Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/69
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.04.09.
Iktatószám: 6265/2019
CPV Kód: 72261000-2
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.04.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000435282019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000435282019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VDI környezet támogatása 1 év időtartamra
Hivatkozási szám: EKR000435282019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A szerződés célja az MTVA Kunigunda úti telephelyén üzemelő magas rendelkezésre állású VMWare alapú VDI rendszerével kapcsolatosan rendszermérnöki tanácsadói támogatás (a jelenleg rendelkezésre álló licenc alapján a felhasználók maximális száma 300 konkurens felhasználó) melynek keretében a szolgáltatónak fejlesztési, üzemeltetési, probléma megoldási, konzultációs és változási tevékenységet kell támogatnia, igény esetén dokumentálnia
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: VDI környezet támogatása 1 év időtartamra
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A nyertes Ajánlattevő(AT) feladata az Ajánlatkérő(AK) telephelyén VDI környezet és alkalmazás virtuálizáció futtatására alkalmas környezet fejlesztéséhez,új funkciók tervezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges tanácsadói támogatás biztosítása 1 év időtartamra.
A szolgáltatás feladatköre
A VDI rendszerrel kapcsolatos rendszermérnöki támogatásnak az alábbi feladatokra szükséges kiterjednie:
-Vmware környezet támogatása (jelenleg 6.7–es verzió)
Vmware vSAN környezet támogatása (jelenleg 6.6–os verzió)
-Nvidia GRID támogatása (virtualizált videókártya támogatás)
-Vmware Horizon támogatása
-Golden Image(k) kialakításának támogatása
-UAG (Unified Access Gateway) beállításának támogatása
-Alkalmazás csomag(ok) készítésének támogatása(Horizon által lehetővé tett módokon)
-Felhasználói profilok központi tárolásának támogatása
-UEM (User Enviroment Manager) szabályok létrehozásának, finomhangolásának támogatása
-hardverekkel kapcsolatos segítségnyújtás
-Micrososft alapú operációs rendszerekkel kapcsolatos támogatás nyújtása
-Virtualizált hálózati elérésekkel kapcsolatos feladatok szakmai támogatása
-VDI környezet teljesítmény optimalizációja, finomhangolása
-helyszíni segítségnyújtás
-tervezési, implementációs, integrációs, migrációs tevékenységek támogatása
-informatikai konzultáció
Az elvárt szolgáltatás leírása:
Rendszerfelmérés:A szolgáltatás keretében,annak megkezdésekor,ahhoz,hogy a VDI szolgáltatás támogatási szintje megfelelő legyen, szükséges lehet a VDI környezet rendszer szintű felmérése. A felmérés a Kunigunda úti VDI infrastruktúrára vonatkozik.A felmérés folyamán helyszíni vizsgálatokra, konzultációkra, továbbá az alábbi információk begyűjtésére, feldolgozására lehet szükség:
-MTVA-nál érvényben lévő biztonsági szabályzatok, folyamatok, működés
-rendszer architektúra terve
-rendszer szoftververziói,patchelési szintjei
-rendszer konfigurációja
-a rendszerből kiszolgált szolgáltatások konfigurációja(poolok, alkalmazás csomagok)
-esetleges hibatörténet,logok, stb.
7x24 órában rendelkezésre állás,incidenskezelés:Incidenskezelés keretében a váratlanul bekövetkező, akár részleges vagy teljes szolgáltatás kieséssel járó, vagy magas szolgáltatás kiesési kockázattal járó hibák elhárítása, a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása A szolgáltatás helyreállításához szükség szerint elkerülő megoldások is használhatóak, melyek végleges javítását hibajavítás keretében kell elvégezni. A folyamat leírása és a megoldási idők részletesen a közbeszerzési dokumentumok(KD) részét képező műszaki leírásban.
Konzultációs és változáskezelési, probléma megoldási feladatok:A konzultációs, kérés és változáskezelés célja az AK által kijelölt személytől érkezett konzultációs és változás igények támogatása, megoldása, ideértve a támogatott rendszer konfigurációját, szoftver alverzió és főverzió frissítését, új funkciók bevezetését. A nyertes AT-nek a nagyobb, több órás feladatok végrehajtása előtt órakeret becslést kell adni, melyet az AK által kijelölt vezető hagy jóvá. A folyamat leírása részletesen a KD-ban.
Üzemeltetés támogatás:Heti rendszerességgel felmerülő üzemeltetési feladatok támogatása,AK igénye szerinti elvégzése.
Dokumentáció késztés:Rendelkezésre álló rendszer dokumentációk frissítése, változások dokumentálása,AK és AT közös megegyezése alapján új rendszer dokumentációk készítése.
ServiceDesk eszközök és riportolás:A nyertes AT-nek jegykezelő rendszert kell biztosítania a bejelentések rögzítéséhez a megoldási idők, az SLA méréséhez szükséges adatok rögzítésével.A konzultáció és változáskezelés során felhasznált órákról a jegykezelő rendszerben rögzített adatok alapján havi rendszerességgel jelentést kell küldeni.A mérnökórák elszámolása 0,5 órás egységekben, havi összesítésben, havonta egész órákra a kerekítés szabályai szerint kerekítve történik. A nyertes AT-nek a rögzített jegyeket a szolgáltatás ideje alatt és további minimum 1 évig meg kell őriznie,melyből AK kérésére adatokat kell szolgáltatni.
Részletesen a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Rendszer támogatásának folyamatos biztosításának érdekében a szerződés meghosszabbítható.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; valamint nyilatkozni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) pont szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (a nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza).
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [Kr. 17. § (1)]
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szerveztet. [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni.
Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelmény(ek) teljesül(nek), az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmény(ek) teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó III.1.3) pont szerinti alábbi nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőknek csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható
M1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (VDI környezet és alkalmazás virtualizáció futtatására alkalmas környezet támogatás szolgáltatás nyújtására irányuló) referenciá(i)nak bemutatásával, megjelölve, az ellenszolgáltatás összegét, a szerződést kötő másik felet, a részéről információt adó személy nevét és elérhetőségét; a referencia tárgyát (olyan módon, hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés idejét (a szerződés teljesítésének kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont].
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján alkalmazott 22. § (3)].
A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy konzorcium mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 140. § (9)]
M2) a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezésével, valamint az alábbi dokumentumok csatolásával:
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, (olyan részletességgel, melyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható)
- a kért minősítést igazoló dokumentumok benyújtása illetve amennyiben a dokumentum papír alapon nem áll rendelkezésre, úgy annak a linknek a megadása, melyen a meglévő minősítés ellenőrizhető
- saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pont]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek szerinti igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alkalmassági követelmény(ek)re vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból, ha
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összességében egy vagy több szerződésből összeadódó, (melyből legalább egy szerződés minimum 9 hónap időtartamra vonatkozik) közbeszerzés tárgya szerinti (VDI környezet és alkalmazás virtualizáció futtatására alkalmas környezet támogatás), és amelyekből (több szerződés bemutatása esetén) legalább kettő ügyfélnél minimum 100 konkurens felhasználó kiszolgálására kiterjedő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésszerűen teljesített referenciával [Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a)];
A fenti alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
M2) nem von be a teljesítésbe legalább 2 fő Vmware Certified Professional (VCP) Network Virtualization minősítéssel, Vmware Certified Professional (VCP) Data Center Virtualization minősítéssel, valamint Vmware vSAN 2017 Specialist minősítéssel rendelkező szakembert. [Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)] A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmes vagy hibás teljesítése esetén Ajánlatkérő kötbérre jogosult. A kötbér alapja a rendelkezésre állás (támogatás) tekintetében késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a havi nettó szolgáltatási díj, az egyedi megrendelések tekintetében az abban meghatározott, határidőre nem teljesített, vagy hibásan teljesített tételek nettó ellenértéke, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 1 %, de maximum annak 16%-a. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér mértéke együttesen legfeljebb az általános forgalmi adó nélkül számított szolgáltatási díj 20 %-a
Meghiúsulási kötbér: ha AK a nyertes AT olyan szerződésszegése miatt, amelyért AT felelős eláll a szerződéstől, vagy azonnali hatállyal felmondja a szerződést, alapja: a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatási összeg, mértéke a kötbéralap 20%-a.
AK jogosult nyertes AT-vel szemben a kötbér összegét meghaladó kárának megtérítését követelni.
A szerződéses biztosítékok részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdés szerint történik. Ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlákat fogadja el is.
Az ellenérték kifizetése a rendelkezésre állás tekintetében havonta előre (havidíj), a mérnök órák elszámolása tekintetében az Eseti megrendelésekben foglaltak és a havi elszámolási összesítő alapján havonta utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított teljesítésigazolás és számla ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget a fentiek szerint biztosít.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére, az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényesek.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/04/23 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1 Jelen eljárás az EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017.(XII.19.) Kr.-ben. [Kbt.40.§(1)-(2)]
2 Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT).
Az ajánlatot [annak részeként a felhívás (EMF) és a KD által előírt nyilatkozatokat] az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (ahol az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ennek használatával kell benyújtani).
3 Ajánlatnak tartalmaznia kell: a. felolvasólapot (az ajánlati ár nettó HUF)b. részletes ártáblázatot(minta alapján) c.AT Kbt. 66.§ (2) szerinti nyilatkozatát, d. AT Kbt. 66.§(6) és 65.§ (7) szerinti nyilatkozatait/nemleges nyilatkozatot, e. Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35.§] – EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. §(6) szerinti egyetemleges felelősségét, f. AT, kapacitás nyújtó aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást, g. Cégkivonatot/elérhetőségét, ha az ingyenes adatbázisból AK számára nem elérhető, változásbejegyzés iratok/nemleges nyilatkozat.
4 Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül.
5 AK a minősített AT-k jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki alkalmassági feltételeit, azok igazolását a III.1.3) pontban foglaltak szerint
6 Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint.
7 Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.
8 Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint.
9 AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontot [Kbt. 75.§ (6)].
10 Jelen eljárás a Kbt. 117.§-a alapján a Kbt. Második Részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. Önállóan kialakított eljárási szabályok [Kbt. 117.§(2)]: AK az eljárás során a Kbt. 112.§ (1) b) pont szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- a Kbt. 113.§ (1)-(5)-t nem alkalmazza.
- az EMF feltételeit nem befolyásoló KD módosítása esetén, ha az ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre az AK nem ad fel hirdetményt, hanem a KD módosítását teszi elérhetővé az EKR-ben.
- Az ajánlatok elbírálására vonatkozó szabályok: Kbt. 69-71.§, 73. § (1), (4) és (6), 74. §, 75. § (1) és (2) a)-d) és f), 76-78. §, 79. §-a, 80. §-a azzal, hogy a Kbt. 80.§ (1) b) szerinti esetben előzetes vitarendezés az ajánlattételi határidő lejártáig kezdeményezhető.
Jelen EMF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. Harmadik részében meghatározott szabályok és végrehajtási rendeletek irányadók, a megkötött szerződésre a 2013. évi V. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
11 Kiegészítés a II.1.6) ponthoz: A megrendelésre kerülő szolgáltatás természete, egységessége nem teszi lehetővé a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethető részekre történő ajánlattétel biztosítását, annak tárgyi, vagy időbeli megbontása is indokolatlan többletköltséggel járna.
12 Igénybe vett független felelős akkreditált közb. szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs/00313, dr. Illényi Péter Tamás/00316
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges