Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23331/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Székesfehérvári Egyházmegye
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. hrsz: 217
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Polip 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52406236
Postai cím: Városház Tér 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staudt Mária
Telefon: +36 304341872
E-mail: staudt.maria@szfvar.katolikus.hu
Fax: +36 22510699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szfvar.katolikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szfvar.katolikus.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GINOP7.1.4-16-2016-00006 Szfvár.Műv.Ház átalakítás
Hivatkozási szám: EKR001076022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az eljárás tárgya a GINOP-7.1.4-16-2016-00006 számú, „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztés” tárgyú projekt keretében a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház átalakítására és akadálymentesítésére vonatkozó kivitelezés, a személyfelvonó kialakításához szükséges statikai terv és az elektromos részletterv elkészítése. A műemléki védettség alatt álló épület felújítása az alábbi főbb munkanemek tekintetében (részletesen a kiírás mellékletét képező műszaki leírás szerint) tájékoztató jelleggel: - Felvonulási létesítmények - Irtás, föld-és sziklamunka - Helyszíni beton-és vasbeton munkák 53,4 m2/01 t/4,2 m3 - Előregyártott épületszerkezeti megoldások 9 db - Falazás és egyéb kőművesmunka 105 m2 Vakolás és rabicolás 397 m2 - Szárazépítés 51 m2 - Hideg és melegburkolatok készítése 388 m2 - Fa –és műanyag nyílászárók elhelyezése 13 db - Felületképzés 592 m2 - Szigetelés 160 m2 - Gépészeti bontási munkák - Szellőztetés kivitelezése - Vízellátás, csatornázás - Fűtésszerelés - Elektromos munkák - Részleges akadálymentesítés megoldása, akadálymentes lifttel (630kg teherbírású 8személyes SCHINDLER S001 REL.3- 3100 típusú vagy azzal egyenértékű személyfelvonó), a meglévő teherlift elbontásával, valamint akna szükségszerű bővítésével. A kapcsolódó építési és örökségvédelmi engedéllyel ajánlatkérő rendelkezik, az a közbeszerzési műszaki leírás része. Akadálymentes szabvány szerinti rámpa kialakítása a belső közlekedés megfelelő kialakításával Akadálymentes mosdó, WC kialakítása. - Szükség szerinti vakolatjavítások, festések, mázolások. Álmennyezet kialakítása az érintett területen, a gépészeti, elektromos szerelvények takarására Épületgépészeti munkák - Épületvillamossági feladatok. A részletes feltételek az ajánlati dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben) kerültek rögzítésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 37558808 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: GINOP7.1.4-16-2016-00006 Szfvár.Műv.Ház átalakítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45212300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. hrsz: 217
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az eljárás tárgya a GINOP-7.1.4-16-2016-00006 számú, „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztés” tárgyú projekt keretében a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház átalakítására és akadálymentesítésére vonatkozó kivitelezés, a személyfelvonó kialakításához szükséges statikai terv és az elektromos részletterv elkészítése. A műemléki védettség alatt álló épület felújítása az alábbi főbb munkanemek tekintetében (részletesen a kiírás mellékletét képező műszaki leírás szerint) tájékoztató jelleggel: - Felvonulási létesítmények - Irtás, föld-és sziklamunka - Helyszíni beton-és vasbeton munkák 53,4 m2/01 t/4,2 m3 - Előregyártott épületszerkezeti megoldások 9 db - Falazás és egyéb kőművesmunka 105 m2 - Vakolás és rabicolás 397 m2 - Szárazépítés 51 m2 - Hideg és melegburkolatok készítése 388 m2 - Fa –és műanyag nyílászárók elhelyezése 13 db - Felületképzés 592 m2 - Szigetelés 160 m2 - Gépészeti bontási munkák - Szellőztetés kivitelezése - Vízellátás, csatornázás - Fűtésszerelés - Elektromos munkák - Részleges akadálymentesítés megoldása, akadálymentes lifttel (630kg teherbírású 8személyes SCHINDLER S001 REL.3- 3100 típusú vagy azzal egyenértékű személyfelvonó), a meglévő teherlift elbontásával, valamint akna szükségszerű bővítésével. A kapcsolódó építési és örökségvédelmi engedéllyel ajánlatkérő rendelkezik, az a közbeszerzési műszaki leírás része. - Akadálymentes szabvány szerinti rámpa kialakítása a belső közlekedés megfelelő kialakításával - Akadálymentes mosdó, WC kialakítása. - Szükség szerinti vakolatjavítások, festések, mázolások. - Álmennyezet kialakítása az érintett területen, a gépészeti, elektromos szerelvények takarására - Épületgépészeti munkák - Épületvillamossági feladatok. A részletes feltételek az ajánlati dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama - naptári hónap (minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 20
2 Az M/2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns ( alkalmassági követelményen vizsgálton felüli) szakmai többlettapasztalata ( minimum 0 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Tartalékkerettel növelt vállalkozói díj(nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.4-16-2016-00006
II.2.9) További információ:
Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentáció részét képező organizációs terv alapján kell ajánlatot tennie, illetve az abban foglaltak szerint kell eljárnia a teljesítés során. II.2.12. Folyt.: GINOP-7.1.4-16-2016-00006 számú, „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztés”

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15853 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: GINOP7.1.4-16-2016-00006 Szfvár.Műv.Ház átalakítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polip 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43867895
Postai cím: Szent Imre Utca 11 tetőtér 3.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: polip2001@polip2001.hu
Telefon: +36 88479486
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88479486
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12962422219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28172500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37558808
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É-M szakember, építészet, gépészet, villamos munkák, liftszerelés, szaktanácsadás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Polip 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43867895
Postai cím: Szent Imre Utca 11 tetőtér 3.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12962422219

Hivatalos név: Modul Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36673643
Postai cím: Hrsz.: 473/4.
Város: Beloiannisz
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2455
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24277390207

Hivatalos név: ZÖLDBÁZIS Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13120890
Postai cím: Dobogókői Út 78
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25566480211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges