Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/131
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.07.10.
Iktatószám: 11951/2019
CPV Kód: 77231000-8
Ajánlatkérő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye: Diósjenő, Nagyoroszi, Esztergom, Fóti-Somlyó, Budapest-Sas-hegy;Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Nagykőrös, Csévharaszt;Szigetmonostor, Szigetszentmiklós
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SM Consulting Erdő és Természetvédelmi Szolgáltató és Fejlesztő Kft.;SM Consulting Erdő és Természetvédelmi Szolgáltató és Fejlesztő Kft.;SM Consulting Erdő és Természetvédelmi Szolgáltató és Fejlesztő Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90954612
Postai cím: Strázsa hegy
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füri András
Telefon: +36 13914610
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Fax: +36 12001168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dinpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dinpi.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Invazív növények irtása
Hivatkozási szám: EKR000319052019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77231000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés invazív növények irtási munkáinak ellátására a „Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 területek tölgyerdeinek strukturális és szerkezeti biológiai sokféleségének növelésére” című, LIFE4OakForests, LIFE16-NAT/IT/000245 azonosítószámú pályázat és a VEKOP-4.2.1-15-2016-00005 kódszámú „Pannon homoki élőhelyek fejlesztése” című pályázat keretében.
1. rész: Vállalkozási szerződés invazív növények irtási munkáinak ellátására a „Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 területek tölgyerdeinek strukturális és szerkezeti biológiai sokféleségének növelésére” című, LIFE4OakForests, LIFE16-NAT/IT/000245 azonosítószámú pályázat keretében.
A „Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 területek tölgyerdeinek strukturális és szerkezeti biológiai sokféleségének növelésére” című, LIFE-16/NAT/IT/000245 azonosítószámon nyilvántartott projekt keretében lágy- és fásszárú inváziós (özönnövények) visszaszorítása 5 területen (Diósjenő, Nagyoroszi, Esztergom, Fóti-Somlyó, Budapest-Sas-hegy). Az érintett helyszíneken a kijelölt beavatkozási egységek nettó területe 37,31 ha, amelyen elsősorban fehér akác, mirigyes bálványfa és a nyugati ostorfa vegyszeres és mechanikus módszerekkel történő visszaszorítását tervezzük (kisebb részarányban más fajok is jelen vannak az összes érintet faj: aranyeső, aranyfa, fehér akác, feketefenyő, gyöngyvessző, hármaslevelű alásfa, japánkeserűfű, jeneszter, keskenylevelű ezüstfa, közönséges orgona, madárbirs, mahonia, mirigyes bálványfa , nyugati ostorfa, rózsás akác , tövises lepényfa, zöld juhar). Az inváziós fajok az erdőrészletekben sok esetben kevert állományban fordulnak elő.
2. rész: Vállalkozási szerződés invazív növények irtási munkáinak a VEKOP-4.2.1-15-2016-00005 kódszámú „Pannon homoki élőhelyek fejlesztése” című pályázat keretében - Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Nagykőrös és Csévharaszt területek.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a „Pannon homoki élőhelyek fejlesztése” című, VEKOP-4.2.1-15-2016-00005 azonosítószámon nyilvántartott projekt keretében lágy- és fásszárú özönnövények visszaszorítását tervezi 5 területen (Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Csévharaszt és Nagykőrös). Az érintett helyszíneken a kijelölt beavatkozási egységek bruttó területe 46,39 ha, amelyen elsősorban mirigyes bálványfa, fehér akác, nyugati ostorfa, kései meggy, keskenylevelű ezüstfa, selyemkóró, illetve magas aranyvessző vegyszeres és mechanikus módszerekkel történő visszaszorítását tervezzük. A beavatkozások célja a kezelési területeken fellelhető védett vagy védendő természeti értékek hosszútávú fennmaradásának biztosítása az agresszíven terjeszkedő özönnövények visszaszorítása, illetve egyes helyszíneken a gyepterület növelése révén.
3. rész: Vállalkozási szerződés invazív növények irtási munkáinak a VEKOP-4.2.1-15-2016-00005 kódszámú „Pannon homoki élőhelyek fejlesztése” című pályázat keretében - Szigetmonostor és Szigetszentmiklós.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a „Pannon homoki élőhelyek fejlesztése” című, VEKOP-4.2.1-15-2016-00005 azonosítószámon nyilvántartott projekt keretében lágy- és fásszárú özönnövények visszaszorítását tervezi 2 területen (Szigetszentmiklós és Szigetmonostor). Az érintett helyszíneken a kijelölt beavatkozási egységek bruttó területe 28,44 ha, amelyen elsősorban mirigyes bálványfa, fehér akác, nyugati ostorfa, kései meggy, keskenylevelű ezüstfa, selyemkóró, illetve magas aranyvessző vegyszeres és mechanikus módszerekkel történő visszaszorítását tervezzük. A beavatkozások célja a kezelési területeken fellelhető védett vagy védendő természeti értékek hosszútávú fennmaradásának biztosítása az agresszíven terjeszkedő özönnövények visszaszorítása, illetve egyes helyszíneken a gyepterület növelése révén.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Invazív növények írtása-LIFE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77231000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Diósjenő, Nagyoroszi, Esztergom, Fóti-Somlyó, Budapest-Sas-hegy
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 területek tölgyerdeinek strukturális és szerkezeti biológiai sokféleségének növelésére” című, LIFE-16/NAT/IT/000245 azonosítószámon nyilvántartott projekt keretében lágy- és fásszárú inváziós (özönnövények) visszaszorítása 5 területen (Diósjenő, Nagyoroszi, Esztergom, Fóti-Somlyó, Budapest-Sas-hegy). Az érintett helyszíneken a kijelölt beavatkozási egységek nettó területe 37,31 ha, amelyen elsősorban fehér akác, mirigyes bálványfa és a nyugati ostorfa vegyszeres és mechanikus módszerekkel történő visszaszorítását tervezzük (kisebb részarányban más fajok is jelen vannak az összes érintet faj: aranyeső, aranyfa, fehér akác, feketefenyő, gyöngyvessző, hármaslevelű alásfa, japánkeserűfű, jeneszter, keskenylevelű ezüstfa, közönséges orgona, madárbirs, mahonia, mirigyes bálványfa , nyugati ostorfa, rózsás akác , tövises lepényfa, zöld juhar). Az inváziós fajok az erdőrészletekben sok esetben kevert állományban fordulnak elő.
A beavatkozások célja a kezelési területeken fellelhető védett vagy védendő természeti értékek hosszútávú fennmaradásának biztosítása az agresszíven terjeszkedő inváziós és idegenhonos fajok visszaszorítása.
A feladatok területi (nettó) és időbeli megoszlása a következő:
Diósjenő:
- akác sarjleverés (2 ha, 2020-2021 július)
Nagyoroszi:
- akác sarjleverés (6,6 ha, 2020-2021 július)
Esztergom:
- elsősorban fehér akác, mirigyes bálványfa, kisebb részben lepényfa, zöldjuhar törzsinjektálás (11,87 ha, 2019 július-augusztus)
- fehér akác, mirigyes bálványfa olajemulziós kenés, továbbá fehér akác, keskenylevelű ezüstfa, tövises lepényfa, nyugati ostorfa, zöldjuhar vágás-tuskókenés (3,78 ha, 2019 július-október)
- elsősorban fehér akác, mirigyes bálványfa, nyugati ostorfa, kisebb részben zöld juhar és tövises lepényfa sarj, illetve pontpermetezés (3,78 ha, 2020, 2021 július-szeptember)
Fóti-Somlyó:
- fehér akác, mirigyes bálványfa törzsinjektálás (6,54 ha, 2019, 2020 július-szeptember)
- nyugati ostorfa olajemulziós kenés és nyugati ostorfa, keskenylevelű ezüstfa vágás-tuskókenés (8,76 ha, 2019, 2020 július-szeptember)
- fehér akác, mirigyes bálványfa, nyugati ostorfa sarj, illetve pontpermetezés (4,9 ha, 2019, 2020 július-szeptember)
Budapest-Sas-hegy
- elsősorban fehér akác, mirigyes bálványfa, kisebb részben rózsás akác, japánkeserűfű törzsinjektálás (0,8 ha, 2019, 2020 július-szeptember)
- aranyeső, aranyfa, keskenylevelű ezüstfa és közönséges orgona vágás-tuskókenés, illetve feketefenyő, gyöngyvessző, hármaslevelű alásfa, madárbirs, mahonia, jeneszter tőelválasztás (0,8 ha, 2019, 2020 július-szeptember)
- fehér akác, rózsás akác sarj, illetve mirigyes bálványfa pontpermetezés (0,8 ha, 2019, 2020 július-szeptember)
- fehér akác, rózsás akác sarjleverés (3,69 ha, 2020-2021 július)
Összesen:
Törzsinjektálás: 19,21 ha
Olajemulziós kenés és vágás-tuskókenés: 13,34 ha
Sarj, illetve pontpermetezés: 9,48 ha
Sarjleverés: 3,69 ha
Egyes helyszíneken többféle kezelés együttes alkalmazása szükséges, ezért az egyes beavatkozásokhoz tartozó nettó területek nem összegezhetőek.
A projekthelyszínek Natura 2000 besorolású, részben védett természeti területek. Ennek megfelelően a területek közelítése, a fa- és cserjeanyag gallyazása és darabolása, valamint a kezelések kivitelezése csak a DINPI által előírt, illetve a kivitelezővel előzetesen egyeztetett módon és helyszíneken, a megfelelő hatósági engedélyek birtokában lehetséges. A munkavégzést a DINPI a projekt során folyamatosan ellenőrzi. A kezeléseket úgy kell elvégezni, hogy az azokból adódó járulékos károk (növényvédőszer nemkívánatos elsodródása, taposás, gépjárművek közlekedése, stb. révén) minimálisak legyenek, illetve a beavatkozások védett vagy védendő természeti értéket ne károsítsanak.
A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerz telj-be bevonni kívánt, III.1.3) M2.A. szerinti szakembereknek az alk min köv- ként előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) 15
2 A szerz telj-be bevonni kívánt, III.1.3) M2.B. szerinti szakembereknek az alk min köv- ként előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Egy összegben, nettó HUF-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: LIFE16-NAT/IT/000245
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Invazív növények írtása-VEKOP 1
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77231000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Nagykőrös, Csévharaszt
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a „Pannon homoki élőhelyek fejlesztése” című, VEKOP-4.2.1-15-2016-00005 azonosítószámon nyilvántartott projekt keretében lágy- és fásszárú özönnövények visszaszorítását tervezi 5 területen (Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Csévharaszt és Nagykőrös). Az érintett helyszíneken a kijelölt beavatkozási egységek bruttó területe 46,39 ha, amelyen elsősorban mirigyes bálványfa, fehér akác, nyugati ostorfa, kései meggy, keskenylevelű ezüstfa, selyemkóró, illetve magas aranyvessző vegyszeres és mechanikus módszerekkel történő visszaszorítását tervezzük. A beavatkozások célja a kezelési területeken fellelhető védett vagy védendő természeti értékek hosszútávú fennmaradásának biztosítása az agresszíven terjeszkedő özönnövények visszaszorítása, illetve egyes helyszíneken a gyepterület növelése révén. A kezeléseket 2020. október 31-ig kell kivitelezni a projekthez tartozó közbeszerzési dokumentáció IV. fejezetének (Műszaki leírások) megfelelő módon és ütemezésben.
A feladatok terület megoszlása a következő (nettó):
- selyemkóró vegyszeres irtása kéregkenéssel, részben pontpermetezéssel (1 terület, 2,5 ha);
- mezőgazdasági szárzúzás (1 terület, 2,18 ha);
- bálványfa, akác, kései meggy, ezüstfa visszaszorítása törzsinjektálással, változó korú és sűrűségű állományaiban (valamennyi területen, 21,16 ha);
- nyugati ostorfa és kisméretű más fásszárú özönnövények irtása vegyszeres kéregkenéssel (3 terület, 7,53 ha);
- sarjpermetezés, elsősorban akác és bálványfa sarjak ellen (4 terület, 19,32 ha).
Egyes helyszíneken többféle kezelés együttes alkalmazása szükséges, ezért az egyes beavatkozásokhoz tartozó nettó területek nem összegezhetőek. A feladatok részletezését és ütemezését a projekt közbeszerzési dokumentációjának IV. fejezete (Műszaki leírások) tartalmazza.
A projekthelyszínek Natura 2000 besorolású, részben védett vagy fokozottan védett természeti területek. Ennek megfelelően a területek közelítése, valamint a kezelések kivitelezése csak a DINPI által előírt, illetve a kivitelezővel előzetesen egyeztetett módon és helyszíneken, a megfelelő hatósági engedélyek birtokában lehetséges. A munkavégzést a DINPI a projekt során folyamatosan ellenőrzi. A kezeléseket úgy kell elvégezni, hogy az azokból adódó járulékos károk (növényvédőszer nemkívánatos elsodródása, taposás, gépjárművek közlekedése, stb. révén) minimálisak legyenek, illetve a beavatkozások védett vagy védendő természeti értéket ne károsítsanak.
A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerz telj-be bevonni kívánt, III.1.3) M2.A. szerinti szakembereknek az alk min köv- ként előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) 15
2 A szerz telj-be bevonni kívánt, III.1.3) M2.B. szerinti szakembereknek az alk min köv- ként előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Egy összegben, nettó HUF-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00005
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Invazív növények írtása-VEKOP 2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77231000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szigetmonostor, Szigetszentmiklós
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a „Pannon homoki élőhelyek fejlesztése” című, VEKOP-4.2.1-15-2016-00005 azonosítószámon nyilvántartott projekt keretében lágy- és fásszárú özönnövények visszaszorítását tervezi 2 területen (Szigetszentmiklós és Szigetmonostor). Az érintett helyszíneken a kijelölt beavatkozási egységek bruttó területe 28,44 ha, amelyen elsősorban mirigyes bálványfa, fehér akác, nyugati ostorfa, kései meggy, keskenylevelű ezüstfa, selyemkóró, illetve magas aranyvessző vegyszeres és mechanikus módszerekkel történő visszaszorítását tervezzük. A beavatkozások célja a kezelési területeken fellelhető védett vagy védendő természeti értékek hosszútávú fennmaradásának biztosítása az agresszíven terjeszkedő özönnövények visszaszorítása, illetve egyes helyszíneken a gyepterület növelése révén. A kezeléseket 2020. október 31-ig kell kivitelezni a projekthez tartozó közbeszerzési dokumentáció IV. fejezetének (Műszaki leírások) megfelelő módon és ütemezésben.
A feladatok terület megoszlása a következő (nettó):
- selyemkóró vegyszeres irtása kéregkenéssel, részben pontpermetezéssel (2 terület, 1,56 ha);
- bálványfa, akác, keskenylevelű ezüstfa visszaszorítása törzsinjektálással, változó korú és sűrűségű állományaiban (2 terület, 12,11 ha);
- nyugati ostorfa és kisméretű más fásszárú özönnövények irtása vegyszeres kéregkenéssel (2 terület, 3,15 ha);
- totális gyomirtás lágyszárúak és fásszárú invazív fafajok fiatal egyedei ellen (2 terület, 8,1 ha);
- vágás-tuskókenés elsősorban bálványfa, szálanként akác és nyugati ostorfa ellen (2 terület, 7,02 ha);
- sarjpermetezés, elsősorban akác és bálványfa sarjak ellen (2 terület, 10,6 ha);
- a letermelt fa- és cserjeanyag kiközelítése a kijelölt depóniákig (2 terület, 7,02 ha).
Egyes helyszíneken többféle kezelés együttes alkalmazása szükséges, ezért az egyes beavatkozásokhoz tartozó nettó területek nem összegezhetőek. A feladatok részletezését és ütemezését a projekt közbeszerzési dokumentációjának IV. fejezete (Műszaki leírások) tartalmazza.
A projekthelyszínek Natura 2000 besorolású területek. A szigetmonostori helyszín hidrogeológiai védőövezetben található, védett természetvédelmi terület. Ennek megfelelően a területek közelítése, a letermelt fa- és cserjeanyag deponálása, valamint a kezelések kivitelezése csak a DINPI által előírt, illetve a kivitelezővel előzetesen egyeztetett módon és helyszíneken, a megfelelő hatósági engedélyek birtokában lehetséges. A munkavégzést a DINPI a projekt során folyamatosan ellenőrzi. A kezeléseket úgy kell elvégezni, hogy az azokból adódó járulékos károk (növényvédőszer nemkívánatos elsodródása, taposás, gépjárművek közlekedése, stb. révén) minimálisak legyenek, illetve a beavatkozások védett vagy védendő természeti értéket ne károsítsanak.
A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerz telj-be bevonni kívánt, III.1.3) M2.A. szerinti szakembereknek az alk min köv- ként előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) 15
2 A szerz telj-be bevonni kívánt, III.1.3) M2.B. szerinti szakembereknek az alk min köv- ként előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Egy összegben, nettó HUF-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00005
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Invazív növények írtása-LIFE
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SM Consulting Erdő és Természetvédelmi Szolgáltató és Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22269467
Postai cím: Bérkocsi Utca 21/A
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
E-mail: szidonya@t-online.hu
Telefon: +36 302164721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23374431
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11533504202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26302079
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SM Consulting Erdő és Természetvédelmi Szolgáltató és Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22269467
Postai cím: Bérkocsi Utca 21/A
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11533504202

Hivatalos név: Regreen Field Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65317356
Postai cím: 6433/23 Helyrajzi szám
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23440500203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Invazív növények írtása-VEKOP 1
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SM Consulting Erdő és Természetvédelmi Szolgáltató és Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22269467
Postai cím: Bérkocsi Utca 21/A
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
E-mail: szidonya@t-online.hu
Telefon: +36 302164721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23374431
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11533504202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20920000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18300000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SM Consulting Erdő és Természetvédelmi Szolgáltató és Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22269467
Postai cím: Bérkocsi Utca 21/A
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11533504202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: Elnevezés: Invazív növények írtása-VEKOP 2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SM Consulting Erdő és Természetvédelmi Szolgáltató és Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22269467
Postai cím: Bérkocsi Utca 21/A
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
E-mail: szidonya@t-online.hu
Telefon: +36 302164721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23374431
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11533504202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13060000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SM Consulting Erdő és Természetvédelmi Szolgáltató és Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22269467
Postai cím: Bérkocsi Utca 21/A
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11533504202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges