Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/107
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.06.05.
Iktatószám: 10170/2019
CPV Kód: 38520000-6
Ajánlatkérő: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Teljesítés helye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PEDRO Tanácsadó és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81308963
Postai cím: Arany János Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bilicsi Erika
Telefon: +36 14116387
E-mail: bilicsi.erika@konyvtar.mta.hu
Fax: +36 13316954
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.konyvtar.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.konyvtar.mta.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Közjogi intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: V bölcsős könyvszkenner konfiguráció beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000403362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38520000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Felhasználási cél: Az MTA Könyvtár és Információs Központ gyűjteményében őrzött speciális szkennelési eljárást igénylő dokumentumok digitalizálása. Kötetes kéziratok és régi könyvek (1850 előtt megjelent könyvek), valamint modern, ragasztókötéssel készült vagy vastag gerincű, ill. kis margóval készített vagy a restaurálási eljárás(ok) miatt szorosan kötött dokumentumok digitalizálása, amik síkágyas szkenneren rongálás nélkül nem digitalizálhatók.
Műszaki paraméterek:
- rögzített 90°-os V alakú könyvbölcső, V alakú, optikailag tiszta leszorító üveglap;
- motoros könyvbölcső és üveglap mozgatás, az üveglap kézzel is működtethető;
- szkennelés üveglappal, vagy üveglap nélkül, az üveglap egyszerűen leszerelhető;
- expozíció vezérelt automatikus szkennelési ciklus indítás;
- legalább 4 pontról indítható szkennelés;
- szkennelhető méret: nyolcadrét (< 25 cm) - A2 (oldalanként 300mm x 450mm) ; maximum 15 cm gerincvastagság;
- nagyfelbontású CCD-sor érzékelő, preciziós optika, 400dpi optikai felbontás;
- autofókusz;
- UV és IR mentes LED megvilágítás;
- a könyvgerincre merőlegesen, csak a szkennelés idejére és helyén aktív pásztázó fénysáv;
- automatikus szkennelésenkénti fehér referencia ellenőrzés;
- színmélység: 42 bit színes, 14 bit szürke, 1 bit fekete-fehér;
- magyar nyelvű kezelői felület, a működtető szoftvercsomag tartalmazza a következő funkciókat:
• lapgörbület korrekció,
• médián szűrő,
• unsharp maszk,
• gradiációs görbe,
• élesítés
• simítás,
• forgatás,
• dőléskorrekció,
• kivágás,
• átméretezés,
• vonalzó,
• oldalak szkennelése egyesével és párosával,
• oldalak automatikus befoglalása automatikus helyreigazítással,
• a keret méretének és a szemben lévő oldalak átfedésének beállíthatósága,
• a user által összeállított szkennelési job-ok mentésének lehetősége,
• recto és verso számozás szerinti fájlelnevezés megadásának lehetősége,
• szabványos metaadatok importja és exportja,
• többoldalas fájlok létrehozása,
• fájlformátumok: TIFF, JPEG, PDF
• „virtuális szkenner” funkció
• magyar nyelvű használati útmutató
Betanítás: Nyertes ajánlattevőnek a II.2.3) pontban megjelölt helyszínen az ajánlatkérő által kijelölt 4 fő részére, legalább 1 alkalommal, legalább 5 óra időtartamban a leszállítandó eszköz rendeltetésszerű használatához szükséges magyar nyelvű betanítást kell elvégeznie.
Fenti leírásban ajánlatkérő részletes leírást adott meg, mivel azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében szükségesnek tartotta.
Ajánlatkérő azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
Nyertes ajánlattevő továbbá vállalja az egy darab termék teljesítés helyére történő szállítását és üzembe helyezését is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13680000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: V bölcsős könyvszkenner konfiguráció beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38520000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felhasználási cél: Az MTA Könyvtár és Információs Központ gyűjteményében őrzött speciális szkennelési eljárást igénylő dokumentumok digitalizálása. Kötetes kéziratok és régi könyvek (1850 előtt megjelent könyvek), valamint modern, ragasztókötéssel készült vagy vastag gerincű, ill. kis margóval készített vagy a restaurálási eljárás(ok) miatt szorosan kötött dokumentumok digitalizálása, amik síkágyas szkenneren rongálás nélkül nem digitalizálhatók.
Műszaki paraméterek:
- rögzített 90°-os V alakú könyvbölcső, V alakú, optikailag tiszta leszorító üveglap;
- motoros könyvbölcső és üveglap mozgatás, az üveglap kézzel is működtethető;
- szkennelés üveglappal, vagy üveglap nélkül, az üveglap egyszerűen leszerelhető;
- expozíció vezérelt automatikus szkennelési ciklus indítás;
- legalább 4 pontról indítható szkennelés;
- szkennelhető méret: nyolcadrét (< 25 cm) - A2 (oldalanként 300mm x 450mm) ; maximum 15 cm gerincvastagság;
- nagyfelbontású CCD-sor érzékelő, preciziós optika, 400dpi optikai felbontás;
- autofókusz;
- UV és IR mentes LED megvilágítás;
- a könyvgerincre merőlegesen, csak a szkennelés idejére és helyén aktív pásztázó fénysáv;
- automatikus szkennelésenkénti fehér referencia ellenőrzés;
- színmélység: 42 bit színes, 14 bit szürke, 1 bit fekete-fehér;
- magyar nyelvű kezelői felület, a működtető szoftvercsomag tartalmazza a következő funkciókat:
• lapgörbület korrekció,
• médián szűrő,
• unsharp maszk,
• gradiációs görbe,
• élesítés
• simítás,
• forgatás,
• dőléskorrekció,
• kivágás,
• átméretezés,
• vonalzó,
• oldalak szkennelése egyesével és párosával,
• oldalak automatikus befoglalása automatikus helyreigazítással,
• a keret méretének és a szemben lévő oldalak átfedésének beállíthatósága,
• a user által összeállított szkennelési job-ok mentésének lehetősége,
• recto és verso számozás szerinti fájlelnevezés megadásának lehetősége,
• szabványos metaadatok importja és exportja,
• többoldalas fájlok létrehozása,
• fájlformátumok: TIFF, JPEG, PDF
• „virtuális szkenner” funkció
• magyar nyelvű használati útmutató
Betanítás: Nyertes ajánlattevőnek a II.2.3) pontban megjelölt helyszínen az ajánlatkérő által kijelölt 4 fő részére, legalább 1 alkalommal, legalább 5 óra időtartamban a leszállítandó eszköz rendeltetésszerű használatához szükséges magyar nyelvű betanítást kell elvégeznie.
Fenti leírásban ajánlatkérő részletes leírást adott meg, mivel azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében szükségesnek tartotta.
Ajánlatkérő azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
Nyertes ajánlattevő továbbá vállalja az egy darab termék teljesítés helyére történő szállítását és üzembe helyezését is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többletjótállás időtartama (min. 0, max. 24 hónap) 20
2 Meghibásodás esetén a bejelentéstől számított kiszállási idő (órában megadva) 10
3 Szkennelési sebesség 400 dpi felbontási értéknél, A/2 színes kivitelezés esetén (másodpercben megadva) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: V bölcsős könyvszkenner konfiguráció beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PEDRO Tanácsadó és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35197867
Postai cím: Kassai Utca 94
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: pedrofarkas@gmail.com
Telefon: +36 309326840
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10394375242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13680000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PEDRO Tanácsadó és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35197867
Postai cím: Kassai Utca 94
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10394375242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges