Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:22957/2019
CPV Kód:45211341-1
Ajánlatkérő:Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest IV. Károlyi István utca 25 -Venetiáner utca 12-14., 70229 Hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76828562
Postai cím: István Út 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bartók Béla
Telefon: +36 12313101
E-mail: kozbeszerzes@ujpest.hu
Fax: +36 12313101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujpest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Károlyi 25. alatti új ingatlanok megépítése VEKOP
Hivatkozási szám: EKR000679772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211341-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Károlyi utca 25. szám alatti új ingatlanok megépítése
Budapest IV. Károlyi István utca 25 -Venetiáner utca 12-14., 70229 Hrsz. alatt 29 lakásos társasház teljeskörű megvalósítása kivitelezési szerződés alapján. Az épület 1033 m2-es telekterületen a szomszédos épületekhez tűzfalas csatlakozással, sorházas beépítéssel, egyetlen főépületként kerül kialakításra. A részben alápincézett épület pincéjében gépkocsitárolók, földszintjén tárolók, gépészeti helyiségek, irodák, felsőbb szintjein pedig lakások kerülnek kialakításra, az első és második emeleten 10-10 lakás, a harmadik emeleten 7 lakás, míg a negyedik tetőtéri szinten 2 lakás, és gépészeti tér elosztással. A pinceszinten és a földszinten létesülő gépkocsi férőhelyek száma 29. Az épület hőenergia ellátását elsősorban levegő-víz kialakítású abszorpciós földgáztüzelésű hőszívattyús rendszer biztosítja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Károlyi u. 25. alatti új ingatlanok megépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211341-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest IV. Károlyi István utca 25 -Venetiáner utca 12-14., 70229 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Károlyi utca 25. szám alatti új ingatlanok megépítése
Budapest IV. Károlyi István utca 25 -Venetiáner utca 12-14., 70229 Hrsz. alatt új 29 lakásos társasház teljeskörű megvalósítása kivitelezési szerződés alapján. A pályázati dokumentáció részeként átadásra kerül az építési engedélyezési tervdokumentáció és engedély, a kiviteli terv, az építtető speciális elvárásai, a kivitelezés határidő, az organizációs, zaj, munkavégzési korlátozások stb., valamint a kivitelezés megvalósításhoz ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és kötelezően elfogadandó szerződéstervezet is.
Az épület 1033 m2-es telekterületen a szomszédos épületekhez tűzfalas csatlakozással, sorházas beépítéssel, egyetlen főépületként kerül kialakításra. A tervezett épület mindenben megfelel a területre vonatkozó előírásoknak. A részben alápincézett épület pincéjében gépkocsi tárolók, földszintjén tárolók, gépészeti helyiségek, irodák, felsőbb szintjein pedig lakások kerülnek kialakításra, az első és második emeleten 10-10 lakás, a harmadik emeleten 7 lakás, míg a negyedik tetőtéri szinten 2 lakás, és gépészeti tér elosztással. A pinceszinten és a földszinten létesülő gépkocsi férőhelyek száma 29. Az épület hőenergia ellátását elsősorban levegő-víz kialakítású abszorpciós földgáztüzelésű hőszivattyús rendszer biztosítja.
A terület övezeti besorolása. L2/A-IV.1. (beépíthetőség 75%, bruttó szintterület 2,5, zöldfelület mértéke 20%, beépítés módja sorházas).
Az épület jellemző nettó alapterület méretei:
• pinceszint 256 m2
• földszint 744 m2
• I. emelet 644 m2 + 20 m2 terasz
• II. emelet 644 m2 + 16 m2 terasz
• III. emelet 519 m2 + 74 m2 terasz
• IV. emelet 122 m2 +14 m2 terasz
Összesen 2928 m2 +123 m2 terasz
Az épület két utcafronton „L” alakot formázó alaprajzú, homlokzatai illeszkednek a csatlakozó épületek homlokzatsíkjához. Az épület szerkesztési elveként egy alsó pilléresített szint gerendarácsára épülő hosszvázas falszerkezetű épület, tetőtér-beépítéssel.
Az épület alapozási síkja függ a szomszédos épületekétől. A pinceszinten vízzáró kivitelű 20 cm-es vasbeton falak készülnek, dombornyomott lemez, szivárgó rendszerrel. A homlokzati térhatároló 30cm-es kerámia falazat hőszigeteléssel, a lakáselválasztó falak 30 cm falazóblokkok, a födém 20 cm vastagságú vasbeton, kiegészítő hőszigeteléssel, a válaszfalak Ytong falazó elemek, a lépcső monolit vasbeton. Az épület magastetős kialakítású, monolit hőszigetelelt vasbeton koporsófödém felett ácsolt tetőszerkezet, betoncserép fedéssel. A teljes homlokzat dryvit rendszerű kiegészítő hőszigetelést kap, nemesvakolattal.
A jellemző padlóburkolat úsztatott aljzatra készülő greslap (konyhák, közlekedők, vizes helyiségek), illetve laminált parketta (lakószobák, hálók). A vizes helyiségekben, illetve a konyhákban részlegesen csempe falburkolat készül.
A belső nyílászárók jellemzően utólag beépítésre kerülő fatokos ajtók, a homlokozati nyílászárók jellemzően műanyag szerkezetek. Az épület minden szerkezeti eleme megfelel a 2018-tól hatályba lépő hőátbocsátási tényezőkre vonatkozó előírásoknak (20/2014.(III.7.) BM rendelet. A jellemző lakás 50-60 m2-es kétszobás lakás, de létesül néhány nagyobb 100 m2 körüli is.
A földgázüzemű hőszivattyús fűtési és HMV rendszer mellett az épületben az elsődleges hőleadók radiátorok, a konyhákban a főzési lehetőséget elektromos tűzhelyek biztosítják. Minden lakás hőmennyiségmérővel, víz- és villanyáram mérőórával felszerelt, a lakások árambetáplálása 230V-os. Az épületbe 1 db 13 m emelőmagasságú 8 személyes 5 megállós felvonó kerül beépítésre.
A kivitelezés teljesítése során Nyertes ajánlattevő kizárólag- és dokumentáltan új anyagokat alkatrészeket építhet be.
A részletes műszaki és mennyiségi paramétereket a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező kiviteli terv, árazatlan költségvetés, organizációs leírás, valamint megrendelői előírások tartalmazzák. Jelen eljárás engedélyköteles építési beruházásnak minősül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 II. A III.1.3. M2. pont szerinti szakemberek alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap)  20
2 II.1. A III.1.3. M2.1 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) 8
3 II.2. A III.1.3. M2.2 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) 6
4 II.3. A III.1.3. M2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap) 6
5 III. Többlet jótállási időtartam vállalása (hónap, minimum 0 maximum 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – I. Nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10658 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Károlyi u. 25. alatti új ingatlanok megépítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értékét és ezzel a rendelkezésre álló pénzügyi fedeztet mértékét a tervezői költségbecslés alapján állapította meg az eljárás megindítása előtt, ami nettó 1.040.663.901 HUF. Ezen értéket rögzítette az EKR-ben is.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az ajánlatok bontásáig az EKR-ben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét. A közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítható, ha a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel.
Az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő VivaPalazzo Zrt. – Fenstherm Kontakt Kft. közös ajánlattevők (7800 Siklós, Szentkút u. 34. – 1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.) ajánlati ára nettó 1.399.995. 771 HUF, ami meghaladja a nettó 1.040.663.901 HUF-t.
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90367913
Postai cím: Búzavirág Utca 9
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467006213

Hivatalos név: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79436773
Postai cím: Rózsatő Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14400276243

Hivatalos név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30894325
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25575158202

Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59076454
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367243

Hivatalos név: Mester -Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83885055
Postai cím: Munkásotthon Utca 46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13707824241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők:
érvényes:
Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12
I. Nettó ajánlati ár (nettó HUF): 1 327 936 382
II.1. A III.1.3. M2.1 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap): 65
II.2. A III.1.3. M2.2 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap): 62
II.3. A III.1.3. M2.3 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap): 69
III. Többlet jótállási időtartam vállalása (hónap, minimum 0 maximum 36 hónap): 0
Ajánlattevő neve: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 7800 Siklós Szentkút Utca 34.
Ajánlattevő neve: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1081 Budapest Kun Utca 4. fsz. 7.
I. Nettó ajánlati ár (nettó HUF): 1 399 995 771
II.1. A III.1.3. M2.1 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap): 60
II.2. A III.1.3. M2.2 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap): 60
II.3. A III.1.3. M2.3 pont szerinti szakember alkalmassági követelményeken felüli többlettapasztalata (minimum 0, maximum 60 hónap): 60
III. Többlet jótállási időtartam vállalása (hónap, minimum 0 maximum 36 hónap): 36
érvénytelen:
I. A DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2100 Gödöllő, Búzavirág utca 9.) a hiánypótlást nem teljesítette, nem adott be hiánypótlást így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. A Kbt. 71. § (10) bek. alapján ha a hiánypótlást nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.
II. A Mester-Építő Fővállalkozó és Kivitelező Kft. (1042 Budapest, Munkásotthon utca 46.) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásának nem tett eleget, egyáltalán nem nyújtotta be dokumentumokat, így az eljárást megindító felhívás III.1.2) pont P1; P2 alpontjai illetve III.1.3 pont M1 alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményeket nem igazolta. Ajánlati kötöttségét nem tartotta fenn, így ajánlatát Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyta. A Kbt. 73. § (1) bek. d) pontja szerint érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő „nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;”
III. A Pesti Építő Zrt. – Sasad Építő Kft. közös ajánlattevők (1112 Budapest, Rózsatő u. 10 – 1072 Budapest, Akácfa u. 20. I. em. 9.) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásának nem tettek eleget, egyáltalán nem nyújtottak be dokumentumokat, így az eljárást megindító felhívás III.1.2) pont P1; P2 alpontjai illetve III.1.3 pont M1 alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményeket nem igazolták. A Kbt. 73. § (1) bek. d) pontja szerint érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő „
nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a
követelményeknek való megfelelést;”
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges