Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23034/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pázmánd Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Pázmánd, Fő utca 75.;Pázmánd, Fő utca 75.;Pázmánd, Fő utca 75.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DENHOS Korlátolt Felelősségű Társaság;Huszár József;Alica Auris Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pázmánd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49271991
Postai cím: Fő Utca 80
Város: Pázmánd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2476
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
Telefon: +36 22238004
E-mail: polghiv@pazmand.hu
Fax: +36 22238005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pazmand.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pazmand.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pázmánd, Fő utca 75. szám alatti konyha kialakítás
Hivatkozási szám: EKR001322262019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pázmánd, Fő utca 75. szám alatti épület konyha és étteremmé való átalakítása keretében,
1. rész: kőműves, burkoló és festő munkák ellátása
Nyertes ajánlattevő feladata a Pázmánd, Fő utca 75. szám alatti épület konyha és étteremmé való átalakítása keretében kőműves, burkoló és festő munkák ellátása az alábbi mennyiségek figyelembe vételével:
S.sz. Megnevezés Mennyiség Menny. egység
1 Nyílások, falak elburkolása gipszkartonnal 16 m2
2 Mosható festés készítése konyhában latex festékkel 130 m2
3 Lábazat képzés épület körül festéssel 40 m2
4 Épület előtti faburkolatos előtető tisztítása és lazúrozása 120 m2
5 Térburkolatos út és padka felbontása és vissza építése ágyazattal, földmunkával zsírfogónál és szennyvíz bekötésnél 1 komp
6 Zúzottköves csepegő járda kialakítása épület körül 40 m2
7 Burkolás ( oldalfal, aljzat) 30 m2
8 Bontási és építési törmelék kihordása, felrakása szállítóeszközre 60 m2
A beruházás nem építési engedélyköteles.
2. rész: az ács és asztalos munkák ellátása
Nyertes ajánlattevő feladata a Pázmánd, Fő utca 75. szám alatti épület konyha és étteremmé való átalakítása keretében ács és asztalos munkák ellátása az alábbi mennyiségek figyelembe vételével:
S.sz: Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység
1 fafödém szigetelése 20 cm vastagságban fólia alátéttel 260 m2
2 födémdeszkázat bontás 130 m2
3 födémdeszkázat beépítés előzetes rovarmentesítéssel 50 m2
4 fafödém beitatása gomba és rovarkártevők elleni favédőszerrel 260 m2
5 lambériázás, előzetes lazúros festéssel 6 m2
6 rakodó polcrendszer készítés szárazáru raktárba fehér bútorlapból 7 m x 40 cm x 190 cm 1 db
7 rakodó polc készítés zöldség raktárba fehér bútorlapból 2,9 m x 40 cm x 190 cm 1 db
8 takarítószer tároló szekrény készítése zöldség tárolóba fehér bútorlapból
190 cm x 90 cm x 40 cm 1 db
9 takarítószer tároló szekrény készítése öltöző előtérbe fehér bútorlapból 138 cm x 250 cm x 55 cm 1 db
10 munkaasztal készítése zöldség előkészítőbe rozsdamentes lemezborítással 1 db
11 munkaasztal készítése hús előkészítőbe rozsdamentes lemezborítással 2 tálcás 1 csöpögtető 150 cm hosszú 85 cm magas + asztal 225 cm x 85 cm magas x 40 cm mély 1 db
12 munkaasztal készítése fehér mosogató helyiségbe rozsdamentes lemezborítással 285 cm x 85 cm x 40 cm 1 db
13 munkaasztal készítése allergiás konyha helyiségbe mosogatóval 285 cm x 85 cm 1 db
A beruházás nem építési engedélyköteles.
3. rész: épületgépészeti munkák ellátása
Nyertes ajánlattevő feladata a Pázmánd, Fő utca 75. szám alatti épület konyha és étteremmé való átalakítása keretében épületgépészeti munkák ellátása az alábbi mennyiségek figyelembe vételével:
S.sz: Megnevezés Mennyiség Menny. egység
1. Központi fűtési rendszer kialakítás 30 KW –os kombi gázkazánnal, kompakt lapradiátorokkal, thermo szelepekkel , 5 rétegű szigetelt csövekkel szerelve. 1 komp.
2. Konyhai szellőzőrendszer kialakítása 315 mm-es elszívó csőventilátorral, horganyzott 315 mm-es és 250 mm-es spiko csövekkel, idomokkal, födém és tető átvezetőkkel kompletten szerelve. 1 komp.
3. Ioncserélős vízlágyító berendezés beszerelése szerelvényekkel egy colos 145 literes. 1 komp.
4. Gázvezeték szerelése idomokkal, szerelvényekkel terv szerint. 1 komp.
A beruházás nem építési engedélyköteles.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 8613900 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kőműves, burkoló, festő munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262500-6
További tárgyak:45262522-6
45262650-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Pázmánd, Fő utca 75.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a Pázmánd, Fő utca 75. szám alatti épület konyha és étteremmé való átalakítása keretében kőműves, burkoló és festő munkák ellátása az alábbi mennyiségek figyelembe vételével:
S.sz. Megnevezés Mennyiség Menny. egység
1 Nyílások, falak elburkolása gipszkartonnal 16 m2
2 Mosható festés készítése konyhában latex festékkel 130 m2
3 Lábazat képzés épület körül festéssel 40 m2
4 Épület előtti faburkolatos előtető tisztítása és lazúrozása 120 m2
5 Térburkolatos út és padka felbontása és vissza építése ágyazattal, földmunkával zsírfogónál és szennyvíz bekötésnél 1 komp
6 Zúzottköves csepegő járda kialakítása épület körül 40 m2
7 Burkolás ( oldalfal, aljzat) 30 m2
8 Bontási és építési törmelék kihordása, felrakása szállítóeszközre 60 m2
A beruházás nem építési engedélyköteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3. M.1 pontja szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az "1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)" értékelési részszempont tekintetében a
Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában, 2019. június 4. napján megjelent útmutató (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú
melléklet A. 1. a) pont aa) pontja szerinti fordított arányosítás; P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin, ahol P: a vizsgált
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10, Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A "2. A felhívás III.1.3. M.1 pontja
szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap)" értékelési részszempont
tekintetében az Útmutató 1. számú melléklet A. 1. a) pont ab ) pontja szerinti egyenes arányosítás. P = (Avizsgált /Alegjobb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a
pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati elem Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem A felhívás III.1.3) M.1. pontja
szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (2. részszempont) esetében a maximum további 12
hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 12 hónapként veszi figyelembe a pontszámok
meghatározásánál és 12 hónapként kerülnek figyelembe vételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak. A gyakorlat
vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad, azzal, hogy ez esetben a megajánlás „0”
pontszámot kap. A figyelembe vett hónapok számába Ajánlatkérő teljes hónapként beleszámítja a gyakorlat kezdő és végső hónapját is.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 2. értékelési részszempontra tett ajánlatot alátámasztó, szakembert bemutató Ajánlattevői nyilatkozatot
minimálisan az alábbi tartalommal: - szakember neve - az ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése ÉS - Az értékelési
részszempontban bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajz [amely tartalmazza a szakmai tapasztalatát olyan
részletességgel, hogy a megajánlott többlet szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen (legalább év/hó részletességgel],
rendelkezésre állási nyilatkozat, és a végzettséget igazoló okiratok másolatait. Az ajánlatkérő a 12 hónapban határozta meg azt a
legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az
esetben is a legkedvezőbbnek tekinthető értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.

II.2.1)
Elnevezés: Ács, asztalos munkák
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45420000-7
További tárgyak:45422000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Pázmánd, Fő utca 75.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a Pázmánd, Fő utca 75. szám alatti épület konyha és étteremmé való átalakítása keretében ács és asztalos munkák ellátása az alábbi mennyiségek figyelembe vételével:
S.sz: Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység
1 fafödém szigetelése 20 cm vastagságban fólia alátéttel 260 m2
2 födémdeszkázat bontás 130 m2
3 födémdeszkázat beépítés előzetes rovarmentesítéssel 50 m2
4 fafödém beitatása gomba és rovarkártevők elleni favédőszerrel 260 m2
5 lambériázás, előzetes lazúros festéssel 6 m2
6 rakodó polcrendszer készítés szárazáru raktárba fehér bútorlapból 7 m x 40 cm x 190 cm 1 db
7 rakodó polc készítés zöldség raktárba fehér bútorlapból 2,9 m x 40 cm x 190 cm 1 db
8 takarítószer tároló szekrény készítése zöldség tárolóba fehér bútorlapból
190 cm x 90 cm x 40 cm 1 db
9 takarítószer tároló szekrény készítése öltöző előtérbe fehér bútorlapból 138 cm x 250 cm x 55 cm 1 db
10 munkaasztal készítése zöldség előkészítőbe rozsdamentes lemezborítással 1 db
11 munkaasztal készítése hús előkészítőbe rozsdamentes lemezborítással 2 tálcás 1 csöpögtető 150 cm hosszú 85 cm magas + asztal 225 cm x 85 cm magas x 40 cm mély 1 db
12 munkaasztal készítése fehér mosogató helyiségbe rozsdamentes lemezborítással 285 cm x 85 cm x 40 cm 1 db
13 munkaasztal készítése allergiás konyha helyiségbe mosogatóval 285 cm x 85 cm 1 db
A beruházás nem építési engedélyköteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3. M.1 pontja szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft.) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az "1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)" értékelési részszempont tekintetében a
Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában, 2019. június 4. napján megjelent útmutató (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú
melléklet A. 1. a) pont aa) pontja szerinti fordított arányosítás; P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin, ahol P: a vizsgált
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10, Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A "2. A felhívás III.1.3. M.1 pontja
szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap)" értékelési részszempont
tekintetében az Útmutató 1. számú melléklet A. 1. a) pont ab ) pontja szerinti egyenes arányosítás. P = (Avizsgált /Alegjobb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a
pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati elem Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem A felhívás III.1.3) M.1. pontja
szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (2. részszempont) esetében a maximum további 12
hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 12 hónapként veszi figyelembe a pontszámok
meghatározásánál és 12 hónapként kerülnek figyelembe vételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak. A gyakorlat
vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad, azzal, hogy ez esetben a megajánlás „0”
pontszámot kap. A figyelembe vett hónapok számába Ajánlatkérő teljes hónapként beleszámítja a gyakorlat kezdő és végső hónapját is.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 2. értékelési részszempontra tett ajánlatot alátámasztó, szakembert bemutató Ajánlattevői nyilatkozatot
minimálisan az alábbi tartalommal: - szakember neve - az ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése ÉS - Az értékelési
részszempontban bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajz [amely tartalmazza a szakmai tapasztalatát olyan
részletességgel, hogy a megajánlott többlet szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen (legalább év/hó részletességgel],
rendelkezésre állási nyilatkozat, és a végzettséget igazoló okiratok másolatait. Az ajánlatkérő a 12 hónapban határozta meg azt a
legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az
esetben is a legkedvezőbbnek tekinthető értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.

II.2.1)
Elnevezés: Épületgépész munkák
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Pázmánd, Fő utca 75.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a Pázmánd, Fő utca 75. szám alatti épület konyha és étteremmé való átalakítása keretében épületgépészeti munkák ellátása az alábbi mennyiségek figyelembe vételével:
S.sz: Megnevezés Mennyiség Menny. egység
1. Központi fűtési rendszer kialakítás 30 KW –os kombi gázkazánnal, kompakt lapradiátorokkal, thermo szelepekkel , 5 rétegű szigetelt csövekkel szerelve. 1 komp.
2. Konyhai szellőzőrendszer kialakítása 315 mm-es elszívó csőventilátorral, horganyzott 315 mm-es és 250 mm-es spiko csövekkel, idomokkal, födém és tető átvezetőkkel kompletten szerelve. 1 komp.
3. Ioncserélős vízlágyító berendezés beszerelése szerelvényekkel egy colos 145 literes. 1 komp.
4. Gázvezeték szerelése idomokkal, szerelvényekkel terv szerint. 1 komp.
A beruházás nem építési engedélyköteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3. M.1 pontja szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az "1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)" értékelési részszempont tekintetében a
Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában, 2019. június 4. napján megjelent útmutató (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú
melléklet A. 1. a) pont aa) pontja szerinti fordított arányosítás; P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin, ahol P: a vizsgált
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10, Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A "2. A felhívás III.1.3. M.1 pontja
szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap)" értékelési részszempont
tekintetében az Útmutató 1. számú melléklet A. 1. a) pont ab ) pontja szerinti egyenes arányosítás. P = (Avizsgált /Alegjobb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a
pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati elem Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem A felhívás III.1.3) M.1. pontja
szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (2. részszempont) esetében a maximum további 12
hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 12 hónapként veszi figyelembe a pontszámok
meghatározásánál és 12 hónapként kerülnek figyelembe vételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak. A gyakorlat
vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad, azzal, hogy ez esetben a megajánlás „0”
pontszámot kap. A figyelembe vett hónapok számába Ajánlatkérő teljes hónapként beleszámítja a gyakorlat kezdő és végső hónapját is.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 2. értékelési részszempontra tett ajánlatot alátámasztó, szakembert bemutató Ajánlattevői nyilatkozatot
minimálisan az alábbi tartalommal: - szakember neve - az ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése ÉS - Az értékelési
részszempontban bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajz [amely tartalmazza a szakmai tapasztalatát olyan
részletességgel, hogy a megajánlott többlet szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen (legalább év/hó részletességgel],
rendelkezésre állási nyilatkozat, és a végzettséget igazoló okiratok másolatait. Az ajánlatkérő a 12 hónapban határozta meg azt a
legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az
esetben is a legkedvezőbbnek tekinthető értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kőműves, burkoló, festő munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DENHOS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11415570
Postai cím: Fehérvári Utca 27
Város: Perkáta
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2431
Ország: Magyarország
E-mail: denkegergely@freemail.hu
Telefon: +36 205384185
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26336248207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1780200
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1869860
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DENHOS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11415570
Postai cím: Fehérvári Utca 27
Város: Perkáta
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2431
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26336248207

Hivatalos név: Alica Auris Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95594202
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Adony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2457
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23018943207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Ács, asztalos munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Huszár József
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80418016
Postai cím: Rákóczi Utca 37
Város: Nagylók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2435
Ország: Magyarország
E-mail: huszar.jozsef@gmail.com
Telefon: +36 303619916
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 68568856227
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2651700
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2869540
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Huszár József
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80418016
Postai cím: Rákóczi Utca 37
Város: Nagylók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2435
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 68568856227

Hivatalos név: Alica Auris Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95594202
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Adony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2457
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23018943207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Épületgépész munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alica Auris Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95594202
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Adony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2457
Ország: Magyarország
E-mail: kirinovics@gmail.com
Telefon: +36 203864908
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23018943207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3565000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3874500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VENYIM GYÜMÖLCSE Tanácsadó, Beruházó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77155146
Postai cím: Kölcsey Ferenc U. 2
Város: Nagyvenyim
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2421
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11978479207

Hivatalos név: Alica Auris Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95594202
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Adony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2457
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23018943207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges