Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/68
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.04.08.
Iktatószám: 6257/2019
CPV Kód: 48482000-0
Ajánlatkérő: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.;1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.04.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Információ-technológiai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27713501
Postai cím: Kéthly Anna Tér 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nonn Tímea
Telefon: +36 203481828
E-mail: timea.nonn@ujvilag.gov.hu
Fax: +36 15501502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujvilag.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000431712019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000431712019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Információ-technológiai szolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fejlesztéspolitikai VIR fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000431712019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48482000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: MicroStrategy (MSTR) licenc beszerzése és support szolgáltatás nyújtása, valamint MicroStrategy (MSTR) funkcióbővítés.
Részajánlattétel biztosított az alábbiak szerint:
1. rész: MicroStrategy (MSTR) licencek beszerzése és support szolgáltatás nyújtása
2. rész: MicroStrategy (MSTR) funkcióbővítés
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: MSTR licencek beszerzése és support
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48482000-0
További tárgyak: 72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tárgy: MicroStrategy (MSTR) licencek beszerzése és support szolgáltatás nyújtása
Ajánlatkérő meglévő alábbi MicroStrategy örökös licenceihez Standard Support szolgáltatás nyújtására kér ajánlatot 2019. november 7-től számított 1 év (12 hónap) időtartamra:
Mennyiség (db) Megnevezés
2 Client - Web-10 Perpetual License 10
1 OS WIN 10 DSI-10 Annual License 10
2 Client - Mobile-10 Perpetual License 10
100 Client - Reporter-10 Perpetual License 10
100 Server - Reporter-10 Perpetual License 10
2 Client - Architect-10 Perpetual License 10
2 Server - Analytics-10 Perpetual License 10
2 Server - Transaction-10 Perpetual License 10
2 Server - Distribution-10 Perpetual License 10
2 Server - Intelligence-10 Perpetual License 10
Ajánlatkérő meglévő MicroStrategy alkalmazásához az alábbi mennyiségű licencekre és a jelen Műszaki leírásban részletezett Standard Support szolgáltatás nyújtására kér ajánlatot a szerződés hatályba lépésétől számított 1 év (12 hónap) időtartamra:
Mennyiség (db) Megnevezés
5 Mobil Client NU
5 Power User Enterprise Edition NU
30 Consumer User Enterprise Edition NU
35 Relational Driver NU
5 Hyper NU
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Jótállás: legalább 12 hónap.
További részletek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Többletjótállás vállalása – a termékekre a minimum 12 hónap jótálláson felüli vállalás (hónap) (legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint: 12 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Nettó ajánlati összár (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/14 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A 2019. július 1. egy technikai dátum amely az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat, amelynek változása nem minősül a Kbt. szerinti szerződésmódosításnak.

II.2.1)
Elnevezés: MSTR funkcióbővítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tárgy: MicroStrategy (MSTR) funkcióbővítés
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatásnak biztosítania kell, hogy a már meglévő felhasználók számára további funkciókkal - mint például lekérdezések specifikussága, jelentéskészítési opciók, platformok kiszolgálása - lehessen bővíteni a rendszert, valamint lehetőség nyíljon további felhasználói licencek vásárlására, ezáltal a felhasználószám emelésére.
Ajánlatkérő a szolgáltatást legfeljebb 1040 munkaóra (fejlesztői és tanácsadói feladatok keretszáma) erejéig kívánja igénybe venni a következők szerint:

s.sz. Tevékenység megnevezése Mennyiség (óra)
1. fejlesztői tevékenység 800 óra
2. üzleti tanácsadási tevékenység 240 óra
A teljes fejlesztői és a tanácsadói feladatok keretszámának a kimerítésére Ajánlatkérő nem köteles, Ajánlatkérő a keretszám legalább 70%-ra vonatkozóan vállal lehívási kötelezettséget következők szerint:
s.sz. Tevékenység megnevezése Mennyiség (óra)
1. fejlesztői tevékenység 560 óra
2. üzleti tanácsadási tevékenység 168 óra
Ajánlattevő feladata, hogy olyan fejlesztések esetében, amely specifikációt igényel a rendszerdokumentáció aktuális verzióját Ajánlatkérő által meghatározott, Ajánlattevővel előzetesen egyeztetett időpontban biztosítsa Ajánlatkérő számára.
További részletek a műszaki leírásban.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli, ugyanazon területen szerzett többlettapasztalata (0 és 24 hónap között) (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: MSTR szolgáltatás óradíja (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A II.2.4) pontban részletezett teljes mennyiségek opciót tartalmaznak.
A fejlesztői tevékenység tekintetében az opció 240 óra, az üzleti tanácsadási tevékenység 72 óra, mely a teljes mennyiségből értendő.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.5. pontban található Ár értékelési szempont részletezési:
1. MSTR szolgáltatás óradíja (nettó, HUF):
1.1. alszempont: fejlesztői tevékenység óradíja (nettó, HUF) – súlyszám:60
1.2. alszempont: üzleti tanácsadási tevékenység óradíja (nettó, HUF) – súlyszám: 30

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR úrlapokon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a K.r. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 69. § is irányadó.
A K.r. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a K.r. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [K.r. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.
A K.r. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés. értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkét rész vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges, hogy a meghatározott alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) és (11)-(12) bekezdés szerint kell eljárni.
Továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Több részre történő ajánlattétel esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (8) bekezdése alkalmazandó.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével az alkalmassági követelmény igazolása tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtására szólítja fel ajánlatkérő.
1.rész
M.1. A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafele számított három év legjelentősebb szállításaira vonatkozó referenciáit.
Ajánlatkérő a felhívás megküldését megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb a felhívás megküldését megelőző 6 éven (72 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kr. 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),
• a szerződést kötő másik fél (neve és címe),
• szállítás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
• teljesítés aránya (közös teljesítés esetén)
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó szervezet a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó vállalkozásra eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
2. rész:
M2. A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja annak a szakembernek/szervezetnek a nevét, végzettsége, szakmai tapasztalata ismertetését, akit az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a bemutatott szakemberrel milyen jogviszonyban áll és mely pozícióra vonja be. Csatolni kell továbbá a szakemberek tapasztalatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot (a rendelkezésre állási nyilatkozattal együtt), a végzettséget, igazoló dokumentum másolatát. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (tól-ig, legalább év/hó) oly módon, hogy abból egyértelműen derüljön ki az üzleti információs rendszerekhez prediktív modellek készítésében és/vagy üzleti környezetben való alkalmazásában való szakmai tapasztalat és annak időtartama is Párhuzamos tapasztalatokat Ajánlatkérő nem fogad el. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatban benyújtott önéletrajzban feltüntette az alkalmassági követelmények szerinti tapasztalatokat is, az önéletrajzot az Ajánlatkérő 69. § (4) bek. szerinti felhívására nem kell ismételten benyújtania.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész:
M1.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább 60 db MicroStrategy – vagy azzal egyenértékű – licence szállítására vonatkozó, az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített referenciát.
2. rész:
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik államilag elismert felsőfokú (főiskolai és/vagy egyetemi) informatikai és/vagy, villamosmérnöki végzettséggel és üzleti információs rendszerekhez prediktív modellek készítésében és/vagy üzleti környezetben való alkalmazásában legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával egy szakaszos nyílt eljárást folytat le. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja, mely alapján az EKR-ben regisztrált gazdasági szereplők tudják érdeklődésüket jelezni, majd ezt követően van lehetőségük az ajánlatok benyújtására.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. rész:
A kötbér alapja az teljes ellenszolgáltatás
Késedelmi kötbér: 1%/naptári nap, de legfeljebb 20%. Válaszidők tekintetében 2000 Ft/óra, minden késedelmesen megkezdett óra tekintetében, de legfeljebb 150.000,- Ft/ alkalom.
Meghiúsulási kötbér: 30%
2. rész:
1. kötbér (megrendelések) alapja az egyedi megrendelés teljes ellenszolgáltatása
Késedelmi kötbér: 1%/naptári nap, de legfeljebb összesen 20 naptári nap
Meghiúsulási kötbér: 20%
2. kötbér (teljes szerződés) alapja a teljes ellenszolgáltatás
Meghiúsulási kötbér: 20%
Valamennyi rész vonatkozásában:
Részletes leírás a KD-ban.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész vonatkozásában:
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A számla kiállítására, továbbá az Áfa megfizetésére a kiállításkor hatályos jogszabályok az irányadóak. A kifizetésre vonatkozó feltételek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák.
Nyertes Ajánlattevő az 1. rész tekintetében 2 db számla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Nyertes Ajánlattevő a 2. rész tekintetében minden egyedi megrendelés tekintetében külön-külön 1 db számla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban részletezettek szerint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában:
A szerződéstervezetben és a műszaki leírásban részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2019/04/24 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/04/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor a Kbt. 68. § rendelkezései alapján a KD-ban részletezettek szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020. I. negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Valamennyi rész vonatkozásában: 1.értékelési részszempont (2. rész esetében alszempontok is): fordított arányosítás 2.értékelési részszempont: egyenes arányosítás Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: Valamennyi rész vonatkozásában:
1. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban:KD) található, melyet Ajánlatkérő az EKR-ben tesz közzé és küld meg az érdeklődésüket jelző gazdasági szereplőknek.
2. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: eszker@eszker.eu.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
4. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. §. (2) bek szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek-ben meghatározott információkat.
6. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
7. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek szerinti, alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges tartalom esetén is szükséges a nyilatkozat benyújtása).
8. AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget.
10. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
11. A FAKSZ neve: Makranczi Ádám – 00638, Berei Szandra -01031
12. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
13. Az 1. részben az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatot. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti a megajánlott termékek (licencek) megnevezését (pontos típus és/vagy cikkszám) és származási helyük feltüntetését (ország).
14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdésének e) pontját.
15. AK a felhívás IV.2.5) pontjában 2 hónap alatt 60 napot ért.
16. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges