Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/192
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.04.
Iktatószám:18257/2019
CPV Kód:32400000-7
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Társasági hálózati eszközök fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000951542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32400000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Áttekintés
A Budapest Közút Zrt. valamennyi telephelyén üzemel gyengeáramú helyi hálózat, melyek egymással összekötve nélkülözhetetlen módon biztosítják a napi munkavégzést és az üzletmenet folytonosságot. A hálózat sebességének és üzembiztonságának növelése érdekében aktív hálózati eszközök beszerzése, valamint a hálózat folyamatos fejlesztése szükséges.
A közbeszerzés célja, hogy a keretmegállapodás megkötésétől számított 24 hónapig - vagy a keretösszeg kimerüléséig - biztosított legyen az egységárgyűjteményből lehívható hálózati eszközök megrendelése és szállítása.
Szállítandó eszközök meghatározása
A hosszútávú és megbízható működés érdekében a szállítandó hálózati eszközöknek illeszkedniük kell a meglévő hálózati infrastruktúrába, a homogenitás biztosítása mellett.
Az igényekhez kapcsolódó eseti jelleggel szükséges beszerzések egyedi megrendelések alapján, a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő által megadott egységárakon kerülnek elszámolásra.
A dokumentáció 1. sz. melléklete tartalmazza azokat az eszközöket, amelyek illeszkednek a meglévő hálózati infrastruktúrához, és Ajánlatkérő számára beszerzésre érdemesek. Ezekre az elemekre Ajánlattevő köteles egységárat adni, amely nem változhat a szerződés időtartama alatt Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenül.
Részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt műszaki leírás és annak mellékletét képező egységártáblázat tartalmaz.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 7000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Társasági hálózati eszközök fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32400000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Áttekintés
A Budapest Közút Zrt. valamennyi telephelyén üzemel gyengeáramú helyi hálózat, melyek egymással összekötve nélkülözhetetlen módon biztosítják a napi munkavégzést és az üzletmenet folytonosságot. A hálózat sebességének és üzembiztonságának növelése érdekében aktív hálózati eszközök beszerzése, valamint a hálózat folyamatos fejlesztése szükséges.
A közbeszerzés célja, hogy a keretmegállapodás megkötésétől számított 24 hónapig - vagy a keretösszeg kimerüléséig - biztosított legyen az egységárgyűjteményből lehívható hálózati eszközök megrendelése és szállítása.
Szállítandó eszközök meghatározása
A hosszútávú és megbízható működés érdekében a szállítandó hálózati eszközöknek illeszkedniük kell a meglévő hálózati infrastruktúrába, a homogenitás biztosítása mellett.
Az igényekhez kapcsolódó eseti jelleggel szükséges beszerzések egyedi megrendelések alapján, a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő által megadott egységárakon kerülnek elszámolásra.
A dokumentáció 1. sz. melléklete tartalmazza azokat az eszközöket, amelyek illeszkednek a meglévő hálózati infrastruktúrához, és Ajánlatkérő számára beszerzésre érdemesek. Ezekre az elemekre Ajánlattevő köteles egységárat adni, amely nem változhat a szerződés időtartama alatt Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenül.
Ajánlatkérő 7 000 000 Ft keretösszeggel köt keretmegállapodást az alábbi termékek vonatkozásában:
Cisco WS-C2960CX-8TC-L 8 portos switch / db
Cisco WS-C2960CX-8PC-L 8 portos switch / db
Cisco WS-C3560CX-8TC-S 8 portos L3 switch / db
Cisco WS-C3560CX-8PC-S 8 portos L3 switch / db
Cisco WS-C3560CX-12TC-S 12 portos L3 switch / db
Cisco WS-C3560CX-12PC-S 12 portos L3 switch / db
Cisco rack-be szerelő készlet C2960CX és C3560CX-hez (RCKMNT-19-CMPCT) / db
Cisco C892FSP-K9 8 portos router/ db
Cisco rack-be szerelő készlet C892FSP-hez (ACS-890-RM-19) / db
Cisco WS-C2960X-24TS-L 24 portos switch / db
Cisco WS-C2960X-24PD-L 24 portos switch / db
Cisco WS-C2960X-24PS-L 24 portos switch / db
Cisco WS-C2960X-48TS-L 48 portos switch / db
Cisco WS-C2960X-48LPD-L 48 portos switch / db
Cisco WS-C2960X-48FPS-L 48 portos switch / db
Cisco WS-C2960X-48LPS-L 48 portos switch / db
Cisco WS-C3850-P-L 48 portos L3 switch / db
Cisco WS-C3850-P-E 48 portos L3 switch / db
Cisco C3850-NM-4-1 gigabit network module / db
Cisco C3850-NM-4-10G tengigabit network module / db
Comnet C1 Rack Mount Card With Power Supply (média konverter keret C1PS tápegységgel) / db
Comnet C1 PS Card Cage Power Supply (C1 PS tápegység) / db
Comnet CNMSFP/M Mini 10/100/1000Mbps Ethernet Media Converter / db
Comnet CNMSFP ComFit 10/100/1000Mbps Ethernet Media Converter / db
Comnet CNM2SFP ComFit Dual 10/100/1000Mbps Ethernet Media Converter / db
Comnet SFP-6 SFP module (single mode) 1000FX, 1310 nm, 15 km, LC, 2 Fiber, MSA Compliant / db
Comnet SFP-16 SFP module (multi mode) 10/100/1000 Mbps, 850 nm, 550 m, LC, 2 Fiber, MSA Compliant / db
1000BASE-SX SFP transceiver for multimode fiber, 850 nm wavelength, supports up to 500 m / db
Cisco GLC-SX-MMD SFP modul 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM / db
Cisco SFP-10G-SR SFP+ modul 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM / db
Linksys LAPAC1200 wireless router / db
Cisco CAB-SPWR-30CM stack power cable C3850-hez / db
Cisco PWR-C2-640WAC tápegység C2960X-hez / db
Cisco PWR-C1 -715WAC tápegység C3850-hez / db
QSFP to SFP10G adapter - Hálózati útválasztó modul átalakító / db
10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter - Hálózati kapcsoló modul / db
40 GBASE Active Optical QSFP to 4SFP breakout cable, 3m QSFP-4X10G-AOC3M= / db
QSFP-H40G-CU3M 40 GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m / db
Nexus9000 12 hónapos garancia kiterjesztés C9372TX chassis PID: N9K-C9372TX-E S/N:FDO21171HD0
Nexus9000 12 hónapos garancia kiterjesztés C9372TX chassis PID: N9K-C9372TX-E S/N:FDO201700J9
Nexus9000 12 hónapos garancia kiterjesztés C93108TC-EX chassis PID: N9K-C93108TC-EX S/N: FDO22211Z8C
Comnet SFP-12A SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 20KM, 1 FIBER, LC,MSA Compliant SFP modul / db
Comnet SFP-12B SINGLEMODE, 1000FX, 1550NM, 20KM, 1 FIBER,LC, MSA Compliant SFP modul / db
CISCO GLC-LH-SMD 1000 BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm,DOM / db
Cisco kompatibilis GLC-LH-SMD 1000 BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm,DOM / db
CISCO GLC-EX-SMD 1000 BASE-EX SFP transceiver module, SMF 1310nm, DOM / db
CISCO kompatibilis GLC-EX-SMD 1000 BASE-EX SFP transceiver module, SMF 1310nm, DOM / db
CISCO SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP Module / db
CISCO kompatibilis SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP Module / db
Részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt műszaki leírás és annak mellékletét képező egységártáblázat tartalmaz.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása, valamennyi termék vonatkozásában (minimum 0 hónap, max. 24 hónap) csak egész hónap ajánlható meg  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A nettó ajánlati ár értékelési szempont esetében az árnak valamennyi, az eszközök leszállításával kapcsolatos költséget is tartalmaznia kell. Az értékelési szempontra adott ajánlati árat a műszaki dokumentáció mellékleteként kiadott egységárjegyzék "nettó ajánlati ár összesen" cellával összhangban kell meghatározni a felolvasólapon.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13920 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Társasági hálózati eszközök fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72775444
Postai cím: Puskás Tivadar Út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@snt.hu
Telefon: +36 13718000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13718001
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11779177244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72775444
Postai cím: Puskás Tivadar Út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11779177244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges