Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/186
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.09.26.
Iktatószám: 18268/2019
CPV Kód: 35125110-0
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye: Noispot Innovations Kft.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Noispot Innovations Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény célja önkéntes előzetes átláthatóság biztosítása a
jogorvoslati eljárás alkalmazásáról szóló 89/665/EGK és 92/13/EGK
irányelvek 2d. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 2009/81/
EK irányelv 60. cikkének (4) bekezdése értelmében.
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
2009/81/EK irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48725240
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Gábor András
Telefon: +36 17958749
E-mail: toth.gabor.andras@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12374882
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapes
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános államigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: AMAHIT kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001144952018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35125110-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
AMAHIT kialakítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1464504400 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.
szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1) Elnevezés:
AMAHIT kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48461000-7
További tárgyak: 72000000-5
72222000-7
72260000-5
75100000-7
79132100-9
79417000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Megrendelő székhelye, telephelyei, a műszaki leírás mellékletét képező táblázatban szereplő kormányablakok.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elvégzendő feladatok:
1. Az AMAHIT rendszerhez szükséges eszközök szállítása installálása és működésük ellenőrzése
2. Az AMAHIT rendszer tervezése: A Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő képviselőinek bevonásával tervezze meg logikai és fizikai szinten az AMAHIT rendszert különös tekintettel a BFKH által már alkalmazott rendszerekkel való integrációra.
3. Az AMAHIT rendszer fejlesztése: A Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő által elfogadott rendszertervek alapján ki kell fejlessze az AMAHIT rendszert melyet Ajánlatkérő által biztosított szerverekre és szükség esetén kliensekre kell telepíteni, s el kell végezni a kapcs-ó szállítói teszteket majd közre kell működni Ajánlatkérő által lebonyolítandó tesztek tervezésében és kivitelezésében.
4. A biometrikus aláírás-minták felvételéhez, kezeléséhez, tárolásához kapcs-ó munkafolyamatok kidolgozása: A Nyertes Ajánlattevő készíti el azt a munkafolyamat javaslatot, amelynek Ajánlatkérővel történő egyeztetése és véglegezése alapján Ajánlatkérő ügymenetébe illeszti a digitalizált biometrikus aláírásminták felvételének és kezelésének foly-át.
5. Egy meghatározott közigazgatási és egy meghatározott Okmányos ügytípus munkafolyamatának kidolgozása és összekapcsolása az AMAHIT rendszerrel: Egyrészről Nyertes Ajánlattevő aktív közreműködésével valamint Ajánlatkérő EKEIDR projektjének együttműködésében létre kell hozni a biometrikus aláírásminták felvételét és hitelesítését magában foglaló teljes foly-ot. A Nyertes Ajánlattevő felel az AMAHIT rendszer kapcs-ó szolgáltatásainak működésért, de nem feladata az Aktív korúak ellátás iránti kérelmét érintő egyéb foly. elemek tervezése és megvalósítása. Másrészről Nyertes Ajánlattevő aktív közreműködésével valamint Ajánlatkérő együttműködésében meg kell tervezni a jelenleg papír alapon működő az un. Okmányos rendszerekkel összefüggő jogosítványok meghosszabbítását biztosító foly. AMAHIT rendszerkapcsolatra épülő hitelesítését és a szükséges AMAHIT valamint Okmányos rendszer oldali interfészek fejlesztésével bizonyítani annak működését.
6. Biometrikus aláírásokat tároló adatbázisok biztonsági besorolása, titkosítása, biztonsági felügyelet kialakítása (informatikai szakértői és IT biztonsági tanácsadás)
7. AMAHIT rendszer telepítésével és átadásával, továbbá a fenti munkafoly-ok kialakításával kapcs-os igazgatásszervezési feladatok elvégzése
8. Az AMAHIT rendszer telepítésével és átadásával, valamint egy meghatározott közigazgatási és egy meghatározott Okmányos ügytípussal kapcs-os elektronikus tananyag kidolgozása
9. Az AMAHIT rendszer felhasználónak képzéséhez szükséges e-learning tananyag elkészítése és kormányablakonként 2 kulcsfelhasználó és 2 technikai támogató IT szakember, összesen 3.000 fő képzése
Nyertes Ajánlattevő az alábbi, kombinált, 3 funkciócsoport teljesítését megvalósítani képes, a műszaki leírásban meghatározott házban elhelyezett, egy vagy több részegységből álló eszköz (Biometrikus Ügyfélkapcsolati Végpont (BÜV)) elkészítését és leszállítását kell megvalósítsa: Hardver elemek 1. Funkcionalitás: a biometrikus aláírások digitalizálási képesség:
Méret Az összeszereléstől függően a helyigénye ne legyen több, mint 285 x 210, melyet maximum 8%-kal lehet meghaladni Súly 1 kg alatt Interfész USB 2.0 Állvány A beszereléstől függően legalább 15° szögben elhelyezhető legyen Képernyő méret Legalább 10.5"
biztonságos üveg felülettel Natív felbontás Minimum 1200 x 600 Képarány Az alap képarány 16:09 vagy 16:10 legyen Tipikus fényesség Legalább 200 cd/m² Kontraszt arány Minimum 500:1 Válaszidő 16 ms vagy annál gyorsabb Betekintési szög Legalább 50/70
Olvasási technológia Elektromágneses rezonanciára épülő (EMR) vagy annál korszerűbb Tollnyomási szint Legalább 512 Koordinált felbontás Minimum 2500 lpi Toll reakció idő 200 pont/mp vagy gyorsabb Toll kezelés Elem és vezeték nélküli működés Megjelenítő panel típusa IPS Beszerelhetőség VESA Aktív aláíró terület legalább 26,6 cm (10,5”) A folytatást karakterhiány miatt VI.3) pont tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakemberek létszáma (fő) (min. 0 fő – max. 10 fő)  25
2 2. Eszközszállítások teljesítési határideje (a szerződés hatályba lépésétől számított naptári nap) (min. 60 naptári nap – max. 120 naptári nap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
  A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A részelem(ek)kel szerelt ház
Éles indulás és üzemi támogatás
Opciók mennyisége:
0-620 közötti darabszám
Éles üzemi átállás és támogatás 0-3 hónap.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája (töltse ki a D mellékletet)
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/24/EU irányelv32. cikke értelmében)
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/25/EU irányelv 50. cikke értelmében)
  Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (a 2009/81/EK irányelv28. cikke értelmében)
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül (a 2014/23/EU irányelv 31. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében)
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D melléklet 2. pontját)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: AMAHIT kialakítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Noispot Innovations Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36707980
Postai cím: Boldogasszony Sgt 21. I. em.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: info@ns-innovations.com
Telefon: +36 16106485
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17882448
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 1503303718
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1464504400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
  Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
  A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
II.2.4) pont folytatása:
2. Funkcionalitás: POS terminál Minimális kijelző felbontás: 125 x 60 pixel TFT fekete-fehér Minimális kijelző átmérő: 2,7" Minimális RAM méret: 32MB Támogatott kártyaolvasási lehetőségek: - Chipkártyás - Mágneskártyás - Érintés nélküli - e-SZIG Maximális méret: 185mm x 85mm x 65mm Kommunikáció módja: - Ethernet Nemzetközi előírásoknak való megfelelés: - Alkalmas legyen megfelelni az SPDH és ISO 8583 előírásoknak, amennyiben azt az Ajánlatkérő által az eszközre telepített alkalmazás lehetővé teszi. Az eszköz (terminál) az itt megjelölt két szabványnak megfelelő rendszer (terminál és az ajánlatkérő által biztosított szoftver) részeként kell működjön. Kapcsolat módja - Az Ethernet és a pénztárgép/PC-vel való összeköttetése egy, az áramellátással
integrált kábelen keresztül legyen megvalósítható 3. Funkcionalitás: e-SZIG olvasó terminál Az eSZIG projektben műszakilag és alkalmazhatóság szempontjából bevizsgált alábbi kártyaolvasókal egyenértékű eszköz: • Reiner cyberJack® RFID standard HUN • Reiner cyberJack® RFID basis • ACS ACR1252U USB NFC Reader Az egyes hardverelem(ek)kel szerelt házból (BÜV) leszállítandó
darabszám: 3.098 + opcionálisan 0-620 közötti darabszám, amely a teljes vállalkozási ár ismeretében, az eszközök és kapcsolódó licencekre megadott ajánlati ár függvénye. A leszállításra kerülő BÜV egységhez szükséges táp és egyéb csatoló kábeleket az eszközökkel együtt a Nyertes Ajánlattevő kell biztosítsa. A hardver elemekhez kapcsolódó garanciális jellegű elvárások Ajánlatkérő 1 év cseregaranciát (vagyis a szerelt ház és a beléjük szerelt eszköz elemek meghibásodása esetén csak a teljes szerelt ház vagy a beszerelt eszköz cseréjével megvalósuló javítást fogad el) vár el a leszállított részelem(ek)kel szerelt házra. Az eszközökkel szembeni további követelményeket a műszaki leírás tartalmazza. Az AMAHIT rendszer fejlesztéséhez szükséges licencek Ajánlatkérő elvárja, hogy az Ajánlattevők ajánlataikban feltüntessék a fejlesztésben szükségessé váló szoftver (és / vagy alkalmazás) elemek licenceit. Jelen elvárás mind a BÜV alapegységhez szükséges licenszeket, mind az AMAHIT rendszer fejlesztéséhez, működtetéséhez szükséges (infrastruktúr, adatbázis és egyéb) licenszekre vonatkozik. A megvalósítandó fejlesztés adatbázis alapú tárolással, 3 dimenziós (3D) adattérben működő, okmányos hálózatban működő, magas szintű biztonsági rendszerben (legalább az IBTv szerinti 3-as biztonsági osztályba sorolt) végzendő informatikai alkalmazásfejlesztés, amely valamennyi kormányablak (337 db logikailag és fizikailag elkülönült szervezetek és/vagy szervezeti egységek) kiszolgálására alkalmas, és amely 15 interfésszel rendelkezik, továbbá WCAG szabványnak megfelelő webes tartalom átalakítási szolgáltatást valósít meg a fogyatékkal élő felhasználók számára és lehetővé teszi a hang alapú navigálást. A részletes követelményeket a kbdok tartalmazza. Amennyiben a termék típusnál konkrét márka, gyártmány, típus került megadásra, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt került meghatározásra, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő az azzal egyenértékű terméket is elfogadja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
8 opcionális információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
x Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
x nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett, tekintettel arra, hogy:
a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt vagy a meghívásos eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk - adott esetben hiánypótlást követően - megfelelt az előírt formai követelményeknek;
A Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feltételek az alábbiak szerint teljesülnek:
1) A 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak. (Megelőzőleg a nyílt eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján volt eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.)
2) A közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg.
3) Az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívta a nyílt eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk – adott esetben hiánypótlást követően – megfelelt az előírt formai követelményeknek.

D2. melléklet Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

D3. melléklet Honvédelem és biztonság
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2009/81/EK irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2009/81 /EK irányelv 28. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  meghívásos eljárás
  hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
  versenypárbeszéd keretében
  A szerződés a 2009/81/EK irányelv 13. cikkében említettektől eltérő kutatási és fejlesztési szolgáltatásokra vonatkozik (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
  A meghívásos eljárás, az ajánlati felhívás előzetes közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Valamilyen válság miatt előállt helyzet sürgőssége összeegyeztethetetlen a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén előírt határidőkkel
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az Irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  A külföldön bevetett vagy bevetendő tagállami fegyveres vagy biztonsági erőknek nyújtott légi és tengeri szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, az irányelvben megállapított szigorú feltételek szerint
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

D4. melléklet Koncesszió
Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió indokolása
2014/23/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Koncesszió koncessziós hirdetmény közzététele nélküli odaítélésének a 2014/23/EU irányelv 31. cikke (4) és (5) bekezdése alapján történő indokolása
  Korábbi koncessziós eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok/részvételi jelentkezések, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  Az építési beruházást vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  a koncesszió célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  verseny hiánya technikai okokból
  kizárólagos jog létezése
  a szellemitulajdon-jogok és az irányelv 5. cikkének 10. pontjában meghatározottól eltérő kizárólagos jogok védelme
  2. Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)