Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6600/2019
CPV Kód:79620000-6
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mányoki Bernadett
Telefon: +36 14524571
E-mail: manyoki.bernadett@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyugdíjasok toborzása és foglalkoztatása
Hivatkozási szám: EKR000266882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79620000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés nyugdíjasok toborzására és foglalkoztatására

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 004385 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 054 - 124939
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Vállalkozási keretszerződés alapján nyugdíjas munkaerő foglalkoztatása 50.000 munkaóra keretében az alábbiak szerint:
Az Ajánlatkérő kezelésében lévő fürdőkben/strandfürdőkben (a továbbiakban: Fürdő):
- 8 fő vízicsúszda-kezelő (a munkakör betöltéséhez a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 7. § (3) bekezdésének megfelelő tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás szükséges),
- 4 fő fürdősegédmunkás (pl.: takarító, öltözőkezelő, kölcsönzői segédmunkás),
- 6 fő pénztáros (a munkakör betöltéséhez középfokú végzettség szükséges),
- 2 fő kertészeti segédmunkás,
- 2 fő fürdő házirend felügyelő
munkakörök a 2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás keretében közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjasok által történő ellátása az Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő a megadott munkakörökre előírt szakemberek számát a szerződés teljesítése során a megrendelőben rögzíti az adott időszakra vonatkozóan.
Ajánlatkérő 35.000 munkaóra lehívására vállal kötelezettséget.
Jelen eljárás keretösszege nettó 100.000.000,- forint.
A II. 2.5) pontban megadott ár kritérium az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza: (munkabér+szolgáltatási díj = nettó ... Ft/fő/óra)
1.1 Vízicsúszda-kezelő (súlyszám: 30) nettó … Ft/fő/óra
1.2 Pénztáros (súlyszám: 20) nettó … Ft/fő/óra
1.3 Fürdősegédmunkás (súlyszám: 5) nettó … Ft/fő/óra
1.4 Kertészeti segédmunkás (súlyszám: 5) nettó … Ft/fő/óra
1.5 Házirend felügyelő (súlyszám: 5) nettó … Ft/fő/óra
1.6. Közvetített munkaerő munkaviszonyban való foglalkoztatása (minimum nettó 10.000,- Ft, maximum nettó 250.000,- Ft) (súlyszám: 15) nettó … Ft/fő
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Helyesen:
Vállalkozási keretszerződés alapján nyugdíjas munkaerő foglalkoztatása 50.000 munkaóra keretében az alábbiak szerint:
Az Ajánlatkérő kezelésében lévő fürdőkben/strandfürdőkben (a továbbiakban: Fürdő):
- 8 fő vízicsúszda-kezelő (a munkakör betöltéséhez a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 7. § (3) bekezdésének megfelelő tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás szükséges),
- 4 fő fürdősegédmunkás (pl.: takarító, öltözőkezelő, kölcsönzői segédmunkás),
- 6 fő pénztáros (a munkakör betöltéséhez középfokú végzettség szükséges),
- 2 fő kertészeti segédmunkás,
- 2 fő fürdő házirend felügyelő
munkakörök a 2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás keretében közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjasok által történő ellátása az Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő a megadott munkakörökre előírt szakemberek számát a szerződés teljesítése során a megrendelőben rögzíti az adott időszakra vonatkozóan.
Ajánlatkérő 35.000 munkaóra lehívására vállal kötelezettséget.
Jelen eljárás keretösszege nettó 100.000.000,- forint.
A II. 2.5) pontban megadott ár kritérium az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza: (munkabér+szolgáltatási díj = nettó ... Ft/fő/óra)
1.1 Vízicsúszda-kezelő (súlyszám: 30) nettó … Ft/fő/óra
1.2 Pénztáros (súlyszám: 20) nettó … Ft/fő/óra
1.3 Fürdősegédmunkás (súlyszám: 5) nettó … Ft/fő/óra
1.4 Kertészeti segédmunkás (súlyszám: 5) nettó … Ft/fő/óra
1.5 Házirend felügyelő (súlyszám: 5) nettó … Ft/fő/óra
1.6. Munkaerő munkaviszonyban való foglalkoztatásának díja (minimum nettó 10.000,- Ft, maximum nettó 250.000,- Ft) (súlyszám: 15) nettó … Ft/fő
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 11
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Opciók ismertetése
A következő helyett:
Ajánlatkérő opcióként rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevőnek lehetőséget kell biztosítania arra, hogy ajánlatkérő a közvetített munkaerőt munkaviszonyban foglalkoztassa. Amennyiben a közvetített munkaerőt Ajánlatkérő alkalmazásba veszi, mint saját munkavállaló, köteles a munkavállaló 3 hónapos próbaidejének lejárta után a nyertes Ajánlattevő részére az ajánlatban megajánlott (1.6. nettó ajánlati ár értékelési szempont) közvetítői díjat fizetni az adott munkavállaló után.
Ajánlatkérő a II.2.4. pontban előírt 50.000 munkaóra felhasználására nem kötelezett. Ajánlatkérő az 50.000 munkaóra 70 %-ának (35.000 munkaóra) lehívására vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására egyoldalúan jogosult, de az opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget. A jelen szerződés automatikusan megszűnik a keretösszeg kimerülésével. Az opcionális mennyiség teljesítésére a Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
Helyesen:
Ajánlatkérő opcióként rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevőnek lehetőséget kell biztosítania arra, hogy ajánlatkérő a munkaerőt munkaviszonyban foglalkoztassa. Amennyiben a munkaerőt Ajánlatkérő alkalmazásba veszi, mint saját munkavállaló, köteles a munkavállaló 3 hónapos próbaidejének lejárta után a nyertes Ajánlattevő részére az ajánlatban megajánlott (1.6. nettó ajánlati ár értékelési szempont) díjat megfizetni az adott munkavállaló után.
Ajánlatkérő a II.2.4. pontban előírt 50.000 munkaóra felhasználására nem kötelezett. Ajánlatkérő az 50.000 munkaóra 70 %-ának (35.000 munkaóra) lehívására vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására egyoldalúan jogosult, de az opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget. A jelen szerződés automatikusan megszűnik a keretösszeg kimerülésével. Az opcionális mennyiség teljesítésére a Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (KR) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (ESPD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban (EEKD) utalni kell.
Az EEKD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)-nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot, az előző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Amennyiben a P/1 alkalmassági követelménynek való megfelelést AT a közbeszerzés tárgyából (2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás nyújtása (közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjas munkaerő közvetítés)) származó árbevétellel kívánja igazolni, abban az esetben be kell nyújtania az erre vonatkozó nyilatkozatát (nyilatkozatmintát a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza)
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 10. § (3) bek.-re, 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
Helyesen:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (KR) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (ESPD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban (EEKD) utalni kell.
Az EEKD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)-nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot, az előző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Amennyiben a P/1 alkalmassági követelménynek való megfelelést AT a közbeszerzés tárgyából (2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás nyújtásából származó árbevétellel kívánja igazolni, abban az esetben be kell nyújtania az erre vonatkozó nyilatkozatát (nyilatkozatmintát a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza)
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 10. § (3) bek.-re, 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
P/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3 üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem érte el összesen az 50.000.000,- Ft-ot.
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor alkalmatlannak minősül, ha a közbeszerzés tárgyából (2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás nyújtása (közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjas munkaerő közvetítés) keretében származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele működésének ideje alatt nem éri el a nettó 20.000.000,-Ft-ot.
„Külső szolgáltatás nyújtása” alatt a 2006. évi X. tv. 29. § (1) bek. szerinti fogalmat kell érteni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Helyesen:
P/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3 üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem érte el összesen az 50.000.000,- Ft-ot.
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor alkalmatlannak minősül, ha a közbeszerzés tárgyából (2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás nyújtása) keretében származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele működésének ideje alatt nem éri el a nettó 20.000.000,-Ft-ot.
„Külső szolgáltatás nyújtása” alatt a 2006. évi X. tv. 29. § (1) bek. szerinti fogalmat kell érteni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozatát benyújtani, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az AK a formanyomtatvány IV. rész α „alfa” szakasz megfelelő kitöltését kéri. Azonban az M/2. alk. követelmény esetében kéri megjelölni a bevonni kívánt szakemberek nevét, egyebekben nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az EEKD-t a Kr. 5-7. § alapján kell kitölteni.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül az alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a Kr. előírja.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)-nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére. A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 10. § (3) bek.-re, 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
M/1. AT csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben teljesített (de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolg. megrendelések vehetők figyelembe) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti 2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás nyújtása (közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjas munkaerő közvetítés) tárgyú szolgáltatásainak ismertetését a Kbt.65.§(1) bek. b) pontja és a KR21.§(3) bek. a) pontja alapján az alk. minimumköv.-nek megfelelően részletezett tartalommal, a KR 22.§(1)-(2) bek. szerinti nyilatkozat v. igazolás benyújtásával.
AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alk. igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap) és helye
- a szerződést kötő másik fél neve és székhelye
- a szolg. tárgya
- a szolg. mennyisége
- nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Helyesen:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozatát benyújtani, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az AK a formanyomtatvány IV. rész α „alfa” szakasz megfelelő kitöltését kéri. Azonban az M/2. alk. követelmény esetében kéri megjelölni a bevonni kívánt szakemberek nevét, egyebekben nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az EEKD-t a Kr. 5-7. § alapján kell kitölteni.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül az alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a Kr. előírja.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)-nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére. A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 10. § (3) bek.-re, 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
M/1. AT csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben teljesített (de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolg. megrendelések vehetők figyelembe) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti 2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás nyújtása tárgyú szolgáltatásainak ismertetését a Kbt.65.§(1) bek. b) pontja és a KR21.§(3) bek. a) pontja alapján az alk. minimumköv.-nek megfelelően részletezett tartalommal, a KR 22.§(1)-(2) bek. szerinti nyilatkozat v. igazolás benyújtásával.
AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alk. igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap) és helye
- a szerződést kötő másik fél neve és székhelye
- a szolg. tárgya
- a szolg. mennyisége
- nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése (az előző pont folytatása a karakterkorlát okán):
Felhívjuk a figyelmet a Kr. 22. §(5)bek-re, a Kbt. 140.§(9) és 65.§ (7) és (9)bek.-re.
AK felhívja a figyelmet, hogy az alk. követelményt kizárólag közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjasok által történő a szövetkezetekről szóló 2006.évi X. törvény 29. § (1) bek. szerinti külső szolgáltatás nyújtása (közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjas munkaerő közvetítés)) teljesítéséből származó referenciával igazolhatja, egyéb tárgyból (pl. munkaerő kölcsönzés) származó referenciával az alk. köv. nem igazolható.
M/2.) (M/2.1. és M/2.2.) AT csatolja a 321/2015.Kr. 21.§(3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok (Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén):
- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alk. minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.
A Kbt.65.§(9) bek. irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített minimum 5 fő nyugdíjas külső szolgáltatás keretében való foglalkoztatásról szóló, a 321/2015. Korm. Rend. 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával/referenciákkal.
„Külső szolgáltatás nyújtása” alatt a 2006. évi X. tv. 29. § (1) bek. szerinti fogalmat kell érteni.
Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is igazolható.
M/2.1.) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább 5 fő olyan teljesítésbe bevonni kívánt vízicsúszda-kezelő szakember szövetkezeti taggal, aki rendelkezik a vízicsúszda-kezelő feladat ellátásához szükséges, a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 7. § (3) bekezdésének megfelelő tanfolyam elvégzéséről szóló igazolással.
M/2.2.) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan teljesítésbe bevonni kívánt pénztáros szakember szövetkezeti taggal, aki rendelkezik legalább középfokú végzettséggel.
Helyesen:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése (az előző pont folytatása a karakterkorlát okán):
Felhívjuk a figyelmet a Kr. 22. §(5)bek-re, a Kbt. 140.§(9) és 65.§ (7) és (9)bek.-re.
AK felhívja a figyelmet, hogy az alk. követelményt kizárólag közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjasok által történő a szövetkezetekről szóló 2006.évi X. törvény 29. § (1) bek. szerinti külső szolgáltatás nyújtása teljesítéséből származó referenciával igazolhatja, egyéb tárgyból (pl. munkaerő kölcsönzés) származó referenciával az alk. köv. nem igazolható.
M/2.) (M/2.1. és M/2.2.) AT csatolja a 321/2015.Kr. 21.§(3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok (Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén):
- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alk. minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.
A Kbt.65.§(9) bek. irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített minimum 5 fő nyugdíjas külső szolgáltatás keretében való foglalkoztatásról szóló, a 321/2015. Korm. Rend. 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával/referenciákkal.
„Külső szolgáltatás nyújtása” alatt a 2006. évi X. tv. 29. § (1) bek. szerinti fogalmat kell érteni.
Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is igazolható.
M/2.1.) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább 5 fő olyan teljesítésbe bevonni kívánt vízicsúszda-kezelő szakember szövetkezeti taggal, aki rendelkezik a vízicsúszda-kezelő feladat ellátásához szükséges, a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 7. § (3) bekezdésének megfelelő tanfolyam elvégzéséről szóló igazolással.
M/2.2.) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan teljesítésbe bevonni kívánt pénztáros szakember szövetkezeti taggal, aki rendelkezik legalább középfokú végzettséggel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.4), II.2.11), III.1.2), III.1.3), IV.2.2) és IV.2.7) pontjait módosította.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció 32. pontját, 33. pontját és az értékelési módszertan fejezetet módosította, valamint módosításra került a felolvasólap.
Ajánlatkérő a szerződés előzményeit, az 1.4., az 1.5., a 2.5., a 2.6., a 2.8., a 2.10., a 3.4.3., a 3.4.5, a 3.10., a 4.2., a 7.3. és a 8.1. pontjait, valamint a mellékletek felsorolásait módosította.
Ajánlatkérő az ártáblázat 1.6. pontját módosította.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ