Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/1
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.01.02.
Iktatószám: 24636/2019
CPV Kód: 50340000-0
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Silicon Computers Számítógép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: D-series rendszer gyártói és first-line támogatás
Hivatkozási szám: EKR001425552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50340000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: az MTVA adáslebonyolító stúdióját kiszolgáló meglévő D-series rendszerének gyártói és first-line rendszertámogatása az alábbiak szerint:
Az MTVA a 10 televíziós csatorna kijátszására alkalmas adás automatizáló rendszerének support hosszabbítását tervezi, hogy a 20 vezérlő munkaállomással rendelkező rendszer folyamatos szoftverkövetése és gyártó hardver támogatása biztosított legyen a 2020. október 31-ig tartó időszakban. Ezalatt az idő alatt a gyártó és magyarországi partnerének szakembereinek meg kell valósítani a rendszer frissítését az akkor elérhető legfrissebb stabil verzióra úgy, hogy az adásbiztonság folyamatosan biztosított legyen.
Ajánlattevőnek a frissítések telepítése (gyári szoftver verzió követés) és support teljesítése során be kell vonnia legalább 1 fő, magyar nyelven középfokú szinten írni és beszélni képes (anyanyelvi vagy ennek hiányában középfokú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű, a nyelvtudást igazoló képzettséggel rendelkező), felsőfokú villamosmérnök vagy felsőfokú informatikus képzettséggel rendelkező szakembert.
Rendelkezésre állási idő:
• A D-series termékek tekintetében: Non-stop – napi 24 órában a hét minden napján, beleértve a munkaszüneti napokat és a hivatalos ünnepnapokat
Telefonos műszaki segítségnyújtás, hibabejelentés:
• A Szolgáltatónak napi 24 órában, a hét minden napján hívhatónak kell lennie és magyar nyelven kell rendelkezésre állnia.
• A hibabejelentés telefonon, illetve hibabejelentő web-es portálon 0-24 óra között történhet
• Súlyos hiba esetén a Vállalkozó négy órán belül, nem súlyos hiba esetén 1 munkanapon belül köteles megkezdeni a hiba elhárításához szükséges munkát
• A Vállalkozó a Megbízó kérésére köteles a szakértőjét kiküldeni a Megrendelő telephelyére, hogy megállapítsa a hiba okát
• A support keretén belül évenként - egy kölcsönösen leegyeztetett napon - az Imagine Communications mérnöke megjelenik a Megbízó telephelyén megelőző karbantartási felmérésre (healthcheck).
• A support keretén belül egy kölcsönösen leegyeztetett időpontban az Imagine Communications mérnökeinek a Megbízó telephelyén el kell végezni a teljes adás automatizációs rendszer frissítését az akkor elérhető legfrissebb stabil verzióra.
Szoftver támogatás:
• A szoftver támogatás keretében a Megbízó térítésmentesen jogosult verzión belüli frissítések / hibajavítások letöltésére
• A szoftver támogatás keretében a Megbízó térítésmentesen jogosult új fő verzió frissítés letöltésére
• A Szolgáltató a Megbízó kérésére térítésmentesen frissíti a rendszer szoftverkomponenseit
• Új szoftver opciók telepítése nem része a támogatási szolgáltatásnak
• A Megbízó hozzáférést kap az Imagine Communications műszaki tudásbázisához
• Szükség esetén a Vállalkozó távoli segítségnyújtást is használhat a hibák felderítéséhez és kijavításához
Hardver támogatás:
• A D-series rendszer hardver komponenseinek javítása illetve cseréje térítésmentesen történik
• A meghibásodott hardver cseréjéhez az alkatrész legkésőbb a hibát követő napon fel kell adni szállításra, majd a megérkezést követően a cserét el kell végezni, amely csere alkatrészek árát is jelen support szolgáltatás tartalmazza.
A support szolgáltatási szintje:
• My- CARE+U szintű support szolgáltatás, vagy azzal egyenértékű support szolgáltatás
A support alatt álló termékek listája:
• 2 darab Playout Automation Device Server
• 2 darab Schedule Server
• 2 darab D-AIS Information Server
• 2 darab D-AIS Database Server
• 4 db IBM x3550 M4 típusú szerver
• 3 darab 6800 Frame redundáns tápegységgel
• 10 darab SMS kártya
• 4 darab STS kártya
• 1 darab GPIO kártya összesen 128 ki/bemenettel
• 1 darab Changeover Panel
• 2 darab 24 portos hálózati switch
• 1 darab A7500 playout szoftver (DUAL) az eszközökhöz és csatornákhoz szükséges licencekkel
• 2 darab Schedule Server szoftver
• 17 darab DALstation kliens licenc
• 3 darab DALingest kliens licenc
• 7 darab DALpanel kliens licenc
A support szolgáltatás keretében a rendszer elemeihez My- CARE+U szintű support crossgrade szolgáltatást kell nyújtani úgy, hogy a teljes rendszer támogatása 2020. október 31-ig biztosított legyen.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és Szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 38595000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: D-series rendszer gyártói és first-line támogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50340000-0
További tárgyak: 72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: az MTVA adáslebonyolító stúdióját kiszolgáló meglévő D-series rendszerének gyártói és first-line rendszertámogatása az alábbiak szerint:
Az MTVA a 10 televíziós csatorna kijátszására alkalmas adás automatizáló rendszerének support hosszabbítását tervezi, hogy a 20 vezérlő munkaállomással rendelkező rendszer folyamatos szoftverkövetése és gyártó hardver támogatása biztosított legyen a 2020. október 31-ig tartó időszakban. Ezalatt az idő alatt a gyártó és magyarországi partnerének szakembereinek meg kell valósítani a rendszer frissítését az akkor elérhető legfrissebb stabil verzióra úgy, hogy az adásbiztonság folyamatosan biztosított legyen.
Ajánlattevőnek a frissítések telepítése (gyári szoftver verzió követés) és support teljesítése során be kell vonnia legalább 1 fő, magyar nyelven középfokú szinten írni és beszélni képes (anyanyelvi vagy ennek hiányában középfokú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű, a nyelvtudást igazoló képzettséggel rendelkező), felsőfokú villamosmérnök vagy felsőfokú informatikus képzettséggel rendelkező szakembert.
Rendelkezésre állási idő:
• A D-series termékek tekintetében: Non-stop – napi 24 órában a hét minden napján, beleértve a munkaszüneti napokat és a hivatalos ünnepnapokat
Telefonos műszaki segítségnyújtás, hibabejelentés:
• A Szolgáltatónak napi 24 órában, a hét minden napján hívhatónak kell lennie és magyar nyelven kell rendelkezésre állnia.
• A hibabejelentés telefonon, illetve hibabejelentő web-es portálon 0-24 óra között történhet
• Súlyos hiba esetén a Vállalkozó négy órán belül, nem súlyos hiba esetén 1 munkanapon belül köteles megkezdeni a hiba elhárításához szükséges munkát
• A Vállalkozó a Megbízó kérésére köteles a szakértőjét kiküldeni a Megrendelő telephelyére, hogy megállapítsa a hiba okát
• A support keretén belül évenként - egy kölcsönösen leegyeztetett napon - az Imagine Communications mérnöke megjelenik a Megbízó telephelyén megelőző karbantartási felmérésre (healthcheck).
• A support keretén belül egy kölcsönösen leegyeztetett időpontban az Imagine Communications mérnökeinek a Megbízó telephelyén el kell végezni a teljes adás automatizációs rendszer frissítését az akkor elérhető legfrissebb stabil verzióra.
Szoftver támogatás:
• A szoftver támogatás keretében a Megbízó térítésmentesen jogosult verzión belüli frissítések / hibajavítások letöltésére
• A szoftver támogatás keretében a Megbízó térítésmentesen jogosult új fő verzió frissítés letöltésére
• A Szolgáltató a Megbízó kérésére térítésmentesen frissíti a rendszer szoftverkomponenseit
• Új szoftver opciók telepítése nem része a támogatási szolgáltatásnak
• A Megbízó hozzáférést kap az Imagine Communications műszaki tudásbázisához
• Szükség esetén a Vállalkozó távoli segítségnyújtást is használhat a hibák felderítéséhez és kijavításához
Hardver támogatás:
• A D-series rendszer hardver komponenseinek javítása illetve cseréje térítésmentesen történik
• A meghibásodott hardver cseréjéhez az alkatrész legkésőbb a hibát követő napon fel kell adni szállításra, majd a megérkezést követően a cserét el kell végezni, amely csere alkatrészek árát is jelen support szolgáltatás tartalmazza.
A support szolgáltatási szintje:
• My- CARE+U szintű support szolgáltatás, vagy azzal egyenértékű support szolgáltatás
A support alatt álló termékek listája:
• 2 darab Playout Automation Device Server
• 2 darab Schedule Server
• 2 darab D-AIS Information Server
• 2 darab D-AIS Database Server
• 4 db IBM x3550 M4 típusú szerver
• 3 darab 6800 Frame redundáns tápegységgel
• 10 darab SMS kártya
• 4 darab STS kártya
• 1 darab GPIO kártya összesen 128 ki/bemenettel
• 1 darab Changeover Panel
• 2 darab 24 portos hálózati switch
• 1 darab A7500 playout szoftver (DUAL) az eszközökhöz és csatornákhoz szükséges licencekkel
• 2 darab Schedule Server szoftver
• 17 darab DALstation kliens licenc
• 3 darab DALingest kliens licenc
• 7 darab DALpanel kliens licenc
A support szolgáltatás keretében a rendszer elemeihez My- CARE+U szintű support crossgrade szolgáltatást kell nyújtani úgy, hogy a teljes rendszer támogatása 2020. október 31-ig biztosított legyen.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és Szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21668 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: D-series rendszer gyártói és first-line támogatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Silicon Computers Számítógép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58002900
Postai cím: Zólyomi Út 23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: info@silicon.hu
Telefon: +36 13914455
Internetcím(ek): (URL) www.silicon.hu
Fax: +36 13914466
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12095144243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38595000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Silicon Computers Számítógép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58002900
Postai cím: Zólyomi Út 23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12095144243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k) nevét, címét, adószámát és KKV minősítését:
Silicon Computers Számítógép Kereskedelmi Kft.
1118. Budapest, Zólyomi út 23..
12095144243
kisvállalkozásnak minősül
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges