Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/77
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.04.23.
Iktatószám: 6409/2019
CPV Kód: 77310000-6
Ajánlatkérő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Parkfenntartó- Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Szurdokvölgy Korlátolt Felelősségű Társaság;DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK08701
Postai cím: Pétervárad utca 11-17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baracskai Gábor
Telefon: +36 14698127
E-mail: kozbeszerzes@zugloizrt.hu
Fax: +36 (1) 4698108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zugloizrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyes zöldfelület fenntartási feladatok ellátása Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzataközigazgatási területén.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Zöldfelületek, parkok, fasorok, játszóterek, sportpályák, kutyafuttatók, játszószerek, parki berendezésekfenntartása, üzemeltetése, járdák takarítása, illegális hulladéklerakók felszámolása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
További tárgyak: 77211500-7
50870000-4
90511000-2
90512000-9
90611000-3
71354300-7
77320000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló közigazgatási területén a kerületi Önkormányzattulajdonában és a Zuglói Zrt. kezelésében lévő közterületeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Zöldfelületek, parkok, fasorok, játszóterek, sportpályák, kutyafuttatók, játszószerek, parki berendezésekfenntartása, üzemeltetése, járdák takarítása, illegális hulladéklerakók felszámolása nettó 1 200 000 000 HUF/évkeretösszeg erejéig különösen az alábbi feladatok ellátásával:
- zöldfelület fenntartás, közel 1 700 000 m² nyilvántartott parkterület, ezen belül kb. 1 100 000 m² pázsit felület,a többi vegyes burkolat, illetve cserje és közel 1 000 m² virágfelület fenntartása (25db/m², évente kétszeriültetéssel),
- növényvédelem,
- park-karbantartási munkák (különösen 2 db szökőkút, 42 db ivókút, 3 db díszkút, 16 db kutyafuttató és 1db kutyajátszótér összesen 19 757 m² folyamatos takarítása, karbantartása, 101 helyszínen összesen 124 dbkutyaürülék-gyűjtő láda fenntartása, 43 játszótéren összesen 301 db játszótéri eszköz, játszószer fenntartása,karbantartása a jogszabályi előírások szerint, 16 db sportpálya fenntartása, karbantartása),
- fasorok/parkfák fenntartása (kb. 32 000).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 229 - 417657

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási keretszerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/11/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Parkfenntartó- Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lomb utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail: titkarsag@parkfenntarto.hu
Telefon: +36 209354950
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Szurdokvölgy Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tavasz utca 2.
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2013
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lomb utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2400000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás időpontja: 2019.03.27.
2016/S 143-258704 felhívás II.2.7. szerint:
Kezdés: 01/01/2017
Befejezés: 31/12/2018
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A 24 hónapos határozott időtartamot Ajánlatkérő egy alkalommal egyoldalú nyilatkozatával újabb 24 hónappal meghosszabbíthatja.
Mindezek alapján a szerződés Ajánlatkérő által, 2018. december 10. napján tett egyoldalú jognyilatkozattal 2020. december 31-ig meghosszabbításra került.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
További tárgyak: 77211500-7
50870000-4
90511000-2
90512000-9
90611000-3
71354300-7
77320000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló közigazgatási területén a kerületi Önkormányzattulajdonában és a Zuglói Zrt.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldfelületek, parkok, fasorok, játszóterek, sportpályák, kutyafuttatók, játszószerek, parki berendezésekfenntartása, üzemeltetése, járdák takarítása, illegális hulladéklerakók felszámolása nettó 1 200 000 000 HUF/évkeretösszeg erejéig különösen az alábbi feladatok ellátásával:
- zöldfelület fenntartás, közel 1 700 000 m² nyilvántartott parkterület, ezen belül kb. 1 100 000 m² pázsit felület,a többi vegyes burkolat, illetve cserje és közel 1 000 m² virágfelület fenntartása (25db/m², évente kétszeriültetéssel),
- növényvédelem,
- park-karbantartási munkák (különösen 2 db szökőkút, 42 db ivókút, 3 db díszkút, 16 db kutyafuttató és 1db kutyajátszótér összesen 19 757 m2 folyamatos takarítása, karbantartása, 101 helyszínen összesen 124 dbkutyaürülék-gyűjtő láda fenntartása, 43 játszótéren összesen 301 db játszótéri eszköz, játszószer fenntartása,karbantartása a jogszabályi előírások szerint, 16 db sportpálya fenntartása, karbantartása),
- fasorok/parkfák fenntartása (Kb. 32 000).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4800000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Parkfenntartó Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lomb u. 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail: titkarsag@parkfenntarto.hu
Telefon: +36 209354950
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Szurdokvölgy Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tavasz utca 2.
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2013
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lomb u. 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): III. Módosuló rendelkezések:
A Vállalkozási szerződés IV/2. pontja kimondja:
„Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján Megrendelő a szerződés időbeli hatálya alatt maximálisan nettó 1.200.000.000.- Ft, azaz egymilliárd-kettőszázmillió forint/év értékű szolgáltatás megrendelésére jogosult. Megrendelő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg erejéig történő megrendelésre. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti keretösszeg ki nem merítése (fel nem használása), nem minősül a Megrendelő részéről szerződésszegésnek, szerződésmódostásnak. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Vállalkozó a keretösszeg ki nem merítése (fel nem használása) okán semmiféle jogcímen nem terjeszthet elő igényt a Megrendelővel szemben.
A felek rögzítik, hogy a teljes időtartamra (azaz a 24 hónapra) vonatkozó keretösszeg (nettó 2.400.000.000,- Ft) határidő (azaz 2018. december 31.) előtti kimerülésével a szerződés megszűnik, kivéve a III/1. szerinti meghosszabbítás esetén.
A Felek a Vállalkozási szerződés IV.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján Megrendelő a szerződés időbeli hatálya alatt maximálisan nettó 1.200.000.000.- Ft, azaz egymilliárd-kettőszázmillió forint/év értékű szolgáltatás megrendelésére jogosult. Megrendelő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg erejéig történő megrendelésre. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti keretösszeg ki nem merítése (fel nem használása), nem minősül a Megrendelő részéről szerződésszegésnek, szerződésmódostásnak. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Vállalkozó a keretösszeg ki nem merítése (fel nem használása) okán semmiféle jogcímen nem terjeszthet elő igényt a Megrendelővel szemben.
A felek rögzítik, hogy a teljes időtartamra (azaz a 24 hónapra) vonatkozó keretösszeg (nettó 2.400.000.000,- Ft) határidő (azaz 2020. december 31.) előtti kimerülésével a szerződés megszűnik..„
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a 2016. november 7. napján közöttük létrejött vállalkozási szerződés 1. számú mellékletét (egységártáblázat) jelen módosítással a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező egységártáblázat képezi, mely tartalmazza a módosított egységárakat.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:
Szerződő felek rögzítik, hogy jelen módosítás nyomán a keretösszeg változatlanul hagyása mellett a szerződés 1. számú mellékletét képező egységártáblázatban rögzített egyes egységárak növekednek, azzal, hogy az egységárak növekedése önmagunkba és összességében sem éri el az eredeti szerződéses érték 10 %-át.
Szerződő felek rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem érinti a megrendelt munka teljesítését.
Erre figyelemmel a Felek a Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2400000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4800000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben