Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/15
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.22.
Iktatószám:25288/2019
CPV Kód:79340000-9
Ajánlatkérő:HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasá
Teljesítés helye:00
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ALX Hungarian-Turkish Trade Center Ltd
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasá
Nemzeti azonosítószám: AK23619
Postai cím: Ipar utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr Korossy Emese
Telefon: +36 1 8101600
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 1 8101601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hepa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hepa.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szerződésmódosítással egységes szerkezetben MNKH Magyar N-i Ker.ház Zrt. által kereskedelemfejlesztési és promóciós központ létrehozása, működtetése, üzemeltetése Törökországban és a környező régióban
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szerződésmódosítással egységes szerkezetben MNKH Magyar N-i Ker.ház Zrt. által kereskedelemfejlesztési és promóciós központ létrehozása, működtetése, üzemeltetése Törökországban és a környező régióban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés fő helyszíne: Törökország Isztambul, Törökország Ankara, Törökország Izmir, Törökország Bursa, Törökország Gaziantep
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. alapításakor meghatározott célkitűzése, hogy széleskörű szolgáltatási portfólió segítségével külpiacokra segítse a magyar vállalatokat (különösen kis- és középvállalkozásokat), valamint releváns üzleti lehetőségeket kutasson fel azok számára nemzetközi irodahálózat segítségével. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a jelenlegi világgazdasági, geopolitikai folyamatok kiemelt jelenlétet indokolnak egyes relációkban. A sikeres közép-ázsiai jelenlét elérése érdekében kiemelt jelentőségű a magyar külgazdasági eszközrendszer hatékonyságának maximalizálása Törökországban, amely a régió motorjaként kapu lehet a térség más országainak piacaira is.
A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. alapításakor meghatározott célkitűzése, hogy széleskörű szolgáltatási portfólió segítségével külpiacokra segítse a magyar vállalatokat (különösen kis- és középvállalkozásokat), valamint releváns üzleti lehetőségeket kutasson fel azok számára nemzetközi irodahálózat segítségével. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a jelenlegi világgazdasági, geopolitikai folyamatok kiemelt jelenlétet indokolnak egyes relációkban. A sikeres közép-ázsiai jelenlét elérése érdekében kiemelt jelentőségű a magyar külgazdasági eszközrendszer hatékonyságának maximalizálása Törökországban, amely a régió motorjaként kapu lehet a térség más országainak piacaira is.
A kereskedőházi partner iroda (irodahálózat) tevékenységének az alábbi feladatcsoportok köré szervezett elvárásoknak kell megfelelniük:
1.) operatív működés feltételei
2.) szakmai tevékenységgel kapcsolatos elvárások
3.) kommunikációs feladatok és azokkal összefüggő feladatok
Ajánlattevő feladata - a tevékenység célja:
A kereskedőházi partnerhálózat kialakításának elsődleges célja, hogy az MNKH Zrt. (Ajánlatkérő) ország specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását. A kereskedőházi partner elsődleges feladata, hogy az adott ország tekintetében meghatározásra kerüljenek azok a szektorok, piaci szegmensek, amelyekben a magyar kkv-k versenyképesek lehetnek. Ezzel összefüggésben a kereskedőházi partner kiemelt feladata, hogy olyan kapcsolati hálót alakítson ki az adott országban, amely révén lehetőség nyílik a magyar KKV-k releváns technológiáinak, termékeinek bemutatására.
A tevékenységeket az Ajánlattevő a következő országok tekintetében látja el:
Törökország, Görögország, Ciprus
Ennek keretében különösen:
- magyar vállalkozások részére célzott partnerközvetítési tevékenység, magyar és külföldi üzleti partnerek találkozóinak elősegítése, az MNKH Zrt. kiemelt partnereinek képviselete, az MNKH Zrt. által küldött heti kiajánló továbbítása disztribútorok felé
- a magyar vállalkozások részére konkrét export-lehetőségek, beszállítói együttműködési lehetőségek, értékesítési csatornák, piacra jutási feltételek feltárása,
- magyar vállalkozók részére havi tájékoztatás az egyes termékekre és kereskedelmi műveletekre vonatkozó előírásokról a fent jelzett országokban,
- naprakész tájékoztatás nyújtása (minimum havonta) széles körben az adott országokban lévő befektetési lehetőségekről, EU pályázati kiírásokról, közbeszerzési és privatizációs lehetőségekről,
- az adott országban működő könyvelési, adózási és jogi szakértők közvetítése,
- széleskörű kapcsolatrendszer kiépítése az adott országban működő szakmai szervezetekkel (kamarák, szövetségek, önkormányzatok), az irodahálózat székhelyein illetve a magyar érdekeltségű városokban havi kapcsolattartás,
- adatbázis kialakítása a potenciális partnerszervezetekről, a vállalati igények pontos felmérése és naprakész vezetése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 135 - 247724

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szolgáltatási keretszerződés MNKH Magyar N-i Ker.ház Zrt. által kereskedelemfejlesztési és promóciós központ létrehozása, működtetése, üzemeltetése Törökországban és a környező régióban
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ALX Hungarian-Turkish Trade Center Ltd
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sas u. 10-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail: skarakus@alxkft.com
Telefon: +36 12204046
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12204046
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 70000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
alvállalkozók megnevezése (természetes személyek)
Meric Kaliskan; Spiros Vossos; Banu Sariaslan; Alper Bakir; Yannis Kaplanelis; Balázs Szeghalmi; Elif Kurt; Merve Eroglu Kalemli; Melike Celik Topdemir; Emre Cihad Sönmez; Ersin Canberk Ertas
Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: ALX Hungarian-Turkish Trade Center Ltd.
Címe: székhelye: 1051 Budapest, Sas u. 10-12.
Adószáma: 25191525-2-41
Ajánlatkérő a II.2.7. és VII.1.5. pontban a 48 hónapot a tárgyi keretszerződés határozatlan időtartamára tekintettel szerepeltette.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés fő helyszíne: Törökország Isztambul, Törökország Ankara, Törökország Izmir, Törökország Bursa,
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Törökország Isztambul, Törökország Ankara, Törökország Izmir, Törökország Bursa, Törökország Gaziantep teljesítési helyek közül tekintettel arra, hogy Gaziantep a Szír határnál található a szíriai háború által érintett területen ezért Ajánlattevő kezdeményezésére az itt található munkaállomás feladatai áthelyezésre kerültek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 76930000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ALX Hungarian-Turkish Trade Center Ltd.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sas u. 10-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail: skarakus@alxkft.hu
Telefon: +36 12204046
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12204046
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Ajánlatkérő a korábbi szerződést a mostani módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta. A szerződés módosítás dátuma: 2019.11.01.
A módosítás indoka, hogy Gaziantep a Szír határnál található a szíriai háború által érintett területen ezért Ajánlattevő kezdeményezésére az itt található munkaállomás feladatai áthelyezésre kerültek. Erre tekintettel valamint a több éves együttműködés tapasztalatai alapján indokolt pontosítások kerültek a szerződés szövegébe. Továbbá a Türk Tanács megjelent mint új kapcsolattartási fórum, így a szerződés bővült ezen szabályokkal.
A fent írt feladatbővülésre is tekintettel a szolgáltatói díj is emelkedett 10 %-ot el nem érő mértékben.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás indoka, hogy Gaziantep a Szír határnál található a szíriai háború által érintett területen ezért Ajánlattevő kezdeményezésére az itt található munkaállomás feladatai áthelyezésre kerültek. Erre tekintettel valamint a több éves együttműködés tapasztalatai alapján indokolt pontosítások kerültek a szerződés szövegébe.
A szíriai háború kiterjedését, a kiterjedés irányát sem Ajánlatkérő sem Ajánlattevő nem láthatta előre.
A meglévő szerződés alapján ellátott tevékenység háború által fenyegetett régióban nem végezhető.
Továbbá a szerződés megkötését követően a Türk Tanács megjelent mint új kapcsolattartási fórum, így a szerződés bővült ezen szabályokkal.
A fent írt feladatbővülésre is tekintettel a szolgáltatói díj is emelkedett 10 %-ot el nem érő mértékben.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 70000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 76930000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben