Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/171
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.09.05.
Iktatószám: 16857/2019
CPV Kód: 45310000-3
Ajánlatkérő: Bicskei Torna Club Egyesület
Teljesítés helye: 2060 Bicske, Kerecsendi Kiss Márton utca 2. (hrsz.: 526/33.);2060 Bicske, Kerecsendi Kiss Márton utca 2. (hrsz.: 526/33.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa: sportegyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bicskei Torna Club Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62837352
Postai cím: Kerecsendi Kiss Márton Utca 2.
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Komjáthy Péter
Telefon: +36 707798855
E-mail: peter.komjathy@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.velencei-to.hu/Bicskei-Torna-Club-Egyesulet
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: sportegyesület
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sportpálya világítás-2részter
Hivatkozási szám: EKR000798992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sportpálya világítás kivitelezése a Bicskei Torna Club számára vállalkozási szerződés keretében 2 részterületen
1. rész: 4 oszlopos 350 luxos világítás kiépítése nagyméretű élőfüves labdarúgó pályára
2. rész: 6 oszlopos 350 luxos világítás kiépítése nagyméretű élőfüves labdarúgó pályára
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 52798340 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 4 oszlopos 350 luxos világítás kiép.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 2060 Bicske, Kerecsendi Kiss Márton utca 2. (hrsz.: 526/33.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4 oszlopos 350 luxos világítás kiépítése nagyméretű élőfüves labdarúgó pályára
A pályák hosszú oldalain 2 db. 21magas oszlopokon, 2000 W-os fehér fényű, keskenyen és szélesen sugárzó trapéz alakú aszimmetrikus és/vagy forgásszimmetrikus optikai rendszerrel rendelkező, MLSZ által jóváhagyott lámpatesteket kell felszerelni, azokat minden esetben külön rászerelhető, gyári káprázást korlátozó és fényszennyezést gátló elemmel kell ellátni. A sportvilágítási fényvetők por- és páramentes (min. IP65) védettséget megtartó nyomáskompenzáló szűrővel rendelkezzenek. Az erősáramú villamos szerelvényeket, berendezéseket a kábelük védővezetőjével be kell kötni az ÉV rendszerbe. Az oszlopoknál egyedi földelőket kell leverni, melyet össze kell kötni az oszlop és az oszlopelosztók földelő kapcsaival. A lámpaoszlopok természetes villámvédelmi felfogók és levezetők, egyedi földelőhöz csatlakozva.
Az esti sportolásra való tekintettel a labdarúgó pálya világításánál természetes világítással nem kell számolni, tehát a továbbiakban ismertetésre kerülő eredmények kizárólag a mesterséges világításra vonatkoznak.
A sportvilágítást 21, m magas, utólagosan bontható talpas horganyzott, lépcsőzetesen keskenyedő (teleszkópikus) kivitelű acél oszlopok felhasználásával kell megoldani. Az oszlopokon 2000W teljesítményű, min. 200.000 lm fényáramú, jó színvisszaadású (Ra>70) fémhalogén fényforrás üzemeltetésére alkalmas, keskenyen és szélesen sugárzó trapéz alakú aszimmetrikus és/vagy paraellissoide forgásszimmetrikus optikai rendszerrel rendelkező fényvetőket kell telepíteni.
A súlyos működtető szerelvényeket (induktív előtéteket) a statikai terhelés csökkentése érdekében az oszlopok mellett földbe állított szekrényekbe kell elhelyezni, a lámpatesteket egyenként kell biztosítani.
Emelt szintű helyi verseny sportvilágítás, E > 350 lux, 28 db, 2000W fémhalogén fényvetővel

A pályavilágítás szakaszolásával lehetővé kell tenni az aktuális funkciónak megfelelő, alacsonyabb megvilágítási szintekre történő kapcsolást, továbbá a félpálya kapcsolását.

A megvalósult sportvilágítás fénytechnikai mérési jegyzőkönyvét az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és az érintésvédelmi jegyzőkönyvvel együtt kell csatolni a megvalósulási dokumentációhoz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalata:Minőségi kritérium – M.1 pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó Ft Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés hatálybalépésének a napja a szerződés Felek általi aláírásának a napja.
A Vállalkozó (Nyertes AT) teljesítésének kötbérterhes véghatárideje a szerződés aláírásának napjától (az átadás-átvétel napja is beleszámít) számított 3 hónap.
A munkaterület átadás-átvételének határideje: szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 15 nap.

II.2.1)
Elnevezés: 6 oszlopos 350 luxos világítás kiép.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2060 Bicske, Kerecsendi Kiss Márton utca 2. (hrsz.: 526/33.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6 oszlopos 350 luxos világítás kiépítése nagyméretű élőfüves labdarúgó pályára
A pályák hosszú oldalain 3 db. 18magas oszlopokon, 2000 W-os fehér fényű, keskenyen és szélesen sugárzó trapéz alakú aszimmetrikus és/vagy forgásszimmetrikus optikai rendszerrel rendelkező, MLSZ által jóváhagyott lámpatesteket kell felszerelni, azokat minden esetben külön rászerelhető, gyári káprázást korlátozó és fényszennyezést gátló elemmel kell ellátni. A sportvilágítási fényvetők por- és páramentes (min. IP65) védettséget megtartó nyomáskompenzáló szűrővel rendelkezzenek. Az erősáramú villamos szerelvényeket, berendezéseket a kábelük védővezetőjével be kell kötni az ÉV rendszerbe. Az oszlopoknál egyedi földelőket kell leverni, melyet össze kell kötni az oszlop és az oszlopelosztók földelő kapcsaival. A lámpaoszlopok természetes villámvédelmi felfogók és levezetők, egyedi földelőhöz csatlakozva.
Az esti sportolásra való tekintettel a labdarúgó pálya világításánál természetes világítással nem kell számolni, tehát a továbbiakban ismertetésre kerülő eredmények kizárólag a mesterséges világításra vonatkoznak.
A sportvilágítást 18, m magas, utólagosan bontható talpas horganyzott, lépcsőzetesen keskenyedő (teleszkópikus) kivitelű acél oszlopok felhasználásával kell megoldani. Az oszlopokon 2000W teljesítményű, min. 200.000 lm fényáramú, jó színvisszaadású (Ra>70) fémhalogén fényforrás üzemeltetésére alkalmas, keskenyen és szélesen sugárzó trapéz alakú aszimmetrikus és/vagy paraellissoide forgásszimmetrikus optikai rendszerrel rendelkező fényvetőket kell telepíteni.
A súlyos működtető szerelvényeket (induktív előtéteket) a statikai terhelés csökkentése érdekében az oszlopok mellett földbe állított szekrényekbe kell elhelyezni, a lámpatesteket egyenként kell biztosítani.
Emelt szintű helyi verseny sportvilágítás, E > 350 lux, 30 db, 2000W fémhalogén fényvetővel
A pályavilágítás szakaszolásával lehetővé kell tenni az aktuális funkciónak megfelelő, alacsonyabb megvilágítási szintekre történő kapcsolást, továbbá a félpálya kapcsolását.
A megvalósult sportvilágítás fénytechnikai mérési jegyzőkönyvét az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és az érintésvédelmi jegyzőkönyvvel együtt kell csatolni a megvalósulási dokumentációhoz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalata:Minőségi kritérium – M.1 pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó Ft Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés hatálybalépésének a napja a szerződés Felek általi aláírásának a napja.
A Vállalkozó (Nyertes AT) teljesítésének kötbérterhes véghatárideje a szerződés aláírásának napjától (az átadás-átvétel napja is beleszámít) számított 3 hónap.
A munkaterület átadás-átvételének határideje: szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 15 nap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 4 oszlopos 350 luxos világítás kiép.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58599895
Postai cím: Takarodó Út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@roneko.hu
Telefon: +36 22500128
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10653386207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30152000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27488860
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58599895
Postai cím: Takarodó Út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10653386207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 6 oszlopos 350 luxos világítás kiép.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58599895
Postai cím: Takarodó Út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@roneko.hu
Telefon: +36 22500128
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10653386207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26020000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25309480
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58599895
Postai cím: Takarodó Út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10653386207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges