Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/208
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.29.
Iktatószám:20836/2019
CPV Kód:42961400-4
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, Magyarország (1088 Szabó Ervin tér 2. I. emelet és 1085 Baross utca 22. 6. és 7. emelet)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://budapestkozut.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés diszpécseri megjelenítő fal és hozzá kapcsolódó rendszerelemek vonatkozásában
Hivatkozási szám: EKR000451282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42961400-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés
A projekt keretében Ajánlatkérő Szabó Ervin téri telephelyén a meglévő diszpécseri falat el kell bontani és annak helyére új megjelenítőt kell szállítani és telepíteni, a hozzá kapcsolódó egyéb építési és kábelezési munkákat is beleértve, valamint a Baross utcai telephelyén két helyszínen (6. emelet forgalomtechnikai kezelői iroda és 7. emelet forgalomtechnikai kezelő mérnökségvezetői iroda) új kijelzőket és hozzájuk kapcsolódó munkaállomásokat kell szállítani és telepíteni.
Szabó Ervin téri telephelyen elvégzendő feladatok röviden:
- nyertes Ajánlattevő feladata a meglévő diszpécseri fal és a hozzákapcsolódó vezérlő bontása, és épületen belüli elszállítása;
- a bontást követően a hiányzó falrészlet pótlása;
- az új diszpécseri megjelenítő falhoz szükséges tartószerkezet építése;
- az új diszpécseri megjelenítő fal és a hozzá kapcsolódó egyéb rendszerelemek (pl vezérlő) szállítása és telepítése az alábbi általános funkcionális követelmények szerint:
- Az infrastruktúra cseréjével egy 3x4 panelből álló, homogén megjelenítő felületet szükséges létrehozni.
- A kijelzővel szemben elvárt 7/24 üzem alkalmazhatósága.
- A kijelzővel szemben elvárt felbontás full HD (1920 x 1080 képpont) / panel.
- A beszerzésre kerülő vezérlővel szembeni elvárás 8 munkaállomás mint bemenet kezelése, és lehetőség a későbbi bővítésre 12 bemenetig.
- A videófal vezérlése (layoutok váltása, képek kiküldése stb.) a diszpécseri munkaállomásokra telepített kezelői felület (alkalmazás) használatával legyen lehetséges.
- Elvárt a videófal fényerejének automatizált vagy felhasználói felületen keresztül egységesen történő állíthatósága, gondolva a nappali és éjszakai üzemmódokra.
Baross utcai telephelyen elvégzendő feladatok röviden:
- nyertes Ajánlattevő feladata két helyszínen egy-egy, a Szabó Ervin téri diszpécseri központban telepített panelekkel megegyező kijelző, a hozzá kapcsolódó munkaállomás, valamint tartószerkezet szállítása és telepítése. A telepített rendszereknek alkalmasnak kell lennie a Szabó Ervin téri monitorképek fogadására és helyi megjelenítésére.
A feladat részét képezi a megvalósításhoz kapcsolódó teljes építési- és elektromos szerelési munkák kivitelezése (beleértve a kapcsolódó jegyzőkönyvek, egyéb dokumentációk elkészítését), valamint a teljes újonnan kiépített rendszer dokumentált próbaüzemének lefolytatása is.
Ajánlattevő a szerződés keretében elvégzi az operátori alkalmazás oktatását Ajánlatkérő telephelyén (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2.), Ajánlatkérővel egyeztetett tematika szerint magyar nyelven, legfeljebb 15 fő részére a szakszerű kezeléshez és üzemeltetéshez szükséges mélységben.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki tartalomra vonatkozó valamennyi rendelkezés az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező műszaki leírásból ismerhető meg.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34740000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés - diszpécseri infrastruktúra
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51310000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Magyarország (1088 Szabó Ervin tér 2. I. emelet és 1085 Baross utca 22. 6. és 7. emelet)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.1.4) pontból.
Szabó Ervin téri telephelyen elvégzendő feladatok röviden:
- nyertes Ajánlattevő feladata a meglévő diszpécseri fal és a hozzákapcsolódó vezérlő bontása, és épületen belüli elszállítása;
- a bontást követően a hiányzó falrészlet pótlása;
- az új diszpécseri megjelenítő falhoz szükséges tartószerkezet építése;
- az új diszpécseri megjelenítő fal és a hozzá kapcsolódó egyéb rendszerelemek (pl vezérlő) szállítása és telepítése az alábbi általános funkcionális követelmények szerint:
- Az infrastruktúra cseréjével egy 3x4 panelből álló, homogén megjelenítő felületet szükséges létrehozni.
- A kijelzővel szemben elvárt 7/24 üzem alkalmazhatósága.
- A kijelzővel szemben elvárt felbontás full HD (1920 x 1080 képpont) / panel.
- A beszerzésre kerülő vezérlővel szembeni elvárás 8 munkaállomás mint bemenet kezelése, és lehetőség a későbbi bővítésre 12 bemenetig.
- A videófal vezérlése (layoutok váltása, képek kiküldése stb.) a diszpécseri munkaállomásokra telepített kezelői felület (alkalmazás) használatával legyen lehetséges.
- Elvárt a videófal fényerejének automatizált vagy felhasználói felületen keresztül egységesen történő állíthatósága, gondolva a nappali és éjszakai üzemmódokra.
Baross utcai telephelyen elvégzendő feladatok röviden:
- nyertes Ajánlattevő feladata két helyszínen egy-egy, a Szabó Ervin téri diszpécseri központban telepített panelekkel megegyező kijelző, a hozzá kapcsolódó munkaállomás, valamint tartószerkezet szállítása és telepítése. A telepített rendszereknek alkalmasnak kell lennie a Szabó Ervin téri monitorképek fogadására és helyi megjelenítésére.
A feladat részét képezi a megvalósításhoz kapcsolódó teljes építési- és elektromos szerelési munkák kivitelezése (beleértve a kapcsolódó jegyzőkönyvek, egyéb dokumentációk elkészítését), valamint a teljes újonnan kiépített rendszer dokumentált próbaüzemének lefolytatása is.
Ajánlattevő a szerződés keretében elvégzi az operátori alkalmazás oktatását Ajánlatkérő telephelyén (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2.), Ajánlatkérővel egyeztetett tematika szerint magyar nyelven, legfeljebb 15 fő részére a szakszerű kezeléshez és üzemeltetéshez szükséges mélységben.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki tartalomra vonatkozó valamennyi rendelkezés az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező műszaki leírásból ismerhető meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A minimálisan megkövetelt jótállás (24 hónap) időtartamát meghaladó mértékű többlet jótállás időtartama (hónap) 20
2 Vételárra vonatkozó fizetési határidő (naptári nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2015-HU-TM-0358-W
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adásvételi szerződés - diszpécseri infrastruktúra
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73153227
Postai cím: Röppentyű Utca 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@mikropo.hu
Telefon: +36 12363100
Internetcím(ek): (URL) www.mikropo.hu
Fax: +36 12363151
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12025897241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34740000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73153227
Postai cím: Röppentyű Utca 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12025897241

Hivatalos név: Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50883350
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11809360242

Hivatalos név: Avian Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23010651
Postai cím: Peterdy Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10879023242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Eljárás ajánlattevőinek neve, székhelye, adószáma:
1. számú ajánlattevő:
MIKROPO Vizuáltechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű u. 60.
adószáma: 12025897-2-41
2. számú ajánlattevő:
BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft. - Quantegra Kft.
BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft. székhelye: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft. adószáma: 11809360-2-42
Quantegra Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Quantegra Kft. székhelye: 1184 Budapest, Gyöngyvirág utca 24/D.
Quantegra Kft. adószáma: 13876706-2-43
3. számú ajánlattevő:
Avian Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1071 Budapest, Peterdy u. 15.
adószáma: 10879023-2-42
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges