Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:1480/2019
CPV Kód:44811000-8
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CHEMIMARK KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15575
Postai cím: Bánk bán utca 8-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Kinga Júlia, dr. Kovács Anna
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi keretmegállapodás útburkolatjel festék anyagok beszerzésére a Budapest Közút Zrt. részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44811000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 44811000
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44811000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helyszíne a Vevő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi keretmegállapodás útburkolatjel festék anyagok beszerzése tárgyában
Részfeladatok:
I. rész: Oldószeres útburkolatjel festékek
II. rész: Különféle tartós útburkolatjel anyagok
I. rész:
Oldószeres Útburkolatjel festék anyagok beszerzésére a Budapest Közút Zrt. részére.
Keretösszeg: nettó 20.000.000,- Ft
ssz. Tétel megnevezése Mennyiségi egység
1. Egykomponensű fehér oldószeres burkolatjel festék kg
2. Egykomponensű sárga oldószeres burkolatjel festék kg
3. Egykomponensű fekete oldószeres burkolatjel festék kg
4. Egykomponensű piros oldószeres burkolatjel festék kg
5. Egykomponensű kék oldószeres burkolatjel festék kg
6. Hígitó liter
7. Üveggyöngy 250 - 850 mikron kg
A keretösszegből tervezetten 36.000 kg oldószeres útburkolatjel festék kerül megrendelésre.
Paraméterek:
Egykomponensű oldószeres burkolatjel festék
- felhordható kő, aszfalt és beton burkolatra
- felhasználható +10 C0 és +40 C0 közötti lég és burkolati hőmérséklet, valamint 85% relatív páratartalom mellett
- száradási idő 25C0 -on 65% relatív páratartalom mellett kb. 20 perc
- láthatóság üveggyöngy szórás nélkül, nappal legalább 130mcd/lux/m2
- sűrűség legalább 1,50g/cm3
- SRT érték (érdesség, kopásállóság) minimum 45
- viszkozitás 25 C0-on 120+-20S
- rétegvastagság nedvesen 0,40 mm, szárazon 0,20 mm
- ne tartalmazzon egészségre káros vegyületeket (nehéz fémek, toxikus oldószer, rákkeltő anyagok)
Hígító, mosó folyadék
- szerves oldószer (speciális benzin 80-120, és aceton)
- állapotváltozás: termikus szétbomlás
- veszélyes bomlástermék előírásszerű felhasználásnál nincs
A helyszínre szállított útburkolat festési anyagok átvevője a Megrendelő munkahelyi megbízottja.
A szerződés hatályba lépését követően esetlegesen felmerülő igény alapján, Ajánlatkérő megrendelhet egyedi ajánlatadói árajánlat alapján Ajánlattevőtől a felmerülő igénynek megfelelő anyagot a szerződés keretösszegének maximum 30%-ának értékéig.
Ajánlatkérő az elvárt követelményeket és műszaki paramétereket az ajánlattételi dokumentáció III. (Műszaki leírás) kötetében határozza meg.
II. rész:
Különféle tartós útburkolatjel anyagok beszerzésére a Budapest Közút Zrt. részére.
Keretösszeg: nettó 60.000.000,- Ft
ssz. Tétel megnevezése Mennyiségi egység
1. Hidegplasztik fehér alapozó burkolatjel anyag kg
2. Hidegplasztik fehér fedő burkolatjel anyag kg
3. Hidegplasztik fehér zuzalék kg
4. Hidegplasztik sárga alapozó burkolatjel anyag kg
5. Hidegplasztik sárga fedő burkolatjel anyag kg
6. Hidegplasztik sárga zuzalék kg
7. Hidegplasztik piros alapozó burkolatjel anyag kg
8. Hidegplasztik piros fedő burkolatjel anyag kg
9. Hidegplasztik piros zuzalék kg
10. Hidegplasztik kék alapozó burkolatjel anyag kg
11. Hidegplasztik kék fedő burkolatjel anyag kg
12. Hidegplasztik kék zuzalék kg
13. Melegplasztik fehér burkolatjel anyag kg
14. Melegplasztik sárga burkolatjel anyag kg
15. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel hosszanti jelek fehér színben 12 cm széles m2
16. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel hosszanti jelek sárga színben 12 cm széles m2
17. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel hosszanti jelek fehér színben 50 cm széles m2
18. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel hosszanti jelek sárga színben 50 cm széles m2
19. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel fehér piktogrammok m2
20. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel sárga piktogrammok m2
21. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel színes piktogrammok m2
A keretösszegből tervezetten 135.000 kg különféle tartós útburkolatjel anyag kerül megrendelésre.
Paraméterek:
Hidegplasztik burkolatjel anyag
- aszfalt és beton burkolat hossz- és keresztirányú útburkolati jeleinek felfestésére javasolt
- 1,5-3,0 mm rétegvastagság
- felhordás +10 és +45 °C közötti levegő hőmérsékleten, max. 80%-os levegő páratartalom mellett, kézi vagy gépi eljárással
Melegplasztik burkolatjel anyag
- oldószermentes, porformájú
- sűrűség legalább 2,00 g/cm3
- SRT érték (kopásállóság, érdesség vizsgálata) 45
- felhordható rétegvastagság 2,5 - 4 mm
- hevíthe
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/03/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 058 - 128041

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi keretmegállapodás útburkolatjel festék anyagok beszerzésére a Budapest Közút Zrt. részére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/03/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CHEMIMARK KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1022 Budapest, Fillér utca 55. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 60000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Módosítás időpontja: 2018. december 28.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1882 8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1882 8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44811000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44811000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helyszíne a Vevő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretmegállapodás útburkolatjel festék anyagok beszerzése tárgyában
Részfeladatok:
I. rész: Oldószeres útburkolatjel festékek
II. rész: Különféle tartós útburkolatjel anyagok
I. rész:
Oldószeres Útburkolatjel festék anyagok beszerzésére a Budapest Közút Zrt. részére.
Keretösszeg: nettó 20.000.000,- Ft
ssz. Tétel megnevezése Mennyiségi egység
1. Egykomponensű fehér oldószeres burkolatjel festék kg
2. Egykomponensű sárga oldószeres burkolatjel festék kg
3. Egykomponensű fekete oldószeres burkolatjel festék kg
4. Egykomponensű piros oldószeres burkolatjel festék kg
5. Egykomponensű kék oldószeres burkolatjel festék kg
6. Hígitó liter
7. Üveggyöngy 250 - 850 mikron kg
A keretösszegből tervezetten 36.000 kg oldószeres útburkolatjel festék kerül megrendelésre.
Paraméterek:
Egykomponensű oldószeres burkolatjel festék
- felhordható kő, aszfalt és beton burkolatra
- felhasználható +10 C0 és +40 C0 közötti lég és burkolati hőmérséklet, valamint 85% relatív páratartalom mellett
- száradási idő 25C0 -on 65% relatív páratartalom mellett kb. 20 perc
- láthatóság üveggyöngy szórás nélkül, nappal legalább 130mcd/lux/m2
- sűrűség legalább 1,50g/cm3
- SRT érték (érdesség, kopásállóság) minimum 45
- viszkozitás 25 C0-on 120+-20S
- rétegvastagság nedvesen 0,40 mm, szárazon 0,20 mm
- ne tartalmazzon egészségre káros vegyületeket (nehéz fémek, toxikus oldószer, rákkeltő anyagok)
Hígító, mosó folyadék
- szerves oldószer (speciális benzin 80-120, és aceton)
- állapotváltozás: termikus szétbomlás
- veszélyes bomlástermék előírásszerű felhasználásnál nincs
A helyszínre szállított útburkolat festési anyagok átvevője a Megrendelő munkahelyi megbízottja.
A szerződés hatályba lépését követően esetlegesen felmerülő igény alapján, Ajánlatkérő megrendelhet egyedi ajánlatadói árajánlat alapján Ajánlattevőtől a felmerülő igénynek megfelelő anyagot a szerződés keretösszegének maximum 30%-ának értékéig.
Ajánlatkérő az elvárt követelményeket és műszaki paramétereket az ajánlattételi dokumentáció III. (Műszaki leírás) kötetében határozza meg.
II. rész:
Különféle tartós útburkolatjel anyagok beszerzésére a Budapest Közút Zrt. részére.
Keretösszeg: nettó 60.000.000,- Ft
ssz. Tétel megnevezése Mennyiségi egység
1. Hidegplasztik fehér alapozó burkolatjel anyag kg
2. Hidegplasztik fehér fedő burkolatjel anyag kg
3. Hidegplasztik fehér zuzalék kg
4. Hidegplasztik sárga alapozó burkolatjel anyag kg
5. Hidegplasztik sárga fedő burkolatjel anyag kg
6. Hidegplasztik sárga zuzalék kg
7. Hidegplasztik piros alapozó burkolatjel anyag kg
8. Hidegplasztik piros fedő burkolatjel anyag kg
9. Hidegplasztik piros zuzalék kg
10. Hidegplasztik kék alapozó burkolatjel anyag kg
11. Hidegplasztik kék fedő burkolatjel anyag kg
12. Hidegplasztik kék zuzalék kg
13. Melegplasztik fehér burkolatjel anyag kg
14. Melegplasztik sárga burkolatjel anyag kg
15. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel hosszanti jelek fehér színben 12 cm széles m2
16. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel hosszanti jelek sárga színben 12 cm széles m2
17. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel hosszanti jelek fehér színben 50 cm széles m2
18. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel hosszanti jelek sárga színben 50 cm széles m2
19. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel fehér piktogrammok m2
20. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel sárga piktogrammok m2
21. Előre gyártott termoplasztik burkolatjel színes piktogrammok m2
A keretösszegből tervezetten 135.000 kg különféle tartós útburkolatjel anyag kerül megrendelésre.
Paraméterek:
Hidegplasztik burkolatjel anyag
- aszfalt és beton burkolat hossz- és keresztirányú útburkolati jeleinek felfestésére javasolt
- 1,5-3,0 mm rétegvastagság
- felhordás +10 és +45 °C közötti levegő hőmérsékleten, max. 80%-os levegő páratartalom mellett, kézi vagy gépi eljárással
Melegplasztik burkolatjel anyag
- oldószermentes, porformájú
- sűrűség legalább 2,00 g/cm3
- SRT érték (kopásállóság, érdesség vizsgálata) 45
- felhordható rétegvastagság 2,5 - 4 mm
- hevíthe
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/03/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 60000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CHEMIMARK KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1022 Budapest, Fillér utca 55. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződő Felek között létrejött 18SZ00048 számú Szerződés 4. pontját, valamint 17.1 pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján:
A Szerződés 4. pontjának eredeti szövege:
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználásáig, de legfeljebb a Szerződés aláírásától 2018. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.
A Szerződés 4. pontjának helyébe a jelen módosítás keretében a következő rendelkezés lép:
A Felek a Szerződést határozott időre a szerződéskötéstől a keretösszeg kimerüléséig kötik.


A Szerződés 17.1. pontjának eredeti szövege:
A Felek a Szerződést határozott időre a szerződéskötéstől 2018. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, vagy amennyiben ez előbb bekövetkezik, a keretösszeg kimerüléséig kötik azzal, hogy Vevő nem köteles a teljes keretösszeg kimerítésére.
A Szerződés 17.1. pontjának helyébe a jelen módosítás keretében a következő rendelkezés lép:
A Felek a Szerződést határozott időre a szerződéskötéstől a keretösszeg kimerüléséig kötik.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Vevő a szerződéses mennyiséget korábbi évek tapasztalati értékei lapján állapította meg, azzal, hogy a szerződésben meghatározott idő alatt lehívásra kerül, azonban a tapasztalati értéktől eltérően kevesebb megrendelés érkezett Budapest Főváros Önkormányzatától, ezért a teljes mennyiség nem került lehívásra.
A Budapest Főváros Önkormányzatával érvényben lévő Közszolgáltatási szerződés előírja a folyamatos rendelkezésre állást, így az üzembiztonságos működés fenntartásához a szerződés módosítása szükséges.
Felek a fentiek alapján a szerződést a keretösszeg kimerülésig meghosszabbítják.
A Szerződés keretösszege nem került teljes mértékben felhasználásra, ezért indokolttá vált a Szerződés módosítása. Eladó abban bízva kötötte meg Vevővel a Szerződést, hogy a teljes keretösszeg lehívásra kerül, készletbiztonságát a keretösszeg teljes mennyiségére lekötötte. Eladó súlyos érdeksérelmet szenvedne abban az esetben, ha a Szerződés keretösszege nem kerülne lehívásra.
A módosítás nem változta
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 60000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 60000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben