Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/191
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.03.
Iktatószám:18936/2019
CPV Kód:72250000-2
Ajánlatkérő:Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő 1054 Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti székhelyén, továbbá Ajánlatkérő további 3 – Budapest közigazgatási területén lévő – külső helyszínén (1097 Budapest, Illatos út 23/a, 1161 Budapest, Pálya utca 27., 1107 Budapest, Szárnyas utca 3.). Ezen túl Vállalkozónak a saját telephelyén Hot-line és Help-Desk szolgálatot kell üzemeltetnie
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85122565
Postai cím: Akadémia Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozterulet-felugyelet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ügyviteli IT rendszer üzemeltetése, karbantarása
Hivatkozási szám: EKR000968632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerzés tárgya Ajánlatkérő (FÖRI) ügyviteli informatikai rendszer központi elemeinek és perifériáinak üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása, ezen belül a FÖRI számítógép hálózatának szerver-, szoftver szintű üzemeltetési szolgáltatása és szoftverkarbantartása, valamint a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ (FÜIK) kiemelt támogatása 24 hónap határozott időtartamra. Az eszközpark a központban és a telephelyeken összesen jelenleg mintegy 250 darab számítógépből (asztali számítógépek, laptopok, táblagépek), valamint különböző perifériákból (videó fal monitorok, nyomtatók, lapolvasók) tevődik össze, melyeket szerver együttes szolgál ki. A számítástechnikai felhasználók száma a központban és a külső helyszíneken jelenleg kb. 220 fő. A szerződés hatálya alatt a havidíj átalánydíjas, amelyet a jelenlegi felhasználó és számítógép mennyiségre, valamint az esetleges +/- 15% mennyiségi eltérésre figyelemmel kell megadni. Ajánlattevő feladata a Rendszergazdai szolgáltatások ellátása a Műszaki leírásban részletezett szerverek és meghatározott alkalmazások esetében, a Műszaki leírásban részletezett előírások szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ügyviteli IT rendszer üzemeltetése, karbantarása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő 1054 Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti székhelyén, továbbá Ajánlatkérő további 3 – Budapest közigazgatási területén lévő – külső helyszínén (1097 Budapest, Illatos út 23/a, 1161 Budapest, Pálya utca 27., 1107 Budapest, Szárnyas utca 3.). Ezen túl Vállalkozónak a saját telephelyén Hot-line és Help-Desk szolgálatot kell üzemeltetnie
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés tárgya Ajánlatkérő (FÖRI) ügyviteli informatikai rendszer központi elemeinek és perifériáinak üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása, ezen belül a FÖRI számítógép hálózatának szerver-, szoftver szintű üzemeltetési szolgáltatása és szoftverkarbantartása, valamint a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ (FÜIK) kiemelt támogatása. Az eszközpark a központban és a telephelyeken összesen jelenleg mintegy 250 darab számítógépből (asztali számítógépek, laptopok, táblagépek), valamint különböző perifériákból (videó fal monitorok, nyomtatók, lapolvasók) tevődik össze, melyeket szerver együttes szolgál ki. A számítástechnikai felhasználók száma a központban és a külső helyszíneken jelenleg kb. 220 fő. A szerződés hatálya alatt a havidíj átalánydíjas, amelyet a jelenlegi felhasználó és számítógép mennyiségre, valamint az esetleges +/- 15% mennyiségi eltérésre figyelemmel kell megadni. Ajánlattevő feladata a Rendszergazdai szolgáltatások ellátása a Műszaki leírásban részletezett szerverek és meghatározott alkalmazások esetében. Szerverek általános hardver- és szoftverkarbantartása tekintetében • alapszintű javítási szolgáltatások Ajánlatkérő alkatrészkészletéből, melyek nem terjednek ki a garanciális és speciális szakértelmet igénylő hardver eszközökre; • probléma-, kapacitás- és változtatás menedzsment; • adatintegritás körébe tartozó állomány- és adathordozó karbantartás, sérült adatállományok visszaállítása a központi adattáról rendszerek szintjén; • meghatározott adatállományok frissítése; • üzemeléssel kapcsolatos hálózatmenedzsment szolgáltatások; • nyilvántartások vezetése; • informatikai konzultációs szolgáltatás; • időszakos helyszíni támogatás (Heti 6 órában, hetente legfeljebb két alkalommal, 1 fő kihelyezett rendszermérnöki támogatás) biztosítása az Ajánlatkérő központi épületében, vagy a hivatalos telephelyein. Az Ajánlattevő köteles biztosítani: • az Ajánlatkérő szerver számítástechnikai berendezéseinek folyamatos üzemképes állapotát; • a felhasználói gépek helyi hálózati csatlakoztatását; • a központi szolgáltatások rendelkezésre állásának biztosítását az asztali rendszerek szempontjából. Ennek a kötelezettségnek nem kell
kiterjednie a harmadik fél által szolgáltatott tevékenység rendelkezésre állásának biztosítására. Az Ajánlattevő szerver oldali feladatai:
• a számítástechnikai eszközök üzembe helyezése, az Ajánlatkérő által meghatározott operációs rendszer telepítése, konfigurálása, a szoftverfrissítések telepítése; • Ajánlatkérő által meghatározott szoftverek telepítése, konfigurálása; • Ajánlatkérő által meghatározott perifériák telepítése, illesztése és konfigurálása. (Ajánlatkérő a cserekészülékeket, valamint a helyi hálózat rendelkezésre állását biztosítja.) Ajánlattevőnek a saját telephelyén Hot-line és Help-Desk szolgálatot kell üzemeltetnie, melynek segítségével oldja meg a probléma-, kapacitás- és változtatás menedzsment működtetését, nyilvántartását. A hibabejelentés jelenleg az Informatikai Biztonsági Szabályzatban kialakított protokollok alapján történik. Ajánlattevő munkaidőben elérési lehetőséget (városi vonalon hívhatót) biztosít az Ajánlattevő működő Help-Desk szolgálatánál az azonnali telefonos segítségnyújtási, hibafelvételi feladatok ellátására. Ajánlatkérő elektronikus (számítógép hálózat, email elérés, adatbázis-állománytároló terület) elérési lehetőséget biztosít az Ajánlattevő szakemberei számára. A Hot-line és Help-Desk szolgálat feladata hibabehatárolás, hibafelvétel, azonnali segítségnyújtás, a szolgáltatással foglalkozó szakember(ek) feladatkiosztásának koordinálása, a tevékenységek dokumentálásának, eszközök és résztvevők nyilvántartásának vezetése, statisztikai kimutatások készítése, a javítások, karbantartások, eszközmozgatások elektronikus és papíralapú dokumentálásának vezetése. A Hot-line és Help-Desk szolgálatot munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00h és 16.30h között, pénteken 8.00h és 14.00h között kell biztosítani, illetve a fenti időszakon kívül elérhető ügyeletet kell biztosítani.
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell Minőségirányítási Rendszerrel és a feladatai teljesítését ezen belül köteles végezni. A Fővárosi
Ügyeleti és Információs Központ (FÜIK) kiemelt támogatása A 7 x 24 x 365 munkarendben folyamatos szolgálatot ellátó Fővárosi
Ügyeleti és Információs Központ (FÜIK) számára napi és havi szinten az Ajánlattevő ajánlatában a teljes rendszerre vállalt, de
minimálisan 93%-os szinten kell – a Műszaki leírásban részletezettek szerinti - rendelkezésre állást biztosítani a működésükhöz
elengedhetetlenül fontos tevékenységük végzéséhez, azzal a megszorítással, hogy egyes szolgáltatások kiemelt elvárásait ezen a rendelkezésre állási mutatón belül biztosítani kell. További részletek a Műszaki leírásban kerülnek megadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az informatikai rendszerek üzemeltetésére vonatkozóan vállalt rendelkezésre állás (min. 93 %, max. 98%, előny a magasabb érték) 10
2 3.1. Vállalt reakció idő azonnali (kritikus) hiba esetén (min. 10 perc, max. 30 perc, előny a kisebb érték) 5
3 3.2. Vállalt reakció idő sürgős hiba esetén (min. 30 perc, max. 60 perc, előny a kisebb érték) 5
4 3.3. Vállalt reakció idő normál hiba esetén (min. 1 munkanap, max. 3 munkanap, előny a kisebb érték) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó Ajánlati ár (nettó HUF/hónap) Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5. pontban: Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szerint. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Értékelés módszere: Az 1., 3.1.-3.3. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) VI. 1. sz. melléklet szerinti fordított arányosítás szerint, 2. részszempont esetében: Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. További részletek a Dokumentációban találhatók.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: ügyviteli IT rendszer üzemeltetése, karbantarása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. A Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Fentiek figyelembevételével a bontáskor ismertetett fedezet összege nettó 30.240.000 Ft a szerződés tervezett 24 hónapos időtartamára. A benyújtott ajánlatok mindegyike a rendelkezésre álló fedezetnél magasabb összegű ajánlatot tartalmazott a 24 hónapra vetítve, ezért Ajánlatkérő az eljárást az ajánlatok elbírálása és értékelése nélkül eredménytelenné nyilvánítja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76190775
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13978798241

Hivatalos név: Eurotel-21 Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23614440
Postai cím: Damjanich Utca 11-15. 15. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12002951242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges