Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/46
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.06.
Iktatószám:2958/2019
CPV Kód:48814200-9
Ajánlatkérő:Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Teljesítés helye:1135 Budapest, Lehel utca 59-61.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IERP Hungary Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10537800
Postai cím: Lehel Utca 59-61
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szathmáry Ádám
Telefon: +36 14512600
E-mail: szathmarya@nyiro-opai.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egységes betegazonosító rendszer beszerzése (VEKOP-6.3.5-17-2017-00031)
Hivatkozási szám: EKR000996842018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48814200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db betegazonosító (egészségügyi és/vagy személyes adatokat kezelő) informatikai rendszer bevezetése és oktatása, amely legalább min. 650 fő személyes adatait és min. 50 db leolvasót kezelni képes. A rendszer leírása: Ajánlatkérő egységes betegazonosító rendszer bevezetését kívánja megvalósítani, amely az intézményben működő medikai rendszer (InfoRend) adatbázisára támaszkodva biztosítja: • A betegazonosításhoz alkalmazott QR kódos és RFID technológia illesztését, • A betegazonosításhoz szükséges azonosítók és a betegek összerendelését, • Riasztási események meghatározását • A betegek természetes személyazonosító adatainak (törzsadatainak) megjelenítését mobil eszközön A betegazonosítási rendszer egy önálló szoftver, amely biztosítja a jelen beszerzésben szállítandó eszközök és a medikai rendszer kapcsolatát, továbbá irányítja és beteg-, illetve riasztási adatokkal látja el a kapcsolódó kapukat és betegleolvasó mobil eszközöket. A beszerzéshez tartozik a QR kóddal és RFID chippel ellátott 10.000 db eldobható karszalag szállítása, amelyeket a betegfelvételkor aktiválnak/regisztrálnak a programban és rendelik hozzá egy beteghez. Szállítandó továbbá az ellátás vagy egyéb azonosításra kijelölt helyszínein a megfelelő azonosító eszközök (3 db kültéri RFID érzékelős kapu és 8 db (és további 8 db opcionálisan lehívható) betegleolvasó mobil a szükséges szoftverrel). A rendszer célja, hogy a kórház betegei a medikai rendszerben tárolt adatok alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek, és az orvosi döntés alapján fokozott odafigyelést igénylő betegek biztonságát megnövelje az intézmény. Alapesetben a beteg azonosítása és karszalaggal történő ellátása után az ellátási helyszíneken, az ellátási eseményt megelőzően szükséges a beteget biztonsággal beazonosítani egy, erre a célra kidolgozott intézményi protokoll szerint. A 3 db kültéri kapun való áthaladás esetén a rendszer a karszalagban lévő RFID chip alapján riaszt, ezzel jelezve a ki- és beengedést végző kollegának, hogy orvosi ellátás alatt lévő beteg szeretne távozni. A betegleolvasó mobil segítségével a karszalagban lévő QR kód alapján kiolvassa a beteg adatait, és tájékoztatja az egészségügyi személyzetet. A beszerzés szállítandó elemei részletesen: - 3 db RFID kapu - 10.000 db RFID és QR kóddal ellátott karszalag - 1 db betegazonosító rendszer. A betegazonosító rendszer kötelező moduljai: 1. Betegazonosítás, 2. Betegadatok lekérése, 3. Betegfelvétel és elbocsátás, 4. RFID kapuk támogatása riasztással - 8 db (és további 8 db opcionálisan lehívható) betegleolvasó mobil, amely QR kód leolvasására képes, fut rajta a telepített (nem webes felületen működő) kliens szoftver és tartalmazza a kapcsolódó licenceket is.
Opcionális tétel: Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt jogosult, de nem köteles az alaptételen felül legfeljebb 8 db betegleolvasó mobilt (a szükséges szoftverrel) beszerezni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29400000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Egységes betegazonosító rendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48814200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1135 Budapest, Lehel utca 59-61.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db betegazonosító (egészségügyi és/vagy személyes adatokat kezelő) informatikai rendszer bevezetése és oktatása, amely legalább min. 650 fő személyes adatait és min. 50 db leolvasót kezelni képes. A rendszer leírása: Ajánlatkérő egységes betegazonosító rendszer bevezetését kívánja megvalósítani, amely az intézményben működő medikai rendszer (InfoRend) adatbázisára támaszkodva biztosítja: • A betegazonosításhoz alkalmazott QR kódos és RFID technológia illesztését, • A betegazonosításhoz szükséges azonosítók és a betegek összerendelését, • Riasztási események meghatározását • A betegek természetes személyazonosító adatainak (törzsadatainak) megjelenítését mobil eszközön A betegazonosítási rendszer egy önálló szoftver, amely biztosítja a jelen beszerzésben szállítandó eszközök és a medikai rendszer kapcsolatát, továbbá irányítja és beteg-, illetve riasztási adatokkal látja el a kapcsolódó kapukat és betegleolvasó mobil eszközöket. A beszerzéshez tartozik a QR kóddal és RFID chippel ellátott 10.000 db eldobható karszalag szállítása, amelyeket a betegfelvételkor aktiválnak/regisztrálnak a programban és rendelik hozzá egy beteghez. Szállítandó továbbá az ellátás vagy egyéb azonosításra kijelölt helyszínein a megfelelő azonosító eszközök (3 db kültéri RFID érzékelős kapu és 8 db betegleolvasó mobil a szükséges szoftverrel). A rendszer célja, hogy a kórház betegei a medikai rendszerben tárolt adatok alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek, és az orvosi döntés alapján fokozott odafigyelést igénylő betegek biztonságát megnövelje az intézmény. Alapesetben a beteg azonosítása és karszalaggal történő ellátása után az ellátási helyszíneken, az ellátási eseményt megelőzően szükséges a beteget biztonsággal beazonosítani egy, erre a célra kidolgozott intézményi protokoll szerint. A 3 db kültéri kapun való áthaladás esetén a rendszer a karszalagban lévő RFID chip alapján riaszt, ezzel jelezve a ki- és beengedést végző kollegának, hogy orvosi ellátás alatt lévő beteg szeretne távozni. A betegleolvasó mobil segítségével a karszalagban lévő QR kód alapján kiolvassa a beteg adatait, és tájékoztatja az egészségügyi személyzetet. A beszerzés szállítandó elemei részletesen: - 3 db RFID kapu - 10.000 db RFID és QR kóddal ellátott karszalag - 1 db betegazonosító rendszer. A betegazonosító rendszer kötelező moduljai: 1. Betegazonosítás, 2. Betegadatok lekérése, 3. Betegfelvétel és elbocsátás, 4. RFID kapuk támogatása riasztással - 8 db betegleolvasó mobil, amely QR kód leolvasására képes, fut rajta a telepített (nem webes felületen működő) kliens szoftver és tartalmazza a kapcsolódó licenceket is. Oktatás: A rendszer felhasználóinak és a rendszergazdáknak oktatást kell biztosítani olyan szinten hogy a betegazonosításhoz kapcsolódó feladataikat ezután önállóan el tudják végezni. Az oktatás csak magyar nyelven történhet. Az oktatáshoz felhasználói és adminisztrációs kézikönyvet is mellékelni kell.
Ütemezés: 1) a tesztüzemre átadás határideje a szerződéskötéstől számított 120. nap. 2) éles üzemre átadás a szerződéskötéstől számított 5. hónap utolsó napja.
A feladat részét képezi a felmérés és a szoftver terjeskörű bevezetése. A betegazonosítóval és az eszközökkel szemben támasztott további követelményeket a Műszaki ajánlat (Muszaki ajanlat_Nyiro_betegazonosito.docx) tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A tesztüzemre átadás (a szerződéskötéstől számított 120. nap) korábbi vállalása (min. 0, max. 30 naptári nap) 3
2 Az M.1) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlettapasztalata egészségügyi vagy személyes adatokat kezelő informatikai rendszer bevezetésében (db, min. 1, max. 5 db) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opcionális tétel: Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt jogosult, de nem köteles az alaptételen felül legfeljebb 8 db betegleolvasó mobilt (a szükséges szoftverrel) beszerezni. Az opciós tételeket az ajánlatban a betegleolvasó mobilhoz megadott egységáron kell leszállítani.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.3.5-17-2017-00031
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 179/1/2019 Rész száma: Elnevezés: Egységes betegazonosító rendszer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IERP Hungary Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86890764
Postai cím: Máriaremetei út 98
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
E-mail: info@ierp.hu
Telefon: +36 703202785
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23961346241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: interfész kialakítása a medikai rendszerrel
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VONALKÓD RENDSZERHÁZ Rendszerfejlesztő, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44292931
Postai cím: Fóti Út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10339187241

Hivatalos név: IERP Hungary Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86890764
Postai cím: Máriaremetei út 98
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23961346241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges