
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MFB Zrt.részére komm.ügynökségi feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 024352 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eredménytelenség indoka: Egyedüli ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, így a közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja értelmében.
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Adistrict Reklámügynökség Kft. (2120 Dunakeszi Bulcsú Utca 4., adószám: 26515418-2-13) és Mindshare Médiaügynökség Kft. (1123 Budapest Alkotás Utca 53/B, adószám: 12644449-2-43) közös ajánlattevők Közös ajánlattevők ajánlata aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen.
Közös ajánlattevők ajánlata aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján
érvénytelen. Indokolás részletesen: A közös ajánlattevők az ajánlatában szereplő adatokat számszerűleg megjelenítették,
azonban az ajánlati mérték megalapozottságát objektív igazolások révén (az érintett médiumtól vagy a hirdetési felületet
értékesítő gazdasági társaságtól származó szerződés, előszerződés, egyéb kötelezettség vállalására vonatkozó okirat) nem teljes
körűen támasztották alá és az ajánlatkérő kérésével ellentétben a benyújtott kiegészítő indokolás sem minden ajánlati elem
tekintetében tartalmaz objektív igazolást. Megállapítható, hogy a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a
szerződés az adott áron, vagyis kedvezménnyel teljesíthető. Fentiek alapján az indokolást, illetve a kiegészítő indokolást
alátámasztó dokumentumok nem alkalmasak arra, hogy meggyőzzék az ajánlatkérőt arról, hogy a tárgyi eljárás eredményeként
létrejövő szerződés körében megajánlott kedvezmények minden médium tekintetében a közös ajánlattevők rendelkeznek. A
Közbeszerzési Döntőbizottság D.386/2017. sz. határozata értelmében amennyiben az indokolás hiányos vagy nem elég objektív,
úgy ajánlatkérő köteles az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani. Fent leírtak szerint a kiegészítő indokolás hiányos, nem
tartalmaz objektív igazolásokat minden, az 1.7.-1.14. értékelési alszempont tartalmát megalapozó ajánlati tétel tekintetében.
A határidő lejárta után a következő ajánlat érkezett: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 95, 1123 Budapest Nagyenyed Utca 16. fszt.4., adószám: 24670827-2-43 Beérkezés időpontja: 2019.01.28 11:00:58
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)