Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2294/2019
CPV Kód:34121100-2
Ajánlatkérő:PARTISCUM BUSZ Kft.
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:B & B Travel Személyszállító Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: PARTISCUM BUSZ Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22464
Postai cím: Bakay Nándor utca 48.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Káity Károly
Telefon: +36 709848005
E-mail: partiscumbusz@partiscumbusz.hu
Fax: +36 62421245
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.partiscumbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.partiscumbusz.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „250 db használt elővárosi és távolsági menetrendi feladatok ellátására alkalmas autóbusz beszerzése bérleti szerződéssel”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34121100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 250 db használt elővárosi és távolsági menetrendi feladatok ellátására alkalmas autóbusz beszerzése bérleti szerződéssel
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34121100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, ezen belül a nyertes ajánlattevő - műszaki átadás-átvétel lebonyolítására alkalmas -telephelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
250 db használt elővárosi és távolsági menetrendi feladatok ellátására alkalmas
autóbusz beszerzése az alábbi paraméterek szerint:
112 db használt, közösségi közlekedésre alkalmas, távolsági, szóló autóbusz
• Hosszúság: legalább 11,5 m
• Az ülőhelyek száma: minimum 44 db
• Állóhelyek száma: 5 fő/m2 értékkel számolva érje el a 11 fő értéket
• Ajánlatkérő a teljes mennyiség 15% -ig elfogad 3-tengelyes szóló autóbuszokat is, továbbá a teljes mennyiség 15%-a „Tempo
100” vizsgára alkalmas kivitelű lehet.
138 db használt, közösségi közlekedésre alkalmas, elővárosi kivitelű autóbusz
• Hosszúság: legalább 11,5 m
• Az ülőhelyek száma: minimum 37 db
• Állóhelyek száma: 5 fő/m2 értékkel számolva érje el a 30 fő értéket
• Alacsonypadlós vagy alacsony belépésű kivitel
• Ajánlatkérő a teljes mennyiség 15% -ig elfogad 3-tengelyes autóbuszokat, továbbá a teljes mennyiség 15%-a normál (nem
alacsony) padló magasságú kivitelű autóbusz lehet.
A teljes mennyiségre vonatkozó elvárás:
• Gyártás: 2001. év vagy annál fiatalabb
• Dízel motor meghajtás
• Motortól független fűtőkészülék és fűtési rendszer
• Legalább 2 db távműködtetésű ajtó
A beszerzés kizárólag az autóbuszok bérbevételére terjed ki, nem kérünk karbantartási szolgáltatást.
A járművek átlagéletkora a szerződés teljesítésének megkezdésekor nem haladhatja meg a 10 évet, a járművek egyedi életkora
a szerződés teljesítésének megkezdésekor nem haladhatja meg a 16 évet. A szerződés megkezdésétől számítva az autóbuszok
átlag életkora évente legfeljebb 1 évvel növekedhet.
Az autóbuszok részletesebb leírása a közbeszerzési dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények” tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat formájában történő ajánlat adását, mivel az akadályozná az optimális
közlekedésszervezést, és az autóbuszok megfelelő, igény szerinti átcsoportosíthatóságát.
Ajánlattevő hozzájárul ahhoz, hogy a bérelt autóbuszok forgalmi engedélyébe a bérlő üzembentartóként feltüntetésre kerüljön.
Amennyiben a jelen közbeszerzés tárgyát képező bérelt autóbuszok közforgalmú autóbusz-közlekedési szolgáltatásban való
hasznosítására irányuló, a bérlő részére adott megrendelés e szerződés időtartama alatt csökken,- úgy bérlő egyoldalúan,
szerződés-módosítás nélkül, legfeljebb 50%- ig csökkentheti a bérelt autóbuszok számát és a bérleti díjat. E csökkentés kapcsán
a bérbeadó a visszaadott autóbuszokat átadás-átvételi eljárás keretében köteles visszavenni és a csökkentéssel összefüggésben
többlet-igényt nem támaszthat.
Feltételes közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bek. szerint.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat
le. Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárással párhuzamosan „Autóbusz közlekedési és jármű üzemeltetési szolgáltatások
beszerzése helyközi menetrendszerű, közforgalmú autóbusz-közlekedés biztosítására.” tárgyú 19.528 ezer km/év mennyiségre
vonatkozó közbeszerzési eljárást indított. Amennyiben a hivatkozott közbeszerzési eljárás eredménytelenül ér véget,- e tényt
ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt ezt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 75. § (2) bekezdés a)
pontja alapján, továbbá a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól, illetőleg ezt az okot
az e közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 34 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 071 - 135521

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 250 db használt elővárosi és távolsági menetrendi feladatok ellátására alkalmas autóbusz beszerzése bérleti szerződéssel
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/03/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: B & B Travel Személyszállító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cinkotai út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: HU
E-mail: iroda@bbtravel.hu
Telefon: +36 203691867
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 10200000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. számú ajánlat:
B&B Travel Személyszállító Kft.
1172 Budapest, Cinkotai út 34.
13187783-2-42
kisvállalkozás
A szerződésmódosítás időpontja 2018.október 18.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34121100-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34121100-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, ezen belül a nyertes ajánlattevő - műszaki átadás-átvétel lebonyolítására alkalmas -telephelye(i).
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
250 db használt elővárosi és távolsági menetrendi feladatok ellátására alkalmas
autóbusz beszerzése az alábbi paraméterek szerint:
112 db használt, közösségi közlekedésre alkalmas, távolsági, szóló autóbusz
• Hosszúság: legalább 11,5 m
• Az ülőhelyek száma: minimum 44 db
• Állóhelyek száma: 5 fő/m2 értékkel számolva érje el a 11 fő értéket
• Ajánlatkérő a teljes mennyiség 15% -ig elfogad 3-tengelyes szóló autóbuszokat is, továbbá a teljes mennyiség 15%-a „Tempo
100” vizsgára alkalmas kivitelű lehet.
138 db használt, közösségi közlekedésre alkalmas, elővárosi kivitelű autóbusz
• Hosszúság: legalább 11,5 m
• Az ülőhelyek száma: minimum 37 db
• Állóhelyek száma: 5 fő/m2 értékkel számolva érje el a 30 fő értéket
• Alacsonypadlós vagy alacsony belépésű kivitel
• Ajánlatkérő a teljes mennyiség 15% -ig elfogad 3-tengelyes autóbuszokat, továbbá a teljes mennyiség 15%-a normál (nem
alacsony) padló magasságú kivitelű autóbusz lehet.
A teljes mennyiségre vonatkozó elvárás:
• Gyártás: 2001. év vagy annál fiatalabb
• Dízel motor meghajtás
• Motortól független fűtőkészülék és fűtési rendszer
• Legalább 2 db távműködtetésű ajtó
A beszerzés kizárólag az autóbuszok bérbevételére terjed ki, nem kérünk karbantartási szolgáltatást.
A járművek átlagéletkora a szerződés teljesítésének megkezdésekor nem haladhatja meg a 10 évet, a járművek egyedi életkora
a szerződés teljesítésének megkezdésekor nem haladhatja meg a 16 évet. A szerződés megkezdésétől számítva az autóbuszok
átlag életkora évente legfeljebb 1 évvel növekedhet.
Az autóbuszok részletesebb leírása a közbeszerzési dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények” tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat formájában történő ajánlat adását, mivel az akadályozná az optimális
közlekedésszervezést, és az autóbuszok megfelelő, igény szerinti átcsoportosíthatóságát.
Ajánlattevő hozzájárul ahhoz, hogy a bérelt autóbuszok forgalmi engedélyébe a bérlő üzembentartóként feltüntetésre kerüljön.
Amennyiben a jelen közbeszerzés tárgyát képező bérelt autóbuszok közforgalmú autóbusz-közlekedési szolgáltatásban való
hasznosítására irányuló, a bérlő részére adott megrendelés e szerződés időtartama alatt csökken,- úgy bérlő egyoldalúan,
szerződés-módosítás nélkül, legfeljebb 50%- ig csökkentheti a bérelt autóbuszok számát és a bérleti díjat. E csökkentés kapcsán
a bérbeadó a visszaadott autóbuszokat átadás-átvételi eljárás keretében köteles visszavenni és a csökkentéssel összefüggésben
többlet-igényt nem támaszthat.
Feltételes közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bek. szerint.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat
le. Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárással párhuzamosan „Autóbusz közlekedési és jármű üzemeltetési szolgáltatások
beszerzése helyközi menetrendszerű, közforgalmú autóbusz-közlekedés biztosítására.” tárgyú 19.528 ezer km/év mennyiségre
vonatkozó közbeszerzési eljárást indított. Amennyiben a hivatkozott közbeszerzési eljárás eredménytelenül ér véget,- e tényt
ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt ezt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 75. § (2) bekezdés a)
pontja alapján, továbbá a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól, illetőleg ezt az okot
az e közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 34 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 10200000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: B & B Travel Személyszállító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cinkotai út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: HU
E-mail: iroda@bbtravel.hu
Telefon: +36 203691867
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó frissíteni kívánja a bérbeadott autóbusz flotta egy részét, melynek keretein belül 36 db autóbuszt kíván visszavenni Bérlőtől, hogy helyette másik 36 db autóbuszt adjon bérbe a hatályos szerződés szerinti konstrukciók és bérleti díj szerint. Bérlő a flotta összetételének ilyen formájú módosítását elfogadja.
A Felek egyértelműen rögzítik, hogy a járművek cseréje a Bérlő által fizetendő bérleti díjra semmilyen hatással nincs, az továbbra is változatlan, figyelemmel arra, hogy sem a buszonként fizetendő bérleti díj mértéke, sem a Bérlő által ténylegesen bérelt buszok darabszáma nem változik.
6. Bérbeadó az átadott műszaki specifikációval szavatolja, hogy az újonnan átadott autóbuszok műszaki paraméterei megegyeznek vagy jobbak, mint a közbeszerzési eljárás során korábban meghatározott minimum paraméterek.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 7. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása során tekintettel voltak a Kbt. 141. §-ában foglaltakra.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 10200000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 10200000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben