Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/250
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.31.
Iktatószám: 24861/2019
CPV Kód: 30200000-1
Ajánlatkérő: Eszterházy Károly Egyetem
Teljesítés helye: 3300 Eger, Egészségház utca 4.B épület;3300 Eger, Egészségház utca 4.B épület;3300 Eger, Egészségház utca 4.B épület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eszterházy Károly Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80527831
Postai cím: Eszterházy Tér 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Morvai Anasztázia
Telefon: +36 305547324
E-mail: morvai.anasztazia@uni-eszterhazy.hu
Fax: +36 15772069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uni-eszterhazy.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001589212019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001589212019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök beszerzése 3 részben
Hivatkozási szám: EKR001589212019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében Informatikai eszközök beszerzése az Eszterházy Károly Egyetem részére Európai Uniós forrásból 3 részben az alábbiak szerint:
1.rész: Okostanterem beszerzése
2. rész:Interaktív tábla beszerzése
3. rész: Interaktív érintőképernyő beszerzése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Okostanterem beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Egészségház utca 4.B épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében 1 db Okostanterem beszerzése az alábbiak szerint:
Megnevezés: Okostanterem
Minimális műszaki tartalom:
A terem eszközei egybetartozóak. Nem bontható elemekre.
Minimum LED 75" interaktív érintőképernyő, mobilállványon, de szükséges faliszerelő csomag is. Ultra HD 4 K felbontás, minimum3 db HDMI bemenet, minimum 1 VGA bemenet, beépített wi-fi adapter, beépített hangszóró, 16 ujjas vezérélés támogatás. Ultravékony maximum 6 cm kialakítás. Tartozékok: toll, kábelek. Minimum 5 év garanciával. Telepíthető vezérlő szoftver, nemzetközi tananyagbázissal ás felhő alappal.
A tábla működéséhez szükséges megfelelő számítógép, rögzítővel.
A tábla működéséhez szükséges számítógép minimum követelményei: Intel i5 processzor, memória 16 GB, SSD 240 GB, HDD 1 TB, Gbit hálózati kártya, optikai meghajtó, 3 év garancia, Windows 10 operációs rendszer, vezetéknélküli billentyűzet és egér. Mobilállvány minimum 4 görgővel, tantermi mozgatásra, mely legyen állítható magasságú, megfelelő a motorosan állítható állvány is.
35 darab minimum 10" tablet, a háttértár mérete minimum 32 Gb, kijelző mérete minimum 10". Operációs rendszere: Android minimum 7.0. kijelző típusa: TFT LCD, IPS vagy azzal egyenértékű panel. Garancia: minimum 24 hónap. LED háttérvilágítással, érintőkijelzővel. Táblaszoftverrel, fehértábla szoftver, asztali alkalmazással, felhő alapú alkalmazások támogatásával, minimum 5 éves támogatással. Az oktatásban használt tananyagok a Lynx és Wordwall szoftverre vannak kidolgozva, ezért ezekkel kompatibilis szoftver megoldást várunk el.
35 darab Tablettok. a megajánlott tabletek tárolására alkalmas. Gurulós, tölthető mobil rack szekrény, mely 35 tablet tárolására alkalmas. minimum 4 db fékezhető görgővel, biztonsági zárral, hűtéssel, tápellátással, zárható fémszekrény.

Teljes körű beüzemelés, mely tartalmazza a helyszíni összeszerelést, beüzemelést, egyszerű használat bemutatása, melynek időtartama 5 óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.14-17-2017-00008
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Interaktív tábla beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Egészségház utca 4.B épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében 20 db Interaktív tábla projektorral való beszerzése az alábbiak szerint:
Megnevezés: Interaktív tábla projektorral
Minimális műszaki tartalom: interaktív tábla, min. 87" (221,3 cm) képátló, 4 kamerás dual-touch DViT technológia, vetítésre optimalizált felület, acél hátlap hordozón, tábla fizikai befoglaló méretei: min. szél.: 1973 mm x min. mag.: 1312 mm x min. mély: 153 mm, aktív felület: min szél: 1880 mm x min mag.: 1175 mm. Kommunikáció és tápellátás: USB 2.0 / USB DC 5V (PC-ről), fehértábla szoftver, asztali alkalmazással, felhő alapú alkalmazások támogatásával, minimum 5 éves támogatással. Az oktatásban használt tananyagok a Lynx és Wordwall szoftverre vannak kidolgozva, ezért ezekkel kompatibilis szoftver megoldást várunk el, kézírás felismerő modullal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.2-16-2016-00001
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Interaktív érintőképernyő beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Egészségház utca 4.B épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében 1 db 86' interaktív érintőképernyő beszerzése az alábbiak szerint:
Megnevezés: 86" interaktív érintőképernyő
Minimális műszaki tartalom: ULTRA HD 4K felbontás, min. 3 db USB port, 3 db HDMI bemenet, VGA bemenet, beépített wifi adapter, beépített hangszóró, min. 20 pontos - ujjas vezérlés támogatás. Ultra vékony - 6cm kialakítás. Infravörös technológia (tollal és ujjal is vezérelhető legyen) Tartozék dőlésérzékelő digitális toll, kábelek a csomagban. 5 év gyári garanciával. Az oktatásban használt tananyagok Wordwall szoftverre vannak kidolgozva, ezért ezekkel kompatibilis szoftver megoldást várunk el, wordwall örökös licensz joggal, kézírás felismerő modullal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi részben azonosan: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 67. § (1) bekezdése alapján – a kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában tett nyilatkozatával - kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és g)–k) és m) és q) pont hatálya alá, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában ill. 10. § g) pont gb) alpontban foglaltak szerint kell igazolnia (az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján). A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. Ajánlattevőnek a nemleges nyilatkozatát is csatolnia kell. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 73. § (1) c) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő vagy ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján, az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban - elektronikus űrlap - az ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatát az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Igazolási mód: M/1: Valamennyi részben azonosan: Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani ajánlattevőnek a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításait, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 23. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve − a teljesítés idejét (a kezdés és a befejezés időpontja év/hó/nap), − a 3. részben az ellenszolgáltatás nettó értékét (nettó HUF), − a referencia tárgyát és mennyiségét (a szállítás tárgyának, tartalmának és mennyiségének rövid ismertetését, mennyiségét, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen), − a szerződést kötő másik fél megnevezését,- a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét, − a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített és a közbeszerzés tárgyából (informatikai eszközök szállítása) származó alábbi referenciával:
- az 1. rész esetén bármilyen értékű ellenszolgáltatásért minimum 15 db informatikai eszköz szállítására vonatkozó referenciával,
- a 2. rész esetén bármilyen értékű ellenszolgáltatásért minimum 12 db informatikai eszköz szállítására vonatkozó referenciával,
- a 3. rész esetén informatikai eszközök szállításából származó minimum nettó 500.000,- Ft értékű referenciával.
Ajánlatkérő szállítás alatt a termékek szállítását és/vagy eladását és/vagy forgalmazását és/vagy értékesítését érti.
Az alkalmassági minimumkövetelmény részenként maximum 3 db referenciával igazolható, továbbá ugyanazon referencia több rész esetében is felhasználható, amennyiben az minden előírt kritériumnak eleget tesz.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész esetében:
Meghiúsulási kötbér: alapja a meghiúsulással érintett termék(ek) nettó ellenértéke, mértéke 30%. Amennyiben a késedelem meghaladja a 15 naptári napot, a Vevő a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetheti.
Késedelmi kötbér: alapja a késedelemmel érintett termék(ek) nettó ellenértéke, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1%, de összesen legfeljebb a késedelemmel érintett termék(ek) nettó ellenértékének 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibás teljesítéssel érintett termék(ek) nettó ellenértéke, mértéke 1%-a/megkezdett nap a kicserélés időpontjáig, maximuma hibás teljesítéssel érintett termékek nettó ellenértékének 15%-a.
A minimum jótállási határidőt az egyes termékek vonatkozásában a műszaki leírásban/ártáblázatban határozta meg Ajánlatkérő. Minden más termék vonatkozásában min. 1 év a jótállás, illetve a kötelező jótállás esetén a jótállás időtartamát azt az elrendelő jogszabály határozza meg.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Fizetési feltételek valamennyi rész esetében: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (4), (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint, utófinanszírozással. A Ptk. 6:48. §megfelelően irányadó. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. Támogatás intenzitása valamennyi rész esetében: 100,000000%. Az 1. és a 3. rész esetén Ajánlatkérő részteljesítési és részszámlázási lehetőséget nem biztosít. A 2. részfeladat esetén Ajánlatkérő részteljesítési és részszámlázási lehetőséget biztosít. Az egyéb előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/01/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/01/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Kr. 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az Ajánlathoz csatolandó Elektronikus űrlap formátumban:
- felolvasólap,
- a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat
- Nyilatkozat kizáró okok tekintetében
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pont alpontja tekintetében
- a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,
- Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalommal is)
- Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (nemleges tartalommal is) [Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatbenyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (nemleges tartalommal is)
- cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája,
2. Ajánlattevő csatolja a dokumentáció szerint kitöltött részletes ártáblázatot a gyártmány, típus, és származási hely megjelölésével és a termékek beárazásával. Az ártáblázatban fel kell tüntetni a megajánlott termékek műszaki paramétereit, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelőség megállapítható..
3. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra azzal, hogy Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
5. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatok értékelési szempontja legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat kiválasztása. A II.2.5. ponthoz valamennyi részben: az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választotta, mert a felhívásban meghatározottak szerint Ajánlatkérő igényének konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
6. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.1.3. M1.
7. A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
8. Ajánlatkérő egyik rész esetében sem alkalmazza a 75.§ (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
9. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
10. FAKSZ: Dr. Lánchidi Csaba lajstromszáma: 00605, Levelezési cím: 1051 Bp., Nádor u.5. 2/6., E-mail: lanchidicsaba@gmail.com
11. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
12.Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
14. További információk a karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentációban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges