Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/124
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.07.01.
Iktatószám: 11794/2019
CPV Kód: 72610000-9
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: 1021 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 18-as épület; 1148 Budapest, Róna utca 54-56.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Malakuczi Mariann
Telefon: +36 17951508
E-mail: malakuczi.mariann@nisz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési szolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Elektronikus Fizetés és Elszámoló Rendszer (EFER) központi elemeinek hardvertámogatása
Hivatkozási szám: EKR000179102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72610000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az alábbi eszközök és alkatrészeik hardver támogatása:
Megnevezés Gyári szám
DELL PowerEdge R710 (1x QuadCore, 4x Eth) BCRJ35J
Dell PowerEdge R610 (1x QuadCore, 4x Eth) HGCBM4J
Dell PowerEdge R610 (1x QuadCore, 4x Eth) GGCBM4J
Dell PowerEdge R610 (1x QuadCore, 4x Eth) JGCBM4J
Dell PowerEdge R610 (1x QuadCore, 4x Eth) FGCBM4J
Dell PowerEdge R610 (1x QuadCore, 4x Eth) DGCBM4J
Dell PowerEdge R610 (2x QuadCore, 8x Eth) 7GCBM4J
Dell PowerEdge R610 (2x QuadCore, 8x Eth) 8GCBM4J
Dell PowerEdge R610 (2x QuadCore, 8x Eth) BGCBM4J
Dell PowerEdge R610 (2x QuadCore, 8x Eth) 9GCBM4J
Dell PowerEdge R610 (2x QuadCore, FC) BHCBM4J
Dell PowerEdge R610 (2x QuadCore, FC) CHCBM4J
Dell PowerEdge R610 (2x QuadCore, FC) DHCBM4J
Dell PowerEdge R610 (2x QuadCore, FC) FHCBM4J
Dell PowerEdge R610 (1x DualCore, 4x Eth) BLX7N4J
Dell PowerEdge R610 (1x DualCore, 4x Eth) 9LX7N4J
SUN X4640 1015AM029
HP Proliant DL370 G7 CZ32036SFE
HP Proliant DL370 G7 CZ32036SFH
SPARC Enterprise M5000 (32 core, 64 GB RAM, FC4) BCF095106T
SPARC Enterprise M5000 (32 core, 64 GB RAM, FC4) BCF095109H
SPARC Enterprise M5000 (32 core, 64 GB RAM, FC4) BCF095109G
SPARC Enterprise M5000 (32 core, 64 GB RAM, FC4) BCF0951017
EMC CX4-240 (7x300GB + 53x146GB) CKM00092300178
EMC CX4-240 (6x300GB + 24x146GB) FCNCX092200146
Brocade FC Switch DS-300B BRCALJ1921E083
Brocade FC Switch DS-300B BRCALJ1921E002
Brocade FC Switch DS-300B BRCALJ1921E090
Brocade FC Switch DS-300B BRCALJ1921E084
Dell PowerVault TL4000 H2W2RF1
Dell PowerVault TL4000 6LMRJL1
Dell PowerVault TL4000 GBNS6Q1
Minden a támogatás alá bevont eszköz tekintetében elvárás, hogy a csere alkatrész/eszköz a meghibásodott eszközzel azonos vagy jobb paraméterű hibátlan alkatrész/eszköz kell legyen. Mivel egyes eszközökre már gyártói támogatás nem érhető el, így a javításhoz szükség esetén használt alkatrész felhasználása megengedett.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 8376000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: EFER központi elemeinek hardvertámogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72610000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1021 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 18-as épület; 1148 Budapest, Róna utca 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi eszközök és alkatrészeik hardver támogatása:
Megnevezés Gyári szám
DELL PowerEdge R710 (1x QuadCore, 4x Eth) BCRJ35J
Dell PowerEdge R610 (1x QuadCore, 4x Eth) HGCBM4J
Dell PowerEdge R610 (1x QuadCore, 4x Eth) GGCBM4J
Dell PowerEdge R610 (1x QuadCore, 4x Eth) JGCBM4J
Dell PowerEdge R610 (1x QuadCore, 4x Eth) FGCBM4J
Dell PowerEdge R610 (1x QuadCore, 4x Eth) DGCBM4J
Dell PowerEdge R610 (2x QuadCore, 8x Eth) 7GCBM4J
Dell PowerEdge R610 (2x QuadCore, 8x Eth) 8GCBM4J
Dell PowerEdge R610 (2x QuadCore, 8x Eth) BGCBM4J
Dell PowerEdge R610 (2x QuadCore, 8x Eth) 9GCBM4J
Dell PowerEdge R610 (2x QuadCore, FC) BHCBM4J
Dell PowerEdge R610 (2x QuadCore, FC) CHCBM4J
Dell PowerEdge R610 (2x QuadCore, FC) DHCBM4J
Dell PowerEdge R610 (2x QuadCore, FC) FHCBM4J
Dell PowerEdge R610 (1x DualCore, 4x Eth) BLX7N4J
Dell PowerEdge R610 (1x DualCore, 4x Eth) 9LX7N4J
SUN X4640 1015AM029
HP Proliant DL370 G7 CZ32036SFE
HP Proliant DL370 G7 CZ32036SFH
SPARC Enterprise M5000 (32 core, 64 GB RAM, FC4) BCF095106T
SPARC Enterprise M5000 (32 core, 64 GB RAM, FC4) BCF095109H
SPARC Enterprise M5000 (32 core, 64 GB RAM, FC4) BCF095109G
SPARC Enterprise M5000 (32 core, 64 GB RAM, FC4) BCF0951017
EMC CX4-240 (7x300GB + 53x146GB) CKM00092300178
EMC CX4-240 (6x300GB + 24x146GB) FCNCX092200146
Brocade FC Switch DS-300B BRCALJ1921E083
Brocade FC Switch DS-300B BRCALJ1921E002
Brocade FC Switch DS-300B BRCALJ1921E090
Brocade FC Switch DS-300B BRCALJ1921E084
Dell PowerVault TL4000 H2W2RF1
Dell PowerVault TL4000 6LMRJL1
Dell PowerVault TL4000 GBNS6Q1
Minden a támogatás alá bevont eszköz tekintetében elvárás, hogy a csere alkatrész/eszköz a meghibásodott eszközzel azonos vagy jobb paraméterű hibátlan alkatrész/eszköz kell legyen. Mivel egyes eszközökre már gyártói támogatás nem érhető el, így a javításhoz szükség esetén használt alkatrész felhasználása megengedett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 B – normál prioritású hibák elhárításának határideje a hibajavítás megkezdését követően (naptári napban megadva) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/hó) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: EFER központi elemeinek hardvertámogatása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13800703
Postai cím: Henger Utca 2/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@digitran.hu
Telefon: +36 13444872
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26196413241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8376000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13800703
Postai cím: Henger Utca 2/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26196413241

Hivatalos név: Getronics Magyarország Informatikai és Kommunikációs Megoldások és Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94635094
Postai cím: Henger utca 2/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10532782241

Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75825410
Postai cím: Montevideo Utca 10. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12948901241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges