Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:3688/2019
CPV Kód:45240000-1
Ajánlatkérő:MAHART Magyar Hajózási Zrt.
Teljesítés helye:Sátoraljaújhely, Sárospatak, Dombrád, Tímár, Tokaj, Tiszalök, Tiszacsege, Tiszaújváros, Poroszló, Abádszalók, Kisköre
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAHART Magyar Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51057475
Postai cím: Weiss Manfréd Út 5-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztilkovics Szávó
Telefon: +36 209790152
E-mail: sztilkovics.szavo@mahart.hu
Fax: +36 12783505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mahart.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 12 helyszínen kikötők és felépítmények építése
Hivatkozási szám: EKR000942182018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési feladatok:
1 TÍPUS: (SÁTORALJAUJHELY) 2 hajó megállására alkalmas, a folyóval párhuzamos kikötésű Úszómű. Az úszóműven egy konténer felépítménnyel, melyben wc és iroda foglal helyet.
2 TÍPUS: (SÁROSPATAK, TOKAJ UNIÓ, TISZAUJVÁROS) 4 hajó megállására alkalmas, a folyóval párhuzamos kikötésű Úszómű. Az úszóműven egy konténer felépítménnyel, melyben wc és iroda foglal helyet.
3 TÍPUS: (DOMBRÁD, TOKAJ BELVÁROS,) 4 hajó megállására alkalmas, a folyóval párhuzamos kikötésű Úszómű. Az úszóművön nincs felépítmény
4 TÍPUS: (TÍMÁR, TISZALÖK, TISZACSEGE, POROSZLÓ) 2 hajó megállására alkalmas, a folyóval párhuzamos kikötésű Úszómű. Az úszóművön nincs felépítmény
5 TÍPUS: (ABÁDSZALÓK) Szálkás kialakítású úszómű 6 nagyhajó és 12 kishajó számára. Az úszóművön nincs felépítmény
6 TÍPUS: (KISKÖRE) Szálkás kialakítású úszómű 18 nagyhajó számára. Az úszóművön nincs felépítmény
1 DB IPARI CSARNOK: Szervizzel, irodával, fűtetlen zárt és fűtetlen fedett tárolóval összesen: 3500 m2
1 DB IRODAI FUNKCIÓ „LÁBASHÁZ”: irodával, közösségi vizesblokkal, vízi rendőrséggel és egy kilátóval. összesen: 461,0 m2
Tervezési feladatok:
A 12 db úszómű létesítési engedéllyel rendelkezik, Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a közbeszerzési dokumentumok között az engedélyes terveket. A tervezési feladat részét képezi a megvalósításhoz szükséges részletes kiviteli tervek elkészítése, illetve a nyertes ajánlattevő feladatát képezi a típusengedélyek és az üzemeltetési engedélyek megszerzése.
A 2 db felépítmény (téli tároló és lábasház) építési engedéllyel rendelkezik, Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a közbeszerzési dokumentumok között az engedélyes terveket. A tervezési feladat részét képezi ezen tervek felhasználásával a részletes kiviteli tervek és gyártmánytervek elkészítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 12 helyszínen kikötők és felépítmények építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU321,HU322,HU323 A teljesítés helye: Sátoraljaújhely, Sárospatak, Dombrád, Tímár, Tokaj, Tiszalök, Tiszacsege, Tiszaújváros, Poroszló, Abádszalók, Kisköre
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési feladatok:
1 TÍPUS: (SÁTORALJAUJHELY) 2 hajó megállására alkalmas, a folyóval párhuzamos kikötésű Úszómű. Az úszóműven egy konténer felépítménnyel, melyben wc és iroda foglal helyet.
2 TÍPUS: (SÁROSPATAK, TOKAJ UNIÓ, TISZAUJVÁROS) 4 hajó megállására alkalmas, a folyóval párhuzamos kikötésű Úszómű. Az úszóműven egy konténer felépítménnyel, melyben wc és iroda foglal helyet.
3 TÍPUS: (DOMBRÁD, TOKAJ BELVÁROS,) 4 hajó megállására alkalmas, a folyóval párhuzamos kikötésű Úszómű. Az úszóművön nincs felépítmény
4 TÍPUS: (TÍMÁR, TISZALÖK, TISZACSEGE, POROSZLÓ) 2 hajó megállására alkalmas, a folyóval párhuzamos kikötésű Úszómű. Az úszóművön nincs felépítmény
5 TÍPUS: (ABÁDSZALÓK) Szálkás kialakítású úszómű 6 nagyhajó és 12 kishajó számára. Az úszóművön nincs felépítmény
6 TÍPUS: (KISKÖRE) Szálkás kialakítású úszómű 18 nagyhajó számára. Az úszóművön nincs felépítmény
1 DB IPARI CSARNOK: Szervizzel, irodával, fűtetlen zárt és fűtetlen fedett tárolóval összesen: 3500 m2
1 DB IRODAI FUNKCIÓ „LÁBASHÁZ”: irodával, közösségi vizesblokkal, vízi rendőrséggel és egy kilátóval. összesen: 461,0 m2
Tervezési feladatok:
A 12 db úszómű létesítési engedéllyel rendelkezik, Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a közbeszerzési dokumentumok között az engedélyes terveket. A tervezési feladat részét képezi a megvalósításhoz szükséges részletes kiviteli tervek elkészítése, illetve a nyertes ajánlattevő feladatát képezi a típusengedélyek és az üzemeltetési engedélyek megszerzése.
A 2 db felépítmény (téli tároló és lábasház) építési engedéllyel rendelkezik, Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a közbeszerzési dokumentumok között az engedélyes terveket. A tervezési feladat részét képezi ezen tervek felhasználásával a részletes kiviteli tervek és gyártmánytervek elkészítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően előírt 12 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (legfeljebb további 24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A sátoraljaújhelyi kétállásos kikötő és kapcsolódó felépítmény megrendelésének feltétele: Ajánlatkérő és az önkormányzat között megállapodás jön létre a közművek kiépítésével kapcsolatos minden kérdésben.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23878 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

01427 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

01820 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: 12 helyszínen kikötők és felépítmények építése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Valamennyi benyújtott árajánlat meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, ezért az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozta az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, és az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította, figyelemmel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ÚJLAKI ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57043872
Postai cím: Hunor Utca 20/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10823606241

Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11876566215

Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10760132
Postai cím: Gutenberg Utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12614277206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges