Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10137/2019
CPV Kód:45232130-2
Ajánlatkérő:Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
Teljesítés helye:Érd, Győző köz-Diósd út-Töhötöm u. közötti szakasz;Érd, Ürmös u.-Csaba u. -alsó Diósd út. Baján u. közötti szakasz;Érd, Felsővölgyi út-Vincellér u.-Málna u. közötti szakasz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NOVÁKBAU 2006 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelősségű Társaság;Zimax Kft.;CSŐREGISZTER Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72694411
Postai cím: Fehérvári Út 69/b
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Renglné Szalai Nikolett
Telefon: +36 308313480
E-mail: sz.nikolett@ekfi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ekfi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekfi.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felsővölgyi-Baján u-Győző k. csapadékvízelvezetés
Hivatkozási szám: EKR000523512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Érd Győző köz, Felsővölgyi út és Baján utca és a hozzájuk tartozó szakaszok tekintetében csapadékvízelvezető alrendszerek kiépítésére kerül sor.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 281207631 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Érd, Győző köz csapadékvíz elvezető alrendszerek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Érd, Győző köz-Diósd út-Töhötöm u. közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Érd, Győző köz - Diósdi út - Töhötöm u. közötti szakasz csapadékvíz elvezető rendszere árokburkolására vonatkozó, építési-szerelési munkálatok elvégzése az alábiak szerint:
- Nyíltvíztartásnál üzemelés, 1001-1500 liter/perc teljesítményű szivattyúval - 500 óra mennyiségben
- Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, IV. talajosztály - 120 m3
- Bontott anyagok,föld, iszap kihordása konténerben vizes, tapadós - 300 m3
- Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával rézsűn 5,0 m szintkülönbségig - 400 m2
- Talajjavító réteg készítése - 150 m3
- Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal - 450 m3
- Csatorna bontása, betonból, bármely méretben - 250 m3
- Szakfelügyelet, közmű kíváltásokvíz, gáz, csatorna, T-com) - 1db
- Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C20/25 - XC1 32 - F2 - CEM 42,5, m = 6,2 finomsági modulussal - 25 m3
- Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése, földmunka nélkül, 15-40 cm belső árokfenék szélességig NÁDÉP-FABETON FF 20/20 mederburkoló elem 1:1 rézsűvel - 185 m
- Rézsű- és mederburkolat; Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 10 cm Mederlap 40/40/10 cm - 288 m2
- Burkolatkiegészítő szerkezetek, rézsűlépcső és szegély készítése, kész ágyazatra vagy tükörbe, vasalatlan betonból C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 5,7 finomsági modulussal - 95 m3
- Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel - 52 m3
- Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke - 250 m
- Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ® falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokágyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×5 cm-es méretben Barabás TÉGLAKŐ® elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×50 mm, sárga-piros - 250 m2
- Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal - 4 m3
- Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m² alatti foltok esetén Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal - 3 m3.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. ponthoz kiegészítés: a szerződés kezdő időpontja minkét fél által történő aláírás, de legkésőbb 2019.06.01.

II.2.1)
Elnevezés: Érd, Baján u. csapadékvíz elvezető alrendszerek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Érd, Ürmös u.-Csaba u. -alsó Diósd út. Baján u. közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Érd, Ürmös utca - Csabai utca csapadékvíz elvezető rendszer alsó Diósdi út - Baján utca szakaszának csapadékvíz elvezető elemek cseréjére vonatkozó, építési-szerelési munkálatok elvégzése az alábbiak szerint:
Felvonulási létesítmények: Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó- 4 db; Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,01-20,00 m2 alapterület között Iroda konténer, 10,01 - 20,00 m2 között, bérleti díj/hó - 4 db; Biztonsági védőkorlát - 540 m.
Irtás-, föld- és sziklamunka: Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály Közműfeltárások - 68 m3; Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig - 770 m3; Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között - 1249 m3;Talajjavító réteg készítése, padkaszivárgó vagy kavics léc 0,2x0,3 m mérettel, ....anyagból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT, KŐKA, Alsózsolca - 260 m3; Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal - 567 m3; Közmű-csatorna építés: Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, betonból - 90 m; Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,30 m hosszú előregyártott beton- vagy vasbetoncsövekből, belső csőátmérő: 60 cm SW Umwelttechnik V 60 VB 60/230/8 cm tokos vasbetoncső, gumigyűrűs, Cikkszám: 1000000018 - 270 m; Egyoldalon tokos PE kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső beépítése földárokba, csőidomok nélkül, külső csőátmérő 800 mm-ig külső csőátmérő: 250 mm SN8 PE kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső, 6 m hosszú, OD 250 - 50 m; Szennyvíz vezetékek kiváltása, átépítése - 9 db; Beton tisztító akna felépítése 12 db; Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, kör alakú kivitel ø 600 méretben EURO-PURATOR - P-TOP BEGU víznyelőrács d=600 E600 kN, Cikksz.: P37600D Víznyelőaknák kiépítése - 14 db; Közműcsővezetékek és szerelvény: PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 140-160 mm között WAVIN PP nyomócső PN 6 160 mm x 9,1 mm, 6, 12 m/szál, N0589 Ívovíz kiváltása - 270 m; Útburkolatalap és makadámburkolat: Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) - 150 m3; Kőburkolat készítése: Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával - 270 m; Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, Cikkszám: 1000000681 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal - 270 m; Bitumenes alap és makadámburkolat: Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal - 150 m3; Aszfaltburkolat élvágás - 600 m; Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel - 51 m3; folyt. V.2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás 0-24) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. ponthoz kiegészítés: a szerződés kezdő időpontja minkét fél által történő aláírás, de legkésőbb 2019.06.01.

II.2.1)
Elnevezés: Érd Felsővölgyi u. csapadékvíz elvezető alrendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Érd, Felsővölgyi út-Vincellér u.-Málna u. közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Érd, Sulák-patak 6+916,7 - 8+336,25 km szelvény (Felsővölgyi út, Vincellér utca - Málna utca közötti) szakaszának csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére vonatkozó, építési-szerelési munkálatok elvégzése az alábbiak foglaltak szerint:
Előkészítő munkák: Felvonulás, terület előkészítése, a szükséges felvonulási létesítmények helyszínre szállítása és telepítése, ideiglenes közműcsatlakozások kiépítése - 1 klt. Bontási, irtási és tereprendezési munkák: Aszfalt burkolat bontása kapubejáróknál és útcsatlakozásoknál ~30 cm vtg.-ban - 90 m3; Zúzottkő, beton és térkő bontása kapubejáróknál és útcsatlakozásoknál - 144 m3;Meglévő átereszek elbontása a tervezett mintaszelvény mélységéig és szélességében, elszállítással (előirányzat) - 694 m3;Humuszleszedés a meglévő árokban és az árokparton ~30-20 cm vtg.-ban -1254 m3. Csapadékvíz elvezető vasbeton árok és a fedlapos átereszek építési munkái: Földkiemelés a csapadékvíz elvezető árok teljes hosszában kapubejárókkal és útkereszteződésekkel együtt gépi erővel, kiegészítő kézi munkával - 577 m3; Földvisszatöltés réteges elterítéssel, a csapadékvíz elvezető árok mellett, tömörítés trρ=85% tömörségi fokra - 800 m3;Anyagnyerőhelyről föld szállítása a földhiány pótlására - 500 m3;10 cm vtg. osztályozatlan homokos kavics ágyazat készítése, tömörítéssel, trρ=90% tömörségi fokra - 750 m3;Humuszterítés 10 cm vtg.-ban, füvesítéssel - 3462 m2;Rézsű és padkaképzés a csapadékvíz elvezető árok jobb és bal partján - 3783 m2; Műanyag gyeprács rézsűvédelem 50x50x4 cm (STELLA GREEN zöld v azzal egyenértékű) - 657 m2;Előregyártott beton mederburkoló elem (AE 60/35-40L - Leier, vagy ezzel egyenértékű) - 623 m;Előregyártott beton mederburkoló elem (AE 40/35-50L - Leier, vagy ezzel egyenértékű) - 797 m;Helyszíni beton fejgerenda C30/37-XC4-F2 minőségű betonból, mintaszelvény szerint - 49m3;Átmeneti rézsűfelületek készítése átereszeknél, felvizi és alvizi oldalon, C30/37-XC4-FN2 minőségű betonból mintaszelvény szerint (előirányzat) - 50m2;Kapubejáróknál, útcsatlakozásoknál és a fedett szelvényű szakaszokon a mederburkoló elem megerősítése, helyszíni beton pillérrel mindkét oldalán, C30/37-XC4-F2 minőségű betonból, mintaszelvény szerint hegesztett sík acélháló beszereléssel, anyagminőség BHS 55.50 lyukméret 150x150 mm; átmérő: 8 mm, betontakarás 4 cm, homokos kavics ágyazattal, tömörítéssel trρ=90% tömörségi fokra,földmunkával és zsaluzással együtt, mintaszelvény szerint, ld. az átereszek kimutatását a 4. és 5. oldalon - 152 m3;Egyedi vb. fedlap 1.6 m széles, kapubehajtóknál 10 t tengelyterhelésre - 105 m;Egyedi vb. fedlap 1.6 m széles,útkereszteződéseknnél "A" jelű járműteherre - 63,2 m;Egyedi vb. fedlap 1.8 m széles, kapubehajtóknál 10 t tengelyterhelésre - 171m;Egyedi vb. fedlap 1.8 m széles, "A" jelű járműteherre - 27,3 m;K1 jelű előregyártott beton kerékvető kapubejáróknál és útcsatlakozásoknál, hossza: 2.05 m - 62 db;K2 jelű előregyártott beton kerékvető kapubejáróknál és útcsatlakozásoknál, hossza: 2.25 m - 59 db;K10 jelű korlát készítése Ǿ 42.4x3.2 mm és Ǿ 33.7x3.2 mm acélcsőből, tüzihorganyzott kivitelben, hossza: 1.50 m - 62 db;K20 jelű korlát készítése Ǿ 42.4x3.2 mm és Ǿ 33.7x3.2 mm acélcsőből, tüzihorganyzott kivitelben, hossza: 1.70 m - 55db;Vízelvezető árkok készítése a keresztutcáknál, előregyártott vasbeton mederelemből , helyszíni beton burkolatlezáró fejgerendával, támfalas lezárással, C30/37-XC4-F2 minőségű betonból, az árkok csatlakoznak a Felsővölgyi úti csapadékvíz elvezető árokhoz ld. a R-KT-FV-03/1-5 rajzszámú tervet - 65,6 m;Vízelvezető árok fedése kapubejárónál (Málna u.) 4.0x1.20x0.15 m egyedi vasbeton fedlappal, és a fedett szelvényű szakaszokon a mederburkoló elem megerősítése, helyszíni beton pillérrel mindkét oldalán, C30/37-XC4-F2 minőségű betonból, homokos kavics ágyazattal, tömörítéssel trρ=90% tömörségi fokra - 2 klt;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás (0-24 hó) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. ponthoz kiegészítés: a szerződés kezdő időpontja minkét fél által történő aláírás, de legkésőbb 2019.06.01.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 43-3415/2019 Rész száma: Elnevezés: Érd, Győző köz csapadékvíz elvezető alrendszerek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NOVÁKBAU 2006 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19710406
Postai cím: Tárnoki Út 22
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: novakbau2006@gmail.com
Telefon: +36 702346648
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13740232213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49284850
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gép-és eszközbérlés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NOVÁKBAU 2006 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19710406
Postai cím: Tárnoki Út 22
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13740232213

Hivatalos név: Dominit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34410996
Postai cím: Favágó Utca 5
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23356649213

Hivatalos név: CSŐREGISZTER Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97457585
Postai cím: Jászberényi Út 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10468379242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 43-3413/2019 Rész száma: Elnevezés: Érd, Baján u. csapadékvíz elvezető alrendszerek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zimax Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44031815
Postai cím: Csanád Utca 98
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: zimaxkft@gmail.com
Telefon: +36 302510397
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12330311213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68697500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213

Hivatalos név: Zimax Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44031815
Postai cím: Csanád Utca 98
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12330311213

Hivatalos név: NOVÁKBAU 2006 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19710406
Postai cím: Tárnoki Út 22
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13740232213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 43-3414/2019 Rész száma: Elnevezés: Érd Felsővölgyi u. csapadékvíz elvezető alrendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CSŐREGISZTER Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97457585
Postai cím: Jászberényi Út 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: pozsonyiandras@csoregiszter.t-online.hu
Telefon: +36 307477040
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10468379242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 165000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 163225281
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: földmunka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213

Hivatalos név: CSŐREGISZTER Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97457585
Postai cím: Jászberényi Út 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10468379242

Hivatalos név: NOVÁKBAU 2006 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19710406
Postai cím: Tárnoki Út 22
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13740232213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Tisztelt Közbeszerzési Hatóság! A hiánypótlási felhívásban foglaltaknak technikai okokból eleget tenni nem tudunk, figyelemmel arra, hogy az érintett rovatok nem szerkeszthetők, azt a rendszer automatikusan tölti ki. Kérjük ennek szíves figyelembevételét és a hirdetmény közzétételét. Párhuzamosan a jelen hiánypótlás megküldésével, Ajánlatkérő felveszi a kapcsolatot a NEKSZT Kft-vel a tárgyi problémára vonatkozó hibajegyzék felvétele érdekében. Köszönettel, dr. Bagdy Emese
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges