Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10252/2019
CPV Kód:45233200-1
Ajánlatkérő:Szigetmonostor Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2015 Szigetmonostor, Szabadság tér, Termelői piac területe;2015 Szigetmonostor, Szabadság tér, Termelői piac területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kiszi-Kő Plusz Kft.;Kiszi-Kő Plusz Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szigetmonostor Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84058867
Postai cím: Fő Utca 26.
Város: Szigetmonostor
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Zsolt
Telefon: +36 26393512
E-mail: hivatal@szigetmonostor.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szigetmonostor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Helyi termékértékesítést szolgáló termelői Piac kialakítása Szigetmonostoron” tárgyú építési beruházás megvalósítása tárgyában
Hivatkozási szám: EKR000282642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szigetmonostor Község Önkormányzata beruházásában átépítésre kerül a község központjában lévő Szabadság tér az alábbiakban meghatározottak szerint:
Főbb mennyiségek:
1. ÚTÉPÍTÉS (A közbeszerzési eljárás 1. része)
- Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása – 950 m3;
- Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal, vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása – 1900 m2;
- Bontott anyagok előválogatása, előtisztítása géppel, kiegészítő kézi erővel – 963 m3;
- Kiegészítő munkák, törmelékmozgatás helyszínen gépi erővel – 963 m3;
- Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák – 963 m3;
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (talajosztály I-IV.) – 1400 m2;
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% - 758 m3;
- Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig – 1400 m2;
- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban – 275 m3;
- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből – 150 m3;
- Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése AC 22 alap, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve – 82 m3;
- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban – 76 m3;
- Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése térburkoló elemből – 617 m2;
- Parkolósáv és gépkocsi behajtók hidraulikus alapréteg 15 cm vastagságban – 93 m3;
- Parkolósáv és gépkocsi behajtók hidraulikus alapréteg 27 cm vastagságban – 167 m3;
- Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből – 734 m;
- Védőcső elhelyezése burkolat alá öntözőrendszerhez – 115 m;
- Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése – 28 db
2. DÍSZBURKOLAT ÉPÍTÉS (A közbeszerzési eljárás 2. része) - feltételes
- Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása – 205 m3;
- Aszfalt útburkolatok táblás bontása, bontott anyag lerakóhelyre szállítása, lerakóhelyi díjjal együtt – 410 m2;
- Bontott anyagok előválogatása, előtisztítása géppel, kiegészítő kézi erővel – 216 m3;
- Kiegészítő munkák, törmelékmozgatás helyszínen gépi erővel – 216 m3;
- Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával – 380 m3;
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (talajosztály I-IV.) – 672 m2;
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok 90% - 256 m3;
- Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig – 672 m2;
- Parkolósáv és gépkocsi behajtók betontérkő 8 cm vastagságban – 98 m2;
- Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ? falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokágyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×6 cm-es méretben – 617 m2;
- Gyalogjárda és térburkolat fagyvédő alapréteg 20 cm vastagságban – 123 m3;
- Gyalogjárda és térburkolat mechanikus alapréteg 15 cm vastagságban – 93 m3;
- Süllyesztett szegély – 120 m;
- Védőcső elhelyezése burkolat alá öntözőrendszerhez – 115 m;
- Cserjék telepítése -153 db;
- Díszfüvek telepítése – 122 db;
- Évelők telepítése – 488 db;
- Automata öntözőrendszer kiépítése kompletten, teljes zöldfelület beöntözésével, szükséges vízbekötéssel, gyepbe süllyedő rotoros, MP rotátor és spray szórófejekkel, cserjefelületeken csepegtető csőhálózattal, vezérlés kültéri dobozban – 135 m2;
A tér fejlesztéshez kapcsolódóan a téren lévő 0,4kV-os szabadvezeték hálózat bontásra kerül és új földkábeles közvilágítás létesül a közbeszerzési eljárás 2. részeként.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdésére, mely szerint jelen közbeszerzési eljárás 2. részét megindítja (feltételes közbeszerzés)!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 130523582 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ÚTÉPÍTÉS
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2015 Szigetmonostor, Szabadság tér, Termelői piac területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. ÚTÉPÍTÉS (A közbeszerzési eljárás 1. része)
- Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása – 950 m3;
- Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal, vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása – 1900 m2;
- Bontott anyagok előválogatása, előtisztítása géppel, kiegészítő kézi erővel – 963 m3;
- Kiegészítő munkák, törmelékmozgatás helyszínen gépi erővel – 963 m3;
- Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák – 963 m3;
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (talajosztály I-IV.) – 1400 m2;
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% - 758 m3;
- Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig – 1400 m2;
- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban – 275 m3;
- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből – 150 m3;
- Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése AC 22 alap, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve – 82 m3;
- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban – 76 m3;
- Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése térburkoló elemből – 617 m2;
- Parkolósáv és gépkocsi behajtók hidraulikus alapréteg 15 cm vastagságban – 93 m3;
- Parkolósáv és gépkocsi behajtók hidraulikus alapréteg 27 cm vastagságban – 167 m3;
- Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből – 734 m;
- Védőcső elhelyezése burkolat alá öntözőrendszerhez – 115 m;
- Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése – 28 db
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterült átadás-átvételtől számítva (naptári napban) 20
2 12 hónapos előírt jótálláson felüli többletjótállás mértéke (min. 0 hónap, legfeljebb 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: DÍSZBURKOLAT ÉPÍTÉS
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2015 Szigetmonostor, Szabadság tér, Termelői piac területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. DÍSZBURKOLAT ÉPÍTÉS (A közbeszerzési eljárás 2. része) - feltételes
- Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása – 205 m3;
- Aszfalt útburkolatok táblás bontása, bontott anyag lerakóhelyre szállítása, lerakóhelyi díjjal együtt – 410 m2;
- Bontott anyagok előválogatása, előtisztítása géppel, kiegészítő kézi erővel – 216 m3;
- Kiegészítő munkák, törmelékmozgatás helyszínen gépi erővel – 216 m3;
- Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával – 380 m3;
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (talajosztály I-IV.) – 672 m2;
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok 90% - 256 m3;
- Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig – 672 m2;
- Parkolósáv és gépkocsi behajtók betontérkő 8 cm vastagságban – 98 m2;
- Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ? falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokágyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×6 cm-es méretben – 617 m2;
- Gyalogjárda és térburkolat fagyvédő alapréteg 20 cm vastagságban – 123 m3;
- Gyalogjárda és térburkolat mechanikus alapréteg 15 cm vastagságban – 93 m3;
- Süllyesztett szegély – 120 m;
- Védőcső elhelyezése burkolat alá öntözőrendszerhez – 115 m;
- Cserjék telepítése -153 db;
- Díszfüvek telepítése – 122 db;
- Évelők telepítése – 488 db;
- Automata öntözőrendszer kiépítése kompletten, teljes zöldfelület beöntözésével, szükséges vízbekötéssel, gyepbe süllyedő rotoros, MP rotátor és spray szórófejekkel, cserjefelületeken csepegtető csőhálózattal, vezérlés kültéri dobozban – 135 m2;
A tér fejlesztéshez kapcsolódóan a téren lévő 0,4kV-os szabadvezeték hálózat bontásra kerül és új földkábeles közvilágítás létesül a közbeszerzési eljárás 2. részeként.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdésére, mely szerint jelen közbeszerzési eljárás 2. részét megindítja (feltételes közbeszerzés)!
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében a Vállalkozási szerződés hatályba lépését az alábbi feltételekhez köti:
- A közbeszerzési eljárás 2. részére benyújtandó pályázati forrásra vonatkozó Támogatói Döntés Önkormányzat általi kézhez vétele.
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterült átadás-átvételtől számítva (naptári napban) 20
2 12 hónapos előírt jótálláson felüli többletjótállás mértéke (min. 0 hónap, legfeljebb 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ÚTÉPÍTÉS
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kiszi-Kő Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56189885
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Annavölgy
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2529
Ország: Magyarország
E-mail: kiszikoplusz@gmail.com
Telefon: +36 306500020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23468939211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75423072
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kiszi-Kő Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56189885
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Annavölgy
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2529
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23468939211

Hivatalos név: RIVUSZ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48233455
Postai cím: Kadarka Utca 61.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13793821213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: DÍSZBURKOLAT ÉPÍTÉS
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kiszi-Kő Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56189885
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Annavölgy
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2529
Ország: Magyarország
E-mail: kiszikoplusz@gmail.com
Telefon: +36 306500020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23468939211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55100510
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kiszi-Kő Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56189885
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Annavölgy
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2529
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23468939211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges