Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6444/2019
CPV Kód:71311230-2
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Barta Viktória
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a "Mérnök beszerzése az 1-es villamos Etele térig történő hosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése és kiegészítő tervezése tárgyú projekthez
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71311230-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mérnök beszerzése az 1-es villamos Etele térig történő hosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése és kiegészítő tervezése tárgyú projekthez
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
További tárgyak:71541000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az elvégzendő feladat: „Az 1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig, valamint az 1-es villamos kiegészítő beruházásai és kiegészítő tervezése” elnevezésű kivitelezés mérnöki feladatainak ellátása az 1997. évi LXXVIII. tv. (az épített környezet alakításáról és védelméről), valamint a 191/2009 Korm. rendelet (az építőipari kivitelezési tevékenységről) alapján
• A kivitelezés során a Mérnöki feladatok ellátása különösen:
o Kivitelezés építési műszaki ellenőrzése, felügyelete
o Kooperációk megszervezése, irányítása
o A projekt összes szakágában történő műszaki ellenőri feladatok ellátása
o Teljesítések ellenőrzése
o Pótmunkák elbírálásában való részvétel
o Szükség esetén hatóságokkal, üzemeltetőkkel, stb. való kapcsolattartás.
o Kiegészítő tervezések terveinek véleményezése
o Műszaki átadások során való közreműködés
• A kivitelezést követően az elszámolásokban való közreműködés
• A projekt zárásában való együttműködés
• Használatbavételi eljárások során való lebonyolítói feladatok elvégzése
A kivitelezés rövid leírása:
Az „A” feladatrész (1-es villamos meghosszabbítása a Fehérvári út és az Etele tér között) tekintetében:
Az 1-es villamos meghosszabbítása során a Hengermalom út - Fehérvári út csomópontban létesített ideiglenes végállomás minimális átépítésével kerül meghosszabbításra a kétvágányú villamos pálya az Etele úton. A mintegy 1,7 km hosszú új pálya az Etele úton középfekvésben vezet, majd kanyarodik a Somogyi útra, ahol az Etele téren kerül kialakításra az új 4 vágányos fejvégállomás. A vágányok alatt jelentős hosszon nagy átmérőjű, egyesített rendszerű főcsatorna halad, ezért ennek a védelmében 30 cm vastagságú vasbeton teher elosztó lemez van betervezve. A tervezett pályaszakasz jelentős részén sínkörülöntéses (Edilon-Corkelast, vagy ezzel egyenértékű) betonvályúban elhelyezkedő 54E1 sínes felépítmény épül. Útátjárókban előregyártott vb. elemekkel, míg a többi helyen monolit vasbeton hosszgerendával történik a kivitelezés. A villamos vágánymező füves pályaszerkezettel készülne, amit az út burkolatától kiemelt szegéllyel, a Tétényi úttól a Somogyi útig tartó szakaszon pedig gömbsüvegsorral van elválasztva. A peronok sk+26 cm magas peronszegéllyel létesülnek, a vágánytengelytől 1,33 m szegélytávolsággal. Hasznos hosszuk a közlekedtetni kívánt, új típusú CAF villamosoknak megfelelően min. 56 m. A villamos szempontok es a területi lehetőségeket figyelembe véve az Etele út es a Fehérvári út kereszteződésében épül egy új térszín alatti áramátalakító. Az FCSM a tervezett villamospálya alatt meglévő nagyátmérőjű csatorna megtartását írta elő, így a teljes építéssel érintett szakaszon kétoldali közös közvilágítási és felsővezetéktartó oszlopokra rögzített felsővezeték hálózat épül ki. A tervezett beavatkozások kialakítása érinti a meglévő közműhálózatot. Az új villamos vonalszakasz létesítése miatt az alábbi közmű kiváltásokra, védelembe helyezésekre, új építésekre van szükség:
• Csatornázás
• FCSM Zrt. üzemeltetésébe kerülő létesítmények
• BKV Zrt. üzemeltetésébe kerülő létesítmények
• Az automata öntöző rendszer
• Ivóvíz hálózat
• Vízvezetékek
• Füves pályához létesülő öntözőrendszer vízbekötései
• Távhővezeték kiváltások
• Gázellátás
• Tervezett nagyközépnyomású gázelosztó vezetékek
• Tervezett kisnyomású gázelosztó vezetékek
• Elektromos hálózat
• Az érintett kisfeszültségű hálózat átalakítása:
• Az érintett középfeszültségű hálózat átalakítása:
• Közvilágítási hálózat
• Peronberendezések energiaellátása
A „B” feladatrész (felújítási munkák a Győrffy István út és a Mester utca között) tekintetében:
A kiegészítő beruházások által elkészül az 1-es villamos vonal Győrffy István út - Mester utca közötti szakaszának felújítása. A jelenlegi vízszintes es magassági hibákat kijavítva kell az átépítést a jelenlegi nyomvonalon és magassági kialakítás szerint elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 576
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0-15-2016-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 166 - 341970

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mérnök beszerzése az 1-es villamos Etele térig történő hosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése és kiegészítő tervezése tárgyú projekthez
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/06/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 27900000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. Ajánlattevő neve: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.
Adószám: 12037984-2-41
2. Közös Ajánlattevők 1. tagjának neve: Perfektum Mérnöki Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Perc utca 2.
Adószám: 25424959-2-41
Közös Ajánlattevők 2. tagjának neve: "METRÓ" Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft.
Székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/c.
Adószám: 10940385-2-42
3. Ajánlattevő neve: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.
Székhely: 1126 BUdapest, Királyhágó tér 8-9.
Adószám: 13878959-2-43
4. Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Adószám: 10554885-2-43
5. Ajánlattevő neve: KÖMI Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Galagonya u. 5.
Adószám: 12208573-2-41
6. Közös Ajánlattevők neve: MHV-Cosinus- EUROUT Konzorcium
Közös Ajánlattevők 1. tagjának neve: MHV-COSINUS Mérnöki Kft.
Székhely: 1191 Budapest, Hamvas u. 7-9. fszt. 1.
Adószám: 13004152-2-43
Közös Ajánlattevők 2. tagjának neve: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Zászlós u. 18.
Adószám: 10637784-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére a Kbt. 148.§ rendelkezései az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71311230-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
További tárgyak:71541000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az elvégzendő feladat: „Az 1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig, valamint az 1-es villamos kiegészítő beruházásai és kiegészítő tervezése” elnevezésű kivitelezés mérnöki feladatainak ellátása az 1997. évi LXXVIII. tv. (az épített környezet alakításáról és védelméről), valamint a 191/2009 Korm. rendelet (az építőipari kivitelezési tevékenységről) alapján
• A kivitelezés során a Mérnöki feladatok ellátása különösen:
o Kivitelezés építési műszaki ellenőrzése, felügyelete
o Kooperációk megszervezése, irányítása
o A projekt összes szakágában történő műszaki ellenőri feladatok ellátása
o Teljesítések ellenőrzése
o Pótmunkák elbírálásában való részvétel
o Szükség esetén hatóságokkal, üzemeltetőkkel, stb. való kapcsolattartás.
o Kiegészítő tervezések terveinek véleményezése
o Műszaki átadások során való közreműködés
• A kivitelezést követően az elszámolásokban való közreműködés
• A projekt zárásában való együttműködés
• Használatbavételi eljárások során való lebonyolítói feladatok elvégzése
A kivitelezés rövid leírása:
Az „A” feladatrész (1-es villamos meghosszabbítása a Fehérvári út és az Etele tér között) tekintetében:
Az 1-es villamos meghosszabbítása során a Hengermalom út - Fehérvári út csomópontban létesített ideiglenes végállomás minimális átépítésével kerül meghosszabbításra a kétvágányú villamos pálya az Etele úton. A mintegy 1,7 km hosszú új pálya az Etele úton középfekvésben vezet, majd kanyarodik a Somogyi útra, ahol az Etele téren kerül kialakításra az új 4 vágányos fejvégállomás. A vágányok alatt jelentős hosszon nagy átmérőjű, egyesített rendszerű főcsatorna halad, ezért ennek a védelmében 30 cm vastagságú vasbeton teher elosztó lemez van betervezve. A tervezett pályaszakasz jelentős részén sínkörülöntéses (Edilon-Corkelast, vagy ezzel egyenértékű) betonvályúban elhelyezkedő 54E1 sínes felépítmény épül. Útátjárókban előregyártott vb. elemekkel, míg a többi helyen monolit vasbeton hosszgerendával történik a kivitelezés. A villamos vágánymező füves pályaszerkezettel készülne, amit az út burkolatától kiemelt szegéllyel, a Tétényi úttól a Somogyi útig tartó szakaszon pedig gömbsüvegsorral van elválasztva. A peronok sk+26 cm magas peronszegéllyel létesülnek, a vágánytengelytől 1,33 m szegélytávolsággal. Hasznos hosszuk a közlekedtetni kívánt, új típusú CAF villamosoknak megfelelően min. 56 m. A villamos szempontok es a területi lehetőségeket figyelembe véve az Etele út es a Fehérvári út kereszteződésében épül egy új térszín alatti áramátalakító. Az FCSM a tervezett villamospálya alatt meglévő nagyátmérőjű csatorna megtartását írta elő, így a teljes építéssel érintett szakaszon kétoldali közös közvilágítási és felsővezetéktartó oszlopokra rögzített felsővezeték hálózat épül ki. A tervezett beavatkozások kialakítása érinti a meglévő közműhálózatot. Az új villamos vonalszakasz létesítése miatt az alábbi közmű kiváltásokra, védelembe helyezésekre, új építésekre van szükség:
• Csatornázás
• FCSM Zrt. üzemeltetésébe kerülő létesítmények
• BKV Zrt. üzemeltetésébe kerülő létesítmények
• Az automata öntöző rendszer
• Ivóvíz hálózat
• Vízvezetékek
• Füves pályához létesülő öntözőrendszer vízbekötései
• Távhővezeték kiváltások
• Gázellátás
• Tervezett nagyközépnyomású gázelosztó vezetékek
• Tervezett kisnyomású gázelosztó vezetékek
• Elektromos hálózat
• Az érintett kisfeszültségű hálózat átalakítása:
• Az érintett középfeszültségű hálózat átalakítása:
• Közvilágítási hálózat
• Peronberendezések energiaellátása
A „B” feladatrész (felújítási munkák a Győrffy István út és a Mester utca között) tekintetében:
A kiegészítő beruházások által elkészül az 1-es villamos vonal Győrffy István út - Mester utca közötti szakaszának felújítása. A jelenlegi vízszintes es magassági hibákat kijavítva kell az átépítést a jelenlegi nyomvonalon és magassági kialakítás szerint elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 576
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 27900000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A kivitelezési szerződés 1.sz. mérföldkövéhez tartozó műszaki tartalom részét képezte a "végállomási konténerek elhelyezése közműbekötéssel". A konténerek a XI. Kerület Újbuda Önkorm. 24/2013.(IV.23.) rendeletének 3.§ I.) pontja alapján egyenként ideiglenes építményként kerültek volna engedélyezésre. Az engedélyek megszerzését a Vállalkozó a szerződéskötést követően megkezdte,a tervezett konténerek elhelyezését biztosító jogszabály 2017.12.21.-én módosult, 2018.01.01-jén lépett hatályba. A jogszabályból kikerült az a pont, amely lehetővé tette a konténerek ideiglenes elhelyezésének engedélyezését. Tárgyi feladat a Vállalkozó teljesítésének előfeltétele, elengedhetetlen további egyeztetések lefolytatása, vizsgálatok elvégzése, ezek időigénye hosszabb, ezért a Kivitelezési Szerződés 1.sz. mérföldkőben rögzített fenti feladatok a 4.sz. mérföldkő műszaki tartalmába kerültek áthelyezésre. A kivitelezési munkák közben felmerült egyéb akadályoztatások okán, az 1.sz. mérföldkő teljesítési határideje is módosult. Így elengedhetetlen a Szerződés időbeli hatályának megfelelő módosítása, valamint indokolttá vált a Szerződés mérföldköveiben rögzített feladatoknak a felülvizsgálata és pontosítása is.
A végállomási konténerek elhelyezése kapcsán Vállalkozónak az eredeti műszaki tartalomtól eltérő, többlet kivitelezési munkát kell elvégeznie, mely módosítja az eredeti műszaki tartalmat, és amely munka elvégzésével Mérnök részéről is többletfeladatok teljesítése vált szükségessé, a költség teljes és végleges meghatározása csak a XI. Kerületi Önkormányzattal történt egyeztetéseket követően, a tervezési, engedélyezési eljárás lefolytatása után lehetséges, ezen költségekkel kapcsolatban a Megbízott jogfenntartással él.
Felek a Szerződés 4.1. és 6.8. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"4.1. A Szerződés a Kivitelezési szerződés hatályba lépésének napján lép hatályba és a Projekt megvalósítására kötendő vállalkozási szerződésben meghatározott kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásig, illetve a használatbavételi engedélyek kézhezvételéig tartó határozott időtartamra jön létre.
6.8. A Megbízott a Megbízási díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított számlák ellenében jogosult. A Megbízó a Szerződésben foglalt feladatok elvégzését a Szerződés 3.1.a) pontjában rögzített "A" részfeladat vonatkozásában előlegszámlán túl négy (4) teljesítési, míg a "B" részfeladat vonatkozásában egy (1) ütemben számolja el. A fentiek értelmében a Megbízott, valamint adott esetben a teljesítésbe a Kbt. 138.§-a alapján bevont valamennyi alvállalkozó alábbiak szerint jogosult számla kiállítására.
a) A Szerződés 3.1.a) pontban meghat. "A" részfeladat vonatkozásában:
1. számla: a Kivitelezési szerződés "A" részfeladata vonatkozásában megjelölt 1. mérföldkő teljesítésigazolás kiadását követően; összege: az "A" részfeladatra eső nettó Megbízási díj 25%-ának megfelelő összeg;
2. számla: a Kivitelezési Szerződés "A" részfeladata vonatkozásában megjelölt 3. mérföldkő teljesítésigazolás kiadását követően; összege: az "A" részfeladatra eső nettó megbízási díj 25%-ának megfelelő összeg;
3. számla: a Kivitelezési Szerződés "A" részfeladata vonatkozásában megjelölt kivitelezési műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása; összege: az "A" részfeladatra eső nettó Megbízási díj 40%-ának megfelelő összeg;
4. számla: a Kivitelezési Szerződés "A" részfeladata vonatkozásában a próbaüzem sikeres lezárása, az összes használatbavételi engedély kérelem hiánymentes benyújtása az illetékes hatóságokhoz; összege: az "A" részfeladatra eső nettó Megbízási díj 10%-ának megfelelő összeg.
b) A Szerződés 3.1.b) pontban meghat. "B" részfeladat vonatkozásában:
1. számla: a Kivitelezési szerződés "B" részfeladata vonatkozásában megjelölt kivitelezési műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő próbaüzemek lezárása; összege: a "B" részfeladatra eső nettó megbízási díj 100%-ának megfelelő összeg
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A szerződés módosításának dátuma: 2019.04.03.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 27900000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 27900000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben