Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/249
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.12.30.
Iktatószám: 25003/2019
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.;Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi László
Telefon: +36 22537296
E-mail: szentgyorgyi.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001512302019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001512302019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzat informatikai eszközök
Hivatkozási szám: EKR001512302019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére informatikai eszközök beszerzése.
1. rész: Szerver szoftverek és szerverek beszerzése: 8 db Szerver (Dell PowerEdge R640 Server vagy azzal egyenértékű, a meglévő Dell infrastruktúrába illeszkedő); 16 db VMware vSphere Standard for 1 processor /legfrissebb verzió/; 16 db Basic Support/Subscription VMware vSphere Standard for 1 processor for 1 year; 2 db VMware vCenter Server Standard for vSphere (Per Instance) /legfrissebb verzió/; 2 db Basic Support/Subscription VMware vCenter Server Standard for vSphere (Per Instance) for 1 year; 8 db Windows Server Standard 2019 64Bit English 1pk DSP; 16 db Veeam Backup & Replication for VMware Public Sector.
2. rész: Storage beszerzése: 2 db Storage (Dell EMC ME4024 Storage Array vagy azzal egyenértékű, a meglévő Dell infrastruktúrába illeszkedő)
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Szerver szoftverek és szerverek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
További tárgyak: 48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 8 db Szerver (Dell PowerEdge R640 Server vagy azzal egyenértékű, a meglévő Dell infrastruktúrába illeszkedő).
Elvárt funkcionalitások:
-Trusted Platform Module 2.0
-2.5” Chassis with up to 8 Hard Drives and 3PCIe slots
-2db minimum Intel® Xeon® Silver 4114 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 14M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400
-Standard Heatsink for 2 CPU
-4db minimum 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank
-C3, RAID 1 for 2 HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity)
-PERC H740P RAID Controller, 8GB NV Cache, Minicard
-2db minimum 800GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive, PM1645, 3 DWPD, 4380 TBW
-iDRAC9, Enterprise
-Riser Config 2, 3x16 LP
-Intel X520 Dual Port 10GbE SFP+ & i350 Dual Port 1GbE BASE-T, rNDC
-8 Standard Fans for R640
-Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), minimum 750W
-Power Cord EU minimum 3m
-LCD Bezel for x4 and x8 chassis
-ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm
-QLogic 2692 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low Profile
Szerver szoftverek:
-16 db VMware vSphere Standard for 1 processor /legfrissebb verzió/
-16 db Basic Support/Subscription VMware vSphere Standard for 1 processor for 1 year
-2 db VMware vCenter Server Standard for vSphere (Per Instance) /legfrissebb verzió/
-2 db Basic Support/Subscription VMware vCenter Server Standard for vSphere (Per Instance) for 1 year
-8 db Windows Server Standard 2019 64Bit English 1pk DSP
-16 db Veeam Backup & Replication for VMware Public Sector
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a műszaki dokumentációban, tételes költségvetésben meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra történő hivatkozások a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. §-ára tekintettel került sor és ezen esetekben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni további előírás nélkül is, valamint Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy egyenértékű megajánlás esetében az Ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítani köteles, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár ( HUF): / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A felhívás II.2.5. pontjában az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján – összhangban a Kbt. 76. § (5) bekezdésben foglaltakkal - a Legalacsonyabb ár.

II.2.1)
Elnevezés: Storage beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
További tárgyak: 48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2 db Storage (Dell EMC ME4024 Storage Array vagy azzal egyenértékű, a meglévő Dell infrastruktúrába illeszkedő)
Elvárt funkcionalitások:
-16Gb FC 4 Port and 10GB iSCSI SFP+ 4 Port Dual vezérlő
-4 db FC16, 16GB SFP modul
-Tápegység, minimum 580W, Redundáns, Flex
-ME4 2U előlap
-2U rack beépítő sín
-Power Cord EU minimum 3m
-13 db minimum 960GB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive
-13 db minimum 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a műszaki dokumentációban, tételes költségvetésben meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra történő hivatkozások a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. §-ára tekintettel került sor és ezen esetekben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni további előírás nélkül is, valamint Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy egyenértékű megajánlás esetében az Ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítani köteles, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár ( HUF): / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A felhívás II.2.5. pontjában az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján – összhangban a Kbt. 76. § (5) bekezdésben foglaltakkal - a Legalacsonyabb ár.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okok tekintetében becsatolt minden nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. A 321/2015. (X. 23.) Korm.rend. 19. § (1) bek. a) pontja szerinti az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 hónapban az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számláról szóló, a hirdetmény feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi kötelező tartalommal: Pénzforgalmi jelzőszáma, A számlavezetés kezdete, Számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorbaállítás volt-e. A pénzügyi intézménytől származó igazolást benyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell továbbá a számlavezető pénzügyi intézményeiről, illetőleg a működő pénzforgalmi számláiról. Ajánlatkérő az előírt időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ezen megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában a megszűnést követő bármilyen keltezésű pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat benyújtását elfogadja Ajánlatkérő. {321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 19. §
(1) bek. a) pontja, 19. § (7) bekezdés} (Mindkét rész vonatkozásában)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik – akár a vizsgált időszakban megszűnt - pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő egy vagy több alkalommal (sorbaállítás meghatározása a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja alapján: "a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval"). Ajánlatkérő az előírt időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ezen megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában a megszűnést követő bármilyen keltezésű pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat benyújtását elfogadja Ajánlatkérő.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is. (Mindkét rész vonatkozásában)
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkákat a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában és (1a) bekezdésében, a 21/A. §-ban, valamint a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, - a szerződés tárgyának rövid leírását olyan
részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható
- az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot,
- a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),
- a teljesítés mennyiségét, - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti. A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdéseiben, Kbt. 140. § (9) bekezdésben foglaltak. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés]. (Mindkét rész vonatkozásában)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.: Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben:
M/1.a) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db szerver szoftver és legalább 1 db szerver hardver szállításra vonatkozó referenciát. Külön-külön referencia is elfogadott.
Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem
érvényesített. (csak az 1. rész vonatkozásában)
M/1.b) legalább 1 szerződés keretén belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db storage hardver szállításra vonatkozó referenciát.
Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem
érvényesített. (csak az 2. rész vonatkozásában)
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindkét rész vonatkozásában:
Kötbérek: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint.
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért köt ki. A késedelmi kötbér napi mértéke az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,4 %-a /késedelmes naptári nap a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig/. Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítést követelni, amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 12 %-át.
Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződés meghiúsul, így különösen, ha nem teljesíti jelen szerződésben meghatározott feladatait, ha a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, ha a teljesítés az ő felelősségi körében válik lehetetlenné, illetve amennyiben súlyos szerződésszegése miatt Ajánlatkérő a Szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy attól eláll. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 20%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezetek tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
MIndkét rész vonatkozásában:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi
fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki. Ajánlattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő esetében a Kbt. 136. § (2) bekezdése irányadó.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/01/20 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő az eljárási határidők lerövidítése céljából alakított ki sajátos beszerzési szabályokat, Ajánlatkérő köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számított legalább 20 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt. Ajánlatkérő egyébiránt a nyílt eljárás szabályait alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy a Kbt. 81. § (7) bekezdés nem kerül alkalmazásra és Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen eljárást megindító felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. Az eljárásban az említett eltérésektől eltekintve Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el, a Harmadik rész szerinti eltérési lehetőségek igénybe vételével. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. Az eljárásban irányadóak a Kbt. 117. § (8) és (10) bekezdéseiben foglaltak is. A Kbt. 117.§ (9) bekezdése szerinti tájékoztatásul: valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen eljárásban relevanciával bíró érvénytelenségi ok előírt. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel az irányadóak. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, ajánlatkérőnek a tájékoztatást nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. A Kbt. 55.§ (1), (3)-(4) és (7) bekezdései értelem szerint alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az Eljárást megindító felhívást módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell. Az Ajánlatkérő a módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban, közvetlen úton, egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél jelezték az eljárás iránt érdeklődésüket, a módosító hirdetmény megjelenéséig az Ajánlatkérő intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, Ajánlatkérőhöz iratokat beadni nem lehet.
2. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177.§ (2) bekezdésben foglaltak).
3. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni.
4. Jelen hird. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bek. szerint szigorúbb alkalmasságokat (P/1. és M/1.) tartalmaz az alk.feltételek vonatkozásában.
5. Ajánlatkérő nem kívánja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazni.
6. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják.
7. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani.
8. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) 6. §-ának (1) és (6a) bekezdései].
9. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukat az EKR azok benyújtására szolgáló funkció alkalmazásával kell ajánlatként benyújtaniuk. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak [EKRr. 11. § (9) bekezdése].
10. Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott eszköz tekintetében a megfelelően kitöltött műszaki minimumkövetelményeket tartalmazó táblázatot, melyben fel kell tüntetni valamennyi megajánlott eszköz nettó egységárát, konkrét gyártmányát, típusát, valamint annak származási helyét. Nyilatkozni kell arról, hogy a megajánlott eszköz kizárólag új, korábban még soha nem használt, ami mindenben megfelel a műszaki leírásban foglaltaknak.
11. Ajánlattevőnek, alvállalkozó(k)nak és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek)nek csatolnia kell az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § (3)-(4) bek. tekintetében).
12. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció, illetve melyeket a Kbt. kötelezően előír.
14. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (4) bek., a Kbt. 131. § (9) bek, a Kbt. 141. § foglaltakra.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges