Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:21145/2019
CPV Kód:44611000-6
Ajánlatkérő:Juhászvin Kft.
Teljesítés helye:3394 Egerszalók, Posta út 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Faddikorr Tartálygyártó, Fémfelszóró és Gépgyártó-Javító Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ital nagykereskedelme
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Juhászvin Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48656423
Postai cím: Széchenyi István Út 79
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Ádám
Telefon: +36 202151608
E-mail: juhaszvin@upcmail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ital nagykereskedelme
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tartályok beszerzése a JUHÁSZVIN Termelő, Keresked
Hivatkozási szám: EKR001171372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44611000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
10 db 300 hl-es fehérbor erjesztő tartály
• Űrtartalom: 30.000 liter / 300 hektoliter
• Átmérő: 2.350 mm
• Palást magasság: 7.500 mm Lv2,5+3mm
• Tető kúpossága: 15°; 315 mm Lv2,5mm
• Fenék kúpossága: 20°; 428 mm Lv3mm
• Láb magassága: 700 mm
• Teljes magasság: ~8.790 mm
• Anyag: WNr.1.4301 (KO33) garantált minőségű acél
1 db 300 hl-es hidegkezelő tartály
• hőszigetelt
• Űrtartalom: 30.000 liter / 300 hektoliter
• Átmérő: 2250/2460 mm
• Palást magasság: 7500 mm Lv2,5-3mm
• Tető kúpossága: 15°; 301 mm Lv2,5mm
• Fenék ferdesége: 5%; 113 mm Lv3mm
• Teljes magasság: ~7950 mm
• Anyag: WNr.1.4301 (KO33) garantált minőségű acél
2 db 300 hl-es fehérbor erjesztő tartály – fenéken álló
• Űrtartalom: 30.000 liter / 300 hektoliter
• Átmérő: 2250 mm
• Palást magassága: 7500 mm Lv2,5-3mm
• Tető kúpossága: 15°; 301 mm Lv2,5mm
• Fenék ferdesége: 5%; 113 mm Lv3mm
• Teljes magasság: ~7950 mm
• Anyag: WNr.1.4301 (KO33) garantált minőségű acél
1 db kezelőjárda 300 hl-es tartályokhoz
• Szélessége: 1000 mm
• Mennyiség: 17+10 m kezelőjárda + 1 db alátámasztási oszlop
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a berendezések beszerzése és a teljesítés helyére történő leszállítása.
Ajánlattevőnek szükséges megjelölnie a Szakmai Ajánlatában a megajánlott termék(ek) származási helyét, valamint a megajánlott termék(ek) gyártóját és konkrét típus megjelölését.
Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű megajánlást is a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 75320000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tartályok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44611000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3394 Egerszalók, Posta út 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
10 db 300 hl-es fehérbor erjesztő tartály
• Űrtartalom: 30.000 liter / 300 hektoliter
• Átmérő: 2.350 mm
• Palást magasság: 7.500 mm Lv2,5+3mm
• Tető kúpossága: 15°; 315 mm Lv2,5mm
• Fenék kúpossága: 20°; 428 mm Lv3mm
• Láb magassága: 700 mm
• Teljes magasság: ~8.790 mm
• Anyag: WNr.1.4301 (KO33) garantált minőségű acél
1 db 300 hl-es hidegkezelő tartály
• hőszigetelt
• Űrtartalom: 30.000 liter / 300 hektoliter
• Átmérő: 2250/2460 mm
• Palást magasság: 7500 mm Lv2,5-3mm
• Tető kúpossága: 15°; 301 mm Lv2,5mm
• Fenék ferdesége: 5%; 113 mm Lv3mm
• Teljes magasság: ~7950 mm
• Anyag: WNr.1.4301 (KO33) garantált minőségű acél
2 db 300 hl-es fehérbor erjesztő tartály – fenéken álló
• Űrtartalom: 30.000 liter / 300 hektoliter
• Átmérő: 2250 mm
• Palást magassága: 7500 mm Lv2,5-3mm
• Tető kúpossága: 15°; 301 mm Lv2,5mm
• Fenék ferdesége: 5%; 113 mm Lv3mm
• Teljes magasság: ~7950 mm
• Anyag: WNr.1.4301 (KO33) garantált minőségű acél
1 db kezelőjárda 300 hl-es tartályokhoz
• Szélessége: 1000 mm
• Mennyiség: 17+10 m kezelőjárda + 1 db alátámasztási oszlop
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a berendezések beszerzése és a teljesítés helyére történő leszállítása.
Ajánlattevőnek szükséges megjelölnie a Szakmai Ajánlatában a megajánlott termék(ek) származási helyét, valamint a megajánlott termék(ek) gyártóját és konkrét típus megjelölését.
Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű megajánlást is a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama (hónap, a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)  10
2 3. Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra, legkedvezőbb 24 óra, legkedvezőtlenebb 72 óra)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.1-4.2.2-18
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen szerződés a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését, Vállalkozó nyertes ajánlattevőként történő kihirdetését követően a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett a finanszírozás érdekében benyújtott pályázat alapján, a teljes pályázati összeg tekintetében kötött Támogatási Szerződés hatályba lépése napján lép hatályba. Ajánlatkérő egyoldalúan dönthet úgy, hogy a hatályba lépés napját a Támogatási Szerződés hatályba lépésének napjánál korábbi dátumban határozza meg.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
A Felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési határidő a teljesítés véghatáridejét jelöli. A beszerzendő eszközök leszállítása szakaszosan kell, hogy történjen. Az egyes részteljesítésekhez kapcsolódó mennyiségek és részteljesítési határidők az alábbiak szerint alakulnak:
• 5 db 300 hl-es fehérbor erjesztő tartály: a szerződés hatályba lépésének napjától számított 2 hónap
• 1 db 300 hl-es Hidegkezelő tartály és 2 db fenéken álló 300 hl-es fehérbor erjesztő tartály: a szerződés hatályba lépésének napjától számított 4 hónap
• 5 db 300 hl-es fehérbor erjesztő tartály és az 1 db 300 hl-es tartályokhoz tartozó kezelőjárda: a szerződés hatályba lépésének napjától számított 6 hónap

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tartályok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Faddikorr Tartálygyártó, Fémfelszóró és Gépgyártó-Javító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44996992
Postai cím: IV. körzet 27
Város: Kunfehértó
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6413
Ország: Magyarország
E-mail: jr.janos.faddi@faddikorr.onmicrosoft.com
Telefon: +36 77507588
Internetcím(ek): (URL) www.faddikorrkft.hu
Fax: +36 77507589
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424059203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75320000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Faddikorr Tartálygyártó, Fémfelszóró és Gépgyártó-Javító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44996992
Postai cím: IV. körzet 27
Város: Kunfehértó
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6413
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424059203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges