Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/193
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma: 2019.10.07.
Iktatószám: 18615/2019
CPV Kód: 79710000-4
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Bank Biztonság Bizalom Zrt.;Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Airport Security Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság;Holdesco Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság;PFM Holding Zrt.;Hunex Team Kft.;PFM Biztonsági Szolgáltató Kft.;Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság;ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság;CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: vasúti szolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: építményüzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
Telefon: +36 304889164
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
Telefon: +36 304889164
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: MÁV FKG Felépitménykarbantartó és Gépjavitó Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21433005
Postai cím: Jászladányi Út 10
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
Telefon: +36 304889164
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
Telefon: +36 304889164
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály: -
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: vasúti szolgáltató
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: építményüzemeltetés
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vagyonvédelmi szolgáltatások (956) 2
Hivatkozási szám: EKR000211952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A MÁV csoport személy-és vagyonvédelmi feladatainak ellátása, melynek keretében többek között közcélnak átadott, fizikai védelem nélküli üzemi magánterületen ellátott, kötöttpályás közlekedés biztonsági kockázatot magában foglaló, gördülő (mozgó) állomány védelmére is kiterjedő személy- és vagyonvédelmi feladatokat szükséges teljesíteni.
A beszerzés mennyiségét ajánlatkérő a megkötendő szerződés (keretmegállapodás) értékének meghatározásával közli a következők szerint: nettó 24.500.000.000,- Ft + ÁFA.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a keretösszeg a 36 hónapos időtartam alatt nem merül ki, a keretmegállapodás időbeli hatályát további 12 hónappal meghosszabbítsa.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 24500000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vagyonvédelmi szolgáltatások (956)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További tárgyak: 79713000-5
79714000-2
79715000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: MÁV teljes vonalhálózata és a feladat ellátáshoz szükséges objektumok területei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés mennyiségét ajánlatkérő a megkötendő szerződés (keretmegállapodás) értékének meghatározásával közli a következők szerint: nettó 24.500.000.000,- Ft + ÁFA.
A MÁV csoport személy-és vagyonvédelmi feladatainak ellátása, melynek keretében többek között közcélnak átadott, fizikai védelem nélküli üzemi magánterületen ellátott, kötöttpályás közlekedés biztonsági kockázatot magában foglaló, gördülő (mozgó) állomány védelmére is kiterjedő személy- és vagyonvédelmi feladatokat szükséges teljesíteni.
Ajánlatkérő tájékoztatásként a 2017-es évben megrendelt azonos tárgyú szolgáltatások összesített statisztikai adatait az alábbiakban közli:
1. Szállítmánykísérés: 0 óra,
2. Személyszállító vonat kisérés, vonaton szolgálatot ellátó személyzet és értékek, vagyontárgyak védelme: 128.225 óra,
3. Személyszállítási közszolgáltatásban résztvevő szerelvények, vontató, vontatott járművek, motorvonatok, illetve azok tároló helyeinek védelme: 262.116 óra,
4. Pályaudvar, vasútállomás, a közforgalom számára megnyitott terület felügyelete, ellenőrzése: 294.894 óra,
5. A közforgalom számára meg nem nyitott üzemi területek őrzése, felügyelete: 196.785 óra,
6. Telephelyen végzett járőrözés: 490.017 óra,
7. Meghatározott objektumok, eszközök őrzési feladatainak ellátása: 51.292 óra,
8. Portaszolgálat: 454.941 óra,
9. Mobil járőrözés
a.) gépkocsival: 36.232 óra,
b.) vonaton: 235.972 óra,
c.) gyalogosan: 36.232 óra,
10. Kutyás szolgálat: 0 óra,
11. Készpénz és a készpénz-helyettesítő fizető eszköz (utalvány) őrzése, szállítása: 3.319 óra,
12. Rendezvénybiztosítás: 2.000 óra,
13. Biztonságtechnikai rendszer felügyeletének ellátása: 83.102 óra,
14. Távfelügyeletbe be nem kötött vagyonvédelmi rendszerek működtetése: 0 óra,
15. Riasztási értesítésre kivonuló-szolgálat: 0 óra.
Ezen adatok azonban nem kötik az ajánlatkérőt, az információk kizárólagos célja, hogy az ajánlattevőknek kiegészítő információt nyújtson.
Nyertes ajánlattevők feladataikat a keretmegállapodás és az egyedi szolgáltatási keretszerződések vonatkozásában minden esetben a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett kötelesek ellátni.
Alkalmatlan,ha:
SZ1.) nem rendelkezik a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § szerinti, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító működési engedéllyel. Ig: engedély.
A RJ (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha az alább meghatározott feltételek közül bármelyik fennáll:
P.1.) bármely számlavezető PÜ intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 (tizenkettő) hónapban:
(I.) 15 (tizenöt) naptári napot meghaladó sorbanállás fordult elő,
(II.) hitel-visszafizetési kötelezettségének nem tesz/tett eleget.
Ig: PÜ int nyil.
P.2.) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az adózás előtti eredménye egynél több évben negatív volt, amennyiben később jött létre az részvételre jelentkező, úgy a közbeszerzés tárgya (személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások) szerinti nettó árbevétele a működése ideje alatt, az eljárást megindító felhívás feladásának napjáig nem éri el legalább a nettó 1.500.000.000,- Ft-ot.
Ig: AK ell.
P.3.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább nettó 2.500.000.000,- Ft közbeszerzés tárgya (személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások) szerinti árbevétellel, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ig: nyil.,
P.4.)a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 19.§(1)bek.d) pontjára figy. nem rendelkezik legalább 300 millió Ft/év és 70 millió Ft/káresemény értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti feladatokra (személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások) vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással. Ig:kötvény és fedig.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Felhívás II.2.7.) A keretmegállapodás az aláírásának napján lét hatályba (felek eltérő aláírási időpontja esetén az utolsó aláírás napján).
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a keretösszeg a 36 hónapos időtartam alatt nem merül ki, a keretmegállapodás hatályát további 12 hónappal meghosszabbítsa.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
x Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat.
Értékelési szempontok a KM első részében:
Ár szempontok: 1. szállítmánykísérés díja (nettó HUF/fő/óra), ssz:1, 2. személyszállító vonat kisérés, vonaton szolgálatot ellátó személyzet és értékek, vagyontárgyak védelme díja (nettó HUF/fő/óra), ssz:5, 3. személyszállítási közszolgáltatásban résztvevő szerelvények, vontató, vontatott járművek, motorvonatok, illetve azok tároló helyeinek védelme díja (nettó HUF/fő/óra), ssz: 4.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 061 - 142475
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/24 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
x A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bank Biztonság Bizalom Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99614661
Postai cím: Darányi Ignác Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
E-mail: herban@bbbzrt.hu
Telefon: +36 304910188
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88980146
Postai cím: Törökvész Út 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: juronics.peter@novumguard.hu
Telefon: +36 706061183
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: Airport Security Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60050331
Postai cím: Darányi Ignác Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
E-mail: dr.odor.brigitta@gmail.com
Telefon: +36 301604533
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
  A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82231617
Postai cím: Pannónia Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: info@prevsec.hu
Telefon: +36 12380671
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12380672
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: Holdesco Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78770096
Postai cím: Váci Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +6 307580830
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: PFM Holding Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40446093
Postai cím: Budafoki Út 111.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: palyazatirokft@gmail.com
Telefon: +36 19991240
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19991248
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: Hunex Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45964343
Postai cím: Budafoki Út 111.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: security@pfmholding.hu
Telefon: +36 19991240
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19991248
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: PFM Biztonsági Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51590062
Postai cím: Budafoki Út 111
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: palyazatirokft@gmail.hu
Telefon: +36 19991240
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19991248
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21930032
Postai cím: Angol Utca 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: tibor.saigi@pajzs07.hu
Telefon: +36 303617619
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12734444
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49556287
Postai cím: Polgár Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: info@esgholding.hu
Telefon: +36 17766220
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17766225
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18062845
Postai cím: Angol Utca 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: Saigi@civil.hu
Telefon: +36 302071711
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12734440
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24500000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Airport Security Kft. : Különféle személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások
CIVIL Zrt. Személy- és vagyonvédelmi tevékenysége (erőforrások biztosítása).
Bank Biztonság Bizalom Zrt.: Projekt területén az élőerős őrzés - védelmi szolgálatatás szakmai feltételeinek (szakmai irányírás, minőségbiztosítás, feladat végrehajtás, oktatás, ellenőrzés, diszpécser központ) biztosítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Közös ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: Airport Security Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1181 Budapest, Darányi Ignác Utca 12.
adószám: 23468788-2-43
Ajánlattevő neve: Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1025 Budapest, Törökvész út 39.
adószám: 25444744-2-41
Ajánlattevő neve: PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1136 Budapest, Pannónia utca 11.
adószám: 23134841-2-41
Ajánlattevő: Holdesco Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1062 Budapest, Váci út 3.
adószám: 13963244-2-42
2. Ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: Bank Biztonság Bizalom Zrt.
székhelye: 1181 Budapest, Darányi Ignác utca 12.
adószám: 12192045-2-43
3. Közös ajánlattevők:
Ajánlattevő neve:CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 77.
adószám: 12698084-2-44
Ajánlattevő neve: ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
adószám: 25420546-2-41
Ajánlattevő neve: Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 77.
adószám: 12100059-2-42
4. Közös ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: PFM Holding Zrt.
székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 111.
adószám: 25150597-2-43
Ajánlattevő neve: PFM Biztonsági Szolgáltató Kft.
székhelye:1117 Budapest, Budafoki út 111.
adószám: 13608471-2-43
Ajánlattevő neve: Hunex Team Kft.
székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111.
adószám: 25348655-2-43
5. Közös Ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: Securimaster Protect Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1221 Budapest, Duna utca 1-3.
adószám: 26333551-2-43
Ajánlattevő neve: Arma Group Kft
székhely: 9700 Szombathely, Gagarin utca 13. 1/2
adószám: 25184639-2-18
Ajánlattevő neve: NG 12 Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1221 Budapest, Duna utca 1-3.
adószám: 24246794-2-43
Ajánlattevő neve: Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft.
székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 28.
adószám: 10386921-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)