Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6208/2019
CPV Kód:55321000-6
Ajánlatkérő:Martonvásár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HPM Plus Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Martonvásár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36953701
Postai cím: Budai Út 13.
Város: Martonvásár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2462
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Lívia
Telefon: +36 304673723
E-mail: molnar.livia@martonvasar.hu
Fax: +36 22460229
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.martonvasar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000866442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
További tárgyak:55322000-3
55500000-5
55523000-2
55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Martonvásár közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés keretében Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírások alapján, az ellátásához szükséges gépek, berendezések és eszközök biztosításával.
1. Brunszvik Teréz Óvoda (2462 Martonvásár, Deák F. u. 3.) int. részére napi háromszori étkeztetés biztosítása. Napi 684 adag étel, melyből:
• 228 adag tízórai 4-6 éves gyermekek,
• 228 adag ebéd 4-6 éves gyermekek,
• 228 adag uzsonna 4-6 éves gyermekek számára.
2. Martonvásári Beethoven Általános Iskola (2462 Martonvásár, Szent László u 2.) int. részére napi háromszori étkeztetés biztosítása. Napi 863 adag étel, melyből:
• 252 adag tízórai 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 354 adag ebéd 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 257 adag uzsonna 7-10 és 11-14 éves gyermekek számára.
3. Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 32.) int. részére napi ötszöri étkeztetés biztosítása. Napi 389 adag étel, melyből:
• 17 adag reggeli 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 13 adag reggeli 15-18 éves gyermekek,
• 18 adag reggeli 19-69 éves felnőttek,
• 23 adag tízórai 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 23 adag tízórai 15-18 éves gyermekek,
• 23 adag tízórai 19-69 éves felnőttek,
• 23 adag ebéd 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 25 adag ebéd 15-18 éves gyermekek,
• 24 adag ebéd 19-69 éves felnőttek,
• 16 adag uzsonna 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 19 adag uzsonna 15-18 éves gyermekek,
• 21 adag uzsonna19-69 éves felnőttek,
• 15 adag vacsora 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 11 adag vacsora15-18 éves gyermekek,
• 18 adag vacsora 19-69 éves felnőttek számára.
A reggelit 6.30 órára, tízórait 7.30 órára, az ebédet és az uzsonnát 11.00 óráig, a vacsorát 17.00 óráig kell leszállítani az egyes intézményekbe.
A nyertes ajánlattevőnek (Továbbiakban: AT) a jelen közbeszerzési eljárásban meghatározott feladatainak ellátásához saját főzőkonyháját kell használnia, melynek meg kell felelnie a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
AT a megrendelt mennyiséget a teljesítési hely(ek)re szállítja le.
Iskola, óvoda esetén a nyertes AT feladata a melegítőkonyha üzemeltetése, az étkezési felszerelések biztosítása és azok pótlása.
Az AT-nek igény szerint biztosítani kell az egyes étel összetevőkre érzékeny gyermekek részére a megfelelő diétás/ételallergiát figyelembe vevő étel elkészítését is.
A fenti mennyiségektől óvodások esetén +20 fővel, iskolások esetén +50 fővel, illetve a tényleges étkezési létszámnak megfelelő eltérés lehetséges.
AT az ételek elkészítéséhez szükséges nyersanyagok beszerzése kapcsán lehetőség szerint a helyi őstermelőktől beszerezhető nyersanyagokat részesítse előnyben.
AT köteles gondoskodni arról, hogy a kiszállított étel hőmérséklete meleg étel kiszállításakor legalább 63 oC-os, hideg élelem kiszállításakor 4-5 oC-os hőmérsékletű.
AT feladata az ételek elkészítése, kiszállítása az adott int-hez.
AT köteles az egyes étkeztetések (reggeli/tízórai/ebéd/uzsonna/vacsora) összhangjára törekedni, amelyet dietetikus szakember véleményez.
AT köteles a tevékenységéből származó veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelni, elszállítani.
A fenti mennyiségek tájékoztatóak, részletes leírás a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 050 - 115967

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: HPM Plus Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76818460
Postai cím: Kaktusz utca 32/b
Város: ÉRD
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: tmartonosi@t-online.hu
Telefon: +36 304691562
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 338770000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A módosítás időpontja: 2019.03.29
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§ alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
További tárgyak:55322000-3
55500000-5
55523000-2
55524000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Martonvásár közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírások alapján, az ellátásához szükséges gépek, berendezések és eszközök biztosításával.
1. Brunszvik Teréz Óvoda (2462 Martonvásár, Deák F. u. 3.) int. részére napi háromszori étkeztetés biztosítása. Napi 684 adag étel, melyből:
• 228 adag tízórai 4-6 éves gyermekek,
• 228 adag ebéd 4-6 éves gyermekek,
• 228 adag uzsonna 4-6 éves gyermekek számára.
2. Martonvásári Beethoven Általános Iskola (2462 Martonvásár, Szent László u 2.) int. részére napi háromszori étkeztetés biztosítása. Napi 863 adag étel, melyből:
• 252 adag tízórai 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 354 adag ebéd 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 257 adag uzsonna 7-10 és 11-14 éves gyermekek számára.
3. Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 32.) int. részére napi ötszöri étkeztetés biztosítása. Napi 389 adag étel, melyből:
• 17 adag reggeli 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 13 adag reggeli 15-18 éves gyermekek,
• 18 adag reggeli 19-69 éves felnőttek,
• 23 adag tízórai 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 23 adag tízórai 15-18 éves gyermekek,
• 23 adag tízórai 19-69 éves felnőttek,
• 23 adag ebéd 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 25 adag ebéd 15-18 éves gyermekek,
• 24 adag ebéd 19-69 éves felnőttek,
• 16 adag uzsonna 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 19 adag uzsonna 15-18 éves gyermekek,
• 21 adag uzsonna19-69 éves felnőttek,
• 15 adag vacsora 7-10 és 11-14 éves gyermekek,
• 11 adag vacsora15-18 éves gyermekek,
• 18 adag vacsora 19-69 éves felnőttek számára.
A reggelit 6.30 órára, tízórait 7.30 órára, az ebédet és az uzsonnát 11.00 óráig, a vacsorát 17.00 óráig kell leszállítani az egyes intézményekbe.
A nyertes ajánlattevőnek (Továbbiakban: AT) a jelen közbeszerzési eljárásban meghatározott feladatainak ellátásához saját főzőkonyháját kell használnia, melynek meg kell felelnie a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
AT a megrendelt mennyiséget a teljesítési hely(ek)re szállítja le.
Iskola, óvoda esetén a nyertes AT feladata a melegítőkonyha üzemeltetése, az étkezési felszerelések biztosítása és azok pótlása.
Az AT-nek igény szerint biztosítani kell az egyes étel összetevőkre érzékeny gyermekek részére a megfelelő diétás/ételallergiát figyelembe vevő étel elkészítését is.
A fenti mennyiségektől óvodások esetén +20 fővel, iskolások esetén +50 fővel, illetve a tényleges étkezési létszámnak megfelelő eltérés lehetséges.
AT az ételek elkészítéséhez szükséges nyersanyagok beszerzése kapcsán lehetőség szerint a helyi őstermelőktől beszerezhető nyersanyagokat részesítse előnyben.
AT köteles gondoskodni arról, hogy a kiszállított étel hőmérséklete meleg étel kiszállításakor legalább 63 oC-os, hideg élelem kiszállításakor 4-5 oC-os hőmérsékletű.
AT feladata az ételek elkészítése, kiszállítása az adott int-hez.
AT köteles az egyes étkeztetések (reggeli/tízórai/ebéd/uzsonna/vacsora) összhangjára törekedni, amelyet dietetikus szakember véleményez.
AT köteles a tevékenységéből származó veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelni, elszállítani.
A fenti mennyiségek tájékoztatóak, részletes leírás a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 338770000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: HPM Plus Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76818460
Postai cím: Kaktusz utca 32/b
Város: ÉRD
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: tmartonosi@t-online.hu
Telefon: +36 304691562
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés "Számlázás"című 4. pontja az alábbiak szerint változik:
4.1. Vállalkozó a leszállított mennyiségről a szállítólevelek alapján 30 naponként, az önkormányzat mindenkor hatályos rendeletében szereplő, a rezsi és nyersanyagköltségeket együttesen tartalmazó térítési díjak alapján számított költségeiről számlát állít ki, melyhez mellékletként csatolja a tárgyhavi, az étkező nyilvántartó programmal készített élelmezési létszám és költségelszámolást.
4.2.A 4.1. pont szerint kiállított és kézhez kapott számla összegét az önkormányzat és az intézmény pénzforgalmilag a 8.1. pont szerint kiállított számla összegének beszámításával (kompenzálásával) egyenlíti ki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. cím X. fejezet 6:49-6:52 pontjai szerint.
A szerződés 8. pontjának 8.1. alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:
8.1. Jelen szerződés szerint és az önkormányzat mindenkor hatályos rendeletében szereplő "nettó nyersanyagköltségek" alapján - a kedvezményes térítési díjak figyelembe vételével - számított térítési díjakat a Vállalkozó szedi be, melyről a Vállalkozó által készített és átadott, az étkező nyilvántartó programmal elkészített havi élelmezési létszám és költségelszámolás alapján az Önkormányzat és az intézmény 30 naponként számlát állít ki.


VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényének III. mellékletének 5. fejezete újraszabályozta a gyermekétkeztetés támogatásának feltételeit. Felek e törvényi változásnak való megfelelés érdekében a Szerződés 4. és 8. pontjait változtatták.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 338770000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 338770000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben