Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6615/2019
CPV Kód:15000000-8
Ajánlatkérő:Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61349371
Postai cím: Tildy Zoltán Utca 19-21.
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh-Csák Erika
Telefon: +36 66473610
E-mail: csakerika1981@gmail.com
Fax: +36 66473610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szeghalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle élelmiszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000204482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szállítási szerződés az alábbi élelmiszerek beszerzésére
1. Húsárú 42 196 kilogramm (kg),
2. Zöldség, gyümölcs 8 400 darab (db), 77 248 kg,
3. Kenyér, pékárú 177 150 db, 15 535 kg
4. Mirelit árú 3 100 db, 29 982 kg
5. Szárazárú 27 366 db, 41 983 kg, 25 018 liter (l)
6. Töltelékárú 1 050 db, 7394 kg,
7. Tejtermék 53 025 db, 4 060 kg, 36 200 l,
8. Kényelmi termékek 3 965 kg,
9. Tojás 60 000 db.
A megadott mennyiségektől + 10 % eltérés lehetséges. Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 4275 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 050 - 114242
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
Szállítási szerződés az alábbi élelmiszerek beszerzésére
1. Húsárú 42 196 kilogramm (kg),
2. Zöldség, gyümölcs 8 400 darab (db), 77 248 kg,
3. Kenyér, pékárú 177 150 db, 15 535 kg
4. Mirelit árú 3 100 db, 29 982 kg
5. Szárazárú 27 366 db, 41 983 kg, 25 018 liter (l)
6. Töltelékárú 1 050 db, 7394 kg,
7. Tejtermék 53 025 db, 4 060 kg, 36 200 l,
8. Kényelmi termékek 3 965 kg,
9. Tojás 60 000 db.
A megadott mennyiségektől + 10 % eltérés lehetséges. Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
Helyesen:
Szállítási szerződés az alábbi élelmiszerek beszerzésére
1. Húsárú 42 196 kilogramm (kg),
2. Zöldség, gyümölcs 8 400 darab (db), 77 248 kg,
3. Kenyér, pékárú 177 150 db, 15 535 kg
4. Mirelit árú 5 300 db, 27 932 kg
5. Szárazárú 27 366 db, 41 983 kg, 25 018 liter (l)
6. Töltelékárú 1 050 db, 7394 kg,
7. Tejtermék 53 025 db, 4 060 kg, 36 200 l,
8. Kényelmi termékek 3 965 kg,
9. Tojás 60 000 db.
A megadott mennyiségektől + 10 % eltérés lehetséges. Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére: 4. Mirelit termékek 3 100 db, 29 982 kg. A megadott mennyiségektől + 10 % eltérés lehetséges. Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található. A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja
alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége. Az ajánlattevő által szállított
élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a
Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az
Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad el. Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját,
gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav-, zsír-, energia- fehérje-, szénhidrát-, cukor- és
sótartalom, valamit allergén összetevők.
Helyesen:
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére: 4. Mirelit termékek 5 300 db, 27 932 kg. A megadott mennyiségektől + 10 % eltérés lehetséges. Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található. A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja
alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége. Az ajánlattevő által szállított
élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a
Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az
Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad el. Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját,
gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav-, zsír-, energia- fehérje-, szénhidrát-, cukor- és
sótartalom, valamit allergén összetevők.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3
évben összesen teljesített:
1. rész tekintetében: Húsok szállítására vonatkozó legalább 31 500 kg-ot elérő referenciával.
2. rész tekintetében: Zöldség, gyümölcs szállítására vonatkozó legalább 6 300 db-ot és/vagy 57 750 kg-ot elérő referenciával.
3. rész tekintetében: Kenyér, pékárú szállítására vonatkozó legalább 132 750 db-ot és/vagy 11 600 kg-ot elérő referenciával.
4. rész tekintetében: Mirelit termékek szállítására vonatkozó legalább 2 300 db-ot és/vagy 22 400 kg-ot elérő referenciával.
5. rész tekintetében: Szárazárú szállítására vonatkozó legalább 20 500 db-ot és/vagy 30 750 kg-ot és/vagy 18 000 l elérő referenciával.
6. rész tekintetében: Töltelékárú szállítására vonatkozó legalább 780 db és/vagy 5400 kg-ot elérő referenciával.
7. rész tekintetében: Tejtermék szállítására vonatkozó legalább 39 000 db-ot és/vagy 3 000 kg-ot és/vagy 27 000 l elérő referenciával.
8. rész tekintetében: Kényelmi termékek szállítására vonatkozó legalább 2 900 kg-ot elérő referenciával.
9. rész tekintetében: Tojás szállítására vonatkozó legalább 45 000 db-ot elérő referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: — az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes – az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.
M/3. Ajánlattevő alkalmatlan az adott rész vonatkozásában, amennyiben nem igazolja, hogy rendelkezik a megajánlott termékek szállítására alkalmas, legalább 1 darab, a 853/2004 EK rendeletben és a 852/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeket teljesítő szállítóeszközzel, és/vagy nem igazolja, hogy a fentiek szerinti megfelelő szállítóeszközzel a szerződés időtartama alatt folyamatosan, megszakítás nélkül rendelkezni fog. Amennyiben ajánlattevő több – azonos előírással érintett – részre tesz ajánlatot, úgy elegendő 1 darab megfelelő jármű tekintetében igazolást benyújtani.
Helyesen:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3
évben összesen teljesített:
1. rész tekintetében: Húsok szállítására vonatkozó legalább 31 500 kg-ot elérő referenciával.
2. rész tekintetében: Zöldség, gyümölcs szállítására vonatkozó legalább 6 300 db-ot és/vagy 57 750 kg-ot elérő referenciával.
3. rész tekintetében: Kenyér, pékárú szállítására vonatkozó legalább 132 750 db-ot és/vagy 11 600 kg-ot elérő referenciával.
4. rész tekintetében: Mirelit termékek szállítására vonatkozó legalább 2 300 db-ot és/vagy 20 000 kg-ot elérő referenciával.
5. rész tekintetében: Szárazárú szállítására vonatkozó legalább 20 500 db-ot és/vagy 30 750 kg-ot és/vagy 18 000 l elérő referenciával.
6. rész tekintetében: Töltelékárú szállítására vonatkozó legalább 780 db és/vagy 5400 kg-ot elérő referenciával.
7. rész tekintetében: Tejtermék szállítására vonatkozó legalább 39 000 db-ot és/vagy 3 000 kg-ot és/vagy 27 000 l elérő referenciával.
8. rész tekintetében: Kényelmi termékek szállítására vonatkozó legalább 2 900 kg-ot elérő referenciával.
9. rész tekintetében: Tojás szállítására vonatkozó legalább 45 000 db-ot elérő referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: — az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes – az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.
M/3. Ajánlattevő alkalmatlan az adott rész vonatkozásában, amennyiben nem igazolja, hogy rendelkezik a megajánlott termékek szállítására alkalmas, legalább 1 darab, a 853/2004 EK rendeletben és a 852/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeket teljesítő szállítóeszközzel, és/vagy nem igazolja, hogy a fentiek szerinti megfelelő szállítóeszközzel a szerződés időtartama alatt folyamatosan, megszakítás nélkül rendelkezni fog. Amennyiben ajánlattevő több – azonos előírással érintett – részre tesz ajánlatot, úgy elegendő 1 darab megfelelő jármű tekintetében igazolást benyújtani.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 55. § (1) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok (IV. rész Mirelit termékek ártábla) is módosultak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ