Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/187
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.09.27.
Iktatószám: 18160/2019
CPV Kód: 71336000-2
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: eRise Hungary Kft
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lakatosné Ujhelyi Adrienn
Telefon: +36 14680753
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nmhh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Státuszfigyelő rendszer karbantartása, támogatása
Hivatkozási szám: EKR000939562019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71336000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fenntartási és fejlesztési munkák elvégzése érdekében keretszerződés megkötése, a Rádiómonitoring állomások állapotát ellenőrző Státuszfigyelő rendszer támogatására.
A szolgáltatás részét képező rendszeres tevékenységek
Rendszeres funkcionális ellenőrzés, változáskezelés
A Státuszfigyelő rendszer folyamatos üzemeltetése érdekében elengedhetetlen a rendszerfunkciók megfelelő ellenőrzése valamint a rendszer működéséből adódó esetleges változások kezelése, Ajánlatkérő bevonásával.
Ajánlattevő feladata, hogy háromhavonta (negyedéves átalánydíjas szolgáltatás keretében) ellenőrizze a rendszert, szükség esetén állítsa be és a tevékenységekről vezessen nyilvántartást.
A leggyorsabb és leghatékonyabb rendszertámogatás érdekében Ajánlattevő munkaidőben, Ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban, háromhavonta 8 mérnökórában biztosítson személyes jelenéletet Ajánlatkérő telephelyén.
Szoftverhibák rögzítése és elhárítása, dokumentálása
Ajánlattevőnek biztosítania kell a Státuszfigyelő rendszer rendeltetésszerű használata során felmerülő felhasználói kérdések megválaszolását telefonon vagy email-ben.
A szolgáltatás kiterjed a rendszer funkcióira, folyamataira, a rendszerüzenetekre, ezek értelmezésére, valamint a felmerülő hibák eseti elhárítására.
A szolgáltatást minden munkanap munkaidőben (H – Cs: 8.00-16.30. P: 8.00-14.00) kell biztosítani.
A hibaelhárítás eseményeit és megtörténtét Ajánlattevőnek javítási lapon szükséges dokumentálni, és elérhetővé kell tennie Ajánlatkérő számára.
A szolgáltatás részét képező egyedi megrendelés alapján végzett tevékenységek
Egyedi funkcionális ellenőrzés, változáskezelés
A Státuszfigyelő rendszer funkcionális ellenőrzését Ajánlatkérő külön igénye alapján is lássa el Ajánlattevő. Ajánlattevő a rendszerhez készült új szoftver verziót, üzemeltetési problémákat megoldó, biztonsági hiányosságokat javító változtatásokat, az új verzió javított szolgáltatásait leíró dokumentum mellett hajthat végre, Ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése mellett.
Ajánlatkérő a jelen támogatási szerződés keretében kisebb funkcionális módosítási igényekkel léphet fel Ajánlattevő felé, amely elvégzésére Ajánlattevő 10 napon belül ajánlatot készít Ajánlatkérő részére.
A SIMI rendszerrel kapcsolatos változáskövetés
A Státuszfigyelő rendszer a SIMI rendszerrel is kommunikál, amely rendszerrel kapcsolatban Ajánlattevőnek - Ajánlatkérő előzetes bejelentésére és közreműködésével - biztosítania kell a SIMI interfész változáskövetését (pl. adatbázis módosulás implementációja).
Ajánlatkérő informatikai hálózatában bekövetkező biztonságtechnikai, illetve egyéb változások (pl. a mobil alkalmazás rendszerhez való kapcsolódásának konfigurációja) Státuszfigyelő rendszerhez való igazítása szintén Ajánlattevő feladata.
Fejlesztési feladatok
Ajánlatkérő évi maximum 450 - a szerződés teljes időtartamára 900 – mérnökóra keretet biztosít. Ebből a keretből hívhatók le egyedi megrendelés alapján ellátandó feladatok.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 15000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Státuszfigyelőrendszer karbantartása, támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71336000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rendszeres funkcionális ellenőrzés, változáskezelés
A Státuszfigyelő rendszer folyamatos üzemeltetése érdekében a rendszerfunkciók megfelelő ellenőrzése valamint a rendszer működéséből adódó esetleges változások kezelése, Ajánlatkérő bevonásával. Ajánlattevő feladata, hogy háromhavonta ellenőrizze a rendszert, szükség esetén állítsa be és a tevékenységekről vezessen nyilvántartást.
A leghatékonyabb rendszertámogatás érdekében Ajánlattevő munkaidőben, Ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban, háromhavonta 8 mérnökórában biztosítson személyes jelenéletet Ajánlatkérő telephelyén. Szoftverhibák rögzítése és elhárítása, dokumentálása: Ajánlattevőnek biztosítania kell a Státuszfigyelő rendszer rendeltetésszerű használata során felmerülő felhasználói kérdések megválaszolását telefonon vagy email-ben. A szolgáltatás kiterjed a rendszer funkcióira, folyamataira, a rendszerüzenetekre, ezek értelmezésére, valamint a felmerülő hibák eseti elhárítására. A szolgáltatást minden munkanap munkaidőben (H – Cs: 8.00-16.30. P: 8.00-14.00) kell biztosítani. A rendszer működésével kapcsolatban felmerülő hibák az alábbi táblázatban megadott időkorlátoknak megfelelően kerüljenek elhárításra.
Reagálás a bejelentésre: A típus: 1 munkanap, B típus: 1 m. nap, C típus: 1 m.nap
Hibajavítás megkezdése bejelentéstől számítva A típus:36 órán belül, B típus: 3 m.nap, C típus: 4 m.nap
Hibajavítás: a típus: 48 órán belül, B típus: 6 m.nap, C típus: 10 m.nap
Az NMHH által elvárt reakció idők, a különböző típusú felmerült hibák esetén
A hibák típusainak részletezése:
A típusú hiba (kritikus hiba): olyan hiányosság vagy meghibásodás, amely a szállított komponens, vagy a teljes rendszer működésképtelenségét vonja maga után.
B típusú hiba (súlyos hiba): olyan hiányosság vagy meghibásodás, amely sem a szállított komponens(ek), sem pedig a teljes rendszer működésképtelenségét nem vonja maga után, azonban funkcionális (működés, illetve tartalombeli) eltérést jelent a szerződésben, vagy a leírásban foglaltakhoz képest.
C típusú hiba (egyéb hiba): olyan hiányosság vagy meghibásodás, amely a rendszer funkcionális működését nem befolyásolja jelentősen, de eltér a Felek közötti megállapodásoktól.
A hibaelhárítás eseményeit és megtörténtét Ajánlattevőnek javítási lapon szükséges dokumentálni, és elérhetővé kell tennie Ajánlatkérő számára. A szolgáltatás részét képező egyedi megrendelés alapján végzett tevékenységek Egyedi funkcionális ellenőrzés, változáskezelés: A Státuszfigyelő rendszer funkcionális ellenőrzését Ajánlatkérő külön igénye alapján is lássa el Ajánlattevő. Ajánlattevő a rendszerhez készült új szoftver verziót, üzemeltetési problémákat megoldó, biztonsági hiányosságokat javító változtatásokat, az új verzió javított szolgáltatásait leíró dokumentum mellett hajthat végre, Ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése mellett. Ajánlatkérő a jelen támogatási szerződés keretében kisebb funkcionális módosítási igényekkel léphet fel Ajánlattevő felé, amely elvégzésére Ajánlattevő 10 napon belül ajánlatot készít Ajánlatkérő részére. A SIMI rendszerrel kapcsolatos változáskövetés: :A Státuszfigyelő rendszer a SIMI rendszerrel is kommunikál, amely rendszerrel kapcsolatban Ajánlattevőnek - Ajánlatkérő előzetes bejelentésére és közreműködésével - biztosítania kell a SIMI interfész változáskövetését (pl. adatbázis módosulás implementációja). Ajánlatkérő informatikai hálózatában bekövetkező biztonságtechnikai, illetve egyéb változások (pl. a mobil alkalmazás rendszerhez való kapcsolódásának konfigurációja) Státuszfigyelő rendszerhez való igazítása szintén Ajánlattevő feladata. Fejlesztési feladatok: A támogatási szerződés keretében Ajánlattevő biztosítson fejlesztői kapacitást Ajánlatkérő számára a kisebb programmódosítások, fejlesztési konzultációk számára. Amennyiben a szoftver fejlesztési feladatok elvégzése érinti az NMHH informatikai infrastruktúráját, úgy ezeket a feladatokat a lehívás előtt, a Rádiómonitoring Osztály fogja egyeztetni az Infrastruktúra-fejlesztési és - üzemeltetési Osztállyal. Az egyedi megrendelés alapján ellátandó feladatok elvégzésére Ajánlatkérő évi maximum 450 - a szerződés teljes időtartamára 900 – mérnökóra keretet biztosít. Ebből a keretből hívhatók le egyedi megrendelés alapján ellátandó feladatok.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlettapasztalata (M2 műszaki - szakmai alkalmasságban előírt (36 hónap) tapasztalaton felüli 24 hónap többet tapasztalat (minimum 0 hónap- maximum 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár összesen Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A keretösszeg :15.000.000, Ft melyből az átalánydíjas szolgáltatás ellenértéke: 120.000 Ft/negyedév.
Mérnöktámogatás szoftverfejlesztés: Vállalkozó óradíja 15.000- Ft + áfa, melynek alapján jelen szerződés keretében maximum 900 mérnökóra kerülhet lehívásra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14504 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Státuszfigyelőrendszer karbantartása, támogatása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: eRise Hungary Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63474754
Postai cím: Százados Út 15-17 D/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: sandor.kromesch@erise.hu
Telefon: +36 203405381
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12880579242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: eRise Hungary Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63474754
Postai cím: Százados Út 15-17 D/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12880579242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges