Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10374/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kistokaj Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3553 Kistokaj, Szabó Lőrinc utca 51. hrsz: 51/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PRO-TECH HOLZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kistokaj Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82108962
Postai cím: Széchenyi U 43.
Város: Kistokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3553
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ambrus Gyöngyi
Telefon: +36 46524200
E-mail: polgarmester@kistokaj.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kistokaji Általános Iskola energetikai krszerűsíté
Hivatkozási szám: EKR000130882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
homlokzati kivitelezés összes felület: 1204 m2
ebből:
kivitelezéssel érintett homlokzat (szigetelés és ablakcsere felület összesen) felülete: 1073,44 m
opcióval érintett homlokzat felülete: 130,56 m2
tartalmazza:
- homlokzaton: terv alapján egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba Hőszigetelő lemez (EPS) 800 Hőszigetelő lemez, vastagság: az épületenergetikai auditban definiált műszaki tartalommal,
- lábazaton: terv alapján homlokzati hőszigetelés, egyenes él-képzésű, érdesített hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, lábazaton XPS hőszigetelő lemez, Épületenergetikai auditban definiált műszaki tartalommal
- villámvédelmi levezetők mellett és dilatációnál: terv alapján Homlokzati hőszigetelés, homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, nyílászárók fölött, villámhárító mellett és dilatációnál vakolható kétrétegű, inhomogén kőzetgyapot hőszigetelő lemez, Épületenergetikai auditban definiált műszaki tartalommal
Általános rendszerelemek:
- Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával (Csak DÍJ!), Védőtetőváz készítése, állványhoz csatlakoztatva szükség szerint, Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból,
- Üvegszövet háló elhelyezése és beágyazása, függőleges és vízszintes felületen,
- Villámhárító rendszer bontása és hőszigetelés miatti áthelyezése, a villámvédelmi szakvélemény készítése szükség szerint
- Vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS) Kültéri profil pozitív sarkokra-, Kültéri lábazati indító profil-, Vízcseppentő profil utólagos hőszigeteléshez, vékony vakolathoz, alumínium+üvegszövet,
Padlásfödém hőszigetelés: 634 m2
tartalmazza:
Rétegrend:
- Párazáró fólia hőszigetelés alá
- Födémen hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, ásványgyapot 100+150 mm (átfedésben) hőszigetelő paplan.
- Páraáteresztő fólia hőszigetelés fölé (vízhatlan)
Lapostető hő- és csapadékvíz elleni szigetelése: 100 m2
- Meglévő és megmaradó bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés, perforálása 25x25 cm-es raszterben, kettő vagy több réteg lemez esetén.
- Pára- vagy salakszellőzők bontása, egy-vagy kéttagú
Páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, gallérozással és tömítéssel,
- Lapostető hőszigetelése (rögzítés külön tételben), egy rétegben NC 100 Hőszigetelő hőszigetelő lemez,
- Csapadékvíz elleni szigetelés függőleges felületen (épületlábazaton és attikafalon), egy rétegben, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások E-Pv-55-S/D
- Csapadékvíz elleni alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, a minimum 10x10 cm-es "flekkel" F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez
- Csapadékvíz elleni felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel VILLAS E-PV 4 S/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4,2 mm vastag, SBS modifikált zárólemez
- Hőszigetelés pontszerű mechanikai rögzítése beton aljzatszerkezethez, műanyag beütőszeges dübelekkel
Napkollektor rendszer komplett kiépítése (12 db) és épületgépészeti korszerűsítés (2 db gázkazán, csővezetékek, és 72 db klf- hőleadó és egyéb szerelvények) beüzemeléssel, próbaüzemmel betanítással.
Folytatás a IV.1.2. szakaszban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64654224 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kistokaji Általános Iskola energetikai korszerűsít
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45320000-6
További tárgyak:45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3553 Kistokaj, Szabó Lőrinc utca 51. hrsz: 51/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
homlokzati kivitelezés összes felület: 1204 m2
ebből:
kivitelezéssel érintett homlokzat (szigetelés és ablakcsere felület összesen) felülete: 1073,44 m
opcióval érintett homlokzat felülete: 130,56 m2
tartalmazza:
- homlokzaton: terv alapján egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba Hőszigetelő lemez (EPS) 800 Hőszigetelő lemez, vastagság: az épületenergetikai auditban definiált műszaki tartalommal,
- lábazaton: terv alapján homlokzati hőszigetelés, egyenes él-képzésű, érdesített hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, lábazaton XPS hőszigetelő lemez, Épületenergetikai auditban definiált műszaki tartalommal
- villámvédelmi levezetők mellett és dilatációnál: terv alapján Homlokzati hőszigetelés, homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, nyílászárók fölött, villámhárító mellett és dilatációnál vakolható kétrétegű, inhomogén kőzetgyapot hőszigetelő lemez, Épületenergetikai auditban definiált műszaki tartalommal
Általános rendszerelemek:
- Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával (Csak DÍJ!), Védőtetőváz készítése, állványhoz csatlakoztatva szükség szerint, Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból,
- Üvegszövet háló elhelyezése és beágyazása, függőleges és vízszintes felületen,
- Villámhárító rendszer bontása és hőszigetelés miatti áthelyezése, a villámvédelmi szakvélemény készítése szükség szerint
- Vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS) Kültéri profil pozitív sarkokra-, Kültéri lábazati indító profil-, Vízcseppentő profil utólagos hőszigeteléshez, vékony vakolathoz, alumínium+üvegszövet,
Padlásfödém hőszigetelés: 634 m2
tartalmazza:
Rétegrend:
- Párazáró fólia hőszigetelés alá
- Födémen hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, ásványgyapot 100+150 mm (átfedésben) hőszigetelő paplan.
- Páraáteresztő fólia hőszigetelés fölé (vízhatlan)
Lapostető hő- és csapadékvíz elleni szigetelése: 100 m2
- Meglévő és megmaradó bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés, perforálása 25x25 cm-es raszterben, kettő vagy több réteg lemez esetén.
- Pára- vagy salakszellőzők bontása, egy-vagy kéttagú
Páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, gallérozással és tömítéssel,
- Lapostető hőszigetelése (rögzítés külön tételben), egy rétegben NC 100 Hőszigetelő hőszigetelő lemez,
- Csapadékvíz elleni szigetelés függőleges felületen (épületlábazaton és attikafalon), egy rétegben, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások E-Pv-55-S/D
- Csapadékvíz elleni alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, a minimum 10x10 cm-es "flekkel" F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez
- Csapadékvíz elleni felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel VILLAS E-PV 4 S/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4,2 mm vastag, SBS modifikált zárólemez
- Hőszigetelés pontszerű mechanikai rögzítése beton aljzatszerkezethez, műanyag beütőszeges dübelekkel
Napkollektor rendszer komplett kiépítése (12 db) és épületgépészeti korszerűsítés (2 db gázkazán, csővezetékek, és 72 db klf- hőleadó és egyéb szerelvények) beüzemeléssel, próbaüzemmel betanítással.
Folytatás a II.2.8. szakaszban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. többlet jótállás vállalt időtartama (hónap, a minimálisan elvárt 12 hónap felett) 2
2 3. a teljesítés során közreműködő felelős műszaki vezető (MV-É) kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalat (hónap) 20
3 4.1. Vállalja, hogy vasárnapi napon zajjal járó munkát nem végez és építési anyagot sem szállít. (IGEN/NEM) [Igen=2; nem=0] 2
4 4.2. Vállalja, hogy a munkaterületen szelektív hulladékgyűjtést valósít meg és az építési bontási anyagokat is szeletíven gyűjti. (IGEN/NEM) [Igen=2; nem=0] 2
5 4.3. Vállalja, hogy a kivitelezés során elpusztult virágokat, növényzetet pótolja. (IGEN/NEM) [Igen=2; nem=0] 2
6 4.4. Vállalja, hogy a teljesítés során oldószerbázisú festékek anyagok helyett vizes bázisú festéket anyagokat alkalmaz. (IGEN/NEM) [Igen=2; nem=0] 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A Kbt. 135. § (12) bek.ben foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy támogatási szerződés-módosítást, változás-bejelentés) nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés/Okirat módosítását vagy változás-bejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, vagy e feltétel függvényében az opciós jogát gyakorolhatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés/Okirat nem kerül megkötésre/kibocsátásra, vagy -amennyiben releváns- a Támogatási Szerződés/Okirat módosítása nem kerül aláírásra, vagy a változás-bejelentés nem kerül elfogadásra, és a pénzügyi fedezet nem válik az opció gyakorlása esetén felhasználhatóvá.
Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés – adott esetben csak a szerződés vonatkozó része - hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
A módosítás elfogadása esetén az ajánlatkérő jogosult az opciós jogával akként élni, hogy az opciós mennyiségek kivitelezése nem történik meg, így ezen mennyiségekkel és ellenértékkel a szerződés összege külön szerződésmódosítás nélkül csökken.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-B01-2016-00089
II.2.9) További információ:
II.2.7. a Kezdési időpont csak az EKR rendszer miatt került rögzítésre, részleges munkakezdés Vállalkozói igény esetén hamarabb is lehet.
II.1.5. Befejezési határidő: 2019.09.20.
A munkaterület átadásáról Megrendelő legkésőbb 2019. május 1. napjáig vagy azt követő szerződés aláírás esetén az aláírástól számított 3 munkanapon belül gondoskodik. Határidőben történő teljesítésnek minősül, ha a kitűz

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kistokaji Általános Iskola energetikai korszerűsít
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PRO-TECH HOLZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48840495
Postai cím: Bartók Béla Út 76. I/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: protechholz.hu@gmail.com
Telefon: +36 309712227
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25367834243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64654224
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: M.E.W. Company Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61100440
Postai cím: Hungária Körút 5-7. III. ép. 2. lház. VI. em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13186775242

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47867066
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241

Hivatalos név: PRO-TECH HOLZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48840495
Postai cím: Bartók Béla Út 76. I/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25367834243

Hivatalos név: Brand 2001 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13412320
Postai cím: Béke U. 72.
Város: Monaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3812
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11583406205

Hivatalos név: PETAGORAS Mérnöki, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33426431
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 1., 2. em. 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26562582205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés alkalmazásával járt el, így a további ajánlattevők érvényessége/érvénytelensége vonatkozásában megállapítást nem tett.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges