Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/46
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.06.
Iktatószám:3744/2019
CPV Kód:72212510-7
Ajánlatkérő:Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Teljesítés helye:1068 Budapest, Benczúr utca 21., 1146 Budapest, Hermina út 47.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Invitech Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:érdekképviselet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29006427
Postai cím: Benczúr Utca 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wágner Zoltán
Telefon: +36 209437259
E-mail: wagner.zoltan@sinosz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73244570
Postai cím: Hermina Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Verdes Zsuzsanna
Telefon: +36 308231840
E-mail: verdes.zsuzsa@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: érdekképviselet
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató p
Hivatkozási szám: EKR000736972018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212510-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A nyertes ajánlattevő a jelenleg is éles üzemben működő KONTAKT telekommunikációs platformjára épülve teljes körűen
kifejleszti és dokumentálja a speciálisan vakok és gyengénlátók számára kialakítandó „Távszem” telekommunikációs szolgáltatást támogató informatikai alkalmazást, amely tartalmazza a Távszem szolgáltatás működtetéséhez szükséges üzleti folyamatokat és azok használatához szükséges minden egyéb működési felületet; kidolgozza a kliens telekommunikációs eszközök meghatározott platformjain futtatható ügyfél-alkalmazásokat, ehhez kapcsolódóan a projekt során szakértői támogatást biztosít, valamint szakértői egyeztetéseken vesz részt (szervez), beleértve a kapcsolódó informatikai rendszerekkel kapcsolatos fejlesztéseket, illetve azok szervezeteivel, fejlesztőivel együttműködésben végrehajtott tesztelést, hibajavítást;
továbbfejleszti és dokumentálja a speciálisan siketek, nagyothallók és siketvakok számára kialakítandó „KONTAKT” telekommunikációs szolgáltatásokat támogató informatikai alkalmazást; a megváltozott igények függvényében módosítja vagy újat fejleszt, a kliens telekommunikációs eszközök meghatározott platformjain futtatható ügyfél-alkalmazások meglévő verzióiból, ehhez kapcsolódóan a projekt során szakértői támogatást biztosít, valamint szakértői egyeztetéseken vesz részt (szervez), beleértve a kapcsolódó informatikai rendszerekkel kapcsolatos fejlesztéseket, illetve azok szervezeteivel, fejlesztőivel együttműködésben végrehajtott tesztelést, hibajavítást;
a projekt megvalósításának adott időtartamára és azt követően biztosítja azokat a telekommunikációs és informatikai alapszolgáltatásokat, amelyeken a „KONTAKT” és „Távszem” szolgáltatások működnek. Mennyiség: 2 db internet alapú video kommunikációs rendszer fejlesztése, amely az alábbi részfeladatokból áll: - funkcióspecifikáció, - informatikai rendszertervezés, - programrendszer fejlesztése, - az elkészült informatikai rendszer tesztelése, - a nyilvános tesztüzembe állításhoz szükséges dokumentációk elkészítése, - részvétel az informatikai rendszer oktatásában, - közreműködés a minőségellenőrzésben és rendszerpróbákon, - a rendszer telepítése és beüzemelése, - kiemelt támogatás a nyilvános tesztüzem alatt. Telekommunikációs és adatközponti szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatok: - a KONTAKT szolgáltatás nyújtásához szükséges internet elérés biztosítása, - meglévő IPVPN hálózat működtetése és bővítése, - SIP Trunk szolgáltatás biztosítása, - a működtetéshez szükséges hardver ezközök és tárhely bérbeadása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 342800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Akadálymentesített infokommunikációs szolgált
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212510-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1068 Budapest, Benczúr utca 21., 1146 Budapest, Hermina út 47.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő a jelenleg is éles üzemben működő KONTAKT telekommunikációs platformjára épülve teljes körűen kifejleszti és dokumentálja a speciálisan vakok és gyengénlátók számára kialakítandó „Távszem” telekommunikációs szolgáltatást támogató informatikai alkalmazást, amely tartalmazza a Távszem szolgáltatás működtetéséhez szükséges üzleti folyamatokat és azok használatához szükséges minden egyéb működési felületet; kidolgozza a kliens telekommunikációs eszközök meghatározott platformjain futtatható ügyfél-alkalmazásokat, ehhez kapcsolódóan a projekt során szakértői támogatást biztosít, valamint szakértői egyeztetéseken vesz részt (szervez), beleértve a kapcsolódó informatikai rendszerekkel kapcsolatos fejlesztéseket, illetve azok szervezeteivel, fejlesztőivel együttműködésben végrehajtott tesztelést, hibajavítást; továbbfejleszti és dokumentálja a speciálisan siketek, nagyothallók és siketvakok számára kialakítandó „KONTAKT” telekommunikációs szolgáltatásokat támogató informatikai alkalmazást; a megváltozott igények függvényében módosítja vagy újat fejleszt, a kliens telekommunikációs eszközök meghatározott platformjain futtatható ügyfél-alkalmazások meglévő verzióiból, ehhez kapcsolódóan a projekt során szakértői támogatást biztosít, valamint szakértői egyeztetéseken vesz részt (szervez), beleértve a kapcsolódó informatikai rendszerekkel kapcsolatos fejlesztéseket, illetve azok szervezeteivel, fejlesztőivel együttműködésben végrehajtott tesztelést, hibajavítást; --- a projekt megvalósításának adott időtartamára és azt követően biztosítja azokat a telekommunikációs és informatikai alapszolgáltatásokat, amelyeken a KONTAKT” és „Távszem” szolgáltatások működnek.
2 db internet alapú video kommunikációs rendszer fejlesztése, amely az alábbi részfeladatokból áll:
- funkcióspecifikáció,
- informatikai rendszertervezés,
- programrendszer fejlesztése,
- az elkészült informatikai rendszer tesztelése,
- a nyilvános tesztüzembe állításhoz szükséges dokumentációk elkészítése,
- részvétel az informatikai rendszer oktatásában,
- közreműködés a minőségellenőrzésben és rendszerpróbákon,
- a rendszer telepítése és beüzemelése,
- kiemelt támogatás a nyilvános tesztüzem alatt.
Telekommunikációs és adatközponti szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatok:
- a KONTAKT szolgáltatás nyújtásához szükséges internet elérés biztosítása,
- meglévő IPVPN hálózat működtetése és bővítése,
- SIP Trunk szolgáltatás biztosítása,
- a működtetéshez szükséges hardver ezközök és tárhely bérbeadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A KONTAKT és Távszem szolgáltatások nyilvános teszt-üzembe elindítása - az előírtnál (2019.07.01.) korábbi határidő vállalása (naptári nap, min. 0, max. 30 nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.1.5-17-2017-00006
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform fejlesztése, hallás- és látássérült személyek számára az EFOP-1.1.5-17-2017-00006 projekt keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Invitech Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: projektiroda@invitech.hu
Telefon: +36 18883888
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18011501
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25568509244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 342800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform fejlesztése, üzemeltetése, a fejlesztéshez kapcsolódó feladatok elvégzése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Invitech Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25568509244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges