Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/145
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.07.30.
Iktatószám: 14378/2019
CPV Kód: 45233162-2
Ajánlatkérő: Tát Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Tát 073/4,42/3,41,083/6,032,033,210/3,809,967,1036,1084,890 hrsz-ek; Mogyorósbánya 565/17,510,595,06,0136,0111,0100,0112,0108/2,0110,0108/6,0108/7,0108/8,0108/9,0108/10,0108/11,0108/12 hrsz-ek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mapex-Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tát Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46914246
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 15.
Város: Tát
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turi Lajos polgármester
Telefon: +36 33514510
E-mail: polghivatal@tat.hu
Fax: +36 33514520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tát kerékpárút TOP
Hivatkozási szám: EKR000618232019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tát – Mogyorósbánya – Péliföldszentkereszt kerékpárút létesítése című a TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00002 azonosító számú pályázat keretében
A tervezett kerékpárút a 117 sz. országos közút 14+132 km szelvényétől indul, Mogyorósbánya – Bajót (Péliföldszentkereszt) települések határáig tart.
A 0+000,00 – 0+255,13 km szelvények között vegyes funkciójú kerékpáros barát út épül. A 0+255,13 – 5+525 km szelvények között a meglévő burkolaton kerül továbbvezetésre a kerékpáros. Az 5+525 – 6+278 km szelvények között ismét vegyes funkciójú kerékpáros barát út, majd a 7+059 km szelvényig önálló kerékpárút épül.
Kerékpárút:
a) a kerékpárút tervezési osztálya: egyéb közút, kerékpárút, K.VII.C.
b) hossza: 781 m, koronaszélessége: 3,24 m.
c) a burkolat szélessége 2,24 m, oldalesése egyoldali, 2,5 %-os.
d) a padka szélessége 0,50 m, oldalesése 5,0 %.
e) Legkisebb hosszesés: 0,52%, legnagyobb hosszesés: 11%
Útépítés:
a) az út tervezési osztálya: egyéb közút, mezőgazdasági út, K.VI.C.
b) hossza 255, illetve 753 m, koronaszélessége: 5,76 m.
c) a burkolat szélessége 3,26 m oldalesése egyoldali, 2,5 %.
d) a padka szélessége 1,25 m, oldalesése 5,00 %.
e) Legkisebb hosszesés:0,23%, legnagyobb hosszesés: 15,8 %
A beruházás Mogyorósbánya Község Önkormányzatának meghatározott részeit is érinti, a műszaki dokumentációban foglaltak szerint.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 120011766 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tát kerékpárút TOP
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak: 45221250-9
45232451-8
45232452-5
45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tát 073/4,42/3,41,083/6,032,033,210/3,809,967,1036,1084,890 hrsz-ek; Mogyorósbánya 565/17,510,595,06,0136,0111,0100,0112,0108/2,0110,0108/6,0108/7,0108/8,0108/9,0108/10,0108/11,0108/12 hrsz-ek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tát – Mogyorósbánya – Péliföldszentkereszt kerékpárút létesítése című a TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00002 azonosító számú pályázat keretében
A tervezett kerékpárút a 117 sz. országos közút 14+132 km szelvényétől indul, Mogyorósbánya – Bajót (Péliföldszentkereszt) települések határáig tart.
A 0+000,00 – 0+255,13 km szelvények között vegyes funkciójú kerékpáros barát út épül. A 0+255,13 – 5+525 km szelvények között a meglévő burkolaton kerül továbbvezetésre a kerékpáros. Az 5+525 – 6+278 km szelvények között ismét vegyes funkciójú kerékpáros barát út, majd a 7+059 km szelvényig önálló kerékpárút épül.
Kerékpárút:
a) a kerékpárút tervezési osztálya: egyéb közút, kerékpárút, K.VII.C.
b) hossza: 781 m, koronaszélessége: 3,24 m.
c) a burkolat szélessége 2,24 m, oldalesése egyoldali, 2,5 %-os.
d) a padka szélessége 0,50 m, oldalesése 5,0 %.
e) Legkisebb hosszesés: 0,52%, legnagyobb hosszesés: 11%
Útépítés:
a) az út tervezési osztálya: egyéb közút, mezőgazdasági út, K.VI.C.
b) hossza 255, illetve 753 m, koronaszélessége: 5,76 m.
c) a burkolat szélessége 3,26 m oldalesése egyoldali, 2,5 %.
d) a padka szélessége 1,25 m, oldalesése 5,00 %.
e) Legkisebb hosszesés:0,23%, legnagyobb hosszesés: 15,8 %
A beruházás Mogyorósbánya Község Önkormányzatának meghatározott részeit is érinti, a műszaki dokumentációban foglaltak szerint.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő  10
2 3. Környezetvédelmi fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat része)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Teljes nettó vállalkozói díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00002
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Tát kerékpárút TOP
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mapex-Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85895296
Postai cím: Fekete Ferenc Utca 5.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2536
Ország: Magyarország
E-mail: mapexbau@mapexbau.hu
Telefon: +36 306319373
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13530387211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 120011766
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mapex-Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85895296
Postai cím: Fekete Ferenc Utca 5.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2536
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13530387211

Hivatalos név: Eszköz Partner Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67267534
Postai cím: Bécsi Út 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25043855241

Hivatalos név: Kavics Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33193904
Postai cím: Lehár F Utca 27
Város: Tát
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14345191211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a felhívásban előírta a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésének alkalmazását, figyelemmel erre csak a legkedvezőbb ajánlat kerültek elbírálásra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges