Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/20
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.29.
Iktatószám:1791/2019
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Teljesítés helye:Magyarország, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban (címe: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49232206
Postai cím: Salgótarjáni Út 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Görözdi György
Telefon: +36 302780886
E-mail: gorozdi.gyorgy@mtk1888.hu
Fax: +36 17808358
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000057822019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000057822019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ESPORT ARÉNA KIALAKÍTÁSA 2
Hivatkozási szám: EKR000057822019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: ESPORT ARÉNA KIALAKÍTÁSA 2
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: ESPORT ARÉNA KIALAKÍTÁSA 2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További tárgyak:45223000-6
45310000-3
45324000-4
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Magyarország, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban (címe: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építmény általános bemutatása:
A kivitelezési feladat egy, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban lévő, 550 m2 szerkezetkész fejlesztési terület kialakítása Esport Arénává. A fejlesztési terület szerkezetkész állapotban van. Elkészült a teljes tartószerkezet, tetőszerkezet, homlokzat és a határolószerkezetek. A jelen eljárás részét képező kivitelezési feladat elsősorban belső térben történő épületátalakítás, csak a homlokzaton készül egy új nyílászáró.
A fejlesztési terület nagy belmagasságának köszönhetően, annak egy részén acélszerkezetű galéria kerül kialakításra. A tervezett szerkezetek elsősorban könnyűszerkezetű kialakítással készülnek.
Funkcionális kialakítás:
A kialakítandó Esport Aréna terület megközelítése 3 irányból tervezett. A stadion épülettel együtt két bejárat már elkészült egyrészt a VIP előtere felől, a Hungária körút irányából, valamint a Salgótarjáni úti homlokzaton is. A Salgótarjáni úti bejárat csak üzemeltetésre szolgál majd- áru feltöltés, sporttechnológia, kamera technológia kiszolgálás a célja. A VIP bejárat felől történik az érkezés események alkalmával, normál klubnapokon a Hungária körút felöli újonnan kialakítandó saját bejáratot használják.
Az Esport Aréna földszintjén kialakításra került egy büfé zóna, ami előtérként szolgál az aréna térhez. Itt található egy büfé és egy ruhatár, valamint innen lehet megközelíteni a galéria szintet és a kiszolgáló területeket is.
Az aréna tér 200 fő befogadására alkalmas nézőtéri lelátóval ellátott terület. A játékosok a lelátóval szemben helyezkednek el egy pódiumon, felettük óriás-kivetítőkön is láthatják a nézők az eseményeket.
Az aréna tér mellett kapott helyet a szerver helyiség és a vezérlő is, ahol a sporttechnológiához szükséges berendezések és az eseményirányításhoz szükséges berendezések kerülnek kialakításra.
A galéria szinten a játékosok és bírók területei vannak. A játékosok számára kialakításra került 2 teljesen különálló gyakorló terem, a bírók részére egy pihenő, valamint a mosdóblokkok kerültek betervezésre.
A jelen beszerzés tárgyát nem képező speciális „sport-technológia” fogja tartalmazni az összes végberendezést – kijelzőket, hangszórókat, és egyéb audiovizuális eszközöket - a kiviteli terv erős- és gyengeáramú részei felkészülést tartalmaznak a technológiák fogadására.
Mennyiségek:
acélszerkezetű galéria: 150 m2
gipszkarton szerelt fal építése: 815,89 m2
betonacél helyszíni szerelése: 1100 kg
épület-acélvázszerelése tömör szerelvényekből: 24,98 t
szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre nem látszó bordázattal: 362,57 m2
látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése: 260,67 m2
aljzatbeton készítés terv szerinti vastagságokban: 874,79 m2
Előbbieken túl nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AT rendelkezik-e olyan, a telj.-be bevonni kívánt lgalább 1 fő állandó munkatárs szakemberrel,aki részt vett olyan projektben,mely keretében lgalább 600 m2 gipszkarton fal szerelésére sor került (i/n) 20
2 Jótállás időtartama (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (5%-os tartalékkerettel növelt összeg- / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ 1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Megkövetelt igazolási mód:
• Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
• A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015 . Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
• A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése, valamint 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
VI.3.4. További információk pont folytatása:
11 A Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
12 Csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyilatkozatot (elektronikus űrlap)
13 Csatolni kell a Felolvasólapot (Kbt. 66. § (5) elektronikus űrlap)
14 Csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bek szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
15 Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, úgy az ajánlattevőnek az erről szóló nemleges nyilatkozatát kell elektronikus űrlap formájában benyújtania.
16 Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a Kbt. 35. § (2) szerinti nyilatkozatot, valamint egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
17 Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.
18 Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát a szerződés tervezet elfogadásáról.
19 Az ajánlattevő Kbt. 44.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely információk – üzleti titkok – nyilvánosságra hozatalát tiltja meg. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazva kell Ajánlattevőnek elhelyeznie. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni.
20 Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania.
21 Felelősségbiztosítás: építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítás, melynek kárérték limitje legalább 25 millió Ft/káresemény és legalább 100 millió Ft/kárév. Ajánlattevőnek erre vonatkozóan nyilatkoznia kell.
22 Ajánlattevő nyilatkozata, hogy amennyiben a nettó vállalkozói díj 10%-nál magasabb előleget igényel, úgy az előleg visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egyidejűleg az ajánlatkérő rendelkezésére bocsájtja.
23 Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
24 A teljesítés határidejét kizárólag olyan, az Ajánlatkérő által is elfogadott objektív és a Felek kellő körültekintése mellett előre nem látható akadályoztatás hosszabbíthatja meg, mely körülmény felmerüléséért a nyertes ajánlattevő nem felelős. Az ilyen akadályoztatásból adódó határidő-hosszabbítást Felek jegyzőkönyvben rögzítik, mely nem minősül szerződésmódosításnak.
25 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltakon kívüli esetben is alkalmazza Megrendelő a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az egyenértékűség vonatkozásában, melynek alapján – szerződés módosítás nélkül – Megrendelő a műszaki szükségszerűségből felmerülő egyenértékű teljesítéseket a kivitelezés során – jegyzőkönyv felvétele mellett – jóváhagyhatja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
VI.3.4. További információk pont további folytatása:
26 Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
27 Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
28 Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
29 Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Peterdi Anikó, Lajstromszáma: 00143.
30 Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.
31. II.2.5) Értékelési szempontok pont teljes terjedelemben:
☉ Minőségi szempont
Név: Ajánlattevő rendelkezik-e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő állandó munkatárs szakemberrel, aki részt vett olyan projektben, amely keretében legalább 600 m2 gipszkarton fal szerelésére sor került (igen/nem)/ Súlyszám: 20
Név: Jótállás időtartama (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 10
☉ Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (5%-os tartalékkerettel növelt összeg-nettó HUF)/ Súlyszám: 70
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a felhívás feladásának napját megelőző (jelen felhívás VI.5. pontjában) 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) építési beruházására vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében valamint a 23. §-ban meghatározott módon és tartalommal kiállított referenciaigazolással/ referencia nyilatkozattal köteles igazolni azzal, hogy a referenciaigazolás(ok)ban/ referencia nyilatkozat(ok)ban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározott adatot is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő
III.1.3.1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) összesen legalább 400 m2 alapterületű épület építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával (szerződéssel).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Közbeszerzési dokumentumban meghatározott mértékű késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, valamint jótállás.
Késedelmi kötbér mértéke: A Késedelmi Kötbér mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5%-a (fél százaléka) a késedelem 1-5. (elsőtől az ötödik) naptári napjaira, a 6. (hatodik) késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1%-a (egy százalék). A Késedelmi Kötbér összesített, maximális mértéke a teljes, Tartalékkeret nélküli, nettó Vállalkozási díj 20%-a (húsz százalék).
Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: A hibás teljesítési kötbér a nem szerződésszerű szolgáltatás felmerülése utáni első naptári naptól jár, minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső Vállalkozási díj nettó, ÁFA nélkül számított összegének napi 0,5 %-a, mindazon napokra számítva, amikor a hiba fennáll, azzal, hogy a kötbér maximuma 20 (húsz) napi tétel.
Meghiúsulási kötbér mértéke: A Meghiúsulási Kötbér alapja a Szerződés szerinti teljes, ÁFA és Tartalékkeret nélkül számított Vállalkozási díj. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a (húsz százalék).
Jótállás: Minimum 36 hónap, maximum ajánlattevő ajánlat szerinti.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő – áfa és tartalékkeret nélkül számított – vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegű előleget biztosít.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt – áfa és tartalékkeret nélkül számított – vállalkozói díj 10%-át meg nem haladó mértékű előlegként történő kifizetését kéri, úgy mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.
Vállalkozó a kivitelezés műszaki előrehaladásához (készültségéhez) igazodóan, Teljesítésigazolás alapján, az alábbi ütemezés szerint jogosult számlát benyújtani: a Szerződés teljesítése alatt havonta egyszer, utólagos jelleggel, az adott naptári hónapban ténylegesen teljesített és a Műszaki Ellenőr által leigazolt előrehaladás mértékének megfelelően, azzal, hogy a Vállalkozó számlázást mindenképen felfüggeszti akkor, amikor a Szerződés szerinti nettó Vállalkozói díj 90%-os (kilencven százalék) mértékét eléri.
A végszámla kibocsátásának lehetősége: a Szerződés szerinti 100%-os műszaki készültség, a használatbavételi engedély megléte, és a megvalósulási tervdokumentáció átadása esetén a nettó Vállalkozói díj minimálisan 10%-nak (tíz százalék) megfelelő összegben bocsátható ki, akkor is, ha a végszámla kiállítása előtt a Műszaki Ellenőr által leigazolt teljesítések összértéke ennél magasabb).
Az előleg összege a részszámlákban arányosan számolandó el.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A-B § alapján.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
A kifizetésre az alábbi rendelkezések is vonatkoznak:
o Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
o közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135.§ (1), (5)-(6) bekezdésében foglaltak.
A fizetési feltételek részletes szabályait Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetét képező Szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a közös gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/02/12 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. Az Ár részszempont: fordított arányosítás, 2. Szakember részszempont: pontozás, 3. Jótállás részszempont: arányosítás a Közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározottak szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1 Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
- Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését.
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett - azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli - közbeszerzési dokumentumok módosulnak, és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról. A közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ajánlatkérő az EKR-ben elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti Ajánlatkérő az EKR rendszerben valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az EKR rendszerben jelezték.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt, és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási szabályok alkalmazása nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
2 A hiányok és hiányosságok pótlására a Kbt. 71. § alapján van lehetőség. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján rögzíti: nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3 A III.1.3.) szerinti valamennyi alkalmassági és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
4 Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 114. § (6) bek szerint. Az igényeket EKR felületén kell lejuttatniuk ajánlatkérőhöz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést ajánlatkérő nem veszi figyelembe! Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait EKR felületén keresztül küldi meg.
5 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
6 Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bek. szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bek. az irányadó.
7 Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
8 Jelen eljárás építési beruházás megvalósítására irányul.
9 Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárás során a részajánlat tételt nem biztosítja az alábbiakra tekintettel:
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A beszerzés egységes beruházási feladat, egy összegfüggő építmény belső részének szerkezeti és belső építési munkái megvalósítására irányul, a kivitelezés felosztása műszaki szempontból nem értelmezhető. A feladat megvalósítására gazdasági, műszaki és minőségi szempontokra tekintettel egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több külön szerződést kötni.
10 Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt terheli.
Folytatás III.1.2. pont alatt
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/01/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges