Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.12.04.
Iktatószám: 23208/2019
CPV Kód: 72212200-1
Ajánlatkérő: Budapest III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Teljesítés helye: Budapest, III. kerület;Budapest, III. kerület;Budapest, III. kerület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.12.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57306232
Postai cím: Folyamőr Utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hont János
Telefon: +36 14374000
E-mail: hont.janos@kszki.obuda.hu
Fax: +36 14374005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kszki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50208731
Postai cím: Fő Tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czeglédy Gergő
Telefon: +36 14378688
E-mail: kozbeszerzes@obuda.hu
Fax: +36 14378688
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
x A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001537202019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001537202019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KSZKI számára telekommunikációs szolgáltatás rend.
Hivatkozási szám: EKR001537202019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212200-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: VPN adatátviteli szolgáltatás, vezetékes hangszolgáltatások, internet flotta szolgáltatás és garantált sávszélességű bérelt vonali internet szolgáltatás létesítése és üzemeltetése, mobil flotta üzemeltetése, továbbá szoftver beszerzés
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: VPN, vezetékes hangszol., internet szolg.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72400000-4
További tárgyak: 64200000-8
64210000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Budapest, III. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (KSZKI) és a kerületi önkormányzati intézmények számára integrált IP-alapú virtuális magánhálózati (IP-VPN) adatátviteli és internet-hozzáférési szolgáltatás biztosítása TCP/IP hálózat felett, összesen 80 (75 élő + 5 tartalék, igény szerint rugalmasan üzembe helyezhető) végponttal a kerületi önkormányzati intézmények és a KSZKI között, valamint a KSZKI számára központi, nagysebességű Internet kapcsolat biztosítása.
Továbbá az összes (tényleges + tartalék) VPN végpont számának kétszeres szorzatával megegyező + 10 tartalék, azaz összesen 170 vezetékes telefonszolgáltatás biztosítása.
A KSZKI és a kerületi önkormányzati intézmények számára „alternatív” internet flotta szolgáltatás biztosítása, összesen 75 (68 élő + 7 tartalék, jelenleg szükségtelen, de igény szerint rugalmasan üzembe helyezhető) végpont.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Intézményi végpontoknál garantált sávszélesség , minimum: 50/14Mbit/s 5
2 Központi IP-VPN végpont (KSZKI és az IP-VPN között) garantált sávszélesség minimum: 600/600 Mbit/s  5
3 Központi internet kapcsolat (KSZKI és az Internet között) garantált sávszélesség minimum:600/600 Mbit/s  10
4 Központi internet kapcsolat tartalékolás garantált sávszélesség, minimum:100/100 Mbit/s  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ II.2.5) Értékelési szempontok
Ajánlati ár szempont bontása:
a) Adatátviteli (IP-VPN) és internet-hozzáférési, valamint analóg hangátviteli szolgáltatás nettó havi díja (Ft) súlyszám: 40
b) Az analóg hangátviteli szolgáltatás végpontok közötti (csoporton belüli) ingyenes forgalmazása mellett a hívások, hívás-nemenkénti (helyi-, belföldi-, mobilhívás) nettó másodpercalapú percdíjai:
- Helyi, helyközi hívások I. másodperc alapú percdíja: …………Ft súlyszám: 10
- Belföldi vezetékes (csoporton kívüli) másodperc alapú percdíja:………....Ft súlyszám: 10
- Belföldi mobil másodperc alapú percdíja: ….……...Ft súlyszám: 10

II.2.1)
Elnevezés: Microsoft licence-k beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212200-1
További tárgyak: 64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Budapest, III. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A szükséges licencek listáját az alábbi táblázat/felsorolás tartalmazza. A táblázatban szerepel a licencek cikkszáma is, ami egyértelműen azonosítja a KSZKI által használt Microsoft licenceket. Az ajánlatban pontosan a cikkszámnak megfelelő licenceknek kell szerepelnie.
Cikkszám Megnevezés Mennyiség
KV3-00347 WINENTperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV D 1Y Pltfrm: 300
79P-02355 OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV D 1Y Pltfrm: 300
W06-01526 CoreCAL ALNG LicSAPk OLV D 1Y Pltfrm UsrCAL: 360
6VC-00855 WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk OLV D 1Y AP UsrCAL: 5
312-03719 ExchgSvrStd ALNG LicSAPk OLV D 1Y AP: 2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (éves díj) nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: mobil szolgáltatás (hang, internet, hangrögzítés)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72400000-4
További tárgyak: 64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Budapest, III. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (KSZKI) és a kerületi önkormányzati intézmények számára 500 db előfizetés beszerzése mobil távközlési szolgáltatásra 5 GB-os adatcsomag igénybevételével.
Mobil hangszolgáltatás, mobil internetszolgáltatás, továbbá mobil hangrögzítési szolgáltatás biztosítása a műszaki leírásban foglalt feltételeknek megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (éves díj) nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész vonatkozásában:
A Rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésére figyelemmel ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontja hatálya alá nem tartozását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megnevezésével kell igazolnia, figyelemmel a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjára, valamint 10. § g) pont gb) alpontjára.
Továbbá ajánlattevőnek a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az igénybe venni kívánt alvállalkozók és az ajánlattevő által az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek vonatkozásában is nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy azok sem tartoznak a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését. Valamennyi AT-nek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz AK valamennyi AT ajánlatát teljeskörűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra.
A kizáró okok igazolása körében Ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint - a Kbt. 114.§ (2) bekezdésében előírtakra is figyelemmel - a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdésében foglaltakra is.
Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdései és a Rendelet 1. § (8) bekezdés is irányadó. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban vagy mely részben benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindhárom rész vonatkozásában:
M.1. A Rendelet 21. § (3) a) alapján AK mutassa be a felhívás feladását megelőző 3 éven (36 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb szállítások ismertetését a szerz-t kötő fél által adott igazolással, legalább a következő tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap részletezettséggel)
- a szállítás részletes tárgya,
- a szállítás mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege,
- a szerződést kötő másik fél megjelölése,
- a megrendelő részéről a referenciával kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és telefonos elérhetősége, továbbá
- nyilatkozni kell arról, h a teljesítés az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően történt-e.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladását megelőző 3 éven (36 hónapon) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65.§ (6)]A Kbt. 65. §(7)-(8)-ra is figyeleémmel kell lenni azzal, h az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről csatolandó, kötelezettségvállalást tart okiratnak tart kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghat-t, h az EKR-ben elektronikus úton teendő nyil-ok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az első rész vonatkozásában:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) belül szerződésszerűen teljesített, összesen legalább 1 db integrált adatátviteli (VPN) és internet-hozzáférési, valamint hangátviteli szolgáltatás biztosításáról szóló referenciával minimum nettó 18 millió Ft értékben.
A második rész vonatkozásában:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) belül szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db Microsoft sortware licenceszoftver értékesítésére vonatkozó referenciával minimum nettó 23 millió Ft értékben.
A harmadik rész vonatkozásában:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) belül szerződésszerűen teljesített, legalább 350 db mobil távközlési szolgáltatásokra történő előfizetésre vonatkozó referenciával.
Valamennyi AT-nek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz AK valamennyi AT ajánlatát teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az AT-vel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek megfelelést (Kbt. 67.§ (3) bek.)
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával egy szakaszos nyílt eljárást folytat le.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Kötbérek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás, garancia a szerződéstervezetekben meghatározottak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész vonatkozásban:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben) meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított számlák alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint. Az ellenszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/12/13 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályai: a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az első rész esetében az ajánlati ár vonatkozásában: fordított arányosítás, a minőségi értékelési részszempontok esetében pedig a pontozás. A második és harmadik rész esetében az ajánlati ár vonatkozásában: fordított arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Az ajánlatnak az AK.által az EKR-ben a közbesz-i dok. között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólap mintát is tartalmaznia kell, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
2) AT.von-ban folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT-nek a Kbt.66.§(2)bek.foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolg-ra von.
4) Az AT. az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt.62.§(1) g) -k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok hiányáról.
5) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt.66.§(6) és a 67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatokat.
6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR rendelet) alapján AT.ajánlatához csatolja nyilatkozatát személyes adatainak AK.általi kezeléséhez való hozzájárulásáról.
7) .Az AT-k műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8) A Kbt. 35.§ (8) bekezdésére figyelemmel az ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
9) AK.jelen eljárásban nem alkalmazza eredménytelenségi okként a Kbt.75.§(2)bek.e) pontjában foglaltakat.
10) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését mindhárom rész vonatkozásában.
11) Jelen felhívásban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.tv.(jelen felhívásban:”Kbt.”), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbesz-i műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (jelen felhívásban:„Rendelet”) és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (jelen felhívásban:EKR rendelet)az irányadó.
12) FAKSZ: dr. Laczkó Katalin (lajstromszám: 00094) (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu)
13) AK.rögzíti, hogy a Kbt.131.§ (6) bek.rögzítetteknek megfelelően az AK a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt.131.§(5)bek.szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt.131.§(8) bek.rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
14) AK tárgyi közbeszerzési elj.esetében a benyújtott ajánlatokat az I. rész esetében a Kbt. 76.§(2) bek c) pontja, a II és III. rész esetében a Kbt. 76. § (2) a) pontja alapján értékeli.
15) Az eljárás ajánlatkérője és a szerződéskötésre jogosult: Budapest III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény.
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat mint megbízott lebonyolító vesz részt az eljárásban.
16.) Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával egy szakaszos nyílt eljárást folytat le.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges