Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/117
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.20.
Iktatószám:10603/2019
CPV Kód:30000000-9
Ajánlatkérő:Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Teljesítés helye:3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.;3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.;3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.;3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hajdú Tamás György egyéni vállalkozó;Hajdú Tamás György egyéni vállalkozó;ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság;SmartFreq Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27323430
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 16.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tőzsér Istvánné
Telefon: +36 36516428
E-mail: tozser@brody.iif.hu
Fax: +36 36516596
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brody.iif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.brody.iif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000321882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész: Könyvtári digitalizáló eszközök:
3D nyomtató 1 db, Dia szkenner 2 db, Könyv szkenner 2 db, E-book olvasó 6 db, Vonalkód leolvasó 11 db, Könyvszkenner irodai szoftvercsomag 1 db
2.rész: Számítógépek és perifériái:
PC 21 db, PC- olvasói munkaállomás 9 db, Pendrive 5 db, Wireless router 8 db, Notebook 17 db, Szerver számítógépek 1 db, UPS Szünetmentes tápegység szerverhez 1 db, Egér 21 db, Billentyűzet 21 db, Pendrive 11 db, Kártyaolvasók 21 db, Hálózati adattároló (NAS) 2 db, Szünetmentes tápegység 2 db, Hálózati aktív elemek: switch 8 db, Hálózati aktív elemek: router 2 db, Operációs rendszer 21 db, Felhasználói szoftver – Irodai szoftvercsomag 21 db, Magas színvonalú kép, video és hangszerkesztő szoftverek 11 db, Microsoft FrontPage 11 db, Corel Draw 11 db, Biztonságos működéshez szükséges szoftver 21 db, Tanulási tevékenységének egyidejű nyomon követése érdekében szükséges szoftver 11 db, Grafikai, valamint tervező programok 11 db, Szerver szoftverek1 db, PC táp 4 db, Hálózati adattároló (NAS) 1 db, RAM 4 db, UPS 1 db, UPS 6 db, Monitor 4 db, Hálózati aktív elemek: 24 portos switch 2 db, Hálózati aktív elemek: 8 portos switch 4 db, Hálózati elemek: AP 3 db, Lapszkenner 1 db, Fejhallgató 18 db
3.rész: Audiovizuális- és laboreszközök
Szín kalibrációs eszköz monitorhoz és nyomtatóhoz 1 db, 5,5” Okostelefon 6 db, USB mikroszkóp 1 db, USB endoszkóp 1 db, Gimbal kreatív eszköz, tablet a Grimbal készülékhez 8 db, Videokamera 1 db, IP kamera 4 db, Digitalizáló rajztábla 8 db, Sportkamera (akciókamera) 1 db, Digitális kamera állvánnyal és digitális képek feldolgozásához kapcsolódó eszközök 4 db, Digitális hangfelvétel elkészítésére és bemutatására alkalmas eszközök beszerzése: hangfalak, keverőpult, erősítő, térmikrofon, vezeték nélküli mikrofonok 2 szett, Projektor 4 db, Interaktív 4K led kijelző konzolos pc modullal, támogató szoftverrel 2 db
4.rész: RFID eszközök
Címke 50000 db, Könyvtárosi munkaállomás 4 db, Automatikus kölcsönző állomás 1 db, Leltározói egység 1 db, Állományvédelmi kapu 1 db, Olvasói kártya 6000 db, Monitoring szoftver 2 db, RFID modul - integráció a meglévő IKR programhoz 1 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 41708810 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Könyvtári digitalizáló eszközök
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
További tárgyak:30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész: Könyvtári digitalizáló eszközök:
3D nyomtató 1 db, Dia szkenner 2 db, Könyv szkenner 2 db, E-book olvasó 6 db, Vonalkód leolvasó 11 db, Könyvszkenner irodai szoftvercsomag 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállás vállalása (ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: +24 hónap.) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár összesen (nettó Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.8-16-2017-00120
II.2.9) További információ:
Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2 értékelési szempont: egyenes arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: Számítógépek és perifériái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
További tárgyak:30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2.rész: Számítógépek és perifériái:
PC 21 db, PC- olvasói munkaállomás 9 db, Pendrive 5 db, Wireless router 8 db, Notebook 17 db, Szerver számítógépek 1 db, UPS Szünetmentes tápegység szerverhez 1 db, Egér 21 db, Billentyűzet 21 db, Pendrive 11 db, Kártyaolvasók 21 db, Hálózati adattároló (NAS) 2 db, Szünetmentes tápegység 2 db, Hálózati aktív elemek: switch 8 db, Hálózati aktív elemek: router 2 db, Operációs rendszer 21 db, Felhasználói szoftver – Irodai szoftvercsomag 21 db, Magas színvonalú kép, video és hangszerkesztő szoftverek 11 db, Microsoft FrontPage 11 db, Corel Draw 11 db, Biztonságos működéshez szükséges szoftver 21 db, Tanulási tevékenységének egyidejű nyomon követése érdekében szükséges szoftver 11 db, Grafikai, valamint tervező programok 11 db, Szerver szoftverek1 db, PC táp 4 db, Hálózati adattároló (NAS) 1 db, RAM 4 db, UPS 1 db, UPS 6 db, Monitor 4 db, Hálózati aktív elemek: 24 portos switch 2 db, Hálózati aktív elemek: 8 portos switch 4 db, Hálózati elemek: AP 3 db, Lapszkenner 1 db, Fejhallgató 18 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállás vállalása (ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: +24 hónap.) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár összesen (nettó Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.8-16-2017-00120
II.2.9) További információ:
Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2 értékelési szempont: egyenes arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: Audiovizuális- és laboreszközök
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
További tárgyak:30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3.rész: Audiovizuális- és laboreszközök
Szín kalibrációs eszköz monitorhoz és nyomtatóhoz 1 db, 5,5” Okostelefon 6 db, USB mikroszkóp 1 db, USB endoszkóp 1 db, Gimbal kreatív eszköz, tablet a Grimbal készülékhez 8 db, Videokamera 1 db, IP kamera 4 db, Digitalizáló rajztábla 8 db, Sportkamera (akciókamera) 1 db, Digitális kamera állvánnyal és digitális képek feldolgozásához kapcsolódó eszközök 4 db, Digitális hangfelvétel elkészítésére és bemutatására alkalmas eszközök beszerzése: hangfalak, keverőpult, erősítő, térmikrofon, vezeték nélküli mikrofonok 2 szett, Projektor 4 db, Interaktív 4K led kijelző konzolos pc modullal, támogató szoftverrel 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállás vállalása (ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: +24 hónap.) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár összesen (nettó Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.8-16-2017-00120
II.2.9) További információ:
Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2 értékelési szempont: egyenes arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: RFID eszközök
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
További tárgyak:30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4.rész: RFID eszközök
Címke 50000 db, Könyvtárosi munkaállomás 4 db, Automatikus kölcsönző állomás 1 db, Leltározói egység 1 db, Állományvédelmi kapu 1 db, Olvasói kártya 6000 db, Monitoring szoftver 2 db, RFID modul - integráció a meglévő IKR programhoz 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállás vállalása (ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: +24 hónap.) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár összesen (nettó Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.8-16-2017-00120
II.2.9) További információ:
Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2 értékelési szempont: egyenes arányosítás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Könyvtári digitalizáló eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hajdú Tamás György egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46617877
Postai cím: Törvényház Utca 3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: oldvong2@gmail.com
Telefon: +36 704080120
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 66811907230
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18623546
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15049600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36429956
Postai cím: Szivárvány Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633209

Hivatalos név: Hajdú Tamás György egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46617877
Postai cím: Törvényház Utca 3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 66811907230

Hivatalos név: Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13800703
Postai cím: Henger Utca 2/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26196413241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Számítógépek és perifériái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hajdú Tamás György egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46617877
Postai cím: Törvényház Utca 3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: oldvong2@gmail.com
Telefon: +36 704080120
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 66811907230
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18795406
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13366350
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36429956
Postai cím: Szivárvány Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633209

Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67121553
Postai cím: Szakolcai Utca 7
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707206

Hivatalos név: Hajdú Tamás György egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46617877
Postai cím: Törvényház Utca 3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 66811907230

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: Elnevezés: Audiovizuális- és laboreszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67121553
Postai cím: Szakolcai Utca 7
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
E-mail: info@etiam.hu
Telefon: +36 202635409
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19996196
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7862870
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5846660
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67121553
Postai cím: Szakolcai Utca 7
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707206

Hivatalos név: Hajdú Tamás György egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46617877
Postai cím: Törvényház Utca 3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 66811907230

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: Elnevezés: RFID eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SmartFreq Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14581296
Postai cím: Röszkei Út 41
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
E-mail: office@smartfreq.hu
Telefon: +36 23200128
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14205992206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12234720
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7446200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Softlink Central Europe SRL
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90533231
Postai cím: Donath Str. 107/52
Város: Cluj-Napoca
NUTS-kód: RO113
Postai irányítószám: 400331
Ország: Románia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): RO 15169130

Hivatalos név: SmartFreq Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14581296
Postai cím: Röszkei Út 41
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14205992206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők neve; címe; az eljárás részének megnevezése, melyben ajánlatát benyújtotta: Infopolis Kft. (4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.) 1. és 2. rész; ETIAM Kft. (6723 Szeged, Szakolcai utca 7.) 2. és 3. rész; Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt. (1027 Budapest, Henger utca 2/C.) 1. rész; SmartFreq Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 41.) 4. rész; Hajdú Tamás György egyéni vállalkozó (3300 Eger, Törvényház utca 3.) 1.,2.,3. rész; Softlink Central Europe SRL (400331 Cluj-Napoca, Donath u. 107/52.) 4. rész.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges