Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/226
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.25.
Iktatószám:22533/2019
CPV Kód:48460000-0
Ajánlatkérő:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság;Észak - dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:Közös ajánlatkérők székhelyén azzal a kikötéssel, hogy Vevők által biztosított távoli elérésű számítógépekre történő installálással, beüzemeléssel történik a teljesítés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DHI Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://vit.bme.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83925612
Postai cím: Vörösmarty Utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyuduvizig.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Észak - dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47278905
Postai cím: Árpád Út 28-32
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eduvizig.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Központi és alközponti alapszoftverek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000441962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48460000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közös ajánlatkérők jelen beszerzés keretében az alábbi - összesen 8 db - szoftverlicenszek beszerzését valósítják meg adásvételi szerződés keretében: I. Előrejelző rendszert üzemeltető szoftverek: - 1D hidrodinamikai modellező szoftver, 3 db licensz (2 db NYUDUVIZIG, 1 db ÉDUVIZIG) (Folyóhálózatok vízszintjeinek és vízhozamainak szimulációjára alkalmas 1D hidrodinamikai modell és az azt magában foglaló szoftver) - Előrejelző keretrendszer alapszoftver, 3 db licensz (2 db NYUDUVIZIG, 1 db ÉDUVIZIG) (Az 1D hidrodinamikai modell és a HEC-RAS 5.0 elöntésmodell operatív futtatására és az előrejelzések webes közzétételére alkalmas keretrendszer alapszoftvere) II. Modellfejlesztést támogató szoftverek: - 1D hidrodinamikai modellező szoftver, 1 db (BME) (Folyóhálózatok vízszintjeinek és vízhozamainak szimulációjára alkalmas 1D hidrodinamikai modell és az azt magában foglaló szoftver) - 2D hidrodinamikai modellező szoftver, 1 db (BME) (Szabad felszínű áramlások szimulációjára alkalmas 2D hidrodinamikai modell és az azt magában foglaló szoftver) A beszerzés tárgyát képezi a 12 hónapos fejlesztői és ügyfélszolgálati támogatás biztosítása is. További részletes feltételeket az Ajánlattételi dokumentáció tartalmaz.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32073798 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Központi és alközponti alapszoftverek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48460000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU221,HU222 A teljesítés helye: Közös ajánlatkérők székhelyén azzal a kikötéssel, hogy Vevők által biztosított távoli elérésű számítógépekre történő installálással, beüzemeléssel történik a teljesítés
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közös ajánlatkérők jelen beszerzés keretében az alábbi - összesen 8 db - szoftverlicenszek beszerzését valósítják meg adásvételi szerződés keretében: I. Előrejelző rendszert üzemeltető szoftverek: - 1D hidrodinamikai modellező szoftver, 3 db licensz (2 db NYUDUVIZIG, 1 db ÉDUVIZIG) (Folyóhálózatok vízszintjeinek és vízhozamainak szimulációjára alkalmas 1D hidrodinamikai modell és az azt magában foglaló szoftver) - Előrejelző keretrendszer alapszoftver, 3 db licensz (2 db NYUDUVIZIG, 1 db ÉDUVIZIG) (Az 1D hidrodinamikai modell és a HEC-RAS 5.0 elöntésmodell operatív futtatására és az előrejelzések webes közzétételére alkalmas keretrendszer alapszoftvere) II. Modellfejlesztést támogató szoftverek: - 1D hidrodinamikai modellező szoftver, 1 db (BME) (Folyóhálózatok vízszintjeinek és vízhozamainak szimulációjára alkalmas 1D hidrodinamikai modell és az azt magában foglaló szoftver) - 2D hidrodinamikai modellező szoftver, 1 db (BME) (Szabad felszínű áramlások szimulációjára alkalmas 2D hidrodinamikai modell és az azt magában foglaló szoftver) A beszerzés tárgyát képezi a 12 hónapos fejlesztői és ügyfélszolgálati támogatás biztosítása is. További részletes feltételeket az Ajánlattételi dokumentáció tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. az előrejelző keretrendszer alapszoftver legalább háromszintű (adminisztrátori, szakértői és nyilvános) hozzáférési jogosultságot biztosít a webes felhasználói felülethez (Igen/Nem, előny ha Igen 10
2 2.2. az előrejelző keretrendszer alapszoftver az adatasszimilációs módszerek legalább egyikét tudja: (1)optimális interpoláció, (2)Kálmán-szűrő, (3)variációs asszimiláció. (Igen/Nem, előny az igen) 10
3 2.3. Az 1D modell, a 2D modell és az előrejelző keretrendszer alapszoftver egyaránt képes MIKE DFS0 formátumú idősorok érdemi adatvesztés nélküli olvasására és írására (Igen/Nem, előny ha Igen) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár(HUF/teljes menny.) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Interreg V-A ATHU31-Raab Flood4cast
II.2.9) További információ:
Értékelés módszere: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti legjobb ár-érték arány alapján. Valamennyi alszempont esetén az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2.1.-2.3. értékelési szempont: Pontozás módszerét alkalmazza. További részletek a Dokumentációban.
A II.1.5. és II.2.7. ponthoz: A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépését követően értendő tekintettel a feltételes közbeszerzési eljárásra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Központi és alközponti alapszoftverek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DHI Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37239620
Postai cím: Tüzér Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: office@dhi.hu
Telefon: +36 17891645
Internetcím(ek): (URL) www.dhi.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14848137241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31700000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32073798
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DHI Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37239620
Postai cím: Tüzér Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14848137241

Hivatalos név: Jakab és Társai Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72390683
Postai cím: Jászóvár U. 32.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11279275213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Érvénytelen ajánlat: Jakab és Társai Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, (Adószám: 11279275213, székhely: 2100 Gödöllő, Jászóvár U. 32.)
Indoklás: Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldött ki az ajánlattevő ajánlatára vonatkozóan 2019.09.05.-én amelyben 2019.09.10. 12:00 órai benyújtási határidőt határozott meg az alábbi tartalommal: 1. Ajánlattevő az ajánlatában tartalomjegyzéket nyújtott be, azonban a tartalomjegyzéket olyan formában nyújtotta be, hogy abban oldalszámokat nem tüntetett fel. Erre tekintettel kérem, hogy hiánypótlásban a tartalomjegyzéket oldalszámokkal ellátva nyújtsák be. Felhívom a figyelmet, hogy a tartalomjegyzék hiányossága nem érvényteleséget eredményező hiányosság. 2. Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás III.1.3. pontjában előírta, hogy M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított 3 évben (36 hónap) legalább 1 db hidroinformatikai szoftver értékesítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Ajánlatkérő továbbá az M/1. alkalmassági feltétel igazolására vonatkozóan azt is előírta, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése a szerint a bemutatott referenciát az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: — a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési időpont - év/hónap/nap - megjelölésével), — a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, — az információt szolgáltató személy nevét, elérhetőségét — a szállítás tárgyát, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés tárgyának megfelelő-e, — a szállítás mennyiségét, — saját teljesítés arányát — nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Tekintettel arra, hogy az ajánlatban benyújtott referencia nyilatkozatból nem állapítható meg egyértelműen egyrészt, hogy hidroinformatikai szoftver értékesítésére vonatkozott a szállítás, valamint a szállítás mennyisége, továbbá a teljesítés idejeként nem került feltüntetésre a teljesítés kezdő és befejező időpontja is, kérem, hogy a referencia nyilatkozatot javítani és hiánypótlás során ismételten benyújtani szíveskedjenek cégszerűen aláírva. 3. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V.2. További információk 5. pontjában előírta, hogy AT, kapacitást nyújtó szervezet, vagy AV vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a Ctv. 9. § (3) bekezdése szerinti ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolatban, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozato(ka)t aláírták. Mivel Ajánlattevő ajánlatában a cégjegyzésre jogosult személy aláírás mintája, vagy címpéldánya nem került benyújtásra, kérem, hogy azt hiánypótlás keretében pótolják. Ajánlattevő hiánypótlást nem nyújtott be, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges