Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/199
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.15.
Iktatószám:19610/2019
CPV Kód:72230000-6
Ajánlatkérő:Igazságügyi Minisztérium
Teljesítés helye:Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény célja önkéntes előzetes átláthatóság biztosítása a
jogorvoslati eljárás alkalmazásáról szóló 89/665/EGK és 92/13/EGK
irányelvek 2d. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 2009/81/
EK irányelv 60. cikkének (4) bekezdése értelmében.
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
2009/81/EK irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Igazságügyi Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99012805
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kalmár Csaba
Telefon: +36 17956428
E-mail: csaba.kalmar@im.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az OCCR továbbfejlesztése.
Hivatkozási szám: EKR001123212019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2019. évi módosításához kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatok ellátása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 95500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.
szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1) Elnevezés:
Az OCCR továbbfejlesztése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Kossuth tér 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Igényelt fejlesztési feladatok:
I. Ingyenes céginformáció szűkítése, átalakítása
- lekérdező azonosítása KAÜ-s bejelentkezéssel
- cégkeresés név, cégjegyzékszám és adószám alapján
- ingyenesen elérhető céginformáció szűkítése
- letöltés mennyiségének korlátozása
- felhasználói műveletek naplózása
- adminisztrációs felület
- automatikus háttérfolyamatok
II. Cégeknek havonta elektronikus cégkivonat közokirati formában díjmentesen cégkapura
- havonta, elektronikus úton, automatikusan történő cégkivonat kiküldése valamennyi Magyarországon bejegyzett, élő cég számára
- leiratkozás biztosítása a havi cégkivonat küldésről
- adminisztrációs felület
- automatikus háttér folyamatok
III. Cégadat változás esetén, cégbizonyítvány megküldése közokirati formában, elektronikusan cégkapura
- cégadat változás esetén, elektronikus úton, automatikusan cégbizonyítvány kiküldés valamennyi cég számára, cégkapun keresztül
- leiratkozás, feliratkozás biztosítása a cégadat változás kiküldéséről
- adminisztrációs felület
IV. Törölve.
V. Cégnyilvántartási Portál (CNYP) felállítása
- követelményspecifikáció meghatározása a portál által biztosított szolgáltatásokról, annak feltételeiről
- ingyenes céginformáció és a kapcsolódó elemeinek integrálása az új CNYP portálba
VI. Fizetős (bankkártyás) céginformációs szolgáltatás kialakítása a CNYP portálon
- bankkártya fizetés felületének kialakítása
- EFER VPOS fizetés lehetőségének kialakítása
- fizetéshez kapcsolódó üzenetek tárolása és ismétlése szükség esetén
- kiadmány letölthetővé tétele, illetve a kiadmány elküldése email címre
- elektronikus számla kibocsátása, letölthetővé tétele, illetve kiküldése email címre
- számlázási adatok periodikus továbbítása az IM könyvelési rendszerébe
VII. Egyéb technikai feladatok ellátása
- az egyes fejlesztések éles indulását megelőzően azok teljes körű tesztelése, a teszteléshez szükség feltételek és környezet előzetesen történő kiépítése,
- az elvégzett fejlesztések dokumentálása,
- a szolgáltatások használatához szükséges felhasználói szabályzatok, felhasználói segédletek, útmutatók elkészítése,
- az elvégzett fejlesztések élesbe állítása
A további előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
  A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája (töltse ki a D mellékletet)
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/24/EU irányelv32. cikke értelmében)
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/25/EU irányelv 50. cikke értelmében)
  Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (a 2009/81/EK irányelv28. cikke értelmében)
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül (a 2014/23/EU irányelv 31. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében)
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D melléklet 2. pontját)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az OCCR továbbfejlesztése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90183726
Postai cím: Ángel Sanz Briz út 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: sales@microsec.hu
Telefon: +36 15054444
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 97000000
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 95500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
  Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
  A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1./ A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása:
Kbt. 98. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg és az Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg. Az Igazságügyi Minisztérium 1997. július 1. napjától közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján a Microsec Zrt. jogelődjét a Microsec Kft-t bízta meg az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer (továbbiakban: OCCR) jogszabálykövetési és az ezzel közvetlenül összefüggő szoftverfejlesztési és szoftverkarbantartási feladatainak ellátásával. Az Igazságügyi Minisztérium hálózatfejlesztésének eredményeképpen az ország valamennyi cégbírósága és gazdasági kollégiuma nyílt távközlési szolgáltatáson alapuló hálózati rendszerben működik, amelyhez 2003-tól a Microsec Kft. térítésmentesen biztosítja az országos kiépítésű hálózati szolgáltatását a bírósági feladatok teljesítése érdekében. A forgalomnak megfelelő sávszélesség biztosítása ezzel a Microsec Kft. felelősségévé vált, amely a hálózatot a szolgáltatások színvonalának javítása érdekében saját erőforrásból fejlesztette, ennek részeként a sávszélesség bővítésére is sor került. Az Igazságügyi Minisztérium a 1995. évi LXII. törvény alapján létrehozta a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatot. Az online céginformációs szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek végzésére az Igazságügyi Minisztérium ugyancsak közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján a Microsec Kft-t bízta meg. Az Előfizetői szerződés 1998-as megkötése óta történt fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen kibővült a nyújtott szolgáltatások köre, a hazai céginformációs szolgáltatások pedig ma már részét képezik az uniós nyilvántartásoknak is. A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Koordinációs Irodája és a Microsec Kft. között 1997 augusztusában létrejött és 1997 decemberében módosított szerződés keretei között a Microsec Kft. kapta meg a lehetőséget a cégbejegyzési eljárás „egyablakos” mintarendszerének megvalósítására. Az intézményeket integráló rendszerben az integrációhoz szükséges szolgáltatásokat a Microsec Kft. elektronikus adattovábbító rendszere (Mediátor©)biztosítja. A Mediátor rendszert - az elmúlt években történt fejlesztések
eredményeképpen - mára egyre több intézmény használja a cégeljárással összefüggő folyamatok, adatkapcsolatok során.
Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján az Igazságügyi Minisztérium 2002. március 27-től a Microsec Kft.-t bízta meg a cégbejegyzéshez szükséges adatközvetítői és rendszerüzemeltetési feladatok ellátásával. Az OCCR egy olyan komplex szolgáltatásokat ellátó informatikai rendszer, amelynek alrendszerei, úgymint: - Cégbírósági ügyviteli rendszer - Cégeljárási rendszer, elektronikus ügyintézés (pl.: egyablakos rendszer, elektronikus aláíró alkalmazások) - Céginformációs rendszerek (előfizetői, közfeladatott ellátó szervek, ingyenes) - Hálózati szolgáltatások egymással szervesen összefüggő és egymásra épülő egységet képeznek. Az OCCR alrendszereinek szerzői vagyoni jogaival a Microsec Kft. jogutódjaként a Microsec Zrt. kizárólagosan rendelkezik, a szoftverrendszer tekintetében az Igazságügyi Minisztériumot felhasználási jog illeti meg, mely a szoftver átdolgozására nem terjed ki (lsd. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 47. § (1) bekezdésében foglaltakat). A jelen beszerzés tárgyát képező aktuális fejlesztések valamennyi eleme érinti a fentebb említett és szerzői jogokkal védett alrendszereket. Folyt. a D. 1. melléklet 3. pontjában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
8 opcionális információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
VI.3.1. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása c. pont folytatása:
Az előirányzott fejlesztések nem kezelhetők elszigetelten a jelenlegi szoftverkörnyezettől, nem választhatók le a jelenlegi rendszer logikájától, az alrendszerek logikai egységet alkotnak, amelynél minden elemnek összhangban kell lennie a jelenlegi alrendszerek és folyamatok működési logikájával, szervesen be kell illeszkedniük a jelenlegi architektúrába, azzal szoros együttműködésben, egymást kiszolgálva kell működniük. Tekintettel arra, hogy a Microsec Zrt. rendelkezik kizárólagosan az OCCR rendszerre vonatkozó szerzői jogokkal és a fejlesztéshez szükséges ismerettel, továbbá a Cégnyilvántartási Portálba szervesen integrálódó OCCR a Microsec Zrt. által létrehozott DALX programnyelven alapul, így a rendszer továbbfejlesztését kizárólag a Microsec Zrt. tudja elvégezni. A piacon jelenleg nincs másik olyan termék, mely az OCCR működési modelljét képes lenne megvalósítani. Reális alternatíva az OCCR tekintetében a fentiekben részletezettekre tekintettel nincs, legfeljebb egy teljesen új rendszer fejlesztésére lenne hangsúlyozottan elvi lehetőség, melynek költségigénye a jelenlegi fejlesztés értékének sokszorosára becsülhető. Mindemellett egy új rendszer bevezetése esetén az OCCR költségét rendkívüli értékvesztésként kellene elszámolni, amely nyilvánvalóan ellentétes a közpénzek hatékony és ésszerű felhasználásának elvével, figyelemmel arra is, hogy az OCCR 1997-től több fejlesztési szakaszon esett át. Mindezek alapján a szerződés kizárólagos jogok miatt kizárólag Microsec Zrt.-vel köthető meg továbbá az Ajánlatkérő számára nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg. Az Igazságügyi Minisztérium a továbbfejlesztés eredményeképp létrejövő termék tekintetében a Szjt. 17. §-a szerinti valamennyi felhasználási módra (ide értve az átdolgozás, elektronikus adathordozóra másolás, terjesztés és az egységes engedélyezés jogát is) kiterjedő korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat kíván szerezni továbbá meg kívánja szerezni a szoftver forráskódját.

D2. melléklet Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

D3. melléklet Honvédelem és biztonság
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2009/81/EK irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2009/81 /EK irányelv 28. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  meghívásos eljárás
  hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
  versenypárbeszéd keretében
  A szerződés a 2009/81/EK irányelv 13. cikkében említettektől eltérő kutatási és fejlesztési szolgáltatásokra vonatkozik (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
  A meghívásos eljárás, az ajánlati felhívás előzetes közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Valamilyen válság miatt előállt helyzet sürgőssége összeegyeztethetetlen a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén előírt határidőkkel
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az Irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  A külföldön bevetett vagy bevetendő tagállami fegyveres vagy biztonsági erőknek nyújtott légi és tengeri szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, az irányelvben megállapított szigorú feltételek szerint
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

D4. melléklet Koncesszió
Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió indokolása
2014/23/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Koncesszió koncessziós hirdetmény közzététele nélküli odaítélésének a 2014/23/EU irányelv 31. cikke (4) és (5) bekezdése alapján történő indokolása
  Korábbi koncessziós eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok/részvételi jelentkezések, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  Az építési beruházást vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  a koncesszió célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  verseny hiánya technikai okokból
  kizárólagos jog létezése
  a szellemitulajdon-jogok és az irányelv 5. cikkének 10. pontjában meghatározottól eltérő kizárólagos jogok védelme
  2. Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)