Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/227
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.11.26.
Iktatószám: 22462/2019
CPV Kód: 45233110-3
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Colas Közlekedésépítő Zrt.;Colas Hungária Zrt.;Duna Aszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: «Váll.szerz. az M4 Abony(Kelet)-Törökszentmiklós(Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalújTisza-híd megép-vel» kivit.munkáinak elvég.szüks.kivit.tervek elk.és eng megszerzésével együt
Hivatkozási szám: PST kód: A004.05.73
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233110-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerz. M4 I. építési szakasz (90+859 -109+460km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére, aszükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233110-3
További tárgyak: 45233126-8
45221100-3
71322000-1
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Pest Megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat)közötti szakasz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
«Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnokészakielkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével» I. építési szakasz (90+859 - 109+460 km sz.)kivitelezésimunkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésévelegyütt (PSTkód: A004.05.73).
Nyertes ajánlattevő feladata:
M4 2X2 sávos gyorsforgalmi út kivitelezése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése 90+859 - 109+460 kmsz.szakaszon (18,601 km).
A kivitelezés keretében 3 különszintű csomópont (Abony (Kelet) különszintű csomópont, 32. sz. főútikülönszintűcsomópont, és a 3225. j. út különszintű csomópontja, valamint 18 főbb műtárgy kerül megépítésre,melyek közülkiemelendő a Zagyva-híd (legnagyobb szabad nyílás: 80,83 m, szerkezeti hossz: 168 m), továbbáa Millér-híd(legnagyobb szabad nyílás: 43,60 m, szerkezeti hossz: 110 m).
A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció II. Része tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 107 - 260573

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerz. M4 I. építési szakasz (90+859 -109+460km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére, aszükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/05/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Közlekedésépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Colas Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 67 897 279 974 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233110-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233110-3
További tárgyak: 45233126-8
45221100-3
71322000-1
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Pest Megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat)közötti szakasz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével» I. építési szakasz (90+859 - 109+460 km sz.)kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt (PST kód: A004.05.73).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 67 897 279 974
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Közlekedésépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Colas Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés módosítására korábban nem került sor.
A közbeszerzési eljárás során a Colas Közlekedésépítő Zrt., mint a közös ajánlattevők vezető tagja megjelölte kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként a HAZAI ÉPÍTŐGÉP TÁRSULÁS Kft-t (Székhelye: 2225 Üllő, Mátyás király u. 25.) az Ajánlati Felhívás III.1.3) M/3.2. valamint II.2.4) pontjaiban előírt követelmények részeként 1 db min. 80 M3/h vagy min. 180 t/h hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti alapréteg beépítésére alkalmas géplánc részét képező ÖAF 19.272 típusú locsolókocsit rendelkezésre bocsátó társaságot. A közbeszerzési eljárás során megállapítást nyert, hogy ajánlattevő a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel a fent hivatkozott alkalmassági követelménynek megfelel.
Mindazonáltal a közbeszerzési eljárás során, az ajánlati kötöttség beálltát követően a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:133 § (1) bekezdése szerinti jogutódlásra, társasági formaváltásra került sor, melyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.13-10-041903/7. sz. végzésével jegyzett be a cégnyilvántartásba, mely alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a Ptk. 3:39. § [Átalakulás] (1) bekezdés szerinti általános jogutódként zártkörűen működő részvénytársasági formában folytatja működését.
A Szerződés 11.3. pontja tartalmazza a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetek felsorolását, 11.4. pontja pedig azt, hogy ezek a szervezetek a Szerződés melyik részeit teljesítik. Tekintettel arra, hogy ezek között feltüntetésre került a HAZAI ÉPÍTŐGÉP TÁRSULÁS Kft. is, a jogutódlás a Szerződés tartalmában is változást eredményezett, így szükségessé vált annak módosítása.
Fentiek mellett Megrendelő számlavezető pénzügyi intézményének és bankszámla számának változására tekintettel is szükséges volt a Szerződés módosítása.
A szerződés módosításának időpontja: 2019. 10. 30.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítása nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Megállapítható továbbá, hogy a módosítással a szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a nyertes ajánlattevő javára és a szerződés tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.
Fentiek alapján Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésére hivatkozással módosították.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 67 897 279 974 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 67 897 279 974 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben