Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10528/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 21. 29 hrsz (Piac);5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor u. 4. 812/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft;Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91146207
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 27
Város: Jászboldogháza
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5144
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűcs Lajos
Telefon: +36 57460011
E-mail: polgarmester@jaszboldoghaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszboldoghaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Jászboldogházi piac és ebédlő kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000354112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Piac
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” piac felújítás kivitelezési munkálatainak elvégzésére a következő közbeszerzési műszaki leírás szerinti paraméterekkel:
A fedett termelői piac épülete a tervlapokon bemutatott kialakításban fog épülni. Egy közel 100m2 alapterületű az utcafront felé nyitott elárusító részen fog folyni térségben előállított élelmiszerek értékesítése. Mellette lévő részen pedig a látogatók és az árusítók részére épül egy kisebb szociális rész. Az épület előtt lesznek a működéshez szükséges parkolók, melyek közül egy akadálymentes lesz. Az épület mellett a hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolók lesznek elhelyezve. A fedett piac DNY-i tetőfelületén 8 db napelem cella lesz elhelyezve, 2 kW teljesítménnyel, valamint 2 db napkollektor. Akadálymentesítés: Az építés után, a fejlesztés révén az épület akadálymentesen megközelíthetővé válik, és az épületen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz, illetve biztosított a fogyatékos személyek számára az akadálymentes WC helyiség.
2. rész: Ebédlő
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” az ebédlő felújítás kivitelezési munkálatainak elvégzésére a következő közbeszerzési műszaki leírás szerinti paraméterekkel:
A tervezett fejlesztés során az épület bruttó alapterülete nem változik, a munkák tartószerkezetet nem érintenek, ezért elvégzésük nem építési engedély és bejelentés köteles tevékenységek.
A fejlesztés során az alábbiak készülnek: étkező férőhelyeinek bővítése tetőtérben, akadálymentes parkoló építése, szükséges – alaprajzon jelölt – nyílászárók átalakítása, akadálymentesítés miatt, akadálymentes rámpa készítése, akadálymentes WC építése, napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése, a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozása, fűtés kialakítása a tetőtérben. A felújítás után, a fejlesztés révén az épület földszintje akadálymentesen megközelíthetővé válik, és az épületen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz, illetve biztosított a fogyatékos személyek számára az akadálymentes WC helyiség
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 43602388 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Piac felújítás kivitelezési munkálatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 21. 29 hrsz (Piac)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” keretében a Piac felújítás kivitelezési munkálatainak elvégzésére
A közbeszerzés mennyisége:
A fedett termelői piac épülete a tervlapokon bemutatott kialakításban fog épülni. Egy közel 100m2 alapterületű az utcafront felé nyitott elárusító részen fog folyni térségben előállított élelmiszerek értékesítése. Mellette lévő részen pedig a látogatók és az árusítók részére épül egy kisebb szociális rész. Az épület előtt lesznek a működéshez szükséges parkolók, melyek közül egy akadálymentes lesz. Az épület mellett a hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolók lesznek elhelyezve. A fedett piac DNY-i tetőfelületén 8 db napelem cella lesz elhelyezve, 2 kW teljesítménnyel, valamint 2 db napkollektor. Akadálymentesítés: Az építés után, a fejlesztés révén az épület akadálymentesen megközelíthetővé válik, és az épületen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz, illetve biztosított a fogyatékos személyek számára az akadálymentes WC helyiség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.A teljesítésben résztvevő,a 266/2013. (VII.11.)Kr.szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jog. szakember végzettségének megszerzésétől szám., magasépítési kiv-i szakt-en szerz. szakmai tap.ideje (hó) 20
2 3.A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónapos jótállás időtartamát meghaladó többlet jótállás(hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
II.2.9) További információ:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása a Vidékfejlesztési Alapból, valamint a Magyar Állam Központi Költségvetési Előirányzatából és saját forrásból történik.
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 1940214827 iratazonosító számon benyújtott projekt, Tám. int:90%.

II.2.1)
Elnevezés: Ebédlő felújítás kivitelezési munkálatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor u. 4. 812/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész:
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” keretében a Ebédlő felújítás kivitelezési munkálatainak elvégzésére
A tervezett fejlesztés során az épület bruttó alapterülete nem változik, a munkák tartószerkezetet nem érintenek, ezért elvégzésük nem építési engedély és bejelentés köteles tevékenységek.
A fejlesztés során az alábbiak készülnek: étkező férőhelyeinek bővítése tetőtérben, akadálymentes parkoló építése, szükséges – alaprajzon jelölt – nyílászárók átalakítása, akadálymentesítés miatt, akadálymentes rámpa készítése, akadálymentes WC építése, napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése, a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozása, fűtés kialakítása a tetőtérben.
A felújítás után, a fejlesztés révén az épület földszintje akadálymentesen megközelíthetővé válik, és az épületen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz, illetve biztosított a fogyatékos személyek számára az akadálymentes WC helyiség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.A teljesítésben résztvevő,a 266/2013. (VII.11.)Kr.szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jog.szakember végzettségének megszerzésétől szám., magasépítési kiv-i szakt-en szerz. szakmai tap.ideje (hó)  20
2 3.A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónapos jótállás időtartamát meghaladó többlet jótállás(hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
II.2.9) További információ:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása a Vidékfejlesztési Alapból, valamint a Magyar Állam Központi Költségvetési Előirányzatából és saját forrásból történik.
Projekt címe: „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 1940214827 iratazonosító számon benyújtott projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. rész: Piac felújítás Rész száma: Elnevezés: Piac felújítás kivitelezési munkálatai
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28131201
Postai cím: Fő Út 107
Város: Jászjákóhalma
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5121
Ország: Magyarország
E-mail: jaszmetal@jaszmetal.hu
Telefon: +36 202235206
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13376646216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25797036
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É Felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28131201
Postai cím: Fő Út 107
Város: Jászjákóhalma
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13376646216

Hivatalos név: Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78044483
Postai cím: Bakki József Utca 27
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11772390216

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. rész:Ebédlő felújítás Rész száma: Elnevezés: Ebédlő felújítás kivitelezési munkálatai
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28131201
Postai cím: Fő Út 107
Város: Jászjákóhalma
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5121
Ország: Magyarország
E-mail: jaszmetal@jaszmetal.hu
Telefon: +36 202235206
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13376646216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17805352
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É Felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28131201
Postai cím: Fő Út 107
Város: Jászjákóhalma
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13376646216

Hivatalos név: Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78044483
Postai cím: Bakki József Utca 27
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11772390216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges