Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/89
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.05.10.
Iktatószám: 7962/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. a közös ajánlattevők vezető tagja;LATEREX Építő Zrt. közös ajánlattevő tag
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
Telefon: +36 14714298
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A veszprémi uszoda tervezése, kivitelezése
Hivatkozási szám: 75-18-2834
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a veszprémi uszoda tervezésére, kivitelezésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Veszprém 8714, 8715, 8716, 8717/2 helyrajzi számokból telekalakítási eljárást követően kialakítandó egységes helyrajzi számú ingatlanon
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A beszerzés legfontosabb mennyiségi adatai:
Tervezési feladat:
A közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobíliák nélkül), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.
Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 3 példányban CD lemezen.
Kivitelezési feladat:
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt.
Mennyiségek:
Alapterületek:
Beépített alapterület: 5 370,0 m2
Beépített bruttó alapterületek szintenként:
Pince: 2 527,0 m2 (medence búvótér, gépészet, közlekedők)
Földszint: 5 189,6 m2
Emelet: 1 568,2 m2 (emeleti szint + lelátó)
Gépészet: 199,6 m2 (kazánház)
Mindösszesen: 9 484,4 m2
Hasznos alapterületek (pince+földszint+emelet+gépészet) mindösszesen: 8 203,23 m2
Medence vízfelületek:
Versenymedence (50m x 25m, mélység: 2,2m): 1250 m2
Edzőmedence (25m x 12,5m, mélység:2,0m): 312,5 m2
Tanmedence (5m x 12,5m, mélység:0,8m): 62,5 m2
mindösszesen: 1625 m2
melyek vízgépészeti rendszereinek vízforgatási teljesítménye összesen: 669m3/h
Wellness világ:
Gyermek élménymedence (kör alakú D=5m), 24 fős pezsgőmedence, 20 fős tepidárium, 20 fős panoráma szauna, gőzkabin, jégkabin, infra szauna sófallal, hidegvizes merülőmedencével

Befogadóképesség:
Uszoda használók: 500 fő
Nézők (lelátó): 750 fő
Parkolóhelyek: 100 db
Versenymedence területén a világítás teljesítménye: 1500 lux (HD TV közvetítésre alkalmas)
Homlokzati függönyfal szerkezet: 1821 m2
Csapadékvíz elleni szigetelés: 4942 m2
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 540
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 001 - 000091

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. a közös ajánlattevők vezető tagja
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pillér utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail: vemevszer@vemevszer.hu
Telefon: +36 88423033
Internetcím(ek): (URL) www.vemevszer.hu
Fax: +36 88406278
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: LATEREX Építő Zrt. közös ajánlattevő tag
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő u. 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: iroda@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Internetcím(ek): (URL) www.laterex.hu
Fax: +36 13470011
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9401461630 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2019. április 12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Veszprém 8714, 8715, 8716, 8717/2 helyrajzi számokból telekalakítási eljárást követően kialakítandó egységes helyrajzi számú ingatlanon
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A beszerzés legfontosabb mennyiségi adatai:
Tervezési feladat:
A közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobíliák nélkül), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.
Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 3 példányban CD lemezen.
Kivitelezési feladat:
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt.
Mennyiségek:
Alapterületek:
Beépített alapterület: 5 370,0 m2
Beépített bruttó alapterületek szintenként:
Pince: 2 527,0 m2 (medence búvótér, gépészet, közlekedők)
Földszint: 5 189,6 m2
Emelet: 1 568,2 m2 (emeleti szint + lelátó)
Gépészet: 199,6 m2 (kazánház)
Mindösszesen: 9 484,4 m2
Hasznos alapterületek (pince+földszint+emelet+gépészet) mindösszesen: 8 203,23 m2
Medence vízfelületek:
Versenymedence (50m x 25m, mélység: 2,2m): 1250 m2
Edzőmedence (25m x 12,5m, mélység:2,0m): 312,5 m2
Tanmedence (5m x 12,5m, mélység:0,8m): 62,5 m2
mindösszesen: 1625 m2
melyek vízgépészeti rendszereinek vízforgatási teljesítménye összesen: 669m3/h
Wellness világ:
Gyermek élménymedence (kör alakú D=5m), 24 fős pezsgőmedence, 20 fős tepidárium, 20 fős panoráma szauna, gőzkabin, jégkabin, infra szauna sófallal, hidegvizes merülőmedencével

Befogadóképesség:
Uszoda használók: 500 fő
Nézők (lelátó): 750 fő
Parkolóhelyek: 100 db
Versenymedence területén a világítás teljesítménye: 1500 lux (HD TV közvetítésre alkalmas)
Homlokzati függönyfal szerkezet: 1821 m2
Csapadékvíz elleni szigetelés: 4942 m2
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 540
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 9401461630
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. a közös ajánlattevők vezető tagja
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pillér utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail: vemevszer@vemevszer.hu
Telefon: +36 88423033
Internetcím(ek): (URL) www.vemevszer.hu
Fax: +36 88406278
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: LATEREX Építő Zrt. közös ajánlattevő tag
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő u. 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: iroda@laterex.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.laterex.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés módosításának időpontja: 2019. április 12.
A hatálybaléptetést követően a Felek észlelték, hogy a Szerződés a munkaterület átadása, az előleg igénylés, az előleg fizetés, valamint az előleg elszámolás tekintetében a megelőző közbeszerzési eljárás feltételes jellegére tekintettel nem koherens rendelkezéseket tartalmaz, ezért Felek a Szerződés alábbi pontjait módosítják:
- a Szerződés 5.2. pontját
- a Szerződés 6.1. pontját
- a Szerződés 10.1.2. pontjának második bekezdését
- a Szerződés 10.1.2.10. pontját
- a Szerződés 11.1.4. pontjában első bekezdését
- a Szerződés 11.1.5. pontját
- a Szerződés 11.1.7. pontját
- a Szerződés 11.1.2. pontját
- a Szerződés 11.4.2. pontját
A módosított szövegrészek a karakterkorlátozás miatt nem férnek jelen hirdetménybe. Ajánlatkérő a Vállalkozási szerződés módosítását a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett Szerződésnyilvántartó Rendszerben (CORE) közzétette.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A hatálybaléptetést követően a Felek észlelték, hogy a Szerződés a munkaterület átadása, az előleg igénylés, az előleg fizetés, valamint az előleg elszámolás tekintetében a megelőző közbeszerzési eljárás feltételes jellegére tekintettel nem koherens rendelkezéseket tartalmaz
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 9401461630 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 9401461630 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben