Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/78
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.04.24.
Iktatószám: 6994/2019
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Viziterv Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. 3. em.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: köztulajdonban álló egyszemélyes társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Viziterv Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89448881
Postai cím: Széchenyi Utca 15.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné dr. Gyebrószky Csilla
Telefon: +36 42500521
E-mail: gyebroszkycsilla@environ.hu
Fax: +36 42500522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://environ.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000421012019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000421012019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: köztulajdonban álló egyszemélyes társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MIKE szoftverlicenszek vásárlása
Hivatkozási szám: EKR000421012019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Az alábbi hidrológiai modell szoftverlicencek beszerzése:
Szoftver megnevezése
(Felszíni és felszín alatti vizek összegyülekezését, lefolyását, szimuláló/modellező szoftverek, programok) Változat Egyidejű felhasználók száma Érvényesség Verzió frissítés

MARINE PP (for MIKE 21) 3 Örökös licenc 30.12.2019
MIKE 21 HD (for MIKE 21) Flexible Mesh 3 Örökös licenc 30.12.2019
M21 FMHD GPU Parallelization Rental 3 12.2019 30.12.2019
MIKE SHE Package MHRiver - MSHE Enterprise 2 Örökös licenc 30.12.2019
FEFLOW FMH3 1 Örökös licenc 30.12.2019
FH3 FH3 1 Örökös licenc 30.12.2019
MIKE HYDRO BASIN 2 Örökös licenc 30.12.2019
MIKE HYDRO BASIN ECO Lab 2 Örökös licenc 30.12.2019
MIKE HYDRO River Package Enterprise 3 Örökös licenc 30.12.2019
MIKE 11 ST (sediment modul) 1 Örökös licenc 30.12.2019
MIKE 11 GST (sediment modul) 1 Örökös licenc 30.12.2019
MIKE 11 ACS (sediment modul) 1 Örökös licenc 30.12.2019
MIKE HYDRO River ECOLab 3 Örökös licenc 30.12.2019
License Manager Server 1 Örökös licenc
Ajánlatkérő minden esetben elfogad a fentiekkel egyenértékű megajánlást is.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: MIKE szoftverlicencek vásárlása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1
A teljesítés helye: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. 3. em.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szoftver megnevezése (Felszíni és felszín alatti vizek összegyülekezését, lefolyását, szimuláló/modellező szoftverek, programok)
Változat
Egyidejű felhasználók száma
Érvényesség
Verzió frissítés
MARINE PP (for MIKE 21)
3
Örökös licenc
30.12.2019
MIKE 21 HD (for MIKE 21)
Flexible Mesh
3
Örökös licenc
30.12.2019
M21 FMHD GPU Parallelization Rental
3
12.2019
30.12.2019
MIKE SHE Package
MHRiver - MSHE Enterprise
2
Örökös licenc
30.12.2019
FEFLOW
FMH3
1
Örökös licenc
30.12.2019
FH3
FH3
1
Örökös licenc
30.12.2019
MIKE HYDRO BASIN
2
Örökös licenc
30.12.2019
MIKE HYDRO BASIN ECO Lab
2
Örökös licenc
30.12.2019
MIKE HYDRO River Package
Enterprise
3
Örökös licenc
30.12.2019
MIKE 11 ST (sediment modul)
1
Örökös licenc
30.12.2019
MIKE 11 GST (sediment modul)
1
Örökös licenc
30.12.2019
MIKE 11 ACS (sediment modul)
1
Örökös licenc
30.12.2019
MIKE HYDRO River ECOLab
3
Örökös licenc
30.12.2019
License Manager Server
1
Örökös licenc
Ajánlatkérő minden esetben elfogad a fentiekkel egyenértékű megajánlást is. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 10
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Részekre bontás kizárásának indoka: A beszerezni kívánt szoftverek egy rendszer elemeit képezik, melyek beszerzése több szerződés keretében, esetlegesen több szállító által a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen és nem hatékony, az egységes működést veszélyeztetné.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában:
(1) Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § és a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell kitöltenie arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
(2) A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az EKR rendszeren keresztül, az ott rendelkezésre bocsájtott elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni Ajánlattevő, melynek keretében köteles kitölteni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot is.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében:
(1) Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. Az alvállalkozó vonatkozásában Ajánlattevő nyilatkozatát az EKR rendszeren elektronikus űrlap kitöltésével is teljesítheti. E körben felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az űrlap a felhívásban előírt kizáró okokon kívüli kizáró okokra is vonatkozik! Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában adott esetben Ajánlattevő nyilatkozatát köteles csatolni az ajánlatban.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (3)-(5) és (7) és 17.§ (1) bekezdései is irányadóak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdés utolsó mondatára hivatkozással gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján önállóan kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és –szükség szerint- hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül.
M1. Ajánlattevő mutassa be a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, cégszerűen aláírt nyilatkozatban az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításait.
A Kr. 23. §-ra tekintettel benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. A referenciára vonatkozó nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak a Kr. 22. § (2) bek. alapján tartalmaznia kell:
- a szerződés teljesítésének (kezdő és befejező) időpontját (év-hónap-napban megadva),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szerződés tárgyát,
- a szállítás mennyiségét (amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelőség)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen felelhetnek meg. Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 24.§ (1) bekezdésében foglaltakra
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, amennyiben ajánlatevő több részre tesz ajánlatot, úgy a szükséges dokumentumokat minden érintett rész vonatkozásában, az EKR-ben az eljárás adott részéhez be kell töltenie ajánlattevőnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):


M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevő), ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik az alábbi, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal:

- legalább 1 db hidrológiai modell szoftverlicence szállítására vonatkozó referencia.

A referencia akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de azt legfeljebb hat éven belül kezdték meg.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Eladó késedelmi és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. A kötbér alapja a késedelmesen teljesített, vagy nem teljesített szerződés nettó vételára.
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén Eladó naponta 1% késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek vetítési alapja a késedelmesen teljesített termék nettó vételára. A késedelmi kötbér felszámításának első napja a teljesítési határidőt követő első naptári nap, az utolsó napja pedig a késedelmes teljesítés utolsó napja.
Amennyiben a késedelmes napok száma eléri a 20 naptári napot, a Vevő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni vagy amennyiben az eredeti helyzet már nem állítható vissza, akkor azonnal hatállyal felmondhatja a szerződést.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért Eladó felelős, meghiúsulási kötbért kell fizetnie. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vételár 15 %-ának megfelelő összeg.
12 hónap kötelező jótállás.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A fedezet saját forrásból ajánlatkérő rendelkezésére áll.
Előleg igénybevétele nem biztosított.
Vevő a szerződés szerinti teljesítést követően kiállított teljesítési igazolás alapján számla ellenében utólag fizeti meg a vételárat a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdés, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napos fizetési határidővel.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
Kbt. 117. § (2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok karakterkorlát miatt ezen pontban kerülnek ismertetésre:
1.) Ajánlatkérő az eljárásban csak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okokat érvényesíti.
2.) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított minimum tíz napos időtartamban határozza meg.
3.) A felhívást módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell, viszont a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.
4.) Nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosításának (a módosítás jelentőségétől függetlenül) megküldése az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb harmadik munkanapra napra esik.
5.) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző második munkanapon adja meg, feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb negyedik munkanapon érkeztek. Az ennél később érkezett kérdéseket ajánlatkérő nem köteles megválaszolni.
6.) Ajánlatkérő a Kbt.69. § (4)-(9) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatokban csatolt és adott esetben hiánypótolt iratok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül.
7.) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a 75.§ (2) bek. e) pontját.
8.) A hiánypótlás lehetőségét ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem zárja ki az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
9.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 73.§ (2) bekezdését.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/05/06 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § rendelkezései szerint (https://ekr.gov.hu/)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 41.§ (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő.
2. AK helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
3. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
4. Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie.
5. Az ajánlathoz kalkulációs adatlapot kell csatolni.
6. Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD szerint.
7. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a) Felolvasólapot b)Kbt.66.§ (2);c)Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja s szerinti, d)vált. bej. elj. nyilatkozatot.
8. Egyebekben az ajánlat részeként benyújtandó iratok jegyzéke a KD-ban került meghatározásra.
Jelen AFban és KDban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
10. FAKSZ: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia (00538)
11. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
12. A Kbt. 117. § (2) bek. második mondata szerinti önállóan kialakított szabályokat a III.1.8) pont tartalmazza.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges