Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/118
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.21.
Iktatószám:11142/2019
CPV Kód:32500000-8
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Éva
Telefon: +36 142826001830
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Székház telefonhálózat komplex áttérés IP-rendsz..
Hivatkozási szám: EKR000344962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32500000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő központi épületében (Székház, V. ker. Szabadság tér 9.) a telefonhálózat IP átalakítása, a mellékállomásokat kiszolgáló rendszerkészülékek cseréje.
Az eszközök üzemebe helyezésétől számított 36 hónap garancia biztosításával.
Rendszerkészülékek és kiegészítők – I. ütem:
Gyártói
termékkód Eszközök, komponensek, szolgáltatások A projekt megvalósításához szükséges komponensek és szolgáltatások
(darab/készlet/óra)
700505424 Avaya IP telephone 9608G Gray Gigabit Ethernet 248 db
700512602 Avaya Global single port POE injector 10/100/1000 15,4W KIT 248 db
kiegészítő(1) UTP/Cat6 patch kábel 2 db/munkahely (1 db 2 m és 1 db 3 m hosszú, fekete színű) + tápkábel 1 db/munkahely (a PoE injektorhoz, fekete színű, legalább 1,5 m legfeljebb 3 m hosszú) 248 készlet
munkadíj Telepítés 124 óra
700504843 Avaya IP Phone 1616-1 BLK ICON only 64 db
700513357 Avaya power adapter 5V J100/1600 series Ip phones EU Level6 64 db
kiegészítő(2) UTP/Cat6 patch kábel 1 db/munkahely (1 db 2 m hosszú, fekete színű) 64 db
munkadíj Telepítés 32 óra
700415573 Avaya 1600 series 32 button module black (1 készlet = 2 db) 1 készlet
700462516 Avaya 9600 series 24 button module grey (1 készlet = 2 db) 57 készlet
700480643 Avaya 9600 series 12 button module grey (1 készlet = 2 db) 10 készlet
munkadíj Telepítés 34 óra
Rendszerkészülékek és kiegészítők – II. ütem:
Gyártói
termékkód Eszközök, komponensek, szolgáltatások A projekt megvalósításához szükséges komponensek és szolgáltatások
(darab/készlet/óra)
700505424 Avaya IP telephone 9608G Gray Gigabit Ethernet 40 db
700512602 Avaya Global single port POE injector 10/100/1000 15,4W KIT 40 db
kiegészítő(1) UTP/Cat6 patch kábel 2 db/munkahely (1 db 2 m és 1 db 3 m hosszú, fekete színű) + tápkábel 1 db/munkahely (a PoE injektorhoz, fekete színű, legalább 1,5 m legfeljebb 3 m hosszú) 40 készlet
munkadíj Telepítés 20 óra
700504843 Avaya IP Phone 1616-1 BLK ICON only 148 db
700513357 Avaya power adapter 5V J100/1600 series Ip phones EU Level6 148 db
kiegészítő(2) UTP/Cat6 patch kábel 1db/munkahely (1 db 2 m hosszú, fekete színű) 148 db
munkadíj Telepítés 74 óra
700415573 Avaya 1600 series 32 button module black (1 készlet = 2 db) 20 készlet
700462516 Avaya 9600 series 24 button module grey (1 készlet = 2 db) 5 készlet
700480643 Avaya 9600 series 12 button module grey (1 készlet = 2 db) 5 készlet
munkadíj Telepítés 15 óra
Opciós tételek:
Gyártói termékkód Eszközök, komponensek, szolgáltatások A projekt megvalósításához szükséges komponensek és szolgáltatások
(darab/készlet/óra)
700513638 Avaya J129 IP Phone Global (no power supply) 16 db
700513634 Avaya J169 IP Phone Global (no power supply) 64 db
700512602 Avaya Global single port POE injector 10/100/1000 15,4W KIT 16 db
700513357 Avaya power adapter 5V J100/1600 series Ip phones EU Level6 64 db
kiegészítő(1) UTP/Cat6 patch kábel 2 db/munkahely (1 db 2 m és 1 db 3 m hosszú, fekete színű) + tápkábel 1 db/munkahely (a PoE injektorhoz, fekete színű, legalább 1,5 m legfeljebb 3 m hosszú) 16 készlet
kiegészítő(2) UTP/Cat6 patch kábel 1 db/munkahely (1 db 2 m hosszú, fekete színű) 64 db
munkadíj Telepítés 40 óra
700514337 Avaya J100 series 24 button module gray (1 készlet = 2 db) 4 készlet
munkadíj Telepítés 4 óra
A rendszerkészülékek telepítése alatt az alábbi kivitelezési folyamat elvégzését érti ajánlatkérő:
1) A rendszerkészülékek és az I. pontban részletezett kiegészítők leszállítása a szállítási címre.
2) A telepítés megkezdése előtt a firmware frissítés elvégzése.
3) A telepítés helyének felmérése (kábelezés hosszának felmérése, injektorok elhelyezésének felmérése, a csere időpontjának egyeztetése).
4) Alközponti- és kapcsolódó alkalmazás szintű paraméterezés beállítás elvégzése, az érintett mellékállomás felhasználási környezetének megfelelően:
...
folyt. a VI.1.2) pontban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 48974648 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Székház telefonhálózat komplex áttérés IP-rendsz..
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32500000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
AZONOS A II.1.4) PONTTAL, A TERJEDELMI KORLÁT MIATT E KÉT PONTBAN EGYÜTTESEN KERÜL RÖGZÍTÉSRE
II.1.4) pont folyt.:
...
Rövid leírás Jellemző tevékenységek Az üzemeltetési környezetben használt Avaya alkalmazások (paraméterezési és beállítási munkák elvégzéséhez)
Adminisztráció A mellékállomás paramétereinek módosítása, a felhasználási hely és a csatlakozási pont pontos rögzítése Avaya Site Administration (ASA 6.0) https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/101014467
Hangposta Készülékcsere után a támogatott hangpostaszolgáltatás aktiválása Avaya Aura Messaging https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/101033957
Hangrögzítés Előre megadott felhasználói kör mellékállomás szintű hangrögzítése Avaya Workforce Optimization Select 5.1 https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/101025849
IVR Hangbemondás és menürendszerek beállításai Avaya Experience Portal 7.1 https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/101020794
CC Különböző funkciójú Call Centerek Avaya Aura Contact Center 7.0.2 https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/101017335
5) Dokumentáció készítés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen összehasonlító ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciós tételek:
Gyártói termékkód Eszközök, komponensek, szolgáltatások A projekt megvalósításához szükséges komponensek és szolgáltatások
(darab/készlet/óra)
700513638 Avaya J129 IP Phone Global (no power supply) 16 készlet
700513634 Avaya J169 IP Phone Global (no power supply) 64 készlet
700512602 Avaya Global single port POE injector 10/100/1000 15,4W KIT 16 db
700513357 Avaya power adapter 5V J100/1600 series Ip phones EU Level6 64 db
kiegészítő(1) UTP/Cat6 patch kábel 2 db/munkahely (1 db 2 m és 1 db 3 m hosszú, fekete színű) + tápkábel 1 db/munkahely (a PoE injektorhoz, fekete színű, legalább 1,5 m legfeljebb 3 m hosszú) 16 készlet
kiegészítő(2) UTP/Cat6 patch kábel 1 db/munkahely (1 db 2 m hosszú, fekete színű) 64 db
munkadíj Telepítés 40 óra
700514337 Avaya J100 series 24 button module gray (1 készlet = 2 db) 4 készlet
munkadíj Telepítés 4 óra
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7) pontban a kezdés dátuma a szerződéskötés tervezett időpontja

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Székház telefonhálózat komplex áttérés IP-rendsz..
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: projektiroda@invitech.hu
Telefon: +36 18883888
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18011501
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25836965213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48974648
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25836965213

Hivatalos név: GEOMANT-ALGOTECH Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95003113
Postai cím: Krisztina Tér 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24974482241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges