Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/200
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.16.
Iktatószám:19697/2019
CPV Kód:31120000-3;31154000-0;50000000-5
Ajánlatkérő:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:1.:ZáhonyKHAH - ZáhonyHRK; BeregsurányHRK; CsengersimaKHAH - CsengerHRK; BarabásKHAH - LónyaKHAH - BarabásHRK;TiszabecsKHAH - KölcseHRK; VállajKHAH - NyírbátorHRK;4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BPS Business Power Systems Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23362912
Postai cím: Bujtos Utca 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mezeiné dr Pápai Tünde
Telefon: +36 42524600
E-mail: papait@szabolcs.police.hu
Fax: +36 42524666
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szünetmentes berendezések (UPS-ek) és aggregátorok
Hivatkozási szám: EKR000249232019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31120000-3
További tárgyak:31154000-0
50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész esetében: Ajánlatkérő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság különböző határátkelőhelyeinek és határrendészeti kirendeltségeinek szünetmentes áramellátó rendszereinek fejlesztése érdekében 14 db UPS berendezés beszerzését tervezi (6 db 1/1 fázisú 10 kVA-os; 4 db 3/3 fázisú 10 kVA-os és 4 db 3/3 fázisú 20 kVA teljesítményű UPS) Nyertes Ajánlattevőnek a megajánlott 14 darab szünetmentes berendezésre – darabonként - minimum 36 hónapos jótállást kell vállalnia! Nyertes Ajánlattevő a 14 db szünetmentes berendezésre a beüzemelést követően 36 hónapig (3 évig), évente egy alkalommal köteles teljes körű karbantartási szolgáltatást nyújtani. A karbantartási kötelezettség tekintetében Eladó köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges alkatrészcseréket térítésmentesen biztosítani. A karbantartási szolgáltatás ellenértékét a megajánlott ajánlati árnak tartalmaznia kell! Nyertes Ajánlattevőnek a kezelő, üzemeltető személyzet részére minimum 2 órás oktatást kell tartania. Oktatás helyszíne: Nyírbátor HRK 4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2-4.  Nyertes ajánlattevőnek heti 7x24 órás, folyamatos telefonos ügyfélszolgálattal kell rendelkeznie, melyen Ajánlatkérő az esetleges jótállással, garanciális javítással érintett hibáit a nap bármely szakaszában bejelentheti; Nyertes ajánlattevőnek kötelezettsége az igazolható hibabejelentéstől számított 24 munkaórán belül megkezdenie a hibaelhárítást.
2. rész esetében: Ajánlatkérő a határátkelőhelyek és határrendészeti kirendeltségek hálózati feszültségeinek kimaradása esetén a szükséges és folyamatos áramellátás biztosítása érdekében 2 db utánfutóra szerelt, dízel üzemű aggregátort kíván beszerezni adásvételi szerződés keretében. A beszerezni kívánt aggregátoroknak – egyenként - 3 fázisúnak, legalább 40 kVA teljesítményűnek és 50 Hz frekvenciájúnak kell lennie.Ajánlattevőnek a megajánlott eszközökre – darabonként -minimum 36 hónapos jótállást kell vállalnia! Nyertes Ajánlattevő az eszközök leszállítását követően 36 hónapig(3 évig), évente egy alkalommal köteles teljes körű karbantartási szolgáltatást nyújtani. A karbantartási kötelezettség tekintetében Eladó köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges alkatrészcseréket térítésmentesen biztosítani. A karbantartási szolgáltatás ellenértékét a megajánlott ajánlati árnak tartalmaznia kell!! Az utánfutókat a műszaki leírásban szerepeltetett paraméterekkel, forgalomba helyezve, érvényes műszaki vizsgával kell leszállítani Ajánlatkérő telephelyére. Nyertes ajánlattevőnek heti 7x24 órás, folyamatos telefonos ügyfélszolgálattal kell rendelkeznie, melyen Ajánlatkérő az esetleges jótállással és garanciális hibajavítással kapcsolatban felmerülő hibáit a nap bármely szakaszában bejelentheti; Nyertes ajánlattevőnek kötelezettsége az igazolható hibabejelentéstől számított 24 munkaórán belül– amennyiben az hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik úgy az azt követő munkanapon - belül megkezdenie a hibaelhárítást.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 65395000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: UPS-ek beszerzése, beüzemelése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31154000-0
További tárgyak:50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 1.:ZáhonyKHAH - ZáhonyHRK; BeregsurányHRK; CsengersimaKHAH - CsengerHRK; BarabásKHAH - LónyaKHAH - BarabásHRK;TiszabecsKHAH - KölcseHRK; VállajKHAH - NyírbátorHRK
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság különböző határátkelőhelyeinek és határrendészeti kirendeltségeinek szünetmentes áramellátó rendszereinek fejlesztése érdekében 14 db UPS berendezés beszerzését tervezi (6 db 1/1 fázisú 10 kVA-os; 4 db 3/3 fázisú 10 kVA-os és 4 db 3/3 fázisú 20 kVA teljesítményű UPS) Nyertes Ajánlattevőnek a megajánlott 14 darab szünetmentes berendezésre – darabonként - minimum 36 hónapos jótállást kell vállalnia! Nyertes Ajánlattevő a 14 db szünetmentes berendezésre a beüzemelést követően 36 hónapig (3 évig), évente egy alkalommal köteles teljes körű karbantartási szolgáltatást nyújtani. A karbantartási kötelezettség tekintetében Eladó köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges alkatrészcseréket térítésmentesen biztosítani. A karbantartási szolgáltatás ellenértékét a megajánlott ajánlati árnak tartalmaznia kell! Nyertes Ajánlattevőnek a kezelő, üzemeltető személyzet részére minimum 2 órás oktatást kell tartania. Oktatás helyszíne: Nyírbátor HRK 4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2-4. Nyertes ajánlattevőnek heti 7x24 órás, folyamatos telefonos ügyfélszolgálattal kell rendelkeznie, melyen Ajánlatkérő az esetleges jótállással, garanciális javítással érintett hibáit a nap bármely szakaszában bejelentheti; Nyertes ajánlattevőnek kötelezettsége az igazolható hibabejelentéstől számított 24 munkaórán belül– amennyiben az hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik úgy az azt követő munkanapon - belül megkezdenie a hibaelhárítást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az UPS berendezések akkumulátorainak - az Ajánlatkérő által minimálisan előírt 5 éves várható élettartamon felül - gyártói adatlappal igazolt várható élettartama (0-5 év) 10
2 Ajánlattevő által az UPS berendezésekre megajánlott - az Ajánlatkérő által minimálisan előírt 36 hónapon felül vállalt – „többlet” jótállás hónapokban (0-24) hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – A 14 db UPS berendezés Mindösszesen nettó ára (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az eszközök szállításának, telepítésének, üzembe h.-nek határideje a szerződéskötéstől szám. 90 nap. A karbantartási szolg. vonatkozásában a szerz. időtartama az üzembe hely. napjától számított 36 hónap. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek. e)-t.Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontsz. alsó-felső határa:0-10

II.2.1)
Elnevezés: Utánfutóra szerelt aggregátorok beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31120000-3
További tárgyak:50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Ajánlatkérő a határátkelőhelyek és határrendészeti kirendeltségek hálózati feszültségeinek kimaradása esetén a szükséges és folyamatos áramellátás biztosítása érdekében 2 db utánfutóra szerelt, dízel üzemű aggregátort kíván beszerezni adásvételi szerződés keretében. A beszerezni kívánt aggregátoroknak – egyenként - 3 fázisúnak, legalább 40 kVA teljesítményűnek és 50 Hz frekvenciájúnak kell lennie. Ajánlattevőnek a megajánlott eszközökre – darabonként -minimum 36 hónapos jótállást kell vállalnia! Nyertes Ajánlattevő az eszközök leszállítását követően 36 hónapig(3 évig), évente egy alkalommal köteles szükséges és teljes körű karbantartási szolgáltatást nyújtani. A karbantartási kötelezettség tekintetében Eladó köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges alkatrészcseréket térítésmentesen biztosítani. A karbantartási szolgáltatás ellenértékét a megajánlott ajánlati árnak tartalmaznia kell!! Az utánfutókat a műszaki leírásban szerepeltetett paraméterekkel, forgalomba helyezve, érvényes műszaki vizsgával kell leszállítani Ajánlatkérő telephelyére. Nyertes ajánlattevőnek heti 7x24 órás, folyamatos telefonos ügyfélszolgálattal kell rendelkeznie, melyen Ajánlatkérő az esetleges jótállással és garanciális hibajavítással kapcsolatban felmerülő hibáit a nap bármely szakaszában bejelentheti; Nyertes ajánlattevőnek kötelezettsége az igazolható hibabejelentéstől számított 24 munkaórán belül– amennyiben az hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik úgy az azt követő munkanapon - belül megkezdenie a hibaelhárítást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő által az aggregátorokra megajánlott -az Ajánlatkérő által minimálisan előírt 36 hónapon felül vállalt – „többlet” jótállás hónapokban (0-24) hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az aggregátorok szállítási határideje a szerződéskötéstől számított 30 nap. A karbantartási szolgáltatás vonatkozásában a szerződés időtartama a szállítás napjától számított 36 hónap. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:0-10.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: UPS-ek beszerzése, beüzemelése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BPS Business Power Systems Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33190044
Postai cím: Szilas Utca 10.
Város: Nagytarcsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2142
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.szabo@bps.hu
Telefon: +36 208235533
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10659739213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39987400
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54950000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Logsol Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27793736
Postai cím: Hunyadi János Út 162
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12742365243

Hivatalos név: BPS Business Power Systems Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33190044
Postai cím: Szilas Utca 10.
Város: Nagytarcsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10659739213

Hivatalos név: EXTOR Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37052700
Postai cím: Gyár Utca 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12518700213

Hivatalos név: SOS UPS AMBULANCIA International Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43610976
Postai cím: Angyalföldi U. 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11825948241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. rész (15000-152/3-83/2019. szerz.) Rész száma: 2 Elnevezés: Utánfutóra szerelt aggregátorok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21266834
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13978774241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11564600
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10445000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, 2.részre vonatkozó szerződéssel kapcsolatban a karbantartási munkálatokkal összefüggésben, azok során kíván igénybe venni Eladó alvállalkozót.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21266834
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13978774241

Hivatalos név: Logsol Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27793736
Postai cím: Hunyadi János Út 162
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12742365243

Hivatalos név: EXTOR Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37052700
Postai cím: Gyár Utca 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12518700213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges