Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/179
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.09.17.
Iktatószám: 17672/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Vác Város Önkormányzat
Teljesítés helye: 2600 Vác, József Attila sétány 3149/7. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vác Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34102914
Postai cím: Március 15. Tér 11
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalász József
Telefon: +36 305187096
E-mail: kozgazdasz@varoshaza.vac.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varoshaza.vac.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vízitúra megállóhely létesítése Vácon
Hivatkozási szám: EKR000237882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az építkezés helyszíne 2600 Vác, József Attila sétány, helyrajzi szám: 3149/7 alatti üres terület.
Az épület könnyen, gyorsan építhető pillér vázas szerkezetű, monolit vasbeton tartószerkezeti elemekkel. A pillérek 30/50 cm keresztmetszeti mérettel, 5 m-es raszterrel valósulnak meg. Az épület alapozása vasbeton kútalapokkal készül, mely kútalapok kialakítása kiviteli tervek alapján a műszaki leírás útmutatási lapján kivitelezünk. Az épület földszinti részén csak csónakok tárolására kialakított terek találhatóak. Az épület több irányból megközelíthető. A főbejárat egy hosszú lépcsősoron közelíthető meg. A lépcsősor elnyújtott, oldalán mellvédfal fut végig. Ezen mellvédfal a lépcsősor végén található teraszt is körbeveszi. Az épületbe az alsó szinten kialakításra kerülő bejáraton keresztül is be lehet jutni. Itt a bejutás akadálymentes. A bejárati ajtó kellően széles, hogy kerekesszékkel is megközelíthető legyen az épület. Ezzel a bejárattal szemben található az épület lépcsőháza, amelyen keresztül az emeletre lehet jutni. A lépcső kialakítása akadálymentes lépcsőlift kialakításával. A földszinten kialakításra kerülő terek rugalmasan alakíthatók. A földszinten kialakítunk még egy műhelyt is, ahol a hajókat alkalmanként javítani, karbantartani lehet. A főbejáraton vagy a lépcsőházon keresztül egyaránt az épület előterébe, fogadó terébe jutunk. Innen az épület összes többi helyisége elérhető. A főbejárattól jobbra portásfülke készül egy kis külön helyiséggel. Kis közlekedőn keresztül a Duna felé kilátással egy demonstrációs helyiség is helyet kap. A helyiség közvetlenül csatlakozik a teraszhoz is. Az előtérből ballra, a város felé elindulva egy központi folyosó található, jobbra pedig egy eszköztároló. Mögötte kétnemű öltöző csoport, zuhanyzóval, wc-vel. A folyosó végén egy pihenőszoba nyílik, melyhez a város felé terasz csatlakozik. A folyosó bal oldali végén kis előtérből egy teakonyha és egy adminisztrációs helyiség nyílik. A folyosó jobb oldalán innentől WC csoportok találhatóak. Az épület akadálymentes használatát az előtérből nyíló akadálymentes WC is segíti. A épületen a nagy fesztáv miatt a tetőszerkezet egyedileg kialakított fa anyagú rácsostartó szaruzattal készül. A tetőszerkezet statikai merevségét a lemezfedés aljzatát adó deszka borítás adja.
Az új épületben 142,35 m3 vasbeton lemezalap készül. Az új helyiségek kialakításánál 6 cm vastagságban aljzatbeton készül 380 m2-en és 560 m2 falazási munka tartozik a kivitelezéshez. Az oldalfal vakolás mennyisége 1100 m2. A padlón és az oldalfalakon 750 m2 hidegburkolat kerül elhelyezésre továbbá 1400 m2 falfestés készül. Az így kialakított helyiségekbe 45 db ajtó kerül. A padló hőszigetelés mennyisége: 431 m2. A tervezett munkálatok részét képezik a gépészeti munkák is, mely a belső vízellátás és csatornavezeték kiépítése mellett tartalmazza a helyiségek fűtésének kiépítését és a helyiségek szellőzésének kiépítését is. Az elektromos munkák tartalmazzák teljeskörűen a kábelezéseket és szerelvényezéseket. A külső térburkolat 280 m2-en készül.
Akadálymentesített környezet és WC blokk is épül.
Az épület hasznos alapterülete: 619,12 m2
A tárgyi projekt az „Aktív Turisztikai Hálózatok Infrastruktúrájának Fejlesztése” nevű pályázati felhívásra benyújtott „VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY ÉPÍTÉSE VÁCON” című, VEKOP-4.1.1-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében kerül megvalósításra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 217092144 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Vízitúra megállóhely építése Vácon”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2600 Vác, József Attila sétány 3149/7. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építkezés helyszíne 2600 Vác, József Attila sétány, helyrajzi szám: 3149/7 alatti üres terület.
Az épület könnyen, gyorsan építhető pillér vázas szerkezetű, monolit vasbeton tartószerkezeti elemekkel. A pillérek 30/50 cm keresztmetszeti mérettel, 5 m-es raszterrel valósulnak meg. Az épület alapozása vasbeton kútalapokkal készül, mely kútalapok kialakítása kiviteli tervek alapján a műszaki leírás útmutatási lapján kivitelezünk. Az épület földszinti részén csak csónakok tárolására kialakított terek találhatóak. Az épület több irányból megközelíthető. A főbejárat egy hosszú lépcsősoron közelíthető meg. A lépcsősor elnyújtott, oldalán mellvédfal fut végig. Ezen mellvédfal a lépcsősor végén található teraszt is körbeveszi. Az épületbe az alsó szinten kialakításra kerülő bejáraton keresztül is be lehet jutni. Itt a bejutás akadálymentes. A bejárati ajtó kellően széles, hogy kerekesszékkel is megközelíthető legyen az épület. Ezzel a bejárattal szemben található az épület lépcsőháza, amelyen keresztül az emeletre lehet jutni. A lépcső kialakítása akadálymentes lépcsőlift kialakításával. A földszinten kialakításra kerülő terek rugalmasan alakíthatók. A földszinten kialakítunk még egy műhelyt is, ahol a hajókat alkalmanként javítani, karbantartani lehet. A főbejáraton vagy a lépcsőházon keresztül egyaránt az épület előterébe, fogadó terébe jutunk. Innen az épület összes többi helyisége elérhető. A főbejárattól jobbra portásfülke készül egy kis külön helyiséggel. Kis közlekedőn keresztül a Duna felé kilátással egy demonstrációs helyiség is helyet kap. A helyiség közvetlenül csatlakozik a teraszhoz is. Az előtérből ballra, a város felé elindulva egy központi folyosó található, jobbra pedig egy eszköztároló. Mögötte kétnemű öltöző csoport, zuhanyzóval, wc-vel. A folyosó végén egy pihenőszoba nyílik, melyhez a város felé terasz csatlakozik. A folyosó bal oldali végén kis előtérből egy teakonyha és egy adminisztrációs helyiség nyílik. A folyosó jobb oldalán innentől WC csoportok találhatóak. Az épület akadálymentes használatát az előtérből nyíló akadálymentes WC is segíti. A épületen a nagy fesztáv miatt a tetőszerkezet egyedileg kialakított fa anyagú rácsostartó szaruzattal készül. A tetőszerkezet statikai merevségét a lemezfedés aljzatát adó deszka borítás adja.
Az új épületben 142,35 m3 vasbeton lemezalap készül. Az új helyiségek kialakításánál 6 cm vastagságban aljzatbeton készül 380 m2-en és 560 m2 falazási munka tartozik a kivitelezéshez. Az oldalfal vakolás mennyisége 1100 m2. A padlón és az oldalfalakon 750 m2 hidegburkolat kerül elhelyezésre továbbá 1400 m2 falfestés készül. Az így kialakított helyiségekbe 45 db ajtó kerül. A padló hőszigetelés mennyisége: 431 m2. A tervezett munkálatok részét képezik a gépészeti munkák is, mely a belső vízellátás és csatornavezeték kiépítése mellett tartalmazza a helyiségek fűtésének kiépítését és a helyiségek szellőzésének kiépítését is. Az elektromos munkák tartalmazzák teljeskörűen a kábelezéseket és szerelvényezéseket. A külső térburkolat 280 m2-en készül.
Akadálymentesített környezet és WC blokk is épül.
Az épület hasznos alapterülete: 619,12 m2
A tárgyi projekt az „Aktív Turisztikai Hálózatok Infrastruktúrájának Fejlesztése” nevű pályázati felhívásra benyújtott „VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY ÉPÍTÉSE VÁCON” című, VEKOP-4.1.1-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében kerül megvalósításra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő rendelkezik-e olyan, jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési szakemberrel, akinek vasbeton kútalapok kivitelezésében szakmai gyakorlata van (igen/nem)  10
2 Ajánlattevő rendelkezik-e olyan, jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési szakemberrel, akinek monolit vasbeton tartószerkezetek kivitelezésében szakmai gyakorlata van (igen/nem) 10
3 Jótállási idő (min. 36 - max. 60 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó tk. nélk.váll. díj) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.1.1-15-2016-00004
II.2.9) További információ:
A II.2.5. pontban megjelölt ár szempont teljes szövege: Ajánlati ár (nettó tartalékkeret nélküli vállalkozói díj).II.2.7.: A szerződés teljesítési határidejét a munkaterület átadásától kell számítani. A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel időtartama nem számít bele. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A szerződéskötés a Kbt. 131.§ (6) szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vízitúra megállóhely építése Vácon”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29619331
Postai cím: Köztársaság Út 63.
Város: Vác
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
E-mail: borszabuildkft@gmail.com
Telefon: +36 205223120
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23794816213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 159693516
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 217092144
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építőmesteri munkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: BAU-TRADE Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38367252
Postai cím: Gábor Áron Utca 2-10.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: bautrade@vnet.hu
Telefon: +36 28410723
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28430318
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10238701213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 214955212 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29619331
Postai cím: Köztársaság Út 63.
Város: Vác
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23794816213

Hivatalos név: BAU-TRADE Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38367252
Postai cím: Gábor Áron Utca 2-10.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238701213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
--
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges