Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23409/2019
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
Teljesítés helye:Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Család és Karrierpont;Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Család és Karrierpont
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SIMONINFO Multimédia és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság;MITRA Invest Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76837111
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 4-5. 3/2/A/1
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katona Csabáné
Telefon: +36 704092194
E-mail: csaladeskarrierpontbujv@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://balmazujvaros.hu/onkormanyzat
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képzések és rendezvények megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR001149832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Képzések és rendezvények megvalósítása a „ A Nők a családban és a munkahelyen - Nőközpont kialakítása Balmazújvároson” EFOP-1.2.9-17-2017-00043 kódszámú projekt keretében
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi valamennyi résztekintetében:
Képzések és rendezvények megvalósítása az „A Nők a családban és a munkahelyen - Nőközpont kialakítása Balmazújvároson” EFOP-1.2.9-17-2017-00043 kódszámú projekt keretében a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő vállalkozási keretszerződés alapján, az alábbi ütemezés szerint:
1. rész (képzések):
1. Burn-out tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen 30 fő
2. Az önismeret alapjai tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
3. Kommunikációs képzés 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 30 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
4. Kapcsolatépítés tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 30 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
5. Együttműködés és érzelmi intelligencia fejlesztése tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
6. Személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés a mindennapokban tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 30 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
7. Asszertivitás tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen 30 fő
8. Apa-akadémia tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
9. Anya-akadémia tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
10. Apa-akadémia előadás 2 alkalommal, alkalmanként 50 fő részvételével és 1-3 órás időtartamban. Összesen 100 fő.
11. Anya-akadémia előadás 2 alkalommal, alkalmanként 50 fő részvételével és 1-3 órás időtartamban. Összesen 100 fő.
12. Óvodai dajka képzés 2 képzés; képzésenként 33 fő részvételével. Egy képzés 16 alkalomból áll; alkalmanként 6 órás időtartamban. Összesen 66 fő.
13. Gyermek és ifjúsági felügyelő képzés 2 képzés; képzésenként 33 fő részvételével. Egy képzés 20 alkalomból áll; alkalmanként 6 órás időtartamban. Összesen 66 fő.
14. Belső képzés 1 alkalommal 15 fő részvételével.
15. Munka és magánélet összehangolása képzés 1alkalommal, 15 fő részére.
16. Munkaerőpiaci reintegrációs képzés 1 alkalommal, 15 fő részére.
17. Munkáltatók képzése 1 alkalommal, 15 fő részére.
18. Társadalmi partnerképzés 1 alkalommal, 15 fő részére.
2. rész (rendezvények):
1. Állásbörze I. szervezése 2 alkalommal, alkalmanként 80 fő részvételével. Összesen 160 fő.
2. Állásbörze II. szervezése 2 alkalommal, alkalmanként 80 fő részvételével. Összesen 160 fő.
3. Woman in work-shop (Munkáltatók számára szervezett érzékenyítő workshopok és előadások) 2 alkalommal, alkalmanként 80 fő. Összesen 160 fő
4. Woman in work (Szakmai nap, kerekasztal szervezése helyi szervezetek és civilek bevonásával) 2 alkalommal, alkalmanként 80 fővel. Összesen 160 fő részére
5. A „Láthatatlan munka” jelentősége (Egész napos rendezvény, ahol workshop és előadások formájában a munkaerő-piacon nem megjelenő, rejtett munkák. főleg az otthon végzett háztartási, a család körül végzett tevékenységeket jelenti. Az otthon végzett munka értékére kívánjuk felhívni a figyelmet.) 2 alkalommal, alkalmanként 80 fő. Összesen 160 fő.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24663600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Képzések megvalósítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Család és Karrierpont
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzések és rendezvények megvalósítása az „A Nők a családban és a munkahelyen - Nőközpont kialakítása Balmazújvároson” EFOP-1.2.9-17-2017-00043 kódszámú projekt keretében a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő vállalkozási keretszerződés alapján, az alábbi ütemezés szerint:
1. rész (képzések):
1. Burn-out tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen 30 fő
2. Az önismeret alapjai tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
3. Kommunikációs képzés 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 30 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
4. Kapcsolatépítés tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 30 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
5. Együttműködés és érzelmi intelligencia fejlesztése tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
6. Személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés a mindennapokban tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 30 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
7. Asszertivitás tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen 30 fő
8. Apa-akadémia tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
9. Anya-akadémia tréning 2 alkalommal, alkalmanként 15 fő részvételével és 20 órás időtartamban. Összesen 30 fő.
10. Apa-akadémia előadás 2 alkalommal, alkalmanként 50 fő részvételével és 1-3 órás időtartamban. Összesen 100 fő.
11. Anya-akadémia előadás 2 alkalommal, alkalmanként 50 fő részvételével és 1-3 órás időtartamban. Összesen 100 fő.
12. Óvodai dajka képzés 2 képzés; képzésenként 33 fő részvételével. Egy képzés 16 alkalomból áll; alkalmanként 6 órás időtartamban. Összesen 66 fő.
13. Gyermek és ifjúsági felügyelő képzés 2 képzés; képzésenként 33 fő részvételével. Egy képzés 20 alkalomból áll; alkalmanként 6 órás időtartamban. Összesen 66 fő.
14. Belső képzés 1 alkalommal 15 fő részvételével.
15. Munka és magánélet összehangolása képzés 1alkalommal, 15 fő részére.
16. Munkaerőpiaci reintegrációs képzés 1 alkalommal, 15 fő részére.
17. Munkáltatók képzése 1 alkalommal, 15 fő részére.
18. Társadalmi partnerképzés 1 alkalommal, 15 fő részére.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1. alkalmassági körben előírt szakember többlettapasztalata (36 hónapon felül, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap többlettapasztalat)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00043
II.2.9) További információ:
A Szerződés a támogatási szerződés módosításának napján lép hatályba és a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
A fenti kezdő dátum tervezett, az a közbeszerzési eljárás lefolytatásától függően korábban és később is kezdődhet.

II.2.1)
Elnevezés: Rendezvények megvalósítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Család és Karrierpont
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzések és rendezvények megvalósítása az „A Nők a családban és a munkahelyen - Nőközpont kialakítása Balmazújvároson” EFOP-1.2.9-17-2017-00043 kódszámú projekt keretében a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő vállalkozási keretszerződés alapján, az alábbi ütemezés szerint:
2. rész (rendezvények):
1. Állásbörze I. szervezése 2 alkalommal, alkalmanként 80 fő részvételével. Összesen 160 fő.
2. Állásbörze II. szervezése 2 alkalommal, alkalmanként 80 fő részvételével. Összesen 160 fő.
3. Woman in work-shop (Munkáltatók számára szervezett érzékenyítő workshopok és előadások) 2 alkalommal, alkalmanként 80 fő. Összesen 160 fő
4. Woman in work (Szakmai nap, kerekasztal szervezése helyi szervezetek és civilek bevonásával) 2 alkalommal, alkalmanként 80 fővel. Összesen 160 fő részére
5. A „Láthatatlan munka” jelentősége (Egész napos rendezvény, ahol workshop és előadások formájában a munkaerő-piacon nem megjelenő, rejtett munkák. főleg az otthon végzett háztartási, a család körül végzett tevékenységeket jelenti. Az otthon végzett munka értékére kívánjuk felhívni a figyelmet.) 2 alkalommal, alkalmanként 80 fő. Összesen 160 fő.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1. alkalmassági körben előírt szakember többlettapasztalata (36 hónapon felül, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap többlettapasztalat)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00043
II.2.9) További információ:
A Szerződés a támogatási szerződés módosításának napján lép hatályba és a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
A fenti kezdő dátum tervezett, az a közbeszerzési eljárás lefolytatásától függően korábban és később is kezdődhet.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Képzések megvalósítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SIMONINFO Multimédia és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19774455
Postai cím: Király Jenő Tér 1
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: simoninfokft@gmail.com
Telefon: +36 52227412
Internetcím(ek): (URL) www.simoninfo.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13245191209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13143600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzes@eruditiozrt.hu
Telefon: +36 17860288
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17998856
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 19606000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "TOTÁL TRÉNING" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205

Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241

Hivatalos név: SIMONINFO Multimédia és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19774455
Postai cím: Király Jenő Tér 1
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13245191209

Hivatalos név: Szófia Felnőttképző Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47746996
Postai cím: Szófia Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22932488141

Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

Hivatalos név: "OFK" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82229267
Postai cím: Rákóczi Utca 66.
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25127030215

Hivatalos név: Innovatív Műhely Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59168164
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 8.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21124688107

Hivatalos név: POLIFORMA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90222933
Postai cím: Bem József Utca 4.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: UK
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11146065209

Hivatalos név: MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28310943
Postai cím: Kossuth L. Utca 62. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23291052243

Hivatalos név: SAVIC Group Képzési és Humánszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96436376
Postai cím: Szirmay Antal Utca 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3521
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14353215105

Hivatalos név: MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78781627
Postai cím: Fenyves Utca 1.
Város: Örvényes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10349629219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Rendezvények megvalósítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MITRA Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52269257
Postai cím: Illyés Gyula Utca 122.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: racz.laszlo@mitrainvest.hu
Telefon: +36 302076437
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22625144209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11520000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53841546
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: hamvas.laszlo@gmail.com
Telefon: +36 309787558
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 18548884209
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 13600000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "OFK" Oktatásfejlesztési Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82229267
Postai cím: Rákóczi Utca 66.
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25127030215

Hivatalos név: Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53841546
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18548884209

Hivatalos név: MITRA Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52269257
Postai cím: Illyés Gyula Utca 122.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22625144209

Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241

Hivatalos név: MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28310943
Postai cím: Kossuth L. Utca 62. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23291052243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges