Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23365/2019
CPV Kód:16000000-5
Ajánlatkérő:Mom Faktor Gépipari Kft
Teljesítés helye:7300 Komló, Építők útja 5-7.;7300 Komló, Építők útja 5-7.;7300 Komló, Építők útja 5-7.;7300 Komló, Építők útja 5-7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Atlas Copco Hungary Kft.;EKIN S.COOP;Amsy Jelöléstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mom Faktor Gépipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15426792
Postai cím: Várfok Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Ferenc
Telefon: +36 303485964
E-mail: nagy.ferenc@momfaktor.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kapacitásbővítés - gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000831842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a2.rész tekintetében agépekbeszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása, üzembe helyezése, ésa gépekteljes körű használatának a betanítása 2 nap napi 8 óra időtartamban 3 fő részére.

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az 1.,3.,4. részek tekintetében az eszközök beszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása, üzembe helyezése.
1. rész: Csavarkompresszor beszerzése
2. rész: Üregelőgép beszerzése
3. rész: Jelölő berendezés beszerzése
4. rész: Monitorok beszerzése
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Ajánlatkérő csak új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt üzembe helyezve.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 97165934 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Csavarkompresszor beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Építők útja 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a csavarkompresszor beszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása, üzembe helyezése.
Főbb paraméterek:
• Fordulatszámszabályzós olajbefecskendezésescsavarkompresszor beépített hűtve száritóval és beépített hővisszanyerővel, OSC 145 olaj-víz szétválasztóval
• nyomás: 4-13 bar,
• villanymotor: 30 kW,
• VTSZ: 84148075
• VTSZ megnevezés: csavarkompresszor
Specialitások:
• A fordulatszám szabályzós kompresszor 7 bar nyomáson az adott légszállítás mellett, az alábbi a teljes (beépített hűtve szárítóval) villamos energia igénye.
Kapacitás Energia igény Egységnyi energia felhasználás
45,2 l/s 17,3 kW max. 0,38 kW/l
59 l/s 22,2 kW max. 0,38 kW/l
72,7 l/s 27,5 kW max. 0,38 kW/l
79,5 l/s 30,6 kW max. 0,39 kW/l
A kompresszornak nincs üresjárata.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Ajánlatkérő csak új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt üzembe helyezve.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (hónap)(a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan; minimum 0hónap – maximum 48hónap) 10
2 Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra, minimum 24 óra, ezt meghaladóan 0 maximum 72 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00383
II.2.9) További információ:
A Szerződés a támogatási szerződés módosításának napján lép hatályba és a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.

II.2.1)
Elnevezés: Üregelőgép beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Építők útja 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az üregelőgépbeszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása, üzembe helyezése, és azüregelőgépteljeskörű használatának a betanítása 2 nap napi 8 óra időtartamban 3 fő részére.
Főbb paraméterek:
Mechanikus:
• Üregelésisebesség: 1 -12m/min
• Visszaállásisebesség: min. 24m/min.
• Maximálisüregelőerő: 100kN
• Húzófejmaximálisműködésihossza: 1250 mm
• Munkaállomásokszáma: 3
• Munkaasztal: 400 mm
• Üregelőszerszámmaximálishossza: 1300mm
• Bolygóművescsigahajtás (Planetaryscrew drive)
Elektronika:
• Hálózatifeszültség: 380-480VAC, 50Hz
• Teljesítmény: 22 kW

Folyadékok:
• Sűrítettlevegőmax 7 bar
• Hűtőanyag (olaj/emulzió): min. 400l
Hangszint:
Max. 75dB
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Ajánlatkérő csak új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt üzembe helyezve.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (hónap)(a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 12hónap)  10
2 Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra, minimum 24 óra, ezt meghaladóan 0 maximum 72 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00383
II.2.9) További információ:
A Szerződés a támogatási szerződés módosításának napján lép hatályba és a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.

II.2.1)
Elnevezés: Jelölő berendezés beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Építők útja 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a jelölő berendezés beszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása, üzembe helyezése.
Főbb paraméterek:
Akkumulátoros működésű pontütéses jelölő berendezés
Jelölési terület (x/y):
• 120 x 45 mm
Betűmértek (állítható):
• 1,0 – 29,9 mm; 0,1 mm-es lépésenként állítható
Jelölési pozíció (állítható):
• balra igazított, jobbra igazított, középpontos és terület-megadás
Betűtípusok (automatikus állítás):
• DIN 1451-nek megfelelő betűtípusok pont-mátrix kivitelben 5 x 7 vagy 9 x 13 pont formátumban, illetve folyamatos pontjelölés
Data Mátrix kód:
• Data Mátrix kód jelölés (opcionális)
Karakterkészlet:
• kis- és nagybetűs ABC, számok 0 – 9, valamint a következő speciális jelek: . , / - _ <> ( ) * = [ ] ß% & ø + ? ! ; : # “ ° ^
Speciális lehetőségek:
• sorszámozás (felfelé, lefelé számolás), valós idő, valós dátum (beállítható), körívben jelölés
Opcionális lehetőségek:
• logó jelölés, műszak jelölés, soros kábelen átadott szövegek jelölése (pl.: Vonalkód olvasó) LED-es világítás a jelölési területen. (kapcsolható)
Állítható jelölési erők:
• Szoftveres állíthatóság (jelölési erő: 0-30).
• Pontonkénti ismétlési lehetőség 1-9. Maximális jelölési mélység 0,3mm, a jelölendő anyagtól függ.
Jelölhető anyagok:
• szinte valamennyi anyag, lágy anyagoktól (pl. fa,műanyag), egészen az edzett acélig (max. 60 HRC értékig)
Szint kompenzáció:
• max 5mm (állandó jelölési mélység)
Jelölőeszköz:
• elektromágneses
Zajkibocsátás:
• max. 76dB (betöltési művelet nélkül) ANSI 1.4 szerint 2. típus, IEC 651 szerint 2.típus
Csatlakozások:
• USB-A, USB-B, Ethernet
Elektromos ellátás:
• 18V/ min. 2.0 Ah akkumulátor
Léptető motor felbontás:
• 106,35 lépés/mm
Súly:
• mobil változat, akkumulátor kb 3,2kg
Szín:
• szürke/piros
Ajánlatkérő csak új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt üzembe helyezve.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (hónap)(a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 12hónap)  10
2 Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra, minimum 24 óra, ezt meghaladóan 0 maximum 72 óra)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00383
II.2.9) További információ:
A Szerződés a támogatási szerződés módosításának napján lép hatályba és a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.

II.2.1)
Elnevezés: Monitorok beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33195100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Építők útja 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi 7 db monitor beszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása, üzembe helyezése.
Főbb paraméterek:
• Kijelző méret (col): min. 24
• Kijelző felbontás (pixel): min. 1920x1080 (Full HD)
• Képfrissítés (Hz): 75-100
• Panel típus: IPS, OLED, QLED
• Kijelző képarány: 16:9
• Kijelző válaszidő (ms): 5
• Bemenet: min. 1 HDMI, D-Sub
• Kijelző típus: LED
• Kijelző fényerő (cd/m2): 200-300
• Kijelző kontraszt: min. 1000:1
Az ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, továbbá a származási helyet.
Ajánlatkérő csak új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt üzembe helyezve.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (hónap)(a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 24hónap) 10
2 Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra, minimum 24 óra, ezt meghaladóan 0 maximum 72 óra)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00383
II.2.9) További információ:
A Szerződés a támogatási szerződés módosításának napján lép hatályba és a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Csavarkompresszor beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Atlas Copco Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38479324
Postai cím: ÁTI-Sziget Ipari Park 72-73
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: informacio.hun@hu.atlascopco.com
Telefon: +36 24504600
Internetcím(ek): (URL) http://www.atlascopco.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13955216213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5910000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Atlas Copco Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38479324
Postai cím: ÁTI-Sziget Ipari Park 72-73
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13955216213

Hivatalos név: Trade-Technik Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87400104
Postai cím: Gyár u. 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10433384213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Üregelőgép beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EKIN S.COOP
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44857660
Postai cím: Amorebieta 00
Város: Pgno. Arriagane (Barrio Boroa) Amorebieta (Bizkaia)
NUTS-kód: ES
Postai irányítószám: 48340
Ország: Spanyolország
E-mail:
Telefon: +34 946731112
Internetcím(ek): (URL) www.ekin.es
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): F48034599
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 88495000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 89600500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EKIN S.COOP
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44857660
Postai cím: Amorebieta 00
Város: Pgno. Arriagane (Barrio Boroa) Amorebieta (Bizkaia)
NUTS-kód: ES
Postai irányítószám: 48340
Ország: Spanyolország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): F48034599

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Jelölő berendezés beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Amsy Jelöléstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70302095
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: szollosi.g@amsy-jelolestechnika.hu
Telefon: +36 203216232
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11988124213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1865434
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1865434
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HiRez Csomagolástechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51186467
Postai cím: Sólyom Utca 49.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12703054213

Hivatalos név: Amsy Jelöléstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70302095
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11988124213

Hivatalos név: QLM TechlogID Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27248447
Postai cím: Szugló Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25502066242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Monitorok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglalt határidőig nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, így a benyújtott ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így az ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 69.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján a Kbt. 73. § (1) fa) pontjára tekintettel nem megfelelő.
A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (1) b) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelennek nyilvánította.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: INFO-ADÓ 2005 Műszaki és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14622731
Postai cím: Árok Utca 17
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13482662213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A 2. részben tekintettel arra, hogy az eljárásban egy ajánlat került benyújtásra, a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja értelmében a szerződés a szerződéskötési moratórium lejárta előtt került megkötésre.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges